SJ "Marketing and Management of Innovations" включено до категорії А фахових видань України!

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019 SJ "Marketing and Management of Innovations" включено до списку друкованих періодичних видань, що включаються до переліку наукових фахових видань України категорії А. Журналом охоплено такі економічні спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281, 292.