16 грудня 2020 року SJ "Marketing and Management of Innovations" було включено до престижної американської бази даних Cabell’s Journalytics database. 

SJ «Marketing and Management of Innovations» №1 за 2020 рік проіндексовано міжнародною наукометричною базою Emerging Sources Citation Index

Відповідно Наказу Міністерства освіти і науки України №1643 від 28.12.2019 SJ "Marketing and Management of Innovations" включено до списку друкованих періодичних видань, що включаються до переліку наукових фахових видань України категорії А. Журналом охоплено такі економічні спеціальності: 051, 071, 072, 073