Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in include() (line 295 of /var/www/vhosts/mmi.fem.sumdu.edu.ua/httpdocs/sites/all/themes/mmi/node-article.tpl.php).

Вплив інноваційного клімату компанії на рівень задоволеності її працівників умовами праці

Автори:
Тугба Озсой1
1. Університет Зонгулдак Бюлент Еджевіт, Університет Сакарʼя (Туреччина)
Сторінки:
9 - 16
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Ozsoy, T. (2022). The Effect of Innovative Organizational Climate on Employee Job Satisfaction. Marketing and Management of Innovations, 2, 9-16. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.2-01
Отримано:
28.03.2022
Прийнято:
11.06.2022
Опубліковано:
30.06.2022


Анотація

У статті висвітлено особливості впливу інновацій на створення конкурентних переваг компанії на регіональному та міжнародному ринках. Авторами наголошено, що організації, які постачають аналогічні продукти та послуги на один ринок, мають розвивати власну унікальність та диференціюватись шляхом впровадження інновацій. Своєю чергою, інноваційний розвиток організації потребує інноваційно орієнтованої системи управління, що враховує запити працівників та відповідає їх очікуванням. У роботі наголошено, що ігнорування ідей персоналу та прийняття управлінських рішень певною групою людей, є бар’єром на шляху досягнення сталого успіху організацій. Таким чином, необхідним є врахування думки та ідей усіх працівників при розв'язанні певних проблем та пошуку нових варіантів покращення якості продукції та послуг. Організаціям варто виділяти додаткові фінансові ресурси на розвиток ініціативності серед працівників та забезпечення інноваційного клімату в організації. Це передбачає залучення співробітників до процесу прийняття рішень, участі у важливих організаційних процесах, врахування їх пропозицій та ідей при розробці продукції. У статті систематизовано дослідження щодо впливу інноваційного клімату на ефективність роботи організації. За результатами систематизації наукових досліджень визначено, що лише декілька робіт підіймали питання впливу інноваційного клімату на трудові відносини. Метою статті є визначення впливу інноваційного клімату організації на задоволеність умовами праці серед білих комірців середньої та високої ланок. Для досягнення поставленої мети проведено онлайн-анкетування 222 працівників харчової, текстильної та автомобільної галузей. У рамках кількісного дослідження застосовано аналіз частотних характеристик, внутрішньої узгодженості, факторний аналіз, t-критерій Стьюдента та кореляційний аналіз. За результатами дослідження встановлено значну позитивну кореляцію між сприйняттям інноваційного клімату організації працівниками та їх задоволеністю трудовими умовами. При цьому у ході дослідження не виявлено залежності між задоволеністю умовами праці, позицією працівників (середня чи низька ланка) чи виконання ними управлінських повноважень. Авторами сформовано низку практичних рекомендацій щодо формування позитивного інноваційного клімату організації з урахуванням запитів працівників.


Ключові слова
інновації, інноваційний клімат організації, задоволеність умовами праці, білі комірці, менеджери.


Посилання
 1. Ahmed, P. K. (1998). Culture and climate for innovation. European Journal of Innovation Management, 1, 30–43. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Baykal, E. (2019). Innovative work climate: Effects on work engagement. Ekonomi, İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 1, 266– 279. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Brayfield, A. H., & Rothe, H. F. (1951). An index of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 35, 307–311. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Brimhall, K. C., & Mor Barak, M. E. (2018) The critical role of workplace ınclusion in fostering ınnovation, job satisfaction, and quality of care in a diverse human service organization. Human Service Organizations: Management Leadership and Governance, 42, 474–492. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Bronkhorst, B., Tummers, L., Steijn B., & Vijverberg, D. (2015). Organizational climate and employee mental health outcomes: a systematic review of studies in health care organizations. Health Care Manage Review, 40, 254–71. [Google Scholar]
 6. Carayannis, E. (Ed.) (2013). Encyclopedia of creativity, invention, innovation and entrepreneurship. Springer, New York, NY. [Google Scholar]
 7. Ekvall, G. (1996). Organizational climate for creativity and innovation. European Journal of Work and Organizational Psychology 5, 105–123. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. García-Buades, M. E., Ramis-Palmer, C., & Manassero-Mas, M .A. (2015). Climate for innovation, performance, and job satisfaction of local police in Spain. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 38, 722–737. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Glisson, C. (2015). The role of organizational culture and climate in innovation and effectiveness. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 39, 245–250. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87, 268–279. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Humble, J., & Jones, G., (1989). Creating a climate for innovation. Long Range Planning, 22, 46–51. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Imran, R., Saeed, T., Anis-ul-Haq, M., & Fatima, A. (2010). Organizational climate as a predictor of innovative work behavior. African Journal of Business Management, 4, 3337–3343. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Laforet, S. (2016). Effects of organisational culture on organisational innovation performance in family firms. Journal of Small Business and Enterprise Development, 23, 379–407. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Lawson, K., Noblett, A., & Rodwell, J. (2009). Promoting employee well-being: The relevance of work characteristics and organizational justice. Health Promotion International, 24, 223–233. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Lee, C.-S., Chen, Y.-C., Tsui, P.-L., & Yu, T.-H. (2014). Examining the relations between open innovation climate and job satisfaction with a PLS path model. Quality and Quantity, 48, 1705–1722. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Liu, J., Wang, Y., & Zhu, Y. (2020). Climate for innovation and employee creativity. International Journal of Manpower, 41, 341–356. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Locke, E. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M.D. Dunnette (ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology (pp.1297-1349), Chicago: Rand Mcnally. [Google Scholar]
 18. Noordin, F., Omar, S., Sehan, S., & Idrus, S. (2010). Organizational climate and its influence on organizational commitment. The International Business and Economics Research Journal, 9, 1–9. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Özsoy, E. (2015). General overview of job satisfaction studies in Turkey. Özen, Kutanis, R. (ed). In. Türkiye'de Örgütsel Davranış Çalışmaları 1, Gazi Kitabevi, 103–123. [Google Scholar]
 20. Özsoy, E., & Ardıç, K. (2017). Examining the effects of the Dark Triad (narcissism, Machiavellianism and psychopathy) on job Satisfaction. Yönetim ve Ekonomi, 24, 391–406. [Google Scholar]
 21. Panuwatwanich, K., Stewart, R.A., & Mohamed, S., (2008). The role of climate for innovation in enhancing business performance. Engineering Construction and Architectural Management, 15, 407–422. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Park, S., Tseng, Y., & Kim, S. (2016). The impact of innovation on job satisfaction: evidence from US federal agencies. Asian Social Science, 12, 274–286. [Google Scholar]
 23. Permarupan, P. Y., Al-Mamun, A., Saufi, R. A., & Zainol, N. R. B. (2013). Organizational climate on employees’ work passion: A review. Canadian Social Science9(4), 63-68. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Reichers, A. E., & Schneider, B. (1990). Climate and culture: An evolution of constructs. In Organizational Climate and Culture, ed. B. Schneider, 5–39. San Francisco: Jossey-Bass. [Google Scholar]
 25. Sarros, J. C., Cooper, B. K., & Santora, J. C. (2008). Building a climate for innovation through transformational leadership and organization culture. Journal of Leadership and Organizational Studies, 15, 145–158. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Schein, E. H. (1990). Organizational culture. American Psychologist, 45, 109–19. [Google Scholar]
 27. Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37, 580–607.  [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Sönmez, B., Eşkin Bacaksız, F., & Yıldırım, A. (2017). Yenilik İklimi Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Turkish adaptation of the scale of climate for innovation: a validity and reliability study). Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 20, 75–82. [Google Scholar]
 29. Tepper, B, J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of Management Journal, 43, 178–190. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Thomas, N. (2006). Adair on creativity and innovation. India: Viva book private Limited. [Google Scholar]
 31. Tutar, H. (2016). Örgütsel Davranış: Örgüt Teorileri ve Çağdaş Yaklaşımlar Açısından. (Organizational Behavior: In Terms of Organization Theories and Contemporary Approaches). Ankara: Detay Yayıncılık. [Google Scholar]
 32. Waheed, A., Miao, X., Waheed, S., Ahmad, N., & Majeed, A. (2019). How new HRM practices, organizational ınnovation, and ınnovative climate affect the ınnovation performance in the IT industry: A Moderated-Mediation Analysis. Sustainability, 11, 621. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. West, M. A., & Farr, J. L (1990). Innovation at work as in West, M.A. (2002). Sparkling fountains or stagnant ponds: An integrative model of creativity and innovation implementation in work groups. Applied Psychology: An International Review, 51, 355–424. [Google Scholar] [CrossRef]