Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in include() (line 295 of /var/www/vhosts/mmi.fem.sumdu.edu.ua/httpdocs/sites/all/themes/mmi/node-article.tpl.php).

Інноваційна діяльність малих та середніх підприємств: детермінанти досягнення сталого зростання бізнесу

Автори:
Хілларі Луїза Піллей1, Джугіндар Сінгх Картар Сінгх1, Бенджамін Чан Інь Фах2
1. Азіатсько-Тихоокеанський університет технологій та інновацій (Малайзія)
2. Університет ім. Туна Абдула Разака (Малайзія)
Сторінки:
31 - 42
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Pillay, H. L., Singh, J. S. K., & Fah, B. C. Y. (2022). Innovative Activity in SMEs: Critical Success Factors to Achieve Sustainable Business Growth. Marketing and Management of Innovations, 2, 31-42. https://doi.org/10.21272/mmi.2022.2-03
Отримано:
07.04.2022
Прийнято:
08.06.2022
Опубліковано:
30.06.2022


Анотація

Туризм Сейшельських островів є одним із секторів економіки, які зазнав найбільшого деструктивного впливу від пандемії COVID-19. У відповідь на невизначеність нових умов життєдіяльності, малі та середні підприємства були змушені розробляти нові стратегії та тактики збереження бізнесу і виходу з кризової ситуації. Систематизація наукових напрацювань з питань інноваційної діяльності малих та середніх підприємств засвідчила недостатній рівень опрацювання означеної тематики для Сейшельських островів. Метою даного дослідження є визначення впливу пандемії COVID-19 на рівень сталого зростання малих та середніх підприємств, розроблення стратегій і тактик виживання, підтримки росту МСП туристичного сектору Сейшельських островів. Для досягнення поставленої мети було проведено структуроване інтерв’ю відкритого типу шести власників МСП сектору туризму Сейшельських островів. Для формування вибіркової сукупності, у роботі застосовано метод детермінованої вибірки. За результатами інтерв’ювання респондентів та опрацювання їх відповідей, авторами було визначено головні детермінанти досягнення сталого зростання бізнесу. Встановлено, що головними наслідками пандемії є зростання невизначеності, зниження обсягу продаж, що спричиняє дефіцит фінансових засобів, плинність клієнтів та зростання операційних витрат. За результатами дослідження було сформовано низку рекомендацій для боротьби із негативними наслідками пандемії. Визначено, що головними методами стратегії боротьби із наслідками пандемії є скорочення витрат, управління готівкою, залученість до соціально-відповідальних проєктів, гнучке ціноутворення та реалізація стратегій інтенсивного росту. До того, наголошено на необхідності інноваційного розвитку МСП та пошуку нових можливостей для підтримки та розвитку бізнес-діяльності. Проведене дослідження є одним із перших, що робить спробу визначити вплив COVID-19 на МСП туристичного сектору Сейшельських островів. Результати проведеного дослідження мають практичне значення та можуть слугувати інформаційною базою для політичних діячів Сейшельських островів при формуванні політики підтримки та розвитку підприємницького сектору.


Ключові слова
пандемія, туризм, криза, вплив, стратегії, сталий, життєздатний.


Посилання
 1. Abdelnour, A., Babbitz, T., & Moss, S. (2020). Pricing in a pandemic: Navigating the COVID-19 crisis. Retrieved from [Link]
 2. Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E. L., Luca, M., & Stanton, C. (2020). The impact of COVID-19 on small business outcomes and expectations. Proceedings of the national academy of sciences117(30), 17656-17666. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bao, X., Diabat, A., & Zheng, Z. (2020). An ambiguous manager's disruption decisions with insufficient data in recovery phase. International Journal of Production Economics221, 107465. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bhattacharyya, S. S., & Thakre, S. (2020). Coronavirus pandemic and economic lockdown; study of strategic initiatives and tactical responses of firms. International Journal of Organizational Analysis29(5), 1240-1268. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Boddy, C. R. (2016). Sample size for qualitative research. Qualitative Market Research19(4), 426-432. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory (2nd ed.). Sage Publications. [Google Scholar]
 7. Chowdhury, M., Sarkar, A., Paul, S. K., & Moktadir, M. (2020). A case study on strategies to deal with the impacts of COVID-19 pandemic in the food and beverage industry. Operations Management Research, 1-13. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Clark, V. L. P., & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: a consumer’s guide. Boston: Pearson.
 9. Countrymeter (2021). Seychelles population. Retrieved from [Link]
 10. Craven, M., Liu, L., Mysore, M., & Wilson, M. (2020). COVID-19: Implications for business. McKinsey & Company8. [Google Scholar]
 11. David, F. R., & David, F. R. (2017). Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts, 16th Edition. Pearson. [Google Scholar]
 12. Dukes, S. (1984). Phenomenological methodology in the human sciences. Journal of religion and health23(3), 197-203. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Ernesta, S. (2020). Increased visibility online led to tourism growth in Seychelles, STB says. Seychelles news agency. Retrieved from [Link]
 14. Fairlie, R. (2020). The impact of COVID‐19 on small business owners: Evidence from the first three months after widespread social‐distancing restrictions. Journal of economics & management strategy29(4), 727-740. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Fontana, A., & Frey, J. H. (2000). The interview: From structured questions to negotiated text. Handbook of qualitative research2(6), 645-672. [Google Scholar]
 16. Goodson, S., Demos, A., & Dhanaraj, C. (2020). „Shift your Organization from Panic to Purpose “. Harvard Business Review, April27, 2020. [Google Scholar]
 17. Han, H., Al-Ansi, A., Chua, B. L., Tariq, B., Radic, A., & Park, S. H. (2020). The post-coronavirus world in the international tourism industry: Application of the theory of planned behavior to safer destination choices in the case of US outbound tourism. International journal of environmental research and public health17(18), 6485. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Harvard Business Review (2021). The Latest Research: Mental Health and Wellness. Retrieved from [Link]
 19. He, H., & Harris, L. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. Journal of business research, 116, 176-182. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Hishamuddin, H., Sarker, R., & Essam, D. (2015). A simulation model of a three echelon supply chain system with multiple suppliers subject to supply and transportation disruptions. IFAC-PapersOnLine48(3), 2036-2040. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Hoekstra, J. C., & Leeflang, P. S. (2020). Marketing in the era of COVID-19. Italian Journal of Marketing2020(4), 249-260. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Joly, H. (2020). Lead your team into a post-pandemic world, Harvard Bus. Review. Retrieved from [Link]
 23. Kilpatrick, J., Dess, J., & Barter, L., (2020). COVID-19 Managing cash flow during a period of crisis. Deloitte [Link]
 24. Koch, T. (1994). Establishing rigour in qualitative research: the decision trail. Journal of advanced nursing19(5), 976-986. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Kuzel, A.J. (1999). Sampling in qualitative research. In B. F Crabtree & W. L. Miller (Eds.), Doing qualitative research, (2nd ed., pp. 33–45). Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]
 26. Larson, B. Z., Vroman, S. R., & Makarius, E. E. (2020). A guide to managing your (newly) remote workers. Harvard Business Review18(2), 27-35. [Google Scholar]
 27. Lincoln, S. Y., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage
 28. Losoncz, I., & Bortolotto, N. (2009). Work-life balance: the experiences of Australian working mothers. Journal of Family Studies15(2), 122-139. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 30. Meyer, B. H., Prescott, B., & Sheng, X. S. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on business expectations. International Journal of Forecasting38(2), 529-544. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Mlitz, K. (2021). Projected coronavirus (COVID-19) impact index by industry and dimension. Statista. Retrieved from [Link]
 32. Parse, R. R. (1990). Parse's research methodology with an illustration of the lived experience of hope. Nursing Science Quarterly3(1), 9-17. [Google Scholar]
 33. Paul, S. K., Sarker, R., & Essam, D. (2014). Managing real-time demand fluctuation under a supplier–retailer coordinated system. International Journal of Production Economics158, 231-243. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Pentland, A. S. (2020). Managing the flow of ideas in a pandemic, MIT Sloan Mgmt. Retrieved from [Link]
 35. Polinkevych, O., Khovrak, I., Trynchuk, V., Klapkiv, Y., & Volynets, I. (2021). Business risk management in times of crises and pandemics. Montenegrin Journal of Economics17(3), 99-110. [Google Scholar]
 36. Polit, D. F., & Beck, C. T. (2004). Nursing research: Principles and methods. Lippincott Williams & Wilkins. [Google Scholar]
 37. Pu, G., Qamruzzaman, M., Mehta, A. M., Naqvi, F. N., & Karim, S. (2021). Innovative Finance, Technological Adaptation and SMEs Sustainability: The Mediating Role of Government Support during COVID-19 Pandemic. Sustainability13(16), 9218. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Raffoni, M. (2020). 5 Questions that (newly) virtual leaders should ask themselves. Harvard Business Review vom1, 2020.
 39. Reeves, M., Fæste, L., Chen, C., Carlsson-Szlezak, P., & Whitaker, K. (2020). How Chinese companies have responded to coronavirus. Harvard Business Review10. [Google Scholar]
 40. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research Methods for Business Students. [Google Scholar]
 41. Sekaran, U. (2006). Research Methods For Business: A Skill Building Approach. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 42. Seetharaman, P. (2020). Business models shifts: Impact of Covid-19. International Journal of Information Management54, 102173. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Seychelles NATION (2017). SMEs contribute significantly in emerging economies. Seychelles NATION. Retrieved from [Link]
 44. Sheth, J. (2020). Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die?. Journal of business research117, 280-283. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Sim, J., Saunders, B., Waterfield, J., & Kingstone, T. (2018). Can sample size in qualitative research be determined a priori?. International Journal of Social Research Methodology21(5), 619-634. [Google Scholar] [Google Scholar]
 46. Simchi-Levi, D., & Simchi-Levi, E. (2020). Building Resilient Supply Chains Won’t Be Easy. Retrieved from [Link]
 47. Sparks, D. L., (2020). Seychelles. Retrieved from [Link]
 48. Stang, S. (2021). Impact Of the Coronavirus Pandemic on Businesses and Employees. U.S. Bureau of Labour Statistics. Retrieved from [Link]
 49. Tew, P. J., Lu, Z., Tolomiczenko, G., & Gellatly, J. (2008). SARS: lessons in strategic planning for hoteliers and destination marketers. International Journal of Contemporary Hospitality Management. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. UNCTAD (2020a). Covid-19 and e-commerce Impact on Businesses. Retrieved from [Link]
 51. UNCTD. (2020b). Covid-19 and Tourism assessing the economic consequences. Retrieved from [Link]
 52. Wang, Y., & Yu, Y. (2020). Flexible strategies under supply disruption: the interplay between contingent sourcing and responsive pricing. International Journal of Production Research58(16), 4829-4850. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Wang, Y., Hong, A., Li, X., & Gao, J. (2020). Marketing innovations during a global crisis: A study of China firms’ response to COVID-19. Journal of Business Research116, 214-220. [Google Scholar] [CrossRef]
 54. World Travel & Tourism Council (2021). [Link]
 55. Zhao, J. (2021). Reimagining Corporate Social Responsibility in the Era of COVID-19: Embedding Resilience and Promoting Corporate Social Competence. Sustainability13(12), 6548. [Google Scholar] [CrossRef]
 56. Zheng, L. (2020). Adapt your DE&I efforts to the reality of the crisis. Harvard Bus. Review. Retrieved from [Link]