Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in include() (line 295 of /var/www/vhosts/mmi.fem.sumdu.edu.ua/httpdocs/sites/all/themes/mmi/node-article.tpl.php).

Якість та інновації фінансової звітності як шлях до підвищення привабливості для інституційних інвесторів

Автори:
Зограб Ібрагімов1, Сакіна Гаджієва2, Вукар Назаров2, Азар Мазанов2, Джаліл Багіров3
1. Азербайджанський державний економічний університет (UNEC) (Азербайджанська Республіка)
2. Азербайджанський університет туризму та менеджменту (Азербайджанська Республіка)
3. Мінгечавірський державний університет (Азербайджанська Республіка)
Сторінки:
244 - 254
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Ibrahimov, Z., Hajieva, S., Nazarov, V., Mazanov, A., & Baghirov, J. (2022). Quality and Innovations in the Financial Reporting as a Way to Increase Attractiveness for Institutional Investors. Marketing and Management of Innovations, 2, 244-254. https://doi.org/10.21272/mmi.2022.2-22
Отримано:
25.04.2022
Прийнято:
18.06.2022
Опубліковано:
30.06.2022


Анотація

На сучасному етапі глобального розвитку відбувається перехід від розуміння фінансової звітності підприємств не лише як джерела відображення кількісних індикаторів розвитку компанії, а й до як репутаційного інструмента її надійності та готовності до транспарентних відносин з контрагентами. Прийняття інвестиційних рішень завжди характеризувалось пошуком балансу між прибутковістю та надійністю вкладення капіталу. Відповідно, це вимагає зростання акцентів на якості та комплексності фінансової звітності компаній, що дозволяє максимізувати обсяг наданої для потенційних інвесторів інформації. Мета статті полягає в перевірці гіпотези щодо впливу якісних характеристик фінансової звітності на привабливість компаній для інвесторів. Дослідження передбачає аналіз еволюції фінансової звітності, причин та наслідків появи інноваційних підходів до її складання, поширення національних та міжнародних стандартів. Другий етап аналізу передбачає моделювання впливу фінансової звітності та інвестиційну привабливість підприємств на рівні країни за допомогою економіко-математичного моделювання (специфіку моделі визначено шляхом тестування вхідних кількісних даних). За результатами дослідження індикаторів якості фінансової звітності узагальнюючим параметром обрано індекс cили стандартів аудиту та звітності, який оцінюється Всесвітнім економічним форумом на базі опитування лідерів бізнесу. У якості залежних змінних обрано індикатори інвестиційної привабливості країни, розраховані світовим банком. Емпіричне дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки з 26 країн світу (Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Канада, Китай, Чеська Республіка, Німеччина, Іспанія, Естонія, Грузія, Гана, Греція, Угорщина, Індія, Ізраїль, Італія, Японія, Казахстан, Литва, Марокко, Мексика, Монголія, Нова Зеландія, Румунія, Туреччина, США) за 10 років. Отримані результати розрахунків є підґрунтям для та пошуку шляхів подальшого удосконалення якості розкриття фінансової та не фінансової інформації компаній для підвищення їх конкурентоспроможності на інвестиційному ринку.


Ключові слова
фінансова звітність, інвестиційна привабливість, якість, стандарти, інновації, моделювання.


Посилання
 1. Agnihotri, A., & Arora, S. (2019). Study of Linkages Between Outward Foreign Direct Investment (OFDI) and Domestic Economic Growth: an Indian Perspective. Financial Markets, Institutions and Risks, 3(1), 43-49. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Al-Khonain, S., & Al-Adeem, K. (2020). Corporate governance and financial reporting quality: preliminary evidence from Saudi Arabia. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(1), 109-116. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors. Accounting and business research36(sup1), 5-27. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. H. (2008). International accounting standards and accounting quality. Journal of accounting research46(3), 467-498. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency?. Journal of accounting and economics48(2-3), 112-131. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Boolaky, P., & O’Leary, C. (2011). Determining the strength of auditing standards and reporting. Corporate Ownership and Control8(4), 69-80. [Google Scholar]
 7. Chen, F., Hope, O. K., Li, Q., & Wang, X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The accounting review86(4), 1255-1288. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Darchia, S. (2022). Business – process for investment activity. Financial Markets, Institutions and Risks, 6(1), 46-49. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Daske, H., Hail, L., Leuz, C., & Verdi, R. (2008). Mandatory IFRS reporting around the world: Early evidence on the economic consequences. Journal of accounting research46(5), 1085-1142. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Delanoy, N., & Kasztelnik, K. (2020). Business open big data analytics to support innovative leadership and management decision in Canada. Business Ethics and Leadership4(2), 56-74. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Hsiao, P. C. K., de Villiers, C., & Scott, T. (2021). Is voluntary International Integrated Reporting Framework adoption a step on the sustainability road and does adoption matter to capital markets?. Meditari Accountancy Research, 30(3), 786-818. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Jeanjean, T., & Stolowy, H. (2008). Do accounting standards matter? An exploratory analysis of earnings management before and after IFRS adoption. Journal of accounting and public policy27(6), 480-494. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Niftiyev, I., Yagublu, N., & Akbarli, N. (2021). Exploring The Innovativeness Of The South Caucasus Economies: Main Trends And Factors. Socioeconomic Challenges, 5(4), 122-148. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. O’Connell, V., AbuGhazaleh, N., & Whelan, G. (2021). Financial Reporting as a Source of Innovation-Relevant Competitive Intelligence. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity7(2), 117. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Renkas, J., Goncharenko, O., & Lukianets, O. (2015). Quality of financial reporting: approaches to measuring. International Journal of Accounting and Economics Studies4(1), 1-5. [CrossRef]
 16. Saher, L. Y., Lazorenko, V., & Jasnikowski, J. (2021). Web management as a marketing management determinant: case for pharmaceutical enterprises. Health Economics and Management Review, 2(2), 105-114. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Singh, S. N. (2019). Private Investment and Business Opportunities in Ethiopia: A Case Study of Mettu Town in Ethiopia. Business Ethics and Leadership, 3(4), 91-104. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Suarez, B., & Vargas, A. (2021). Innovation Management, from Materiality Assessment to Sustainability Reporting, opening the Social Impact Black Box. Socioeconomic Challenges, 5(1), 13-27. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Tang, Q., Chen, H., & Lin, Z. (2016). How to measure country-level financial reporting quality?. Journal of Financial Reporting and Accounting, 14(2), 230-265. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Vasyliev, Y. K., Savchenko, I., Us, Y. O., & Veckalne, V. (2021). Generating Confidence in the Healthcare System through Information Activities of Healthcare Institutions. Health Economics and Management Review, 2(4), 38-51. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. World Bank. (2022a). Strength of auditing and reporting standards. Retrieved from [Link]
 22. World Bank. (2022b). World Development Indicators. Retrieved from [Link]
 23. Wulandari, E. R. & Rahman, A. R. (2004). A cross-country study on the quality, acceptability, and enforceability of accounting standards and the value relevance of accounting earnings. Retrieved from [Link]
 24. Yelmi, A., Yahaya, Y., & Muhammed, A. (2021). The Impact Of Marketing Innovation On The Performance Of Small And Medium Enterprises In Nigeria. Socioeconomic Challenges, 5(3), 98-105. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Yelnikova, J., & Barhaq, A. R. (2020). Transparency of responsible investment environment. Business Ethics and Leadership4(4), 68-75. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Zhang, M., Wu, Y., Tong, L., & Deng, Y. (2022). Does IFRS convergence promote corporate innovation? Preliminary evidence from China. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics29(1), 255-274. [Google Scholar] [CrossRef]