Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in include() (line 295 of /var/www/vhosts/mmi.fem.sumdu.edu.ua/httpdocs/sites/all/themes/mmi/node-article.tpl.php).

Шерінгові платформи в Грузії: цифрова довіра та лояльність споживачів

Автори:
Цотне Жгенті1, Георгій Геденідзе1
1. Університету бізнесу та технологій (Джорджія)
Сторінки:
209 - 219
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Zhghenti, T., & Gedenidze, G. (2022). Sharing Economy Platforms in Georgia: Digital Trust, Loyalty and Satisfaction. Marketing and Management of Innovations, 2, 209-219. https://doi.org/10.21272/mmi.2022.2-19
Отримано:
25.04.2022
Прийнято:
22.06.2022
Опубліковано:
30.06.2022


Анотація

У статті досліджено складні процеси та виклики сучасного світу, які безпосередньо пов’язані з розвитком бізнес-моделей шерінгової економіки та цифрових платформ. Авторами визначено основні особливості та принципи шерінгової економіки в контексті умов функціонування бізнес-середовища у Грузії. Грузія – країна, що розвивається, де процес формування цифрової довіри розпочався протягом останніх кількох років. Пандемія COVID-19 вплинула на цифровий бізнес, збільшивши кількість транзакцій через Інтернет, що створює величезні можливості для розвитку платформ шерінгової економіки. У статті систематизовано проблеми залучення до шерінгової економіки та перешкоди, які прямо чи опосередковано заважають суб’єктам, які беруть участь в шерінговій економіці. У статті досліджено досвід споживачів від використання шерінгових платформ, а також визначено напрями їх подальшого розвитку. Авторами наголошено, що поєднання споживчих цінностей є дилемою, яка потребує дослідження, щоб забезпечити успішне функціонування послуг платформ шерінгової економіки. Таким чином, результати дослідження заповнюють прогалину, пов’язану з поведінкою споживачів на локальних цифрових платформах шерінгової економіки. Для визначення поведінкових характеристик споживачів, у статті досліджено мотиваційні фактори (технічні, клієнтські, засновані на довірі), які впливають на задоволеність і намір знову використовувати платформу в одноранговому (P2P) розміщенні. Вихідною базою дослідження стали результати онлайн-опитування 259 респондентів, які активно користуються послугами цифрових платформ шерінгової економіки на місцевому рівні в Грузії. Емпіричні результати свідчать, що технічні характеристики, атрибути споживчих цінностей, рівень довіри до платформи, позитивно пов’язані з рівнем задоволеності та лояльності клієнтів. Крім того, результати дослідження дозволили зробити висновок, що рівень задоволення споживачів позитивно корелює з майбутніми їх намірами. Авторами зазначено, що отримані результати можуть бути використані науковою спільнотою для вивчення процесу створення цифрової довіри та аналізу складної природи ринків шерігнгової економіки.


Ключові слова
цифрова економіка, цифрова довіра, цифрові платформи, економіка обміну, розподіл довіри.


Посилання
 1. Akhmedova, A., Marimon, F., & Mas-Machuca, M. (2020). Winning strategies for customer loyalty in the sharing economy: A mixed-methods study. Journal of Business Research, 112, 33-44. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Andreotti, A., Anselmi, G., Eichhorn, T., Hoffmann, C. P., & Micheli, M. (2017). Participation in the Sharing Economy: Report from the EU H2020 Research Project Ps2Share: Participation, Privacy, and Power in the Sharing Economy. [Google Scholar]
 3. Bardhi, F., & Eckhardt, G. M. (2012). Access-based consumption: The case of car sharing. Journal of consumer research, 39(4), 881-898. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Belk, R. (2014). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. Journal of business research, 67(8), 1595-1600. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Botsman, R., & Rogers, R. (2010). What’s mine is yours. The rise of collaborative consumption. [Google Scholar]
 6. Dugan, P. (2016). The Sharing (aka Gig) Economy. Economic Issues, Problems and Perspectives. New York: Nova Science Publishers, Inc. Retrieved from [Link]
 7. Ert, E., Fleischer, A., & Magen, N. (2016). Trust and reputation in the sharing economy: The role of personal photos in Airbnb. Tourism management, 55, 62-73. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Ganapati, S., & Reddick, C. G. (2018). Prospects and challenges of sharing economy for the public sector. Government Information Quarterly, 35(1), 77-87. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Hamari, J., Sjöklint, M., & Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. Journal of the association for information science and technology, 67(9), 2047-2059. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Jiang, Y., & Lau, A. K. (2021). Roles of consumer trust and risks on continuance intention in the sharing economy: An empirical investigation. Electronic Commerce Research and Applications, 47, 101050. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Kikilashvili, M. (2021). Georgia: Reality and Future Perspectives of the Sharing Economy Development. Gabriela Avram, eds, 2021, 128-138. [Google Scholar]
 12. Lee, M. K., & Turban, E. (2001). A trust model for consumer internet shopping. International Journal of electronic commerce, 6(1), 75-91. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Marimon, F., Llach, J., Alonso-Almeida, M., & Mas-Machuca, M. (2019). CC-Qual: A holistic scale to assess customer perceptions of service quality of collaborative consumption services. International Journal of Information Management, 49, 130-141. [Google Scholar]
 14. Mazzella, F., Sundararajan, A., d’Espous, V. B., & Möhlmann, M. (2016). How digital trust powers the sharing economy. IESE Business Review, 26(5), 24-31. [Google Scholar]
 15. Nadeem, W., & Al-Imamy, S. (2020). Do ethics drive value co-creation on digital sharing economy platforms?. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102095. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Pavlou, P. A., Tan, Y. H., & Gefen, D. (2003). Institutional trust and familiarity in online interorganizational relationships. In Proceedings of the European Conference on Information Systems (ICIS) Naples, Italy. [Google Scholar]
 17. Richter, C., Kraus, S., Brem, A., Durst, S., & Giselbrecht, C. (2017). Digital entrepreneurship: Innovative business models for the sharing economy. Creativity and innovation management, 26(3), 300-310. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Schröder, M. K., & Theilen, A. T. (2019). Sharing Economy Services–Analysis of Customers’ Motives and Concerns. [Google Scholar]
 19. Sundararajan, A. (2013). From Zipcar to the sharing economy. Harvard business review, 1(1), 1-2. [Google Scholar]
 20. Sutherland, W., & Jarrahi, M. H. (2018). The sharing economy and digital platforms: A review and research agenda. International Journal of Information Management, 43, 328-341. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. ter Huurne, M. (2019). A Leap into Faith: Determinants of Trust in the Sharing Economy (Doctoral dissertation, University Utrecht). [Google Scholar]
 22. Tussyadiah, I. P. (2016). Factors of satisfaction and intention to use peer-to-peer accommodation. International Journal of Hospitality Management, 55, 70-80. [Google Scholar]
 23. Yang, S. B., Lee, K., Lee, H., & Koo, C. (2019). In Airbnb we trust: Understanding consumers’ trust-attachment building mechanisms in the sharing economy. International Journal of Hospitality Management, 83, 198-209. [Google Scholar]
 24. Zervas, G., Proserpio, D., & Byers, J. W. (2017). The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry. Journal of marketing research, 54(5), 687-705. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Zhang, T. C., Gu, H., & Jahromi, M. F. (2019). What makes the sharing economy successful? An empirical examination of competitive customer value propositions. Computers in Human Behavior, 95, 275-283. [Google Scholar]
 26. Zhghenti, T., & Chkareuli, V. (2021). Enhancing Online Business Sector: Digital Trust Formation Process. Marketing and Management of Innovations, 87-93. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Zhu, X., & Liu, K. (2021). A systematic review and future directions of the sharing economy: business models, operational insights and environment-based utilities. Journal of Cleaner Production, 290, 125209. [Google Scholar]