Формування лояльності персоналу: організаційний клімат та відносини «лідер-послідовник»

Автори:
Хемалошіні Васудеван1,2, Імран Аслан3
1. Університет Туна Абдула Разака (Малайзія)
2. Міжнародний університет INTI (Малайзія)
3. Університет Бінгеля (Туреччина)
Сторінки:
94 - 107
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Vasudevan, H., & Aslan, I. (2022). Developing Organizational Citizenship Behaviour: Organizational Climate and Leader-Member Exchange Effects. Marketing and Management of Innovations, 1, 94-107. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-07
Отримано:
15.02.2022
Прийнято:
13.03.2022
Опубліковано:
17.03.2022


Анотація

Поведінка керівника впливає на робочий клімат та ефективність досягнення співробітниками визначених завдань. При цьому токсична поведінка менеджменту та нехтуванням відповідними заходами щодо формування позитивного клімату у колективі можуть негативно впливати на розвиток компанії. Авторами зазначено, що формування сприятливого організаційного клімату в компанії повинно базуватись на постулатах стратегії взаємовідносин «лідер-послідовник», яка спрямована на покращення робочого середовища, відносин між керівництвом та підлеглими, а також лояльності персоналу. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності аналізі особливостей організаційного клімату як цінності, що сприяє підвищенню якості взаємовідносин між керівництвом та співробітниками, а також якості робочого середовища. Головною метою дослідження є оцінювання впливу опосередкованої ролі організаційного клімату у взаємовідносинах між керівництвом та співробітниками на лояльність співробітників. Обʼєктом дослідження є банки, які зацікавлені у формуванні високоякісних взаємовідносин між керівництвом та співробітниками. Теоретичною основою дослідження є результати аналізу основних теорій, які ґрунтуються на базових концепціях, теоретичних передумовах та сучасних дослідженнях. Детерміновану вибірку даних сформовано на основі результатів опитування 384 респондентів, які працюють у комерційних банках Куала-Лумпура (Малайзія). Для аналізу даних авторами застосовано методи описової статистики, кореляційного аналізу та моделювання структурних рівнянь з використанням інструментарію програмного забезпечення IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) та SMART PLS 3. У ході дослідження встановлено статистично значущий звʼязок між організаційним кліматом та взаємовідносинах між керівництвом і підлеглими, а також лояльністю персоналу. Враховуючи отримані результати, доцільним є подальше дослідження лояльності працівників на прикладі організацій Азії та Заходу. Результати дослідження мають практичне значення для низки організацій та можуть бути прийняті до впровадження при формуванні стратегії управління людськими ресурсами при відборі та збереженні високолояльних працівників.


Ключові слова
громадянська поведінка, комерційні банки, взаємовідносини «лідер-послідовник», організаційний клімат, організації Малайзії.


Посилання
 1. Ab Rahim, R. (2016). Does Competition Foster Efficiency? Empirical Evidence from Malaysian Commercial Banks. Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance, 12(1), 1-23. [Google Scholar]
 2. Ahmadizadeh, Z., Heydarinejad, S., Farzam, F., & Boshehri, N. S. (2012). Investigation the Relation between Organizational Climate and Organizational Citizenship Behaviour. International Journal of Sport Studies, 2(3), 163-167. [Google Scholar]
 3. Ahmadi, P., Forouzandeh, S., & Kahreh, M. S. (2010). The Relationship between OCB and Social Exchange Constructs. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 19, 107-120. [Google Scholar]
 4. Agyemang, C. B. (2013). Perceived Organizational Climate and Organizational Tenure on Organizational Citizenship Behaviour: Empirical Study among Ghanaian Banks. Environment, 5(26). [Google Scholar]
 5. Agarwal, U. A., Datta, S., Blake-Beard, S., & Bhargava, S. (2012). Linking LMX, Innovative Work Behaviour and Turnover Intentions: The Mediating Role of Work Engagement. Career development international, 17(3), 208-230. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Ali, B. J., & Anwar, G. (2021). Organization citizenship behaviour as a determining factor in business outcome. International journal of Rural Development, Environment and Health Research, 5(2), 17-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Allameh, S. M., Shahriari, M., & Mansoori, H. (2012). Investigating Employee's Attitude toward Organization, Organizational Climate and Employee's Engagement as Antecedents of Organizational Citizenship Behaviour. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(8), 384-393. Retrieved from [Link]
 8. Alfonso, L., Zenasni, F., Hodzic, S., & Ripoll, P. (2016). Understanding the Mediating Role of Quality of Work Life on the Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behaviours. Psychological Reports, 118(1), 107-127. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Asiedu, M., Sarfo, J. O., & Adjei, D. (2014). Organisational Commitment and Citizenship Behaviour: Tools to Improve Employee Performance; An Internal Marketing Approach. European Scientific Journal, 10(4), 1857-1881. [Google Scholar]
 10. Ashraf, Z., Jaffri, A. M., Riaz, M., & Khan, M. A. (2012). The Relationship of Leader-Member Exchange and Organizational Citizenship Behaviour: The Moderating Impact of the Role of Subordinate LMX. European Journal of Business and Management, 4(4), 110-116. [Google Scholar]
 11. Atatsi, E. A., Curseu, P. L., Stoffers, J., & Kil, A. (2020). Leadermember exchange, organizational citizenship behaviours and performance of Ghanaian Technical University Lecturers. African Journal of Business Management, 14(1), 25-34. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Bakar, H. A., Jian, G., & Fairhurst, G. (2014). Where do I stand? The Interaction of Leader–Member Exchange and Performance Ratings. Asian Business & Management, 13(2), 143-170.[Google Scholar] [CrossRef]
 13. Batool, S. (2013). Developing Organizational Commitment and Organizational Justice to Amplify Organizational Citizenship Behaviour in Banking Sector. Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences, 7(3), 646–655. [Google Scholar]
 14. Bitmiş, M. G., & Ergeneli, A. (2013). The Role of Psychological Capital and Trust in Individual Performance and Job Satisfaction Relationship: A Test of Multiple Mediation Model. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 99, 173-179. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Bock, G. W., Zmud, R. W., Kim, Y. G., & Lee, J. N. (2005). Behavioural Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Roles of Extrinsic Motivators, Social-Psychological Forces, and Organizational Climate. MIS quarterly, 29(1), 87-111. [Google Scholar]
 16. Bollen, K. A. (1989). Structural Equations with Latent Variables. John Wiley & Sons. [CrossRef]
 17. Bolino, M. C., Hsiung, H. H., Harvey, J., & LePine, J. A. (2015). «Well, I’m Tired of Tryin’!» Organizational Citizenship Behaviour and Citizenship Fatigue. Journal of Applied Psychology, 100(1), 56-74. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Brower, H. H., Lester S. W., Korsgaard M. A., Dineen B. R. (2009). A Closer Look at Trust between Managers and Subordinates: Understanding the Effects of Both Trusting and Being Trusted on Subordinate Outcomes. Journal of Management. 35, 327–347. [Google Scholar]
 19. Brower, H. H., Schoorman, F. D., & Tan, H. H. (2000). A Model of Relational Leadership: The Integration of Trust and leader–Member Exchange. Leadership Quarterly, 11, 227–250. [Google Scholar]
 20. Chelagat, L. J., Chepkwony, P. K., & Kemboi, A. (2015). Effect of Organizational Citizenship Behaviour on Employee Performance in Banking Sector, Nairobi County, Kenya. International Journal of Business, Humanities and Technology, 5(4), 55-61. Retrieved from [Link]
 21. Çınar, O., Karcıoğlu, F., & Aslan, İ. (2014). The relationships among organizational cynicism, job insecurity and turnover intention: A survey study in Erzurum/Turkey. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 150, 429-437. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrical, 16(3), 297-334. [Google Scholar]
 23. Dhanesh, G. S. (2014). CSR as Organization–Employee Relationship Management Strategy: A Case Study of Socially Responsible Information Technology Companies in India. Management Communication Quarterly, 28(1), 130-149. [Google Scholar]
 24. Dollard, M. F., & Idris, M. A. (2017). Climate Congruence: How Espoused Psychosocial Safety Climate and Enacted Managerial Support Affect emotional Exhaustion and Work Engagement. Saf. Sci. 96, 132–142. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Dulebohn, J. H., Bommer, W. H., Liden, R. C., Brouer, R. L., & Ferris, G. R. (2012). A Meta-Analysis of Antecedents and Consequences of Leader-Member Exchange: Integrating the Past with an Eye toward the Future. Journal Management 38, 1715–1759. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Elstad, E., Christophersen, K. A., & Turmo, A. (2011). Social Exchange Theory as an Explanation of Organizational Citizenship Behaviour among Teachers. International Journal of Leadership in Education, 14(4), 405-421. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Eustace, A., & Martins, N. (2014). The Role of Leadership in Shaping Organisational Climate: An Example from the Fast Moving Consumer Goods industry. SA Journal of Industrial Psychology, 40(1), 01-14. [Google Scholar]
 28. Farooqui, M. R. (2012). Measuring Organizational Citizenship Behaviour (OCB) as a Consequence of Organizational Climate (OC). Asian Journal of Business Management, 4(3), 294-302.[Google Scholar]
 29. Gholami, S., Keykale, M., Tir, M., Ramandi, F., Karimi, M., & Rajaee, R. (2015). Investigating the Relationship between Organizational Climate and Organizational Citizenship Behaviour among Staff Hospital. European Journal of Biology and Medical Science Research, 3(3), 54-63. Retrieved from [Link]
 30. Graen, G. B., Wakabayashi M. (1994). Cross-cultural Leadership Making: Bridging American and Japanese Diversity for Team Advantage. Handbook Individual Organizational Psychology. 4, 415–446. [Google Scholar]
 31. Graen, G. B., Novak, M. A., & Sommerkamp, P. (1982). The Effects of Leader-Member Exchange and Job Design on Productivity and Satisfaction: Testing a Dual Attachment Model. Organizational Behaviour & Human Performance, 30(1), 109–131. [Google Scholar]
 32. Gonzalez-Roma, V., & Peiro, J. M. (2014). Climate and Culture Strength. The Oxford handbook of organizational climate and culture, 496-531. [Google Scholar]
 33. Haenlein, M., & Kaplan, A. M. (2004). A Beginner's Guide to Partial Least Squares Analysis. Understanding statistics, 3(4), 283-297. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Hajirasouliha, M., Alikhani, E., Faraji, A., Kamali, S., Aziziha, H., & Mousavi, S. (2014). An Investigation on the Role of Organizational Climate on Organizational Citizenship Behaviour. Management Science Letters, 4(4), 771-774. [Google Scholar]
 35. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks. Sage. [Google Scholar]
 36. Hair J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser, V. (2014). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): An Emerging Tool in Business Research. European Business Review, 26(2), 106-121. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Ibrahim, R. M., Abd Ghani, M., & Salleh, A. M. M. (2013). Elevating organizational citizenship behaviour among local government employees: The mediating role of job satisfaction. Asian Social Science, 9(13), 92. [Google Scholar]
 38. Ibrahim, R., Amin, A. B., & Salleh, M. (2014). The role of leader-member exchange in elevating local government employees' organizational citizenship behaviour: An empirical evidence from East coast Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 5(6). [Google Scholar]
 39. Imran, A., & Fatima, J. (2013). Subordinate's perception of LMX and performance proxies. Middle-East Journal of Scientific Research, 18(6), 796-802. [Google Scholar]
 40. Ishak, N. A., & Alam, S. S. (2009). The effects of leader-member exchange on organizational justice and organizational citizenship behaviour: Empirical study. European Journal of Social Sciences, 8(2), 324-334. [Google Scholar]
 41. Jim, T. W., Shing, L. K., Lin, O. S., Yasmin, S., & Khan, S. K. (2013). The factors affecting organizational citizenship behaviour in banking industry. International Journal of Management Sciences, 1(5), 178-192. [Google Scholar]
 42. Jogiyanto, H. M., & Abdillah, W. (2015). Partial Least Square (PLS): The alternative of structural equation modelling (SEM) in business researches. Yogyakarta [ID]: Aldi Publisher. [Google Scholar]
 43. Karthiga, V. (2016). A study to improve organizational citizenship behaviours in private sector banks through organizational effectiveness. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education, 2(2), 325- 328. Retrieved from [Link]
 44. Kashif, M., Khan, Y., & Rafi, M. (2011). An exploration of the determinants of OCB in the telecommunication sector of Pakistan. Asian Journal of Business Management, 3(2), 91-97. [Google Scholar]
 45. Konya, V., Grubić-Nešić, L., & Matić, D. (2015). The influence of leader-member communication on organizational commitment in a central european hospital. Acta Polytechnica Hungarica, 12(3), 109-128. [Google Scholar]
 46. Landells, E. M., & Albrecht S. L. (2017). Positive politics, negative politics, and engagement: Psychological safety, meaningfulness, and availability as “Black Box” explanatory mechanismsin power, politics, and political skill in job stress, Vol. 15 eds Rosen C. C., Perrewé P. L. (Bingley: Emerald Publishing Limited; ), 33–49. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Lee, K., & Allen, N. J. (2002). Organizational citizenship behaviour and workplace deviance: The role of affect and cognitions. Journal of applied psychology, 87(1), 131-142. [Google Scholar]
 48. Litwin, G. H., & Stringer, R. A. (1968). Motivation and organizational climate. Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University. Leadership Behaviour and Organizational Climate. [Google Scholar]
 49. Liden, R. C., & Maslyn, J. M. (1998). Multidimensionality of leader-member exchange: An empirical assessment through scale development. Journal of management, 24(1), 43-72. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Maamari, B. E., & Messarra, L. C. (2012). An empirical study of the relationship between organizational climate and organizational citizenship behaviour. European Journal of Management, 12(3), 165-174. [Google Scholar]
 51. Maamari, B. E., & Majdalani, J. F. (2017). Emotional intelligence, leadership style and organizational climate. International Journal of Organizational Analysis, 25(2), 327-345. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Muñoz-Doyague, M. F., & Nieto, M. (2012). Individual creativity performance and the quality of interpersonal relationships. Industrial Management & Data Systems, 112(1), 125-145.[Google Scholar] [CrossRef]
 53. Momeni, N. (2009). The relation between managers' emotional intelligence and the organizational climate they create. Public Personnel Management, 38(2), 35-48. [Google Scholar][CrossRef]
 54. Myers, R. H., & Myers, R. H. (1990). Classical and modern regression with applications (Vol. 2). Belmont, CA: Duxbury press. [Google Scholar]
 55. Noordin, F., Omar, S., Sehan, S., & Idrus, S. (2010). Organizational climate and its influence on organizational commitment. International Business & Economics Research Journal, 9(2), 1-10. [Google Scholar]
 56. Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd edit.) Mcgraw-Hill. Hillsdale, NJ. [Google Scholar]
 57. O’Keeffe, P., Johnson, B., & Daley, K. (2021). Continuing the precedent: Financially disadvantaging young people in «unprecedented» COVID‐19 times. Australian Journal of Social Issues, 1-8. [Google Scholar]
 58. Organ, D. (1988). Organizational citizenship behaviour: The good soldier syndrome. Lexington: MA: Lexington Books. [Google Scholar]
 59. Omobude, C. O. & Umemezia, E. I.(2019). Leader-member exchange and its implications on organisation outcomes. International Journal of Management Reviews. Retrieved from [Link]
 60. Özyer, K., & Mumcu, A. (2019). The mediator effect of leader-member exchange on the relationship between organizational cynicism and organizational climate. In 7th International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship: Embracing Diversity in Organisations. April 5th-6th, 2019, Dubrovnik, Croatia (pp. 128-135). Zagreb: Governance Research and Development Centre (CIRU). [Google Scholar]
 61. Patterson, M. G., West, M. A., Shackleton, V. J., Dawson, J. F., Lawthom, R., Maitlis, S., & Wallace, A. M. (2005). Validating the organizational climate measure: Links to managerial practices, productivity and innovation. Journal of organizational behaviour, 26(4), 379-408. [Google Scholar] [CrossRef]
 62. Petter, S., Straub, D., & Rai, A. (2007). Specifying formative constructs in information systems research. MIS quarterly, 623-656. [Google Scholar]
 63. Pellegrini, E. K., Scandura, T. A., & Jayaraman, V. (2010). Crosscultural generalizability of paternalistic leadership: An expansion of leader-member exchange theory. Group Organizational Management, 35, 391–420. [Google Scholar]
 64.  
 65. Pourkiani, M., Farokhian, A., & Gheisari, F. (2014). Explaining the relationships between organizational climate, organizational commitment and organizational citizenship behaviour among employees of Khuzestan Gas company. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4, 282-290. [Google Scholar]
 66. Rastgar, A. A., Pourebrahimi, N. I. N. A., & Davoudi, S. M. M. (2012). Leader-member exchange and organizational citizenship behaviour: A survey in Iran's food industry. Pacific business review international, 5(5), 13-18. [Google Scholar]
 67. Robbins, S. P. (1998). Behaviour in organizations. New Jersey: Prentice Hall. Retrieved from [Link]
 68. Rosenthal, R., & Rosnow, R. L. (1991). Essentials of behavioural research: Methods and data analysis. Boston, MA. [Google Scholar]
 69. Santos, J. A. (2001). Bank capital regulation in contemporary banking theory: A review of the literature. Financial Markets, Institutions & Instruments, 10(2), 41-84. [Google Scholar]
 70. Scandura, T. A. & Graen, G. B. (1984). Moderating effects of initial leader-member exchange status on the effects of a leadership intervention. Journal of Applied Psychology, 69(3), 428-436. [Google Scholar]
 71. Schneider, B. (2000). The psychological life of organizations. Handbook of organizational culture and climate, 17-21.[Google Scholar]
 72. Seyal, A. H., & Afzaal, T. (2013). An investigation of relationship among emotional intelligence, organizational commitment and job satisfaction: Evidence from academics in Brunei Darussalam. International Business Research, 6(3), 217-228. [Google Scholar]
 73. Settoon, R. P., Bennett, N., & Liden, R. C. (1996). Social exchange in organizations: Perceived organizational support, leader-member exchange, and employee reciprocity. Journal of Applied Psychology, 81, 219-227. [Google Scholar]
 74. Sun, L. Y., Chow, I. H. S., Chiu, R. K., & Pan, W. (2013). Outcome favorability in the link between leader–member exchange and organizational citizenship behaviour: Procedural fairness climate matters. The Leadership Quarterly, 24(1), 215-226. [Google Scholar] [CrossRef]
 75. Subramani, A. K., Jan, N. A., Gaur. M., & Vinodh, N. (2015). Impact of organizational climate on organizational citizenship behaviour with respect to automotive industries at Ambattur Industrial Estate, Chennai. International Journal of Applied Business and Economic Research, 13(8), 6391-6408. [Google Scholar]
 76. Sulistyadi, Y., Sulistyadi, K., & Eddyona, F. (2016). Developing organizational citizenship behaviour of employees in the hospitality industry through organizational culture, emotional intelligence and work motivation. International Journal of Science and Technology, 5(11), 567-578. Retrieved from [Link]
 77. Sofiah, K. K., Padmashantini, P., & Gengeswari, K. (2014). A study on organizational citizenship behaviour in banking industry. International Journal for Innovation Education and Research, 2(7), 73-82. [Google Scholar]
 78. Vasudevan, L., Hee, N.T., & Mohd, S. (2019). A review of LMX and LMX theory: An application of implicit leadership theories on LMX. CnR’s International Journal of Social & Scientific Research, 5(II), 21-34. Retrieved from [Link]
 79. Yunus, N. H., & Ibrahim, W. N. W. (2015). Employees’ organizational commitment: The effect of leaders’ transformational leadership and leader-member exchange as moderator. International Journal of Arts and Commerce, 4(2), 123-135. [Google Scholar]
 80. Zhao, H., Liu, W., Li, J., & Yu, X. (2019). Leader–member exchange, organizational identification, and knowledge hiding: T he moderating role of relative leader–member exchange. Journal of Organizational Behaviour, 40(7), 834-848. [Google Scholar] [CrossRef]
 81. Wong, K. K. K. (2013). Partial least squares structural equation modeling (PLSSEM) techniques using SmartPLS. Marketing Bulletin, 24(1), 1-32. [Google Scholar]