Інноваційна система NFC-валідації для обліку доходів і витрат підприємств громадських перевезень

Автори:
Зеновій-Михайло Задорожний1, Володимир Муравський1, Марія Шестерняк1, Анна Грицишин1
1. Західноукраїнський національний університет (Україна)
Сторінки:
84 - 93
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Zadorozhnyi, M.-Z., Muravskyi, V., Shesternyak, M., & Hrytsyshyn, A. (2022). Innovative NFC-Validation System for Accounting of Income and Expenses of Public Transport Enterprises. Marketing and Management of Innovations, 1, 84-93. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-06
Отримано:
13.10.2022
Прийнято:
12.01.2022
Опубліковано:
15.03.2022


Анотація

У статті підлягають розгляду питання доцільності імплементації системи NFC-валідації оплати за проїзд при здійсненні контролю за ціноутворенням у сфері пасажирських перевезень, моніторингу функціонування урбанізованих транспортних мереж, зменшення прямих контактів між пасажирами в умовах пандемії COVID-19. Використання технології NFC (Near-Field Communication – бездротового високочастотного радіозв’язку малого радіуса дії) забезпечує збір первинної інформації про перевезення пасажирів громадським транспортом та оплати за послуги проїзду. Метою статті є удосконалення методики застосування технології автоматизованої NFC-валідації оплати за проїзд в міському пасажирському автотранспорті для обліку і контролю наданих транспортних послуг. Для досягнення поставленої мети було поставлено наступні завдання: дослідження механізмів автоматизованої ідентифікації та підрахунку кількості перевезених пасажирів з метою обліку доходів автотранспортних підприємств; селекція калькуляційних одиниць для автоматизованого визначення собівартості наданих транспортних послуг; розробка методів контролю за роботою водіїв, функціонуванням транспортних засобів, перевезенням пільгових категорій громадян, ціноутворенням тощо. Теоретичні й методичні аспекти використання технологій NFC-валідації оплати за проїзд у громадському транспорті для облікових цілей досліджувалися на базі загальних методів наукових досліджень – інституційного та інноваційного; для прогнозування темпів імплементації NFC-пристроїв у практичну діяльність використано економіко-математичні методи аналізу й поліноміального трендування з використанням електронних таблиць Excel; для визначення перспективних напрямків використання новітніх технологій у наданні транспортно-пасажирських послуг – методи бібліографічного та компаративного аналізу зі застосуванням інформаційного ресурсу «ResearchGate». Доведено, що найбільш ефективною калькуляційною одиницею при розрахунку собівартості наданих транспортних послуг є «пасажиро-кілометр», що відповідає особливостям функціонування міського пасажирського автотранспорту, оскільки враховує кількість перевезених пасажирів та пройдену автотранспортом відстань. Розроблено порядок розподілу доходу від реалізації електронних квитків та бюджетних дотацій між перевізниками на основі інформації про загальну кількість (у тому числі – пільгових категорій) перевезених пасажирів. Удосконалено методику автоматизованого обліку витрат з використанням вимірника «пасажиро-кілометр» на: паливо-мастильні матеріали, заробітну плату персоналу, амортизацію автотранспорту та його поточний ремонт, що становлять собівартість наданих транспортних послуг. За результатами дослідження встановлено, що імплементація технології NFC-валідації оплати за проїзд сприятиме автоматизованому обліку витрат, доходів та надходження грошових коштів від надання транспортних послуг, запровадженню ефективного контролю за роботою водіїв, транспортних засобів, пільговими перевезеннями, ціноутворенням, своєчасністю і достовірністю нарахування податків на підприємствах міських пасажирських перевезень.


Ключові слова
облік, автоматизація обліку, облік доходів і витрат, автоматизована валідація оплати за проїзд, пасажирські перевезення, публічний автотранспорт, технологія NFC.


Посилання
 1. AMR. (2021). Near Field Communication Market. Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021–2028. Retrieved from [Link]
 2. Arfaoui, G., Dabosville, G., Gambs, S., Lacharme, P., & Lalande, J. F. (2014). A privacy-preserving NFC mobile pass for transport systems. EAI Endorsed Transactions on Mobile Communications and Applications, 14(5), e4. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Barry, J. J., Freimer, R., & Slavin, H. (2009). Use of entry-only automatic fare collection data to estimate linked transit trips in New York City. Transportation research record, 2112(1), 53-61. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bazyliuk, A. V., & Malyshkin, O. I. (2011). Accounting and tax accounting of motor transport and transportation. Center for Educational Literature. 256 p. [Google Scholar]
 5. Boada, M., Lazaro, A., Villarino, R., & Girbau, D. Read range study of energy-harvested implanted NFC sensors with commercial NFC ICs and smartphones. In 2021 XXXIVth General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science (URSI GASS) (pp. 1-4). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Brumercikova, E., & Bukova, B. (2020). Proposals for using the NFC technology in regional passenger transport in the Slovak Republic. Open Engineering, 10(1), 238-244. [GoogleScholar[CrossRef]
 7. Chze, O. N., Markom, M. A., Hui, O. X., Chin, W. T., Vern, K. Y., Tan, E. S. M. M., & Nordin, N. (2021, November). Check-In Location System Using NFC Technology. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2107, No. 1, p. 012020). IOP Publishing. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Couto, R., Leal, J., Costa, P. M., & Galvão, T. (2015). Exploring ticketing approaches using mobile technologies: QR codes, NFC and BLE. In 2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems (pp. 7-12). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Derij, M. G., Khorunzhak, N., Zharikova, O., Rozheliuk, V., & Tsyhan, R. (2021). Information model of material and technical and financial resources in housing in Ukraine and Europe: accounting and management aspect. Independent Journal of Management & Production, 12(6), 495-515. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Di Pietro, L., Mugion, R. G., Mattia, G., Renzi, M. F., & Toni, M. (2015). The integrated model on mobile payment acceptance (IMMPA): an empirical application to public transport. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 56, 463-479.[Google Scholar] [CrossRef]
 11. Fadeev, A., & Alhusseini, S. (2020). Determining the public transport demand by validation data of the electronic tickets. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 734, No. 1, p. 012148). IOP Publishing. [Google Scholar]
 12. Ferreira, M. C., José, R., Rodrigues, H., Monteiro, M. P., & Ribeiro, C. (2014). Evaluation of an integrated mobile payment, ticketing and couponing solution based on NFC. In New Perspectives in Information Systems and Technologies, Volume 2 (pp. 165-174). Springer, Cham. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Handziuk, M. O. (2014). Development and implementation of intelligent fare payment and passenger accounting systems for urban passenger transport. Scientific notes. Lutsk. 45. 131-139. [Google Scholar]
 14. Hargude, R., Kamthe, A., & Badgujar, V. (2020). NFC Based Intelligent Bus Ticketing System. International Journal of Scientific Research in Science and Technology, 283-287. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Komsta, H., Brumercikova, E., & Bukova, B. (2016). Application of NFC technology in passenger rail transport. Transport Problems, 11(3), 43-53. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Kondziuba, S., & Dukhonchenko, A. (2011). Information-analytical system of accounting for transportation of privileged categories of the population. Retrieved from [Link]
 17. Marunych, V. S., & Vakarchuk, I. M. (2012). Automated method of inspection of correspondence and passenger flows on public transport routes. Municipal utilities, 103, 343-351. [Google Scholar]
 18. Oliveira, L., Bruen, C., Birrell, S., & Cain, R. (2019). What passengers really want: Assessing the value of rail innovation to improve experiences. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 1, 100014. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Shevchuk, O., Desyatnyuk, O., Voitseshyn, V., Bryk, M., & Muravskyi, V. (2020). Control and Accounting of the Transportation Services Self-cost using GPS. In 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) (pp. 631-634). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Shuran, C., & Xiaoling, Y. (2020, September). A New Public Transport Payment Method Based on NFC and QR Code. In 2020 IEEE 5th International Conference on Intelligent Transportation Engineering (ICITE) (pp. 240-244). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Statista. (2015). NFC market size worldwide 2014-2024. Retrieved from [Link]
 22. Veloz-Cherrez, D., & Suárez, J. (2018, November). NFC-Based Payment System Using Smartphones for Public Transport Service. In Conference on Information Technologies and Communication of Ecuador (pp. 34-44). Springer, Cham. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Zadorozhnyy, Z.-M., Muravskiy, V., Yatsyshyn, S., & Shevchuk, O. (2021). Accounting of wages with the use of biometrics to ensure cybersecurity of enterprises. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(38), 162–172. [Google Scholar] [CrossRef]