Задоволеність та мотивація співробітників: на прикладі роздрібної торгівлі

Автори:
Рената Махова1, Тібор Зигмонд1, Аннамария Зигмундова1, Золтан Шебен1
1. Університет імені Яноша Сельє (Словаччина)
Сторінки:
67 - 83
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Machova, R., Zsigmond, T., Zsigmondova, A., & Seben, Z. (2021). Employee Satisfaction and Motivation of Retail Store Employees. Marketing and Management of Innovations, 1, 67-83. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-05
Отримано:
20.10.2021
Прийнято:
12.01.2022
Опубліковано:
14.03.2022


Анотація

Попри стрімкий інноваційно-технологічний розвиток, людський капіталу є основним активом та рушійною силою розвитку бізнес-середовища Авторами наголошено, що ефективність використання людського капіталу впливає на результативність бізнесу. У статті відмічено, що головними функціями управління людськими ресурсами є мотивація, планування та організація. Головною метою дослідження є визначення головних детермінант мотивації кадрового капіталу в секторі роздрібної торгівлі залежно від типу поколінь (Х, У, Z). У роботі зазначено, що працівник з високим рівнем мотивації є основою для досягнення цілей компанії, оскільки мотивація співробітників сприяє підвищенню рівня задоволеності та лояльності клієнтів. За результатами дослідження встановлено, що найбільш поширеним інструментом мотивації є фінансові стимули у вигляді підвищення заробітної плати чи додаткових бонусів. Авторами не виявлено відмінностей у мірі задоволеності заробітною платою між поколіннями. У ході дослідження визначено, що співробітники є менш задоволеними спілкуванням на робочому місці та стилем керівництва. При цьому вони не мають права приймати рішення та не відчувають приналежності до робочого місця. У порівнянні зі старшими поколіннями, представники покоління Z є менш задоволеними гарантіями зайнятості. Більшість працівників сектору роздрібної торгівлі не вважає свою роботу цікавою чи різноманітною. У результаті дослідження авторами встановлено, що працівники вважають темп праці надто прискореним, хоча вони є достатньо підготовленими до виконуваної роботи. Результати проведеного опитування засвідчили, що більшість респондентів не погоджуються з наявним стилем зворотного зв'язку з менеджментом. Представники покоління Z вважають, що вони можуть адекватно використовувати свої знання та навички на робочому місці. При цьому у порівнянні зі старшими поколіннями, покоління Z, загалом, піддається переважно критиці, ніж похвалі.


Ключові слова
мотивація, задоволеність, магазин роздрібної торгівлі, співробітники магазину роздрібної торгівлі, людські ресурси.


Посилання
 1. Al Karim, R. (2019). Impact of Different Training and Development Programs on Employee Performance in Bangladesh Perspective. International Journal of Entrepreneurial Research, 2(1), 8-14. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Asaari, M. H. A. H., Desa, N. M., & Subramaniam, L. (2019). Influence of salary, promotion, and recognition toward work motivation among government trade agency employees. International Journal of Business and Management, 14(4), 48-59.[Google Scholar] [CrossRef]
 3. Balogh, P., & Nagy, R. (2018). A 9M modell motivaciós vizsgalata egy vidéki egyetem gazdasagi szakos hallgatóinak körében. Metszetek, 7(4), 24-33. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bencsik, A., & Machova, R. (2016). Knowledge Sharing Problems from the Viewpoint of Intergeneration Management. In D. Vasilenko & N. Khazieva (Eds.), 4th International Conference on Management, Leadership and Governance: ICMLG2016 (pp. 42-50). Academic Conferences and publishing limited. [Google Scholar]
 5. Bencsik, A., Horvath-Csikós, G., & Juhasz, T. (2016). Y and Z Generations at Workplaces. Journal of Competitiveness, 6(3), 90-106. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Bilan, Y., Mishchuk, H., Roshchyk, I., & Joshi, O. (2020). Hiring and retaining skilled employees in SMEs: problems in human resource practices and links with organizational success. Business: Theory and Practice, 21(2), 780-791. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Bobenic Hintosova, A., Bruothova, M., & Barlasova, T. (2021). Efektívnosť investicnej pomoci optikou tvorby nových pracovných miest. Sociológia, 53(6), 523-548. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Calk, R., & Patrick, A. (2017). Millennials through the Looking Glass: Workplace Motivating Factors. The Journal of Business Inquiry, 16(2), 131-139. [Google Scholar]
 9. Cennamo, L., & Gardner, D. (2008). Generational differences in work values, outcomes and person‐organisation values fit. Journal of Managerial Psychology, 23(8), 891-906. [Google Scholar][CrossRef]
 10. Csiszarik-Kocsir, A., & Garai-Fodor, M. (2021). Motivation Analysing and Preference System of Choosing A Workplace as Segmentation Criteria Based on a Country Wide Research Result Focus on Generation of Z. On-line Journal Modelling the New Europe, 27, 67-85. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Fowler, S. (2015). Motivació magasabb szinten: Fejlődés, hatékonysag, elköteleződés. HVG Kiadó. [Google Scholar]
 12. Garai-Fodor, M., Varga, J., & Csiszarik-Kocsir, A. (2021). Correlation between Generation Z in Hungary and the Motivating Factors to Do Volunteer Work in a Value-Based Approach. Sustainability, 13(20), 11519. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Hitka, M., Lorincova, S., Vetrakova, M., Vetrakova, M., Hajdúchova, I., & Antalík, I. (2020). Factors related to gender and education affecting the employee motivation. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 3226-3241. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Hitka, M., Rózsa, Z., Potkany, M., & Ližbetinova, L. (2019). Factors forming employee motivation influenced by regional and age-related differences. Journal of Business Economics and Management, 20(4), 674-693. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Irawanto, D. W. (2015). Employee Participation in Decision-making: Evidence from a State-Owned Enterprise in Indonesia. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 20(1), 159-172. [Google Scholar]
 16. Jankelova, N., Joniakova, Z., Romanova, A., & Remeňova, K. (2020). Motivational factors and job satisfaction of employees in agriculture in the context of performance of agricultural companies in Slovakia. Agricultural Economics, 66(9), 402-412. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Jaskeviciute, V. (2021). Trust in organization effect on the relationship between HRM practices and employee wellbeing. SHS Web of Conferences, 120:02021. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Jaskeviciute, V., Stankeviciene, A., Diskiene, D. & Savicke, J. (2021). The relationship between employee wellbeing and organizational trust inthe context of sustainable human resource management. Problems and Perspectives in Management, 19(2), 118-131. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Kang, M., & Sung, M. (2017). How symmetrical employee communication leads to employee engagement and positive employee communication behaviors: The mediation of employee-organization relationships. Journal of Communication Management, 21(1), 82-102. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Kaur, K., & Randhawa, G. (2021). Exploring the influence of supportive supervisors on organisational citizenship behaviours: Linking theory to practice. IIMB Management Review, 33(2), 156-165. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Khan, M. A., Yasir, M., & Khan, M. A. (2021). Factors Affecting Customer Loyalty in the Services Sector of Pakistan. Journal of Tourism and Services, 22(12), 184-197. [Google Scholar][CrossRef]
 22. Kowske, B., Rasch, R., & Wiley, J. W. (2010). Millennials’ (Lack of) Attitude Problem: An Empirical Examination of Generational Effects on Work Attitudes. Journal of Business and Psychology, 25(2), 265-279. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Martin, C. J., & Knudsen, J. S. (2010). Scenes from a mall: Retail training and the social exclusion of low-skilled workers. Regulation & Governance, 4(3), 345-364. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Mathe, H., Pavie, X., & O’Keffe, M. (2011). Valuing people to create value. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. [Google Scholar]
 25. Mehra, P., & Nickerson, C. (2019). Organizational communication and job satisfaction: What role do generational differences play? International Journal of Organizational Analysis, 27(3), 524–547. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Meretei, B. (2017). Generaciós különbségek a munkahelyen. Vezetéstudomany, 8(10), 10-18. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Metzker, Z., Marousek, J., Hlawiczka, R., Belas, J. Jr., & Khan, K. A. (2021). The Perception of the Market and Operational Area of Business by Service Sector and Tourism Companies in terms of CSR implementation. Journal of Tourism and Services, 23(12), 217-236. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Mieke, R., Fahmi, R., & Tannady, H. (2019). The Effect of Career Training and Development on Job Satisfaction and its Implications for the Organizational Commitment of Regional Secretariat (SETDA) Employees of Jambi Provincial Government. International Review of Management and Marketing, 9(1), 79-89. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Minarova, M., Mura, L., & Mala, D. (2021). Corporate Volunteering and Creating a Quality Culture. Quality – Access to Success, 22(185), 1-8. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Morley, M. J., Slavic, A., Poór, J., & Berber, N. (2016). Training practices and organisational performance: A comparative analysis of domestic and international market oriented Organisations in Central & Eastern Europe. Journal of East European Management Studies, 21(4), 406-432. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Mura, L., & Svec, M. (2018). Human resources in public and private sector: a comparative study of Slovakia. In T. Löster, J. Langhamrova & J. Vrabcova (Eds.), 10th International Scientific Conference on Reproduction of Human Capital - Mutual Links and Connections - RELIK 2017 (pp. 327-336). University of Economics, Prague.
 32. Mura, L., Gontkovicova, B., Spisakova, E., & Hajduova, Z. (2019). Position of Employee Benefits in Remuneration Structure. Transformations in Business and Economics, 18(2), 156-173 [Google Scholar]
 33. Naruetharadhol, P., Wongsaichia, S., Van Wouwe, M., & Ketkaew, C. (2021). Career status, retirement readiness, and age differences: Empirical evidence from skilled immigrants in Thailand. Cogent Business & Management, 8(1). [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Pink, D. H. (2010). Motivació 3.0: Ösztönzés masképp. HVG Kiadó. [Google Scholar] 
 35. Poliacikova, E. (2016). Obchodné centra na Slovensku - Minulosť, súcasnosť, budúcnosť. Acta Oeconomica Universitatis Selye, 5(2), 159-167. [Google Scholar]
 36. Sandhya, K., & Kumar, P. (2011). Employee retention by motivation. Indian Journal of Science and Technology, 4(12), 1778-1782. [Google Scholar]
 37. Smith, J. W., & Clurman, A. (2003). Generaciók, markak, célcsoportok: Marketingeseknek a nemzedékek célpiacairól. Geomédia Kiadói Rt.
 38. Soulez, C. G., & Soulez, S. (2014). On the heterogeneity of Generation Y job preferences. Employee Relations, 36(4), 319-332.
 39. Szilard, B., Schmidt, M., & Zsolt, K. (2021). Wellbeing at workplace–health promotion and types of stress in Southern Transdanubia. Régiókutatas Szemle, 6(1). [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Tari, A. (2010). Y generació: Klinikai pszichológiai jelenségek és tarsadalomlélektani összefüggések az informaciós korban. Jaffa Kiadó.
 41. Tari, A. (2011). Z generació: Klinikai pszichológiai jelenségek és tarsadalom-lélektani szempontok az Informaciós Korban. Tericum Kiadó.
 42. Tedjasputra, A., & Sari, E. R. (2004). Pair Writing: Towards the Support of Design Collaborationin the Danish Retail Industry. In P. Hyland, & L. Vrazalic, (Eds.), OZCHI 2004 Conference Proceedings. Supporting Community Interaction: Possibilities and Challenges (pp. 1-5). Computer-Human Interaction Special Interest Group (CHISIG). [Google Scholar]
 43. Tekin, Ö. A., & Turhan, A. A. (2020). Does Social Media Addiction Differ by Personality Traits? A Study on Undergraduate Tourism Students. Journal of Tourism and Services, 22(12), 23-41. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Vlacsekova, D., & Mura, L. (2017). Effect of motivational tools on employee satisfaction in small and medium enterprises. Oeconomia Copernicana, 8(1), 111-130. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Yilmaz, Ü., & Kuvat, Ö. (2021). Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Lojistik Faaliyetlerindeki Uygulama Alanları ve Verimliliğe Etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 31(1), 746-754. [Google Scholar]
 46. Zakrzewska, M., Jarosz, S., Piwowar-Sulej, K., & Sołtysik, M. (2022b). Enterprise agility – its meaning, managerial expectations and barriers to implementation – a survey of three countries. Journal of Organizational Change Management, ahead-of-print. [CrossRef]
 47. Zakrzewska, M., Piwowar-Sulej, K., Jarosz, S., Sagan, A., & Sołtysik, M. (2022a). The linkage between Agile project management and sustainable development: A theoretical and empirical view. Sustainable Development, 1-15. [CrossRef]
 48. Žúborova, V. (2018). GEN YZ: Generacie budúcnosti. Bratislava Policy Institute - Nadacia Hannsa Seidela.