Взаємозв’язок рівні інноваційності та самоефективності працівників

Автори:
Фазилет Нохут1,2, Озлем Балабан3
1. Університет Болу Абант Іззет Байсал
2. Університет Сакарʼя GSB (Туреччина)
3. Університет Сакарʼя (Туреччина)
Сторінки:
58 - 66
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Nohut, F. & Balaban, O. (2022). Employee’s Innovative Personality and Self-Efficacy. Marketing and Management of Innovations, 1, 58-66. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-04
Отримано:
31.01.2022
Прийнято:
22.02.2022
Опубліковано:
06.03.2022


Анотація

Концепція інноваційності відіграє суттєву роль у стабільному розвитку організації. Динамічний розвиток світу характеризується не лише економічними, соціальними та політичними трансформаціями, але й змінами у потребах та очікуваннях клієнтів. Так, раніше дієві формули успішності компанії, вже не є актуальними. У мінливих та складних умовах, життєстійкість компанії залежить від її здатності адаптуватися до нових змін та встановлення власних напрямків розвитку. Глобальна трансформація вимагає від компаній перегляду принципів ведення бізнесу та підвищення якості трудових ресурсів, які є головним ініціатором та прибічником змін. Трудові ресурси, на рівні з економічними та технологічними, є стратегічно важливими для забезпечення ефективної діяльності організації. Навички інноваційного мислення та поведінки трудових ресурсів є основою для формування конкурентних переваг компанії. У статті наведено низку організаційних, індивідуальних та екологічних предикторів інноваційної поведінки працівників. Встановлено, що ініціаторами інновацій є достатньо сміливі та впевнені у своїх силах співробітники. Наголошено, що самоефективності працівника є базисом формування його інноваційного мислення. У рамках статті проаналізовано концепцію самоефективності, як предиктора інноваційної поведінки працівників. Авторами зазначено, що концепція самоефективності відображає прагнення працівника ставити перед собою нові цілі та досягати їх рішуче та невпинно. Сприйняття самоефективності займає суттєве місце при виборі роботи, кар’єрному та професійному зростанні. Таким чином, актуальність даного дослідження полягає у необхідності розуміння факторів, які впливають на сприйняття самоефективності працівниками. У ході дослідження розглянуто концепцію самоефективності в контексті особистих якостей. Гіпотезою дослідження є перевірки впливу рівня відкритості працівника до інновацій на рівень його самоефективності. Відповідно до мети дослідження проведено якісний аналіз. Детерміновану вибірку даних сформовано на основі результатів опитування 503 респондентів, працевлаштованих у приватних і державних закладах. За результатами систематизації наукових напрацювань визначено валідні шкали для виміру загальних рівнів самоефективності та відкритості до інновацій. Емпіричне дослідження проведено з використанням інструментарію кількісного аналізу (описова статистика, коефіцієнт надійності, факторний та кореляційний аналізи). На основі отриманих результатів дослідження, авторами сформовано рекомендації для подальшого дослідження означеної тематики


Ключові слова
загальна самоефективність, інновації, інноваційна поведінка, інноваційна особистість, відкритість інноваціям.


Посилання
 1. 11, 113–131. [Google Scholar]
 2. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioural change. Psychological review, 84(2), 191. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bandura, A. (1983). Self-efficacy determinants of anticipated fears and calamities. Journal of Personality and Social Psychology, 45(2), 464. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Basim, H. N., Korkmazyurek, H., & Tokat, A. O. (2008). Çalişanlarin Oz Yeterlilik Algilamasinin Yenilikçilik Ve Risk Alma Uzerine Etkisi: Kamu Sektorunde Bir Araştirma. Selçuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, (19), 121-130. [Google Scholar]
 5. Benet-Martínez, V., & John, O. P. (1998). Los Cinco Grandes across cultures and ethnic groups: Multitrait-multimethod analyses of the Big Five in Spanish and English. Journal of personality and social psychology, 75(3), 729. [Google Scholar]
 6. Cervone, D., & Pervin, L. A. (2016). Personality Psychology, Theory and Research, On İkinci Basımdan Çeviri, Çeviri Editoru:Mustafa Baloglu, Nobel Yayın.[Google Scholar]
 7. Chen, S. C., Wu, M. C., & Chen, C. H. (2010). Employee’s personality traits, work motivation and innovative behaviour in marine tourism industry. Journal of service science and management, 3(02), 198. [Google Scholar]
 8. De Clercq, D., Haq, I. U., & Azeem, M. U. (2018). Self-efficacy to spur job performance: roles of job-related anxiety and perceived workplace incivility. Management Decision, 56(4), 891-907.[Google Scholar] [CrossRef]
 9. Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators. Academy of management journal, 34(3), 555-590. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Damanpour, F. (1996). Organizational complexity and innovation: developing and testing multiple contingency models. Management Science, 42(5), 693-716. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. De Jong, J. & Den Hartog, D. (2008). Innovative work behaviour: measurement and validation. EIM Business and Policy Research Report, 3-27. [Google Scholar]
 12. De Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. Creativity and innovation management, 19(1), 23-36. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual review of psychology, 41(1), 417-440. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Dogan, T. (2013). The five factor personality traits and subjective well- being. Doguş Universitesi Dergisi, 14(1), 56-64. [Google Scholar]
 15. Evers, W. J., Brouwers, A., & Tomic, W. (2002). Burnout and self‐efficacy: A study on teachers' beliefs when implementing an innovative educational system in the Netherlands. British Journal of educational psychology, 72(2), 227-243. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Fırın,S. (2020) . A research on the moderating role of personality traits in the effect of pyscholgical empowerment on innovative behaviour, Phd Thesis, Department of Business Administration, Kutahya, Turkey. Retrieved from [Link]
 17. Fosse, T. H., Buch, R., Säfvenbom, R., & Martinussen, M. (2015). The impact of personality and self-efficacy on academic and military performance: The mediating role of self-efficacy. Journal of Military Studies, 6(1), 47-65. [Google Scholar]
 18. Guripek, E., Cemal, İ. N. C. E., & Serdar, E. R. E. N. (2021). Bireysel Yenilikçilik Sınıflandırması ve Oz Yeterlilik İlişkisi: Mutfak Çalışanlarında Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(33), 278-302. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Hamzadayı, E. & Buyukikiz, K. K. (2015). The relationship between personality traits and self-efficacy perceptions of speaking skills of Turkish as a foreign language (tfl) learners. Turkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19 (1), 297-312. [Google Scholar]
 20. Jain, R. (2015). Employee innovative behaviour: a conceptual framework. Indian Journal of Industrial Relations, 51(1), 1-16. [Google Scholar]
 21. Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness and innovative work behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 287–302. [Google Scholar][CrossRef]
 22. Judge, T. A., Jackson, C. L., Shaw, J. C., Scott, B. A., & Rich, B. L. (2007). Self-efficacy and work-related performance: the integral role of individual differences. Journal of Applied Psychology, 92(1), 107–127. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Larson, L. M., & Borgen, F. H. (2006). Do personality traits contribute to vocational self-efficacy?. Journal of Career Assessment, 14(3), 295-311. [Google Scholar]
 24. Lee, T. W., & Ko, Y. K. (2010). Effects of self‐efficacy, affectivity and collective efficacy on nursing performance of hospital nurses. Journal of Advanced nursing, 66(4), 839-848. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of vocational behaviour, 45(1), 79-122. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Li, X., & Zheng, Y. (2014). The influential factors of employees’ innovative behaviour and the management advices. Journal of Service Science and Management, 7(06), 446. [Google Scholar][CrossRef]
 27. Locke, E. A., Frederick, E., Lee, C., & Bobko, P. (1984). Effect of self-efficacy, goals, and task strategies on task performance. Journal of applied psychology, 69(2), 241. [Google Scholar][CrossRef]
 28. Madrid, H. P., Patterson, M. G., Birdi, K. S., Leiva, P. I., & Kausel, E. E. (2014). The role of weekly high‐activated positive mood, context, and personality in innovative work behaviour: A multilevel and interactional model. Journal of Organizational Behaviour, 35(2), 234-256. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and Research, 2, 139-153. [Google Scholar]
 30. McCrae, R. R. (1987). Creativity, divergent thinking, and openness to experience. Journal of personality and social psychology, 52(6), 1258. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1997). Conceptions and correlates of openness to experience. In Handbook of personality psychology (pp. 825-847). Academic Press. [Google Scholar][CrossRef]
 32. McDonald, T., & Siegall, M. (1992). The effects of technological self-efficacy and job focus on job performance, attitudes, and withdrawal behaviours. The Journal of Psychology, 126(5), 465-475. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Merdan, E. (2013). Research the relationship between “five factor personality theory” and business values :a research in banking. Gumushane University Electronic Journal of the Institute of Social Science, 4(7), 140–159. [Google Scholar]
 34. Nauta, M. M. (2004). Self-efficacy as a mediator of the relationships between personality factors and career interests. Journal of Career Assessment, 12(4), 381-394. [Google Scholar][CrossRef]
 35. Newman, A., Obschonka, M., Schwarz, S., Cohen, M., & Nielsen, I. (2019). Entrepreneurial self-efficacy: A systematic review of the literature on its theoretical foundations, measurement, antecedents, and outcomes, and an agenda for future research. Journal of vocational behaviour, 110, 403-419. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Ng, T. W., & Lucianetti, L. (2016). Within-individual increases in innovative behaviour and creative, persuasion, and change self-efficacy over time: A social–cognitive theory perspective. Journal of Applied Psychology, 101(1), 14. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Orpen, C. (1995). Self-efficacy beliefs and job performance among Black managers in South Africa. Psychological reports, 76(2), 649-650. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Ozkan, V. G. (2017). The effect of employees’ level of self-efficacy on their creative and innovative work behaviours: a comparative evaluation of organizations in different sectors. Journal of Yasar University, 12/47, 181-191. [Google Scholar]
 39. Rottinghaus, P. J., Lindley, L. D., Green, M. A., & Borgen, F. H. (2002). Educational aspirations: The contribution of personality, self-efficacy, and interests. Journal of Vocational Behaviour, 61(1), 1-19. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Shalley, C. E., & Gilson, L. L. (2004). What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity. The leadership quarterly, 15(1), 33-53. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. J. Weinman, S. Wright, & M. Johnston, Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs, 35, 37. [Google Scholar]
 42. Sumer, N., Lajunen, T., & Ozkan, T. (2005). Big five personality traits as the distal predictors of road accident. Traffic and transport psychology: Theory and application, 215, 215-227. [Google Scholar]
 43. Turgut, E., & Sokmen, A. (2018). Orgutsel etik deger algısının yenilikçi çalışma davranışına etkisinde oz yeterliligin duzenleyici ve arabulucu rolu. İş Ahlakı Dergisi, 11(1), 43-67. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Van der Vegt, G. S., & Janssen, O. (2003). Joint impact of interdependence and group diversity on innovation. Journal of management, 29(5), 729-751. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Yidong, T., & Xinxin, L. (2013). How ethical leadership influence employees’ innovative work behaviour: A perspective of intrinsic motivation. Journal of business ethics, 116(2), 441-455.[Google Scholar] [CrossRef]