Управління фінансовими інноваціями: вплив фіскальної децентралізації на економічний розвиток країн Прибалтики

Автори:
Нерінга Славінскайте1, Гедре Лапинскене1, Роман Хлавічка2, Ласло Васа3
1. Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса (Литва)
2. Школа ділового адміністрування Сілезького університету в Карвіні (Чехія)
3. Університет святого Іштвана (Угорщина)
Сторінки:
257 - 271
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Slavinskaite, N., Lapinskiene, G., Hlawiczka, R., & Vasa, L. (2022). Financial Innovation Management: Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth of the Baltic Countries. Marketing and Management of Innovations, 1, 257-271. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-19
Отримано:
20.12.2021
Прийнято:
15.02.2022
Опубліковано:
30.03.2022


Анотація

Процес управління фіскальною політикою включає в себе широкий аналіз різноманітних факторів. Авторами наголошено, що при прийнятті рішень щодо рівня централізації необхідно застосовувати динамічний фінансовий підхід. Новизна даного дослідження полягає у застосуванні індексу фіскальної децентралізації, до якого включено 24 показники. У статті запропоновано багатокритеріальний метод вибору фіскальних змінних, як новий інструмент. Авторами проведено перевірку гіпотези щодо впливу децентралізації на економічне зростання країни. Емпіричне дослідження впливу індексу фіскальної децентралізації на економічне зростання проведено на основі панельних даних з динамічними ефектами для країн Прибалтики за 2005-2017 роки. У статті зазначено, що країни Прибалтики (Латвія, Литва та Естонія) часто розглядаються як єдиний регіон за економічними характеристиками, а також політичними та соціальними цінностями. При цьому досліджувані країни мають близьке географічне розташування та спільне історичне минуле (особливо за часів існування Радянського союзу). Однак, між країнами існують значні відмінності в адміністративних системах та управлінні державними фінансами. Авторами зазначено, що після набуття незалежності, у кожній з країн було реорганізовано державні установи у відповідності до західних стандартів. До того, організація управління місцевими органами влади кожної з країн має свої особливості, які відрізняють її від інших. За результатами дослідження встановлено, що серед країн Прибалтики, найнижчий рівень фіскальної децентралізації має Литва (0,29), найвищий – Латвія (0,52). Отримані результати свідчать про існування негативного звʼязку між фіскальною децентралізацією та економічним зростанням у країнах Прибалтики з 2005 по 2017 роки. Таким чином, автори приходять до висновку, що у деяких випадках, регіони не спроможні реалізувати «зелений» та інклюзивний ріст без впливу центрального уряду.


Ключові слова
фіскальна децентралізація, економічний розвиток, Естонія, Латвія, Литва, країни Прибалтики, багатокритеріальні методи прийняття рішень.


Посилання
 1. Ahmad, I. (2020). Fiscal decentralization and economic growth. Pakistan Journal of Applied Economics30(1), 95-121. [Google Scholar]
 2. Akai, N., & Sakata, M. (2002). Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. Journal of urban economics52(1), 93-108. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Akai, N., Nishimura, Y., & Sakata, M. (2007). Complementarity, fiscal decentralization and economic growth. Economics of Governance8(4), 339-362. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Asatryan, Z., & Feld, L. P. (2015). Revisiting the link between growth and federalism: A Bayesian model averaging approach. Journal of Comparative Economics43(3), 772-781. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Ashworth, J., Galli, E., & Padovano, F. (2013). Decentralization as a constraint to Leviathan: a panel cointegration analysis. Public Choice156(3), 491-516. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of political economy98(5, Part 2), S103-S125. [Google Scholar]
 7. Baskaran, T., & Feld, L. P. (2013). Fiscal decentralization and economic growth in OECD countries: is there a relationship?. Public finance review41(4), 421-445. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Besley, T., & Coate, S. (2003). Centralized versus decentralized provision of local public goods: a political economy approach. Journal of public economics87(12), 2611-2637. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Blochliger, H., & Egert, B. (2013) Decentralization and economic growth - Part 2: The impact on economic activity, productivity and investment. OECD Working Papers on Fiscal Federalism, (15), 1-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Bova, M. E., Carcenac, N., & Guerguil, M. M. (2014). Fiscal Rules and the Procyclicality of Fiscal Policy in the Developing World. International Monetary Fund. [Google Scholar]
 11. Brauers, W. K. M., Ginevičius, R., & Podviezko, A. (2014). Development of a methodology of evaluation of financial stability of commercial banks. Panoeconomicus61(3), 349-367. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Brennan, G., & Buchanan, J. M. (1980). The power to tax: Analytic foundations of a fiscal constitution. Cambridge University Press. [Google Scholar]
 13. Brueckner, J. K. (2006). Fiscal federalism and economic growth. Journal of Public Economics90(10-11), 2107-2120. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Buser, W. (2011). The impact of fiscal decentralization on economics performance in high-income OECD nations: an institutional approach. Public Choice149(1), 31-48. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Cantarero, D., & Gonzalez, P. P. (2009). Fiscal decentralization and economic growth: Evidence from Spanish regions. Public Budgeting & Finance29(4), 24-44. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Carrion-i-Silvestre, J. L., Espasa, M., & Mora, T. (2008). Fiscal decentralization and economic growth in Spain. Public Finance Review36(2), 194-218. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Davoodi, H., & Zou, H. F. (1998). Fiscal decentralization and economic growth: A cross-country study. Journal of Urban Economics43(2), 244-257. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Desai, R. M., Freinkman, L., & Goldberg, I. (2003). Fiscal federalism and regional growth: Evidence from the Russian Federation in the 1990s. Available at SSRN 461861. [Google Scholar]
 19. Ding, Y., McQuoid, A., & Karayalcin, C. (2019). Fiscal decentralization, fiscal reform, and economic growth in china. China Economic Review53, 152-167. [CrossRef]. [Google Scholar]
 20. Dobrotă, G., Voda, A. D., & Dumitrașcu, D. D. (2021). The effects of fiscal policy shocks on the business environment. Journal of Business Economics and Management22(4), 1084-1103. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Dobrovolskienė, N. (2016). Finansinių išteklių paskirstymas projektų portfelyje atsižvelgiant į darnumo aspektus. Daktaro disertacija. Vilnius: Technika. 152 p. [Google Scholar]
 22. Epifanić, V., Urošević, S., Dobrosavljević, A., Kokeza, G., & Radivojević, N. (2020). Multi-criteria ranking of organizational factors affecting the learning quality outcomes in elementary education in Serbia. Journal of Business Economics and Management. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. European Commission. (2014). National fiscal frameworks and database on numerical fiscal rules. Retrieved from [Link]
 24. Farida, N., Suman, A., & Sakti, R. K. (2021). Fiscal Decentralization, Economic Growth and Regional Development Inequality in Eastern Indonesia. Journal of Indonesian Applied Economics9(2), 1-9. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Feld, L., Kirchgassner, G., & Schaltegger, C. (2004). Fiscal Federalism and Economic Performance: Evidence from Swiss Cantons, Marburg Working Paper on Economic. 20 p. [Google Scholar]
 26. Filippetti, A., & Sacchi, A. (2016). Decentralization and economic growth reconsidered: The role of regional authority. Environment and Planning C: Government and Policy34(8), 1793-1824. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Finžgar, M., & Brezovnik, B. (2019). Direct international comparison of EU member states fiscal decentralization systems with the Conceptual Index of Fiscal Decentralization (CIFD) in the Context of European Charter of Local Self-Government (ECLSG). Transylvanian Review of Administrative Sciences56(1). [Google Scholar]
 28. Gemmell, N., Kneller, R., & Sanz, I. (2013). Fiscal decentralization and economic growth: spending versus revenue decentralization. Economic Inquiry51(4), 1915-1931. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Ginevičius, A. (2011). Rinkodaros ekonominio efektyvumo didinimas: Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius: Technika. [Google Scholar]
 30. Ginevičius, R., & Zubrecovas, V. (2009). Selection of the optimal real estate investment project based on multiple criteria evaluation using stochastic dimensions. Journal of business economics and management10(3), 261-270. [Google Scholar]
 31. Ginevičius, R., Krivka, A., & Šimkūnaite, J. (2010). The model of forming competitive strategy of an enterprise under the conditions of an oligopolic market. Journal of business economics and management11(3), 367-395. [Google Scholar]
 32. Ginevičius, R., Podvezko, V., & Bruzge, Š. (2008). Evaluating the effect of state aid to business by multicriteria methods. Journal of Business Economics and Management9(3), 167-180. [Google Scholar] []
 33. Grisorio, M. J., & Prota, F. (2015). The short and the long-run relationship between fiscal decentralization and public expenditure composition in Italy. Economics Letters130, 113-116. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Groenendijk, N., & Jaansoo, A. (2016). Fiscal federalism in transition countries: the three Baltic states compared. Public Finance & Management16(3). [Google Scholar]
 35. Hooghe, L., Marks, G., & Schakel, A. (2010). The rise of regional authority: A comparative study of 42 democracies. Routledge. [Google Scholar]
 36. Iimi, A. (2005). Decentralization and economic growth revisited: an empirical note. Journal of Urban Economics57(3), 449-461. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Kendall, M. G., & Gibbons, J. D. (1970). Rank correlation methods 4th ed. Griffin, London. [Google Scholar]
 38. King, G. J., Vanags, E., Vilka, I., & McNabb, D. E. (2004). Local government reforms in Latvia, 1990–2003: Transition to a democratic society. Public Administration82(4), 931-950. [Google Scholar]
 39. Lapinskienė, G., Peleckis, K., & Radavičius, M. (2015). Economic development and greenhouse gas emissions in the European Union countries. Journal of Business Economics and Management16(6), 1109-1123. [Google Scholar] [Google Scholar]
 40. Lapinskiene, G., Tvaronavičiene, M., & Vaitkus, P. (2014). Greenhouse gases emissions and economic growth evidence substantiating the presence of environmental Kuznets curve in the EU. Technological and Economic Development of Economy20(1), 65-78. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Libby, R., & Blashfield, R. K. (1978). Performance of a composite as a function of the number of judges. Organizational Behavior and Human Performance21(2), 121-129. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Linnas, R. (2011). Attempts at Local Government Reform in Estonia. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/11, 178-195. [Google Scholar]
 43. Liu, Y., Martinez-Vazquez, J., & Wu, A. M. (2017). Fiscal decentralization, equalization, and intra-provincial inequality in China. International Tax and Public Finance24(2), 248-281. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Lozano-Espitia, I., & Julio-Román, J. M. (2015). Fiscal decentralization and economic growth: evidence from regional-level panel data for Colombia. Borradores de Economía; No. 865I. [Google Scholar]
 45. Mäeltsemees, S. (2012). Local government in Estonia, in A. M., Moreno (ed) Local Government in the Member States of the European Union: A Comparative Legal Perspective, pp. 157-184, Madrid: INAP. [Google Scholar]
 46. Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. World Development31(9), 1597-1616. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Martinez-Vazquez, J., Lago-Penas, S., & Sacchi, A. (2015). The impact of fiscal decentralization: A survey. Societàitaliana di economiapubblica, 695. [Google Scholar]
 48. Musgrave, R. A. (1959). The Theory of Public Finance. A Study in Public Economy. New York: McGraw Hill. 628 p. [Google Scholar]
 49. Nguyen, L. P., & Anwar, S. (2011). Fiscal decentralization and economic growth in Vietnam. Journal of the Asia Pacific Economy16(1), 3-14. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 256 p. [Google Scholar]
 51. OECD. (2019) Making decentralization Work: a handbook for Policy-Markers. 204 p.
 52. Olson, M. (1969). The principle of «fiscal equivalence»: the division of responsibilities among different levels of government. The American economic review59(2), 479-487. [Google Scholar]
 53. Perez, P., & Cantarero, D. (2006). Descentralización Fiscal y el Crecimiento Económicoen las Regiones Españolas. Papeles de Trabajodel Instituto de Estudios Fiscales, 5–6. [Google Scholar]
 54. Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2011). Is fiscal decentralization harmful for economic growth? Evidence from the OECD countries. Journal of Economic Geography11(4), 619-643. [Google Scholar] [CrossRef]
 55. Rodríguez-Pose, A., Tijmstra, S. A., & Bwire, A. (2009). Fiscal decentralization , efficiency, and growth. Environment and Planning A41(9), 2041-2062. [Google Scholar] [CrossRef]
 56. Schakel, A., Danailova, A., Gein, I., & Hegewald, S. (2018). Final report on updating the Regional Authority Index (RAI) for forty-five countries (2010-2016). Retrieved from [Link]
 57. Slavinskaitė, N. (2017). Fiscal decentralization and economic growth in selected European countries. Journal of business economics and management18(4), 745-757. [Google Scholar] [CrossRef]
 58. Slavinskaite, N., Novotny, M., & Gedvilaitė, D. (2020). Evaluation of the fiscal decentralization: Case studies of European Union. Engineering Economics31(1), 84-92. [Google Scholar] [CrossRef]
 59. Song, X.; Zhou, Y.; Jia, W. (2019). How do Economic Openness and R&D Investment Affect Green Economic Growth?—Evidence from China. Resour. Conserv. Recycle., 146: 405–415. [Google Scholar] [CrossRef]
 60. Stankevičienė, J., Mencaitė, E. (2012). The evaluation of bank performance using a multicriteria decision making model: a case study on Lithuanian commercial banks. Technological and economic development of economy18(1), 189-205. [Google Scholar] [CrossRef]
 61. Sun, Z., Chang, C. P., & Hao, Y. (2017). Fiscal decentralization and China’s provincial economic growth: a panel data analysis for China’s tax sharing system. Quality & Quantity51(5), 2267-2289. [Google Scholar] [CrossRef]
 62. Szarowská, I. (2014). Fiscal decentralization and economic development in selected unitary European countries. European Financial and Accounting Journal9(1), 22-40. [Google Scholar] [CrossRef]
 63. Thiessen, U. (2003). Fiscal decentralization and economic growth in high‐income OECD countries. Fiscal Studies24(3), 237-274. [Google Scholar] [CrossRef]
 64. Thornton, J. (2007). Fiscal decentralization and economic growth reconsidered. Journal of urban economics61(1), 64-70. [Google Scholar] [CrossRef]
 65. Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. Journal of political economy64(5), 416-424. [Google Scholar]
 66. Trasberg, V. (2009). Baltic local governments’ fiscal situation: Two decades of reform. Journal of Baltic Studies 40(2): 179-200. [Google Scholar]
 67. Vanags, E., & Vilka, I. (2006). Local government in the Baltic states: Similar but different. Local Government Studies32(5), 623-637. [Google Scholar]
 68. Vilka, I. (2004). Local Government Reforms and Regional Development in Latvia (Ph. D. Dissertation). Riga: University of Latvia, Faculty of Economics and Management.
 69. Weingast, B. R. (2014). Second generation fiscal federalism: Political aspects of decentralization and economic development. World Development53, 14-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 70. Wrobel, R. M. (2003). Local administration reform in Estonia: Alternatives from an economic point of view. Post-Communist Economies 15(2): 277-295. [Google Scholar]
 71. Yang, Z. (2016). Tax reform, fiscal decentralization, and regional economic growth: new evidence from China. Econ Model 59: 520–528. [Google Scholar] [CrossRef]
 72. Yushkov, A. (2015). Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, empirics, and the Russian experience, Russian Journal of Economics, 1 (4), 404-418. [Google Scholar] [CrossRef]
 73. Zhang, T., & Zou, H. F. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. Journal of public economics67(2), 221-240. [Google Scholar] [CrossRef]