Менеджмент інновацій в Азербайджані: взаємозв’язок з конкурентоспроможністю та сталим розвитком

Автори:
Ібрагімов Елшен1
1. Азербайджанський університет кооперації (Азербайджан)
Сторінки:
247 - 256
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Ibraghimov, E. A. (2022). Management of Innovation in Azerbaijan: Relationships with Competitiveness and Sustainable Development. Marketing and Management of Innovations, 1, 247-256. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-18
Отримано:
20.02.2022
Прийнято:
25.03.2022
Опубліковано:
30.03.2022


Анотація

Пандемія COVID-19 негативно впливає на досягнення більшості Цілей сталого розвитку, що призводить до суттєвої кризи, особливо відчутної в країнах з менш розвиненою економікою. Таким чином, перед урядами країн світу постають серйозні завдання. Негативний річний приріст ВВП на душу населення в Азербайджані за 2020 рік склав -4,95% (нижче за середньосвітовий показник на 0,56%). Це зумовлює необхідність не тільки відновлення короткострокового економічного зростання, а й досягнення довгострокової конкурентоспроможності, сталого розвитку та інклюзивної економіки. У статті зазначено, що Азербайджан займає 58 місце зі 141 у рейтингу глобальної конкурентоспроможності (при цьому 63 місце за інноваційним потенціалом та 73 місце за впровадження ІКТ); 55 місце зі 165 за Індексом сталого розвитку; 80 місце зі 131 у Глобальному інноваційному індексі, що свідчить про важливу роль менеджменту інновацій в Азербайджані. Основною метою статті є дослідження взаємозв'язків між інноваційним розвитком, конкурентоспроможністю та сталим розвитком країни. Для емпіричного підтвердження висунутих гіпотез була сформована вибірка з 9 країн світу (Азербайджан, Грузія, Вірменія, Німеччина, Франція, Фінляндія, Естонія, Польща, Чехія). Автором проведено аналіз низки показників, ґрунтуючись на даних статистичного відділу Департаменту з економічних та соціальних питань Організації Об'єднаних Націй, Світового банку, Світового економічного форуму та Світового організації інтелектуальної власності за період із 2010 по 2020 рр. У роботі проведено статистичний аналіз індикаторів сталого розвитку, конкурентоспроможності та інноваційного розвитку досліджуваних країн. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу та тесту Грейнджера (з використанням програмного пакету STATA) встановлено взаємні напрямки впливу показників інноваційного розвитку, конкурентоспроможності країни та її сталого розвитку в Азербайджані та інших країнах вибірки. Побудовано регресійну модель з випадковими ефектами, формалізовано та оцінено вплив параметрів інноваційного розвитку на річний приріст ВВП на душу населення як ключову складову конкурентоспроможності країни та її сталого розвитку. Отримані результати можуть бути корисними при розробці заходів щодо підвищення конкурентоспроможності та досягнення цілей сталого розвитку в Азербайджані, а також у подальших дослідженнях.


Ключові слова
інновації, стійкість, конкурентоспроможність, розвиток, глобальне рейтингування, причинно-наслідкові зв’язки, аналіз, взаємозв’язки, тест Грейнджера, моделювання.


Посилання
 1. Androniceanu, A., Kinnunen, J., & Georgescu, I. (2021). Circular economy as a strategic option to promote sustainable economic growth and effective human development. Journal of International Studies, 14(1), 60-73. [CrossRef]
 2. Antonyuk, N., Plikus, I., & Jammal, M. (2021). Sustainable business development vision under the covid-19 pandemic. Health Economics and Management Review, 2(1), 37-43. [CrossRef]
 3. Atashov, B.X., Novruzov, N.A., &  Ibrahimov, E.A. (2014). Theory of Finance. Baku: Cooperation, 648 p.
 4. El Amri, A., Boutti, R., Rodhain, F. (2020). Sustainable Finance at the time of Institutions: Performativity through the lens of Responsible Management in Morocco. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(2), 52-64. [CrossRef]
 5. Global Innovation Index (2022). World Intellectual Property Organization. [Link]
 6. Hickel J. (2020). The sustainable development index: Measuring the ecological efficiency of human development in the Anthropocene. Ecological Economics, 167, 106331. [CrossRef]
 7. Ibrahimov E.A. (2018). The Problems of financial-budgetary regulation and stimulation of sustainable development of the economy. Baku: Cooperation. 320 p.
 8. Khadidja, Z., Gachi, F. (2021). The integration of the corporate social responsibility (CSR) in the Algerian banks. Financial Markets, Institutions and Risks, 5(3), 39-44. [CrossRef]
 9. Kowo, Ak.S., Owotutu, S. Ol., Adewale Ad. G. (2019). Enhancing the Operational Effectiveness of Savings and Credit Cooperative Societies for Sustainable Growth. Financial Markets, Institutions and Risks, 3(2), 59-68. [CrossRef]
 10. Koziuk, V., Hayda, Y., Dluhopolskyi, O., & Klapkiv, Y. (2019). Stringency of environmental regulations vs. global competitiveness: Empirical analysis. Economics and Sociology, 12(4), 278-298.[CrossRef]
 11. Kyrychenko, K., Laznenko, D., & Reshetniak, Ya. (2021). Green University as an Element of Forming a Sustainable Public Health System. Health Economics and Management Review, 2(4), 21-26. [CrossRef]
 12. Lee, S.; Yoo, J. (2021). Determinants of a Firm’s Sustainable Competitive Advantages: Focused on Korean Small Enterprises. Sustainability, 13, 346. [CrossRef]
 13. Lewandowska, A. (2021). Interactions between investments in innovation and SME competitiveness in the peripheral regions. Journal of International Studies, 14(1), 285-307. [CrossRef]
 14. Naomi, P., & Akbar, I. (2021). Beyond sustainability: Empirical evidence from OECD countries on the connection among natural resources, ESG performances, and economic development. Economics and Sociology, 14(4), 89-106. [CrossRef]
 15. Niftiyev, I., Yagublu, N., Akbarli, N. (2021). Exploring The Innovativeness Of The South Caucasus Economies: Main Trends And Factors. SocioEconomic Challenges, 5(4), 122-148. [CrossRef]
 16. Niñerola, A.; Ferrer-Rullan, R.; Vidal-Suñé, A. (2020). Climate Change Mitigation: Application of Management Production Philosophies for Energy Saving in Industrial Processes. Sustainability, 12, 717. [CrossRef]
 17. Nuriyev A.X. (2017). Sustainable and balanced regional development. Baku: Europe publishing house. 242 p.
 18. Rajnoha, R., Lesníková, P., & Vahančík, J. (2021). Sustainable economic development: The relation between economic growth and quality of life in V4 and Austria. Economics and Sociology, 14(3), 341-357. [CrossRef]
 19. Suarez B., Vargas, A. (2021). Innovation Management, from Materiality Assessment to Sustainability Reporting, opening the Social Impact Black Box. SocioEconomic Challenges, 5(1), 13-27. [CrossRef]
 20. Taliento, M., Netti, A. (2020). Corporate Social/Environmental Responsibility and Value Creation: Reflections on a Modern Business Management Paradigm. Business Ethics and Leadership, 4(4), 123-131. [CrossRef]
 21. The Global Competitiveness Report (2022). World Economic Forum. [Link]
 22. Tóth A., Juhász T. & Kálmán B. (2020). The Role of Innovation and Human Factor in the Development of East-Central Europe. Montenegrin Journal of Economics, 16 (1), 251-274. [CrossRef]
 23. Us, Ya., Pimonenko, T., Tambovceva, T., & Segers, J-P. (2020). Green transformations in the healthcare system: the covid-19 impact. Health Economics and Management Review, 1(1), 48-59. [CrossRef]
 24. Yakubu, Z., Loganathan, N., Hassan, A., Mardani, A., & Streimikiene, D. (2019). Financial and economic determinants of sustainable economic growth in Egypt, Nigeria and South Africa. Journal of International Studies, 12(4), 160-176. [CrossRef]
 25. Yiu, L., Saner, R., Bardy, R. (2020). Collective Action on Public Goods for Sustainable Development: Ethics in Action. Business Ethics and Leadership, 4(4), 14-27. [CrossRef]
 26. Zainea, L.N., Toma, S.G., Marinescu, P., Chițimiea, A. (2020). Combating Unemployment through Social Entrepreneurship in the European Context. Business Ethics and Leadership, 4(4), 85-98. [CrossRef]
 27. Zeynalli, L. (2021). Human Capital in Azerbaijan: Building Competitive Workforce Capacity for Industry 4.0. SocioEconomic Challenges, 5(2), 58-69. [CrossRef]