Промоція жіночого підприємництва в туристичній індустрії для забезпечення сталого розвитку

Автори:
Гаяне Товмасян1,2
1. Вірменський державний економічний університет
2. Академія державного управління Республіки Вірменія (Республіка Вірменія)
Сторінки:
18 - 36
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Tovmasyan, G. (2022). Promoting Female Entrepreneurship in Tourism for Sustainable Development. Marketing and Management of Innovations, 1, 18-36. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-02
Отримано:
17.01.2022
Прийнято:
18.02.2022
Опубліковано:
19.02.2022


Анотація

У статті висвітлено особливості та проблеми розвитку жіночого підприємництва в туризмі. Жіноче підприємництво є рушійною силою економічного розвитку, тому політика низки країн спрямована на підтримку та заохочення жіночого підприємництва та скорочення гендерного розриву. За результатами систематизації наукових джерел з означеної тематики встановлено, що науковці проявляють значний інтерес до дослідження питань просування жіночого підприємництва, у тому числі в туристичній індустрії. Визначено, що туризм має суттєве значення для сталого розвитку Республіки Вірменія, впливаючи на її соціальний, економічний та екологічний розвиток. Однак, результати проведеного дослідження засвідчили, що при відкритті туристичного бізнесу в Республіці Вірменія, перед жінками постає низка труднощів, зокрема: недостатнє фінансове забезпечення, відсутність необхідних знань та навичок у сферах менеджменту, маркетингу, організації бізнесу тощо. Метою статті є визначення ключових компетенцій та потреб, необхідних для ведення сталого підприємництва, а також підприємницьких навичок жінок у сфері туризму. У ході дослідження застосовано наступну логічну послідовність: 1) аналіз наукового доробку з окресленої проблематики; 2) аналіз функціонування туристичної галузі Республіки Вірменія; 3) опрацювання отриманих результатів. З метою визначення релевантних підприємницьких навичок, автором розроблено анкету, яка складається з 50 питань. Детерміновану вибірку даних сформовано на основі результатів анкетування 30 жінок, які ведуть або планують відкрити бізнес у туристичній індустрії. Практичну реалізацію всіх етапів дослідження здійснено з використанням кількісних та статистичних методів аналізу. Отримані результати дослідження дають підстави стверджувати, що жінки оцінюють рівень своїх підприємницьких навичок як середній. При цьому переважна кількість опитаних прагне удосконалити свої навички у веденні бізнесу, маркетингових комунікацій, аналітики, прийняття рішень тощо. Результати дослідження мають практичне значення і можуть бути основою для формування стратегії розвитку сталого жіночого підприємництва у туристичній індустрії.


Ключові слова
туризм, жінка, підприємництво, навички, знання, Республіка Вірменія.


Посилання
 1. Ghosh, S. (2020). Female entrepreneurs in the hospitality industry: A panel causality analysis of EU countries. Arthaniti: Journal of Economic Theory and Practice. [CrossRef] [Google Scholar]
 2. Hapsari, N. R., & Soeditianingrum, N. (2018). Cultural Factors on Female Entrepreneurship: A Literature Review. In E3S Web of Conferences (Vol. 73, p. 11018). EDP Sciences. [CrossRef][Google Scholar]
 3. Mehtap, S., Caputo, A., & Pellegrini, M. M. (2017). Encouraging female entrepreneurship in Jordan: environmental factors, obstacles and challenges. In Entrepreneurship and management in an Islamic context (pp. 207-225). Springer, Cham. [CrossRef] [Google Scholar]
 4. Minniti, M. (2010) Female Entrepreneurship and Economic Activity, The European Journal of Development Research, volume 22, pp. 294–312, [CrossRef] [Google Scholar]
 5. Minniti, M., & Naudé, W. (2010). What do we know about the patterns and determinants of female entrepreneurship across countries?. The European Journal of Development Research, 22(3), 277-293. [CrossRef] [Google Scholar]
 6. Noguera, M., Alvarez, C., & Urbano, D. (2013). Socio-cultural factors and female entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 9(2), 183-197. [CrossRef] [Google Scholar]
 7. Pirnar, I. (2021). Female entrepreneurship and ecotourism. In Routledge Handbook of Ecotourism (pp. 186-199). Routledge. [Google Scholar]
 8. Radovic, G., & Radovic-Markovic, M. (2016). Significance of rural tourism for female entrepreneurship development in the Republic of Serbia. JWEE, (3-4), 3-19. [Google Scholar]
 9. Serafimova, M., & Petrevska, B. (2018). Female entrepreneurship in tourism: A strategic management perspective in Macedonia. Journal of Applied Economics and Business, 6(1), 21-32.[Google Scholar]
 10. Statistical Committee of the Republic of Armenia. (2019). The socio-economic situation in the RA, 2019 January-December, p. 139. Retrieved from [Link]
 11. Statistical Committee of the Republic of Armenia. (2021). The socio-economic situation in the RA, 2021 January-December, p. 141. Retrieved from [Link]]
 12. Statistical Committee of the Republic of Armenia. (2021). Labour Market in Armenia. Retrieved from [Link]
 13. Vukovic, D. B., Petrovic, M., Maiti, M., & Vujko, A. (2021). Tourism development, entrepreneurship and women's empowerment–Focus on Serbian countryside. Journal of Tourism Futures.Journal of Tourism Futures, 1-21. [Google Scholar]
 14. Welter, F. (2004). The environment for female entrepreneurship in Germany. Journal of Small Business and Enterprise Development,11(2), 212-221. [CrossRef] [Google Scholar]
 15. WTTC. (2021). Annual research: Key highlights, p. 1 Retrieved from [Link]