Фінансова безпека та стійкість бізнесу: економічні, інноваційні та маркетингові детермінанти

Автори:
Тюран Тагієва1, Інна Тютюник2
1. Азербайджанський державний університет нафти та промисловості (Азербайджан)
2. Сумський державний університет (Україна)
Сторінки:
176 - 185
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Taghieva, T., & Tiutiunyk, I. (2022). Innovative, Economic and Marketing Determinants of Financial Security and Sustainability of Business. Marketing and Management of Innovations, 1, 176-185. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-13
Отримано:
08.01.2022
Прийнято:
10.02.2022
Опубліковано:
30.03.2022


Анотація

Метою статті є узагальнення основних детермінант, які впливають на рівень фінансової безпеки та фінансової стійкості бізнесу. У ході дослідження здійснено бібліометричний аналіз для визначення основних напрямів дослідження фінансової безпеки та фінансової стійкості бізнесу. Авторами проведено порівняльний аналіз тенденцій зміни кількості публікацій з означених питань. За допомогою інструментарію VOSViewer виділено основні економічні категорії, які найбільш тісно пов'язані з фінансовою безпекою та стійкістю бізнесу. У роботі обґрунтовано, що економічні, інноваційні та маркетингові детермінанти в різних комбінаціях можуть суттєво впливати на фінансову безпеку та стійкість бізнесу. На основі систематизації наявного наукового доробку, авторами запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня фінансової безпеки бізнесу. Інформаційною базою дослідження слугують дані Світового банку та Міжнародного валютного фонду. У роботі висунуто гіпотезу про наявність статистично значущого впливу економічних, інноваційних та маркетингових детермінант на рівень фінансової безпеки бізнесу. Для перевірки гіпотези використано тести Діккі-Фулера та Йохансена. Достовірність отриманих результатів та характер взаємозв’язку між показниками перевірено шляхом побудови рівняння наскрізної регресії (тест Вальда), регресії з фіксованими індивідуальними ефектами (тест Бруша-Пегана) та регресії з випадковими індивідуальними ефектами (тест Хаусмана). За результатами дослідження запропоновані заходи підвищення рівня фінансової безпеки бізнесу та мінімізації негативного впливу окремих детермінант.


Ключові слова
фінансова безпека, маркетингові детермінанти, стабільність бізнесу, економічний розвиток.


Посилання
 1. Avanesova, N., & Chuprin, Y. (2017). Enterprise economic security: essential characteristics of the concept. Innovative technologies and scientific solutions for industries, (1 (1)), 98-102. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Azarenkova, G., Golovko, O., & Abrosimova, K. (2018). Management of enterprise’s financial sustainability and improvement of its methods. Accounting and Financial Control, 2(1), 1–14. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Britchenko, I., Bohomolova, N., Kravchenko, O., & Pinchuk, S. (2018). Assessment of the determinants of financial security of railways in Ukraine. Financial and credit activity: Problems of Theory and Practice, 4(27). [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Delas, V., Nosova, E., & Yafinovych, O. (2015). Financial security of enterprises. Procedia Economics and Finance27, 248-266. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Dokiienko, L. (2021). Financial security of the enterprise: an alternative approach to evaluation and management. Business, Management and Economics Engineering19(2), 303-336. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Ganushchak, T. (2017). Dynamics of development of financial safety of the enterprise as a complex economic security of the state. Baltic journal of economic studies3(4), 32-37. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Melnychenko, O. (2020). Is artificial intelligence ready to assess an enterprise’s financial security?. Journal of Risk and Financial Management13(9), 191. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Raczkowski, K., & Schneider, F. (2013). The economic Security of Business Transactions. Management in business. Oxford: Chartridge books, 448 p. [Google Scholar]
 9. Shynkar, S., Gontar, Z., Dubyna, M., Nasypaiko, D., & Fleychuk, M. (2020). Assessment of economic security of enterprises: theoretical and methodological aspects. Business: Theory and Practice21(1), 261-271. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Sourav, M. (2019). Overview of the Importance of Corporate Security in business. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 8(5), 3651-3657. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Turgaeva, A. A., Kashirskaya, L. V., Zurnadzhyants, Y. A., Latysheva, O. A., Pustokhina, I. V., & Sevbitov, A. V. (2020). Assessment of the financial security of insurance companies in the organization of internal control. Entrepreneurship and Sustainability Issues7(3), 2243. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Vatamanyuk-Zelinska, U., & Melnychenko, O. (2020). The effectiveness of financial and economic regulation of land relations in the context of stimulating entrepreneurial activity in the regions of Ukraine. Problems and Perspectives in Management18, 11-27. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Wiese, J.S. (2014). Factors determining the sustainability of selected small and medium-sized enterprises. MBA, North-West University, Potchefstroom, South Africa. [Google Scholar]
 14. World Data Bank. (2020) Retrieved from [Link]
 15. Yilmaz, D. (2007, June). Financial Security and Stability, Measuring and Fostering the Progress of Societies. In Paper presented by The OECD World Forum on Statistics, Knowledge and Policy (p. 6)