Вплив цифровізації на розвиток підприємництва у контексті менеджменту бізнес-інновацій

Автори:
Рахім Садигов1
1. Бакинський університет бізнесу (Азербайджан)
Сторінки:
167 - 175
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Sadigov, R. (2022). Impact of Digitalization on Entrepreneurship Development in the Context of Business Innovation Management. Marketing and Management of Innovations, 1, 167-175. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-12
Отримано:
12.12.2021
Прийнято:
13.03.2022
Опубліковано:
30.03.2022


Анотація

У статті розглядаються сучасні тенденції цифровізації з позиції управління бізнес-інноваціями, актуальність яких істотно зросла під час пандемії COVID-19. Аналізуються та обґрунтовуються взаємозв'язки між показниками інноваційного та цифрового профілю та рівнем розвитку підприємництва на основі світового та європейського досвіду в цілому та Азербайджану зокрема. Основною метою дослідження є емпіричне підтвердження, формалізація та оцінювання впливу цифровізації на розвиток підприємництва в Азербайджані та інших країнах Європи та Азії для вдосконалення державної політики у сферах, що вивчаються. Для досягнення поставленої мети було застосовано наукові методи статистичного, аналітичного, графічного, кореляційного та регресійного аналізу, економіко-математичне моделювання з використанням програмних продуктів Excel та Stata. Інформаційну базу дослідження склали наукові праці та публікації в галузі інноваційного менеджменту, цифрової економіки та підприємництва, а також дані Світового банку для вибірки з 14 країн Європи та Азії (Азербайджан, Чехія, Естонія, Грузія, Угорщина, Казахстан, Киргизька Республіка, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словенія, Словаччина та Україна) за 2006-2І020 роки. Автором охарактеризовані динамічні тенденції загальної кількості фірм та, зокрема, нових, загальної щільності бізнесу та щільності нового бізнесу, а також показників порівняльної вартості процедур та часу для відкриття бізнесу у досліджуваних країнах. Особливу увагу приділено питанню експорту та імпорту товарів ІКТ, комунікаційних, комп'ютерних послуг. У ході дослідження побудовано регресійну модель панельних даних із фіксованими ефектами з метою визначення впливу параметрів диджиталізації на параметри розвитку підприємницького сектору. Результати оцінювання впливу цифровізації на розвиток підприємництва в Азербайджані та інших країнах Європи та Азії можуть бути корисними вченим, науковцям, органам державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-структурам та підприємцям.


Ключові слова
бізнес-інновації, високі технології, ІКТ, менеджмент інновацій, новий бізнес, розвиток підприємництва, цифровізація.


Посилання
 1. Alam, M. J., Jesmin, J., Faruk, M., & Nur-Al-Ahad, M. (2021). Development of E-banking in Bangladesh: A Survey Study. Financial Markets, Institutions and Risks, 5(2), 42-51. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Antonyuk, N., Plikus, I., & Jammal, M. (2021). Human Capital Quality Assurance under the Conditions of Digital Business Transformation and COVID-19 Impact. Health Economics and Management Review, 2(3), 39-47. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bizhanova, K., Mamyrbekov, A., Umarov, I., Orazymbetova, A., & Khairullaeva, A. (2019). Impact of digital marketing development on entrepreneurship. Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITESE-2019), 135, 04023. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Faccia, A., & Cavaliere, L. (2021). Online Banking in Italy. “Widiba Bank” Case Study, PESTLE and DEA Analysis. Financial Markets, Institutions and Risks, 5(1), 87-97. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Fernando Alonso Ojeda, C. (2021). Cybersecurity, An Axis On Which Management Innovation Must Turn In The 21st Century. SocioEconomic Challenges, 5(4), 98-113. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Ivanovic-Đukic, M., Stevanovic, T., & Rađenovic, T. (2019, January). Does digitalization affect the contribution of entrepreneurship to economic growth. In Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business (Vol. 36, No. 2, pp. 653-679). [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Kostetskyi, P. (2021). Does Digitalization Lead to Better Transparency: Bibliometric Approach. Business Ethics and Leadership, 5(3), 102-107. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Kotenko, N., & Bohnhardt, V. (2021). Digital health projects financing: challenges and opportunities. Health Economics and Management Review, 2(1), 100-107. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Law, S. W. (2021). Financial Inclusion and Virtual Bank in the Era of Digitalisation: A Regulatory Case Study in Hong Kong. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Lazorenko, V., Saher, L., & Jasnikowski, J. (2021). Web management as a marketing management determinant: case for pharmaceutical enterprises. Health Economics and Management Review, 2(2), 105-114. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Niftiyev, I., Yagublu, N., & Akbarli, N. (2021). Exploring The Innovativeness Of The South Caucasus Economies: Main Trends And Factors. SocioEconomic Challenges, 5(4), 122-148. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Novikov, V. V. (2021). Digitalization of Economy and Education: Path to Business Leadership and National Security. Business Ethics and Leadership, 5(2), 147-155. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Ouelhadj, A., & Bouchetara, M. (2021). Contributions of the Base Erosion and Profit Shifting BEPS Project on Transfer Pricing and Tax Avoidance. Financial Markets, Institutions and Risks, 5(3), 59-70. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Pereira, C.S.; Durão, N.; Moreira, F.; Veloso, B. (2022). The Importance of Digital Transformation in International Business. Sustainability, 14, 834. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Phomkamin, J., Pumpuang, C., Potijak, P., Sangngam, S., Ketprasit, I., & Mujtaba, B. (2021). Engagement Strategies for E-commerce Businesses in the Modern Online World. SocioEconomic Challenges, 5(4), 24-34. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Skrynnyk, O. (2021a). Analysis of Corporate Investment Behaviour in Digital Technologies for Organisational Development Purposes. Financial Markets, Institutions and Risks, 5(3), 79-86. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Skrynnyk, O. (2021b). Literature Review on Social and Organizational Acceptance of Digital Transformation. Business Ethics and Leadership, 5(4), 110-117. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Soluk, J., Kammerlander, N., & Darwin, S. (2021). Digital entrepreneurship in developing countries: The role of institutional voids. Technological Forecasting and Social Change170, 120876. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Stavrova, E. (2021). Banks’ Digital Challenges. Business Ethics and Leadership, 5(3), 87-96. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Tiutiunyk, I. V., Humenna, Y. H., & Flaumer, A. (2021). Covid-19 impact on business sector activity in the EU countries: digital issues. Health Economics and Management Review, 2(1), 54-66. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. World Bank DataBank. (2022) Retrieved from [Link]