Якісний аналіз іміджу країни-призначення: приклад країн Єгипту

Автори:
Рана Ессам Саїд Шазлі1
1. Каїрський університет [Єгипет)
Сторінки:
124 - 133
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Shazly, R. E. S. (2022). Exploring Destination Image in the Egyptian Context: A Qualitative Study. Marketing and Management of Innovations, 1, 124-133. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-09
Отримано:
21.02.2022
Прийнято:
09.03.2022
Опубліковано:
20.03.2022


Анотація

У статті підлягають розгляду питання щодо іміджу країни-призначення. Головною метою статті є аналіз сприйняття туристичного іміджу Єгипту, факторів, які його формують, а також їх впливу на поведінкові наміри туристів. У рамках дослідження розроблено концептуальну схему антецедентів та результатів сприйняття іміджу країни-призначення на прикладі країн Єгипту. Відповідно до мети дослідження авторами проведено 12 глибинних онлайн-інтерв’ю з іноземними туристами, які відвідували Єгипет в останні три роки. Об’єктом дослідження обрано країну Єгипет, що обумовлено недостатністю наукових напрацювань, присвячених дослідженню іміджу країн в регіоні MENA, а також значної залежності економіки Єгипту від туристичної галузі (частка туризму у ВВП Єгипту становить 20%). За результатами дослідження, автором зроблено висновок щодо необхідності вивчення трьох компонент іміджу країн-призначення, а саме: когнітивної, афективної та конативної. У ході дослідження визначено та представлено в єдиній структурі головні рушійні сили формування позитивного іміджу країни-призначення, якими є мотивація туристів, незабутній туристичний досвід та комунікація з туристами як антецедентами (представниками туристичного досвіду в країнах Єгипту). Авторами зазначено, що виокремлені фактори мають статистично значущий вплив на поведінку туристів, при цьому їх попередній досвід та гендерний фактор виступають у ролі посередника. Отримані результати дослідження засвідчили значний вплив якості комунікацій з туристами на формування позитивного іміджу країни-призначення. Крім цього, встановлено, що незабутні враження значно впливають на імідж країни-призначення. Автором наголошено, що при оцінюванні взаємозв'язку між іміджем країни-призначення та майбутньою поведінкою туристів, необхідно враховувати відмінності між ними, які вперше приїхали до Єгипту та тими, що відвідують його повторно. За результатами дослідження автором сформовано низку практичних та теоретичних рекомендацій для розвитку туризму в Єгипті.


Ключові слова
імідж місця призначення, Єгипет, незабутній туристичний досвід, якісне дослідження, домагання до туристів, мотивація туристів, поведінкові наміри.


Посилання
 1. Afshardoost, M., & Eshaghi, M. S. (2020). Destination image and tourist behavioural intentions: A meta analysis. Tourism Management, 81. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Ageeva, E., & Foroudi, P. (2019). Tourists' destination image through regional tourism: From supply and demand sides perspectives. Journal of Business Research, 101, 334-348. [Google Scholar] [CrosRef]
 3. Akgün, A. E., Senturk, H. A., Keskin, H., & Onal, I. (2020). The relationships among nostalgic emotion, destination images and tourist behaviors: An empirical study of Istanbul. Journal of Destination Marketing & Management, 16, 100355. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Alrawadieh, Z., Alrawadieh, Z., & Kozak, M. (2019). Exploring the impact of tourist harassment on destination image, tourist expenditure, and destination loyalty. Tourism management, 73, 13-20. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of tourism research, 26(4), 868-897. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Beerli, A., & Martin, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of tourism research, 31(3), 657-681. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. CAPMAS. (2021). Annual reports. Retrieved from [Link]
 8. Bornhorst, T., Ritchie, J. B., & Sheehan, L. (2010). Determinants of tourism success for DMOs & destinations: An empirical examination of stakeholders' perspectives. Tourism management, 31(5), 572-589. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. De Albuquerque, K., & McElroy, J. L. (2001). Tourist harassment: Barbados survey results. Annals of Tourism Research, 28(2), 477-492. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Egypt today. (2018). «2018 Accomplishment: Egypt's Tourism Ministry revives industry». Retrieved from [Link]
 11. Echtner, C. M., & Ritchie, J. B. (1991). The meaning and measurement of destination image. Journal of tourism studies, 2(2), 2-12. [Google Scholar]
 12. Enis, B. M. (1967). An analytical approach to the concept of image. California Management Review, 9(4), 51-58. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Eusébio, C., & Vieira, A. L. (2013). Destination attributes' evaluation, satisfaction and behavioural intentions: A structural modelling approach. International Journal of Tourism Research, 15(1), 66-80. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Foroudi, P., Akarsu, T. N., Ageeva, E., Foroudi, M. M., Dennis, C., & Melewar, T. C. (2018). Promising the dream: Changing destination image of London through the effect of website place. Journal of Business Research, 83, 97-110. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Han, H., Meng, B., & Kim, W. (2017). Bike-traveling as a growing phenomenon: Role of attributes, value, satisfaction, desire, and gender in developing loyalty. Tourism Management, 59, 91-103. [Google S]cholar] [CrossRef]
 16. Hasan, M. K., Abdullah, S. K., Lew, T. Y., & Islam, M. F. (2019). Determining factors of tourists' loyalty to beach tourism destinations: A structural model. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Hassan, S., & Mahrous, A. A. (2019). Nation branding: the strategic imperative for sustainable market competitiveness. Journal of Humanities and Applied Social Sciences, 1(2), 146-158. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Hu, F., & Shen, H. (2021). Memorable Tourism Experiences, Destination Image, Satisfaction, and Revisit Intention of Chinese Outbound Tourists to South Pacific Islands. In Advances in Hospitality and Leisure. Emerald Publishing Limited [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Huang, S., & Hsu, C. H. (2009). Effects of travel motivation, past experience, perceived constraint, and attitude on revisit intention. Journal of travel research, 48(1), 29-44. [Google Scholar][CrossRef]
 20. Chen, C. F., & Chen, F. S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism management, 31(1), 29-35. [Google Scholar][CrossRef]
 21. Chen, C. F., & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?. Tourism management, 28(4), 1115-1122. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Chen, N., Hsu, C. H., & Li, X. R. (2018). Feeling superior or deprived? Attitudes and underlying mentalities of residents towards Mainland Chinese tourists. Tourism Management, 66, 94-107. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Kani, Y., Aziz, Y. A., Sambasivan, M., & Bojei, J. (2017). Antecedents and outcomes of destination image of Malaysia. Journal of Hospitality and Tourism Management, 32, 89-98 [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Kim, J. H. (2017). Memorable service experiences: A service failure and recovery perspective. Service failures and recovery in tourism and hospitality: A practical manual, 56-69. [Google Scholar]
 25. Kim, J. H. (2018). The impact of memorable tourism experiences on loyalty behaviors: The mediating effects of destination image and satisfaction. Journal of Travel Research, 57(7), 856-870. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Kim, J. H., Ritchie, J. R., & Tung, V. W. S. (2010). The effect of memorable experience on behavioral intentions in tourism: A structural equation modeling approach. Tourism Analysis, 15(6), 637-648. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Kim, S., & Yoon, Y. (2003). The hierarchical effects of affective and cognitive components on tourism destination image. Journal of Travel & Tourism Marketing, 14(2), 1-22. [Google Scholar][CrossRef]
 28. Kim, S., Lehto, X., & Kandampully, J. (2019). The role of familiarity in consumer destination image formation. Tourism Review. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. King, C., Chen, N., & Funk, D. C. (2015). Exploring destination image decay: A study of sport tourists' destination image change after event participation. Journal of hospitality & tourism research, 39(1), 3-31. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Kozak, M., Crotts, J. C., & Law, R. (2007). The impact of the perception of risk on international travellers. International Journal of Tourism Research, 9(4), 233-242 [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Li, X., Li, X. R., & Hudson, S. (2013). The application of generational theory to tourism consumer behavior: An American perspective. Tourism Management, 37, 147-164. [Google Scholar][CrossRef]
 32. Maghrifani, D., Liu, F., & Sneddon, J. (2021). Understanding potential and repeat visitors' travel intentions: the roles of travel motivations, destination image, and visitor image congruity. Journal of Travel Research, 00472875211018508 [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Mansfeld, Y., & Winckler, O. (2015). Can this be spring? Assessing the impact of the «Arab Spring» on the Arab tourism industry. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 63(2), 205-223. [Google Scholar]
 34. Martín-Santana, J. D., Beerli-Palacio, A., & Nazzareno, P. A. (2017). Antecedents and consequences of destination image gap. Annals of tourism research, 62, 13-25. [Google Scholar][CrossRef]
 35. Mazursky, D. (1989). Past experience and future tourism decisions. Annals of Tourism Research, 16(3), 333-344. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. McElroy, J. C., Hendrickson, A. R., Townsend, A. M., & DeMarie, S. M. (2007). Dispositional factors in internet use: personality versus cognitive style. MIS quarterly, 809-820. [Google Scholar][CrossRef]
 37. Otoo, F. E., Badu‐Baiden, F., & Kim, S. (2019). A qualitative cognitive appraisal of tourist harassment. International Journal of Tourism Research, 21(5), 575-589. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Papadimitriou, D., Kaplanidou, K., & Apostolopoulou, A. (2018). Destination image components and word-of-mouth intentions in urban tourism: A multigroup approach. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(4), 503-527 [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Perugini, M., & Bagozzi, R. P. (2004). The distinction between desires and intentions. European Journal of Social Psychology, 34(1), 69-84. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Pike, S., & Ryan, C. (2004). Destination positioning analysis through a comparison of cognitive, affective, and conative perceptions. Journal of travel research, 42(4), 333-342. [Google Scholar][CrossRef]
 41. Prayag, G., Hosany, S., Muskat, B., & Del Chiappa, G. (2017). Understanding the relationships between tourists' emotional experiences, perceived overall image, satisfaction, and intention to recommend. Journal of travel research, 56(1), 41-54. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Qu, H., Kim, L. H., & Im, H. H. (2011). A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image. Tourism management, 32(3), 465-476. [Google Scholar][CrossRef]
 43. Ragab, H., Mahrous, A. A., & Ghoneim, A. (2020). Egypt's perceived destination image and its impact on tourist's future behavioural intentions. International Journal of Tourism Cities, 6(2), 449-466. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Ragb, H., Mahrous, A. A., & Ghoneim, A. (2020). A proposed measurement scale for mixed-images destinations and its interrelationships with destination loyalty and travel experience. Tourism Management Perspectives, 35, 100677. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Remoaldo, P. C., Ribeiro, J. C., Vareiro, L., & Santos, J. F. (2014). Tourists’ perceptions of world heritage destinations: The case of Guimarães (Portugal). Tourism and Hospitality Research, 14(4), 206-218. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Ritchie, J., Spencer, L., & O'Connor, W. (2003). Carrying out qualitative analysis. Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers, 2003, 219-62. [Google Scholar]
 47. Ryu, K., Bordelon, B. M., & Pearlman, D. M. (2013). Destination-image recovery process and visit intentions: Lessons learned from Hurricane Katrina. Journal of Hospitality Marketing & Management, 22(2), 183-203. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. San Martín, H., & Del Bosque, I. A. R. (2008). Exploring the cognitive–affective nature of destination image and the role of psychological factors in its formation. Tourism management, 29(2), 263-277. [Google Scholar] [CrossRef]
 49. Seale, C. (1999). Quality in qualitative research. Qualitative inquiry, 5(4), 465-478. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Servidio, R. (2015). Images, affective evaluation and personality traits in tourist behaviour: An exploratory study with Italian postcards. Tourism Management Perspectives, 16, 237-246. [Google Scholar] [CrossRef]
 51. Sharma, P., & Nayak, J. K. (2018). RETRACTED: Testing the role of tourists' emotional experiences in predicting destination image, satisfaction, and behavioral intentions: A case of wellness tourism. Tourism Management Perspectives, 28, 41-52. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Shazly, R. E., & Mahrous, A. A. (2020). Capture the hearts to win the minds: cause-related marketing in Egypt. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 17(3), 255-276. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Sieber, S. D. (1973). The integration of fieldwork and survey methods. American journal of sociology, 78(6), 1335-1359. [Google Scholar] [CrossRef]
 54. Stern, B., Zinkhan, G. M., & Jaju, A. (2001). Marketing images: Construct definition, measurement issues, and theory development. Marketing theory, 1(2), 201-224. [Google Scholar][CrossRef]
 55. Stylidis, D., Belhassen, Y., & Shani, A. (2015). Three tales of a city: Stakeholders' images of Eilat as a tourist destination. Journal of Travel Research, 54(6), 702-716. [Google Scholar][CrossRef]
 56. Stylidis, D., Shani, A., & Belhassen, Y. (2017). Testing an integrated destination image model across residents and tourists. Tourism management, 58, 184-195. [Google Scholar] [CrossRef]
 57. Tan, W. K., & Wu, C. E. (2016). An investigation of the relationships among destination familiarity, destination image and future visit intention. Journal of destination marketing & management, 5(3), 214-226. [Google Scholar] [CrossRef]
 58. Tasci, A. D. (2009). Social distance: The missing link in the loop of movies, destination image, and tourist behavior?. Journal of Travel Research, 47(4), 494-507. [Google Scholar] [CrossRef]
 59. Tasci, A. D., Gartner, W. C., & Tamer Cavusgil, S. (2007). Conceptualization and operationalization of destination image. Journal of hospitality & tourism research, 31(2), 194-223. [Google Scholar] [CrossRef]
 60. Tosun, C., Dedeoğlu, B. B., & Fyall, A. (2015). Destination service quality, affective image and revisit intention: The moderating role of past experience. Journal of Destination Marketing & Management, 4(4), 222-234. [GoogleScholar] [CrossRef]
 61. Travel weekly. (2022). «Egypt prepares for 'very special year' for tourism in 2022». Retrieved from [Link]
 62. UNESCO. (2019). «World heritage list», UNESCO, Paris. Retrieved from [Link]
 63. Wang, C., Qu, H., & Hsu, M. K. (2016). Toward an integrated model of tourist expectation formation and gender difference. Tourism Management, 54, 58-71. [Google Scholar] [CrossRef]
 64. WEF. (2018). «The Travel & Tourism Competitiveness Report 2018». Retrieved from [Link]
 65. WEF. (2019). «The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019». Retrieved from [Link]
 66. White, C. (2005). Destination image: to see or not to see? Part II. International Journal of Contemporary Hospitality Management. [Google Scholar] [CrossRef]
 67. WTTC. (2019). «Travel and tourism economic impact 2019». Retrieved from [Link]
 68. Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism management, 40, 213-223. [Google Scholar] [CrossRef]