Конкурентоспроможність, інновації та продуктивність країни

Автори:
Давид Ахвердян1, Мгер Шагинян1
1. Вірменський державний економічний університет (Республіка Вірменія)
Сторінки:
108 - 123
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Hakhverdyan, D., & Shahinyan, M. (2022). Competitiveness, Innovation and Productivity of the Country. Marketing and Management of Innovations, 1, 108-123. http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-08
Отримано:
17.01.2022
Прийнято:
16.03.2022
Опубліковано:
17.03.2022


Анотація

У рамках даного дослідження, авторами проаналізовано ключові детермінанти конкурентоспроможності країни. Авторами відмічено у дослідженнях з означеної тематики існують низка теоретичних розривів. За результатами систематизації наукових напрацювань встановлено, що здебільшого наукова спільнота розглядає ВВП на душу населення та людський капітал, як головні детермінанти конкурентоспроможності країни. Інтелектуальний капітал є одним із ключових факторів економічного зростання та конкурентоспроможності країни. При цьому інстинктивні інновації сприяють виробництву інтелектуального капіталу, тоді як прямі іноземні інвестиції та імпорт є основою технологічного розвитку. Таким чином, авторами наголошено, що зазначені вище фактори мають бути враховані при дослідженні конкурентоспроможності країни. З метою аналізу головних детермінант конкурентоспроможності країни, дослідження здійснено в наступній логічній послідовності: 1) проаналізовано теоретичні напрацювання з досліджуваної тематики; 2) визначено оптимальні змінні для оцінювання конкурентоспроможності країни; 3) сформовано збалансований набір панельних даних та проведено оцінювання невідомих параметрів. Методологічною основою дослідження є узагальнений метод моментів. Емпіричне дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки з 52 країн за 2001-2020 роки по восьми макроекономічних змінним (всього 1400 спостережень по кожній змінній). За результатами дослідження, авторами зроблено такі висновки: 1) лагове значення залежної змінної має значний та позитивний вплив на конкурентоспроможність країни; 2) продуктивність праці є суттєвим фактором конкурентоспроможності країни, при цьому чим вище рівень продуктивності праці, тим більшою є ймовірність виробництва та експорту; 3) людський капітал і дослідження та розробки є основою генерації знань, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності країни; 4) прямі іноземні інвестиції та імпорт впливають на конкурентоспроможність країни; 5) слабкі інститути в розвинутих країнах та країнах, що розвиваються мають негативний вплив на експорт та, як наслідок, конкурентоспроможність країни. Результати дослідження мають практичне значення та можуть бути корисними при формуванні економічної політики розвитку країни.  


Ключові слова
конкурентоспроможність, динамічна модель панельних даних, індекс експортної складності, прямі іноземні інвестиції, узагальнений метод моментів, людський капітал, продуктивність праці.


Посилання
 1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Auzina-Emsina, A. (2014). Labour productivity, economic growth and global competitiveness in post-crisis period. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 317-321. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Baum, C. F. (2006). An introduction to modern econometrics using Stata. Stata Press. [Google Scholar]
 4. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Cabral, M. H. C., & Veiga, P. (2010). Determinants of export diversification and sophistication in sub-Saharan Africa (No. wp550). Universidade Nova de Lisboa, Nova School of Business and Economics. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics: methods and applications. Cambridge university press. [Google Scholar]
 7. Dresch, A., Collatto, D. C., & Lacerda, D. P. (2018). Theoretical understanding between competitiveness and productivity: firm-level. Ingeniería y competitividad, 20(2), 69-86. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Fagerberg, J. (1998). Why Growth Rates Differ, In: Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.). Technical Change and Economic Theory. Pinter Publishers, London. Retrieved from [Link]
 9. Fagerberg, J., & Srholec, M. (2008). National innovation systems, capabilities and economic development. Research Policy, 37(9), 1417-1435. [Google Scholar][CrossRef]
 10. Finger, J. M., & Kreinin, M. E. (1979). A measure of export similarity and its possible uses. The Economic Journal, 89(356), 905-912. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. Journal of economic growth, 12(1), 1-25. [Google Scholar] [Google Scholar]
 12. Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the national academy of sciences, 106(26), 10570-10575. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Jona-Lasinio, C., & Meliciani, V. (2018). Productivity growth and international competitiveness: does intangible capital matter?. Intereconomics, 53(2), 58-62. [Google Scholar]
 14. Kharlamova, G., & Vertelieva, O. (2013). The international competitiveness of countries: economic-mathematical approach. Economics & Sociology, 6(2), 39. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Lall, S., Weiss, J., & Zhang, J. (2006). The “sophistication” of exports: A new trade measure. World Development, 34(2), 222-237. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Laureti, T., & Viviani, A. (2011). Competitiveness and productivity: a case study of Italian firms. Applied Economics, 43(20), 2615-2625. [Google Scholar][CrossRef]
 17. Lin, F., Weldemicael, E. O., & Wang, X. (2017). Export sophistication increases income in sub-Saharan Africa: evidence from 1981–2000. Empirical Economics, 52(4), 1627-1649. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Lopes, J. (2014). Evolution of the Concept of Innovation and Its Relationship with Productivity & Competitiveness. International Journal of Economics, Commerce and Management, 2(12), 1-28. Retrieved from [Link]
 19. Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. Econometrica: Journal of the econometric society, 1417-1426. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Rijesh, R. (2019). International trade and productivity growth in Indian industry: Evidence from the organized manufacturing sector. Journal of South Asian Development, 14(1), 1-39. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5, Part 2), S71-S102. [Google Scholar]
 22. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The stata journal, 9(1), 86-136. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. García-Sánchez, A., Siles, D., & de Mar Vázquez-Méndez, M. (2018). Innovation, competitiveness and prosperity: A factor analysis of innovation indicators in spain. Management, 6(5), 375-383. [Google Scholar]
 24. Schott, P. K. (2008). The relative sophistication of Chinese exports. Economic policy, 23(53), 6-49. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Sterlacchini, A. (2008). R&D, higher education and regional growth: Uneven linkages among European regions. Research Policy, 37(6-7), 1096-1107. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Tadevosyan, R. (2021). Core Determinants of Companies Innovation Performance: Case for Armenia. Marketing and Management of Innovations, 3, 108-116. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Tovmasyan, G. (2021). Capital investments, tourist tax and tourism development: the case study of Armenia. Economics and Sociology, 14(1), 199-213. [Google Scholar]
 28. Weldemicael, E. (2012). Determinants of export sophistication. The University of Melbourne. [Google Scholar]
 29. Wulong, G., & Beiling, Y. (2016). Productivity Growth and International Competitiveness. Special Issue: Productivity, Measurement, Drivers and Trends, 63(1), 113-133. [CrossRef]
 30. Wysokińska, Z. (2003). Competitiveness and its relationships with productivity and sustainable development. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 11(3), 42. [Google Scholar]
 31. Zhu, S., Fu, X., Lai, M., & Xuan, J. (2010). What drives the export sophistication of countries. J World Econ, 4, 28-43. [Google Scholar]