Цифрові інновації в оподаткуванні: бібліометричний аналіз

Автори:
Наталія Лагодієнко1, Інна Якушко2
1. Миколаївський національний аграрний університет (Україна)
2. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Україна)
Сторінки:
66 - 77
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Lagodiienko, N., & Yakushko, I. (2021). Digital Innovations in Taxation: Bibliometric Analysis. Marketing and Management of Innovations, 3, 66-77. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-06
Отримано:
01.06.2021
Прийнято:
01.09.2021
Опубліковано:
13.09.2021


Анотація

Активний глобальний розвиток цифровізації змінює чинний режим функціонування фактично всіх сфер людської діяльності. Процеси цифровізації здійснюють особливий вплив на розвиток економічних систем. Сьогодні впровадження нових інформаційних технологій у господарські відносини є нормою та об’єктивно необхідним процесом для забезпечення конкурентоспроможні національних економік, реформування податкових систем. Метою даної статті є бібліографічний аналіз наукових напрацювань у сфері диджиталізації податкових систем для визначення сучасних тенденцій наукових розробок у даній сфері. Результати систематизації наукових джерел та підходів до розв'язання проблеми цифровізації сфери оподаткування свідчать про незначну кількість наукових напрацювань, присвячених досліджуваній тематиці. Таким чином, актуальним є нарощення кількості наукових досліджень в даній сфері з метою поглиблення розуміння сучасних тенденцій впровадження нових інноваційних технологій з теоретичної, методичної та практичної сторін. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи бібліографічного та компаративного аналізу. Інформаційною базою для проведення дослідження є наукометрична база даних Scopus. Емпіричне дослідження проведено з використанням бібліометричного підходу, відомого як «аналіз спільних слів», та застосуванням програмного забезпечення VOSviewer. У рамках дослідження проаналізовано актуальність вивчення податків та диджиталізації як окремих наукових категорій. Результати дослідження засвідчили, що протягом останніх п’яти років відбулося значне зростання інтересу різногалузевих науковців до дослідження питань диджиталізації як об’єктивного процесу. У рамках даної статті проаналізовано категоріальний взаємозв’язок між науковими напрацюваннями, які індексують за ключовими словами «податки» та «диджиталізація». Отримані результати дозволили виділити наступні напрямки наукових досліджень, присвячених питанням цифровізації податкової системи: 1) особливості розвитку міжнародної торгівлі, оподаткування у сфері онлайн-торгівлі; 2) оподаткування суб’єктів господарювання, які не мають фізичного місця розташування в країнах, де здійснюють діяльність; 3) менеджмент підприємств, розвитку управління підприємствами в цифрову епоху; 4) реформування податкових систем, впровадження інновацій у податкові системи.


Ключові слова
бібліометрика, цифровізація, сфера оподаткування, податкова система, інформаційні технології, податки, цифрова економіка.


Посилання
 1. Bauer, G., Fritz, J., Schanz, D., & Sixt, M. (2019). Corporate income tax challenges arising from digitalised business models. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Bell, D. (1999). The Coming Post-industrial Society. N. Y. Basic Books. Retrieved from [Link]
 3. Berberov, A. B., & Milogolov, N. S. (2020). Adjusting tax policy to the challenges of digitalisation, inequality and technological unemployment. Humanities & Social Sciences, 13(11), 1710-1722.[Google Scholar] [CrossRef]
 4. Blahodir, L. M., & Filatova, L. S. (2020). Financial and tax aspect of economic activity of digital corporations in international markets. Economy and society, 22. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Campbell, D. F., & Hanschitz, G. (2018). Digitalization of tax: epistemic tax policy. Handbook of Cyber-Development, Elias G. Carayannis, David FJ Campbell, and Marios Panagiotis Efthymiopoulos, eds. Cham, Switzerland: Springer International. [Google Scholar]
 6. Casey, P., & Castro, P. (2015). Electronic Fiscal Devices (EFDs) An Empirical Study of their Impact on Taxpayer Compliance and Administrative Efficiency. International Monetary Fund. [Google Scholar]
 7. Castells, M. (1997). The Information Age: Economy, Society and Culture: The Power of Identity. Oxford: Blackwell.[Google Scholar]
 8. Cheng, S., Daub, M., Domeyer, A., & Lundqvist, M. (2017). Using blockchain to improve data management in the public sector. [Google Scholar]
 9. Cosmulese, C. G., Grosu, V., Hlaciuc, E., & Zhavoronok, A. (2019). The Influences of the Digital Revolution on the Educational System of the EU Countries. Marketing and Management of Innovations, 3, 242-254. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Cotton, M. M., & Dark, G. (2017). Use of Technology in Tax Administrations 3: Implementing a Commercial-Off-The-Shelf (COTS) Tax System. International Monetary Fund. [Google Scholar]
 11. Devereux, M. P., & Vella, J. (2018). Debate: implications of digitalization for international corporate tax reform. Intertax, 46(6/7). [Google Scholar]
 12. Drobyshevskaya, L., Vylegzhanina, E., Grebennikova, V., & Mamiy, E. (2020). The Main Approaches to Assessing Efficiency of Tax Administration and Control in the Context of Digitalization. In International Conference on Integrated Science (pp. 95-111). Springer, Cham. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Estevao, M. (2020). Why digital transformation matters for taxation. Retrieved from [Link]
 14. Gobble, M. M. (2018). Digitalization, digitization, and innovation. Research-Technology Management, 61(4), 56-59. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Guellec, D., & Van Pottelsberghe De La Potterie, B. (2003). The impact of public R&D expenditure on business R&D. Economics of innovation and new technology, 12(3), 225-243. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Jimenez, G., Mac an tSionnaigh, N., & Kamenov, A. (2013). Information technology for tax administration. USAID Bureau for Economic Growth, Education and Environment, Office of Economic Policy. [Google Scholar]
 17. Kelly, K. (2017). The inevitable: Understanding the 12 technological forces that will shape our future. Penguin. [Google Scholar]
 18. Kholiavko, N., Djakona, A., Dubyna, M., Zhavoronok, A., & Lavrov, R. (2020). The higher education adaptability to the digital economy. Bulletin the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 4(36). [Google Scholar]
 19. Khudolei, V., Bespalov, M., Tulchynska, S., Tulchinsky, R., & Kholiavko, N. (2021). Fiscal stimulation of spatial development: the eu countries'cases. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(36), 124-132. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Koniagina, M. N. (2020). Forecast of budget revenues from taxes in the context of economy digitalization. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 940, No. 1, p. 012040). IOP Publishing. [Google Scholar]
 21. Lagovska, O., Ilin, V., Kotsupatriy, M., Ishchenko, M., & Verbivska, L. (2020). Priority directions of tax policy change in the information sphere. Scientific Bulletin of National Mining University, (3). [Google Scholar]
 22. Lane, N. (1999). Advancing the digital economy into the 21st century. Information Systems Frontiers, 1(3), 317-320. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Lester, J. (2018). Business Tax Incentives for Economic Development: Do They Work. Reforming the Corporate Tax in a Changing World, Canadian Tax Foundation. [Google Scholar]
 24. Lipniewicz, R. (2017). Tax administration and risk management in the digital age. Information Systems in Management, 6. [Google Scholar]
 25. Low, P. (2020). Digital services taxes, trade and development. [Google Scholar]
 26. Lowry, S. (2019). Digital Services Taxes (DSTs): Policy and Economic Analysis. Retrieved from [Link]
 27. Magutu, P. O., Lumumba, O. M., & Onsongo, C. O. (2010). The effectiveness of electronic tax registers in processing of value added tax returns. African Journal of Business and Management, 1, 44-55. [Google Scholar]
 28. Masuda, Y. (1983). The Information Society as Postindustrial Society. Washington: Word Future Soc. [Link]
 29. Meall, L. (2017). Digital tax administration is here. Retrieved from [Link]
 30. Morinobu, S. (2019). How Should the Digital Economy Be Taxed? Retrieved from [Link]
 31. Ndajiwo, M. (2020). The taxation of the digitalised economy: An African study. ICTD Working Paper, 107. [Google Scholar]
 32. Olowska, M., Peshori, P., & S. Lan (2020). The Digitalization of Tax Administration in China, India and Korea (Rep.) in the Fourth Industrial Revolution. Bulletin for international taxation, 74(8), 38. Retrieved from [Link]
 33. O'neil, C. (2016). Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy. Crown. [Google Scholar]
 34. Pavlova, K. S., & Smolina, E. S. (2021). Digitalization of Tax and Customs Control of Foreign Trade Operations. Economic Systems in the New Era: Stable Systems in an Unstable World, 160, 684. [Google Scholar]
 35. Perekrestova, L. V., & Nadtochiy, E. V. (2019). New Opportunities for Harmonizing Tax Relations in the Conditions of Digitalization of the Tax System. In Competitive Russia: foresight model of economic and legal development in the digital age. International scientific conference in memory of Oleg Inshakov (pp. 157-163). Springer, Cham.
 36. Portolese, G. C., & Folloni, A. (2018). Digitalization, IPRs and tax innovation. International Review of Sociology, 28(3), 432-446. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Revina, S. N., Paulov, P. A., & Sidorova, A. V. (2020). Regulation of tax havens in the age of globalization and digitalization. Advances in Intelligent Systems and Computing, 908, 88-95.[Google Scholar] [CrossRef]
 38. Ross, A. (2016). The Industries of the Future. Simon&Schuster. NY. Retrieved from [Link]
 39. Samoilikova, A., Lieonov, S., & Huseynova, A. (2021). Tax Incentives for Innovation in the Context of Macroeconomic Stability: an Analysis of Causality. Marketing and Management of Innovations, 1, 135- 157. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Seely, A. (2021). Digital Services Tax. Retrieved from [Link]
 41. Shaposhnykov, K., & Holovko, O. (2019). Public regulation and administration in the sphere of small business. Baltic Journal of Economic Studies, 5(4), 236-242. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Shkarlet, S., Kholiavko, N., & Dubyna, M. (2019). Information Economy: Management of Educational, Innovation, and Research Determinants. Marketing and Management of Innovations, 1, 70-83. [Google Scholar[CrossRef]
 43. Shkarlet, S., Oliychenko, I., Dubyna, M., Ditkovska, M., & Zhovtok, V. (2020). Comparative analysis of best practices in e-Government implementation and use of this experience by developing countries. Administratie si Management Public, (34), 118-136. [Google Scholar]
 44. Shkarlet, S., Prokopenko, V., & Dubyna, M. (2018). Directions of development of the financial services market of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 4(5), 412-420. [Google Scholar][CrossRef]
 45. Skinner, C. (2018). Digital human: The fourth revolution of humanity includes everyone. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 46. Steiner, C. (2012). Automate this: How algorithms took over our markets, our jobs, and the world. Penguin. [Google Scholar]
 47. Strauss, H., Schutte, D., & Fawcett, T. (2020). An evaluation of the legislative and policy response of tax authorities to the digitalisation of the economy. South African Journal of Accounting Research, 1-24. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Tapscott, D.(1994). The digital economy: Promise and peril in the age of networked intelligence. Bambook. Retrieved from [Link]
 49. Thompson, S. (2007). Jamaica: Implementing the National ICT Strategy through Policy and Initiatives. Proceedings, 169. [Google Scholar]
 50. Toffler, A. (1984). The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow/Alvin Toffler. New York City: Bantam Books, 560. Retrieved from [Link]
 51. Turina, A. (2020). The progressive policy shift in the debate on the international tax challenges of the digital economy: a «Pretext» for overhaul of the international tax regime?. Computer Law & Security Review, 36, 105382. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Warning, A., Sellhorn, T., & Kummer, J. P. (2020). Digitalisation and employment: Empirical findings for legal, tax consulting, and audit firms. Betriebswirtschaftliche forschung und praxis, 72(4).