Інновації в управлінні трудовими ресурсами: вплив на економічний розвиток

Автори:
Моніка Даньова1, Івана Кравчакова Возарова1, Олена Сіра1
1. Пряшівський університет в Пряшеві (Словаччина)
Сторінки:
53 - 65
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Danova, M., Kravcakova Vozarova, I., & Sira, E. (2021). Innovations in Human Resources Management: Impact on Economic growth. Marketing and Management of Innovations, 3, 53-65. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-05
Отримано:
1.07.2021
Прийнято:
18.08.2021
Опубліковано:
13.09.2021


Анотація

Науковою спільнотою все більше уваги приділяється дослідженню інновацій в управлінні трудовими ресурсами як фактору економічного зростання країни. Авторами зазначено, що управління трудовими ресурсами сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності економіки. Однак, серед наукової спільноти відсутній єдиний загальноприйнятий підхід щодо виявлення факторів конкурентоспроможності, які мають найбільший вплив на економічне зростання країни. У рамках даної статті узагальнено теоретичні напрацювання та підходи у галузях економічного зростання, економіки знань, інновацій та конкурентоспроможності. На основі аналізу наукових публікацій, авторами висвітлено вплив окремих факторів на економічне зростання країни. Головною метою статті є визначення впливу рівня освіти, ефективності державної підтримки розвитку освіти на рівень конкурентоспроможності країни. Підґрунтям дослідження стали емпіричні дані щодо якісних параметрів ефективності управління трудовими ресурсами. Авторами визначено канали впливу ефективності управління трудовими ресурсами на економічне зростання країни. Для досягнення поставленої мети, у ході дослідження застосовано методи економетричного аналізу та прогнозування, а також кореляційний метод, коефіцієнт кореляції Пірсона та ретроспективний аналіз. Об'єктом дослідження обрано країни Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Угорщина та Польща). За результатами дослідження виявлено статистично значущий вплив досліджуваних факторів на економічне зростання країни. Авторами систематизовано фактори, які підвищують рівень ефективності управління трудовими ресурсами у досліджуваних країнах. Представлено результати порівняння рівнів економічного та соціального розвитку досліджуваних країн, а також систематизації наукових напрацювань та підходів до економічного зростання, що стало базисом для формування пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності країн на основі інноваційних підходів.


Ключові слова
конкурентоспроможність, економічне зростання, освіта, трудові ресурси, менеджмент, V4 країни.


Посилання
 1. Aghion, P., Boustan, L., Hoxby, C., & Vandenbussche, J. (2005). Exploiting states' mistakes to identify the causal impact of higher education on growth. mimeo), Department of Economics, Harvard University. [Google Scholar]
 2. Atun, R. A., Harvey, I., & Wild, J. (2007). Innovation, patents and economic growth. International Journal of Innovation Management, 11(02), 279-297. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Babic, Z. (2004). Participacija i ulaganje u obrazovanje u Hrvatskoj. Privredna kretanja i ekonomska politika, 14(101), 28-53. [Google Scholar]
 4. Bacho, R., Pukala, R., Hlibko, S., Vnukova, N., & Pola, P. (2019). Information management: The key driver of the economic ssystem'sdevelopment. Marketing and Management of Innovations, 3, 297-307. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Barro, R. J., Mankiw, N. G. & Sala-i-Martin, X. (1992). Capital Mobility in Neoclassical Models of Growth Discussion Papers. 663. Retrieved from [Link]
 6. Cao, S., Yu, N., Wu, Y., Wang, Z., & Mi, J. (2020). The educational level of rural labor, population urbanization, and sustainable economic growth in China. Sustainability, 12(12), 4860. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Chirwa, T. G., & Odhiambo, N. M. (2017). Sources of economic growth in Zambia: An empirical investigation. Global Business Review, 18(2), 275-290. [Google Scholar] [CrossREf]
 8. Chu, T. T., Hölscher, J., & McCarthy, D. (2020). The impact of productive and non-productive government expenditure on economic growth: an empirical analysis in high-income versus low-to middle-income economies. Empirical Economics, 58(5), 2403-2430. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Deng, L., & Zhao, Y. (2018). Effect Channels of Education Level and Cognitive Skill on Economic Growth. Educational Sciences: Theory & Practice, 18(5). [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Diebolt, C., & Hippe, R. (2019). The long-run impact of human capital on innovation and economic development in the regions of Europe. Applied Economics, 51(5), 542-563. [Google Scholar][CrossRef]
 11. Dobes, M. (2001). Human capital and economic performance. [Dissertation thesis, University of Economics in Bratislava, Bratislava]. Retrieved from [Link]
 12. Eurostat. (2021). Database. Retrieved from [Link]
 13. Fila, M., Levicky, M., Mura, L., Maros, M., & Korenkova, M. (2020). Innovations for Business Management: Motivation and Barriers. Marketing and Management of Innovations, 4, 266-278. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Garza-Rodriguez, J., Almeida-Velasco, N., Gonzalez-Morales, S., & Leal-Ornelas, A. P. (2020). The impact of human capital on economic growth: the case of Mexico. Journal of the Knowledge Economy, 11(2), 660-675. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Grdinic, M. (2014). Higher Education as a Means of Achieving Economic Growth and Development–A Comparative Analysis of Selected EU and former Soviet Union Countries. Central European Public Administration Review, 12(4), 93-114. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Hanushek, E. A. (2013). Economic growth in developing countries: The role of human capital. Economics of education review, 37, 204-212. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth. MIT press. [Google Scholar]
 18. ILO. (2015). Key Indicators of the Labour Market. Retrieved from [Link]
 19. Izushi, H., & Huggins, R. (2004). Empirical analysis of human capital development and economic growth in Europe. In Impact of education and training: third report on vocational training research in Europe: background report (pp. 71-118). Office for Official Publications of the European Communities. [Google Scholar]
 20. Kendiukhov, I., & Tvaronaviciene, M. (2017). Managing innovations in sustainable economic growth. Marketing and Management of Innovations, 3, 33-42. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Khan, F. N., & Majeed, M. T. (2020). ICT and e-Government as the sources of economic growth in information age: Empirical evidence from South Asian economies. South Asian Studies, 34(1). [Google Scholar]
 22. Kotaskova, S. K., Prochazka, P., Smutka, L., Maitah, M., Kuzmenko, E., Kopecka, M., & Hönig, V. (2018). The impact of education on economic growth: The case of India. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 66(1), 253-261. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Kuzmin, O., Bublyk, M., Shakhno, A., Korolenko, O., & Lashkun, H. (2020). Innovative development of human capital in the conditions of globalization. In E3S Web of Conferences (Vol. 166, p. 13011). [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Macerinskiene, I., & Aleknaviciūtė, R. (2017). National intellectual capital influence on economic growth in the European Union countries. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12(4), 573-592. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Mallick, L., Das, P. K., & Pradhan, K. C. (2016). Impact of educational expenditure on economic growth in major Asian countries: Evidence from econometric analysis. Theoretical & Applied Economics, 23(2). [Google Scholar]
 26. Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. The quarterly journal of economics, 107(2), 407-437. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Mercan, M., & Sezer, S. (2014). The effect of education expenditure on economic growth: The case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 925-930. [Google Scholar][CrossRef]
 28. Mulungu, K., & Ng’ombe, J. N. (2017). Sources of economic growth in Zambia, 1970–2013: a growth accounting approach. Economies, 5(2), 15. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Murphy, K. M., & Topel, R. H. (2016). Human capital investment, inequality, and economic growth. Journal of Labor Economics, 34(2), 99-127. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Musila, J. W., & Belassi, W. (2004). The impact of education expenditures on economic growth in Uganda: evidence from time series data. The Journal of Developing Areas, 123-133. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Mustafin, A. N. (2016). Quality features of human capital in the present stage of development of innovative economy evidence from federal subject of Russian Federation - Republic of Tatarstan. IJournal of Management and Business: Research and Practice, 8(2), 61-69. Retrieved from [Link]
 32. Nonneman, W., & Vanhoudt, P. (1996). A further augmentation of the Solow model and the empirics of economic growth for OECD countries. The Quarterly Journal of Economics, 111(3), 943-953. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Outreville, J. F. (1999). Financial development, human capital and political stability. United Nations Conference on Trade and Development. [Google Scholar]
 34. Pelinescu, E. (2015). The impact of human capital on economic growth. Procedia Economics and Finance, 22, 184-190. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Petrariu, I. R., Bumbac, R., & Ciobanu, R. (2013). Innovation: A Path to Competitiveness and Economic Growth. The case of CEE Countries. Theoretical & Applied Economics, 20(5), 15-26. [Google Scholar]
 36. Prochniak, M. (2011). Determinants of economic growth in Central and Eastern Europe: the global crisis perspective. Post-communist economies, 23(4), 449-468. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Pukala, R., Hlibko, S., Vnukova, N., & Davidenko, D. (2019). Usage of E-Тechnologies to Enhance Infocommunication in Financing Innovation. In 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T) (pp. 157-160). IEEE.[Google Scholar]
 38. Rajapathirana, R. J., & Hui, Y. (2018). Relationship between innovation capability, innovation type, and firm performance. Journal of Innovation & Knowledge, 3(1), 44-55. [Google Scholar][CrossRef]
 39. Razzak, W. A., & Timmins, J. (2010). Education and labour productivity in New Zealand. Applied Economics Letters, 17(2), 169-173. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Rodionova, E., & Kuzminykh, Z. (2019, August). Regional aspects of implementing innovations as a lever for economic growth and sustainable development in Russia. In International Scientific-Practical Conference «Usiness Cooperation as a Resource of Sustainable Economic Development and Investment Attraction» (ISPCBC 2019).[Google Scholar]
 41. Romer, P. (1990a). Human Capital and Growth: Theory and Evidence. Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy, 32(1), 251-286. [CrossRef]
 42. Romer, P. M. (1990b). Endogenous Technological Change.The Journal of Political Economy, 98(5), 71-102. [Google Scholar]
 43. Rosario, C., Costa, A. A., & da Silva, A. L. (2018). The impact of human capital and innovation on PPortugal'sEconomic Growth: an empirical study through structural equation models. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 515-525. [Google Scholar]
 44. Saavides, A. & Stengos, T. (2009). Human Capital and Economic Growth. Stanford, Stanford University Press. [Google Scholar]
 45. Sakamoto, T. (2018). Four worlds of productivity growth: A comparative analysis of human capital investment policy and productivity growth outcomes. International political science review, 39(4), 531-550. [Google Scholar] [rossRef]
 46. Sala, H., & Silva, J. I. (2013). Labor productivity and vocational training: evidence from Europe. Journal of Productivity Analysis, 40(1), 31-4. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Seetanah, H. N. B. (2016). Does human capital contribute to economic growth in Mauritius?. Development, 40(4), 248-261. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Sepashvili, E. (2016). Globalized world economy, innovations and national policies for economic growth. In: Governing Business Systems. Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice. 4 th Business Systems Laboratory International Symposium. Business systems book series . Business Systems Laboratory, Vilnius, Lithuania, pp. 174-176. ISBN 9788890824234 [Google Scholar]
 49. Shahabadi, A., Kimiaei, F., & Afzali, M. A. (2018). The evaluation of impacts of knowledge-based economy factors on the improvement of total factor productivity (a comparative study of emerging and G7 economies). Journal of the Knowledge Economy, 9(3), 896-907. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Simeonova-Ganeva, R. (2010). Human Capital in Economic Growth: A Review of Theory and Empirics. Economic Thought journal, (7), 131-149. [Google Scholar]
 51. Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. The review of Economics and Statistics, 312-320. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Vovk, M., & Braga, D. (2017). Knowledge economy of the EU: strengths and weaknesses. Marketing and Management of Innovations, 4, 292-300. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Wilson, R. A., & Briscoe, G. (2004). The impact of human capital on economic growth: a review. Impact of education and training. Third report on vocational training research in Europe: background report. Luxembourg: EUR-OP. [Google Scholar]
 54. Zhou, G., & Luo, S. (2018). Higher education input, technological innovation, and economic growth in China. Sustainability, 10(8), 2615. [Google Scholar] [CrossRef]