Корпоративний менеджмент: структуризація капіталу та податкові щити

Автори:
Люсія Міхалкова1, Войтех Стехель2, Ельвіра Ніка3,4, Павол Дурана1
1. Жилінський університет (Словаччина)
2. Техніко-економічний університет в Чеські Будейовиці (Чехія)
3. Центр людських ресурсів та економіки праці AAER (США)
4. Бухарестський університет економічних досліджень (Румунія)
Сторінки:
276 - 295
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Michalkova, L., Stehel, V., Nica, E., & Durana, P. (2021). Corporate Management: Capital Structure and Tax Shields. Marketing and Management of Innovations, 3, 276-295. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-23
Отримано:
10.05.2021
Прийнято:
10.08.2021
Опубліковано:
13.09.2021


Анотація

У практиці корпоративного управління оподатковуваним прибутком застосовуються методи структуризації капіталу та податкових щитів з метою зменшення податкових платежів, максимізації ринкової та акціонерної вартості компаній, незалежно від котирування їх акцій на фондовій біржі. У рамках даного дослідження проаналізовано взаємозв’язок між податковим щитом, структурою капіталу та ефективністю управління прибутками. Визначено ефективну модель структуризації капіталу для оптимізації податкових та неподаткових надходжень у досліджуваних країнах. Емпіричне дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки з більш ніж 5000 нефінансових компаній у Словаччині та Чехії за 2014-2017 роки. Практичну реалізацію дослідження здійснено з використання трьох варіантів коефіцієнта кредитного важеля (загальний, короткостроковий та довгостроковий). У роботі досліджено податкові щити за рівнем фактичної ставки податку, за умови маніпулювання прибутками за дискреційними нарахуваннями на основі аналізу корпоративних на національних показників (ВВП та інфляція). За результатами негативної залежності між рівнем прибутку та кредитним важелем, встановлено, що компанії слідують модифікованій теорії ієрархії для країн, з перехідною економікою. Прибуткові компанії Чехії та Словаччини використовують податкові та неподаткові пільги в незначній мірі. При цьому широке застосування отримали методи маніпулювання, що не пов’язані із податками на прибуток (управління прибутками). Як правило, компанії, які мають заборгованість, можуть підвищувати бухгалтерський прибуток для полегшення боргової ситуації. При цьому маніпуляції з бухгалтерським прибутком негативно впливають на короткостроковий борг, оскільки значна заборгованість посилює вимоги до якості бухгалтерського прибутку позичальника. Авторами наголошено, що розроблений підхід може бути використаним при прийнятті рішень усіма зацікавленими сторонами (менеджерами, власниками акцій та власниками боргів/кредиторами) компанії.


Ключові слова
структуризація капіталу, податковий вплив, надходження, модифікована теорія ієрархії, перехідна економіка.


Посилання
 1. Ajmani, V. (2011). Applied econometrics using the SAS system. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 2. Allen, D. E., & Mizuno, H. (1989). The Determinants of Corporate Capital Structure: Japanese Evidence. Applied Economics, 21(5), 569-585. [CrossRef]
 3. An, Z., Li, D., & Yu, J. (2016). Earnings Management, Capital Structure, and the Role of Institutional Environments. Jourmal of Bankong &Finance. 68, 131-152. [CrossRef]
 4. Anderson, R.. W. (2002). Capital structure, firm liquidity and growth. Working Paper No 27, National Bank of Belgium. Retrieved from [Link]
 5. Andrade, G. & Kaplan, S. N. (1998). How costly is financial (not economic) distress? Evidence from highly leveraged transactions that became distressed. The Journal of Finance, 53(5), 1443-1493. [CrossRef]
 6. Antoniou, A, Guney, Y., & Paudyal, K. (2008). The Determinants of Capital Structure: Capital Market-Oriented versus Bank-Oriented Institutions. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(1), 59-92. [CrossRef]
 7. Auerbach, A.J. (1985). Real Determinants of Corporate Leverage, Washington: National Bureau of Economic Research, Inc.
 8. Bas, T., Muradoglu, G., & Phylaktis, K. (2010). Determinants of Capital Structure in Developing Countries. In: Proceedings of European Financial Management Symposium 2010, Asian Finance. Beijing: Renmin university of China. Retrieved from [Link]
 9. Bauer, P. (2004a). Capital structure of listed companies in Visegrad countries. Prague economic papers. 2, 159-175. [CrossRef]
 10. Bauer, P. (2004b). Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from the Czech Republic. Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 54(1-2), 2-21. Retrieved from [Link]
 11. Beatty, A., & Weber, J. (2008). The Effects of Debt Contracting on Voluntary Accounting Method Changes. The Accounting Review, 78(1), 119-142. [CrossRef]
 12. Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2008). Financing patterns around the world: Are small firms different? Journal of Financial Economics, 89, 467-487. [Google Scholar]
 13. Belas, J., Gavurova, B., & Toth, P. (2018). Impact of selected characteristics of SMEs on the capital structure. Journal of Business Economics and Management. 19(4), 592-608. [CrossRef]
 14. Bernard, V. L., & Skinner, D. J. (1996). What motivates managers' choice of discretionary accruals? Journal of Accounting and Economics, 22(1–3), 313 - 325. [CrossRef]
 15. Bevan, A., & Danbolt, J. (2002). Capital structure and its determinants in the UK - a decompositional analysis. Applied Financial Economics, 12(3), 159-170. [CrossRef]
 16. Booth, L., Aizavian, V., Demirguc – Kunt, A., & Maksimovic, V. (2001). Capital structure in developing countries. Journal of Finance, 56(1), 87-130. [CrossRef]
 17. Chi, J. D. & Gupta, M. (2009). Overvaluation and Earnings Management. Journal of Banking and Finance, 33(9), 1652-1663. [CrossRef]
 18. Cipra, T. (2013). Finanční ekonometrie.2nd ed. Praha: Ekopress.
 19. Cornelli, F., Portes, R. & Schaffer, M. (1996). The Capital Structure of Firms in Central and Eastern Europe. CEPR Discussion Papers. Retrieved from [Link]
 20. corporate debt capacity. Boston: Division of Research, Harvard School of Business Administration
 21. Couch, R., Dothan, M., & Wu., W. (2012). Interest tax shields: A barrier Option Approach. Review of quantitative finance and accounting, 39(1), 123-146. [CrossRef]
 22. De Jong, A., Nguyen, T. T., & Kabir, R. (2008). Capital Structure Around the World: The Roles of Firm- and Country-Specific Determinants. Journal of Banking and Finance, 32(9), 1954-1969. [CrossRef]
 23. DeAngelo, H., & Masulis, R. W. (1980). Optimal capital structure under corporate and personal taxation. Journal of financial economics, 8(1), 3-27. [CrossRef]
 24. DeAngelo, L. (1986). Accounting Numbers as Market Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders. The Accounting Review, 61(3), 400 - 420. Retrieved from [Link]
 25. Deari, F., & Deari, M. (2009). The Determinants of Capital Structure: Evidence from Macedonian listed and unlisted companies. Analele Stiintifice ale Universitatii «Alexandru Ioan Cuza» din Iasi - Stiinte Economice, Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Economics and Business Administration, 56(12), 91-102. Retrieved from [Link]
 26. Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review, 70(2), 193-225. Retrieved from [Link]
 27. Delcoure, N. (2007). The determinants of capital structure in transitional economies. International Review of Economics and Finance. 16, 400-415. [CrossRef]
 28. Donaldson, G. (1961). Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and the determination of 
 29. Donaldson, G. (1961). Corporate debt capacity: A study of corporate debt policy and the determination of corporate debt capacity. Boston: Division of Research, Harvard School of Business Administration.
 30. Downs, T. W. (1993). Corporate Leverage and Nondebt Tax Shields: Evidence on Crowding‐Out. Financial Review, 28(4), 549-83. [CrossRef]
 31. Eldomiaty, T. I., & Ismail, M. A. (2009). Modeling capital structure decisions in a transition market: empirical analysis of firms in Egypt. Review of Quantitative Finance and Accounting, 32(3), 211-233. [CrossRef]
 32. Eurostat. (2019). Securities trading: market capitalization of listed companies. Retrieved from [Link]
 33. Farhat, J. B., Cotei, C., & Abugri, B. A. (2009). Testing Trade-Off and Pecking Order Models Under Different Institutional Environments. Retrieved from [Link]
 34. Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2003). Testing the Pecking Order Theory of capital structure. Journal of Financial Economics. 67(2), 217-248. [CrossRef]
 35. Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2009). Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important? Financial Management, 38(1), 1-37. [CrossRef]
 36. Fung, S. Y. K., & Goodwin, J. (2013). Short-term debt maturity, monitoring and accruals-based earnings management. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 9(1), 67-82. [CrossRef]
 37. Galpin, N. (2004). Can the Pecking Order Explain the Costs of Raising Capital? EFA 2004 Maastricht Meetings Paper no. 3404. Retrieved from [Link]
 38. Gandolfi, G., Regalli, M., Soana, M. G., & Arcuri, M. C. (2018). Underpricing and Long-Term Performance of IPOs: Evidence from European Intermediary-Oriented Markets. Economics, Management, and Financial Markets, 13(3), 11–36. [CrossRef]
 39. Gaud, P., Hoesli, M., & Bender, A. (2007). Debt Equity Choice in Europe. International Review of Financial Analysis, 16(3), 201-222. [CrossRef]
 40. Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60(2-3), 187-243. [CrossRef]
 41. Greene, W. H. (2011). Econometric Analysis. 7th edition, New York: Pearson.
 42. Haan, L., & Hinloopen, J. (1999. Debt or equity? An empirical study of security issues by Dutch companies. WO Research Memoranda, Retrieved from [Link]
 43. Hall, G., Hutchinson, P., & Michaelas, N. (2000). Industry Effects on the Determinants of Unquoted SMEs' Capital Structure. International Journal of the Economics of Business, 7, 297-312. [CrossRef]
 44. Hoglund, H. (2012). Detecting earnings management with neural networks. Expert Systems with Applications, 39(10), 9564 – 9570. [CrossRef]
 45. Hrabovska, Z. (2007). Analýza vplyvu vybraných determinantov kapitálovej štruktúry na vzorke malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. Acta academica karviniensia. 1, 59 – 71.
 46. Hsiao, C. (2014). Analysis of panel data, 3rd edition, Cambridge: Cambridge university press.
 47. Huang, G., & Song, F.M. (2006). The determinants of capital structure: Evidence from China. China Economic Review, 17(1), 14-36. [CrossRef]
 48. IFRS. (2016). Efeccts Analysis. International Accounting Standards (IAS). Retrieved from [Link]
 49. Jalilvand, A., & Harris, R. S. (1984). Corporate Behavior in Adjusting to Capital Structure and Dividend Targets: An Econometric Study. Journal of Finance, 39(1), 127-145. [CrossRef]
 50. Jelinek, K. (2007). The Effects of Leverage Increases on Earnings Management. Journal of Business Economics Studies, 13(2), 26-46. [Google Scholar]
 51. Jensen, G. R., Soldberg, D. P., & Zorn, T. S. (1992). Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt, and Dividend Policies. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 27(2), 247-263. [CrossRef]
 52. Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. American Economic Review, 76(2), 323-29. [CrossRef]
 53. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. [CrossRef]
 54. Jindrichovska, I., Ugurlu, E., & Kubickova, D.(2013). Changes in Capital Structure of Czech SMEs: A Dynamic Panel Data Approach. Ekonomika a Management, 3, 6-26. Retrieved from [Link]
 55. Joeveer, K. (2006.). Sources of Capital Structure: Evidence from Transition Countries. CERGE-EI Working Papers wp306, The Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute, Prague. Retrieved from [Link]
 56. Jones, J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193 – 228. [CrossRef]
 57. Kalusova, L. (2015). Investigating the Sectoral Differences between the Factors Determining the Financial Structure of Slovak and Czech Enterprise). Ekonomický časopis. 63(10), 1033-1052. Retrieved from [Link]
 58. Kalusova, L., & Fetisovova, E. (2015). Determinants of Financial Structure of Slovak SMEs. Journal of Economics, 63(3), 278-300. Retrieved from [Link]
 59. Kamath, R. R. (1977). Long-Term Financing Decisions: Views and Practices of Financial Managers of NYSE Firms. The Financial Review. 32(2), 331-356. [CrossRef]
 60. Kanderova, M. (2003). Zhodnotenie vplyvu determinantov kapitálovej štruktúry na vzorke podnikov v Slovenskej republike. E + M Ekonomie a Management. 6(3), 36 – 43. Retrieved from [Link]
 61. Kasznik, R. (1999). On the Association between Voluntary Disclosure and Earnings Management. Journal of Accounting Research, 37(1), 57 – 81. [CrossRef]
 62. Kliestik, T., Kovacova, M., Podhorska, I., & Kliestikova, J. (2018). Searching for Key Sources of Goodwill Creation as New Global Managerial Challenge. Polish Journal of Management Studies, 17(1), 144-15. [CrossRef]
 63. Kliestikova J., Misankova, M., & Kliestik, T. (2017). Bankruptcy in Slovakia: international comparison of the creditor´s position. Oeconomia Copernicana, 8(2), 221-237. [CrossRef]
 64. Konecny, Z. (2013). Golden Rules of Financing Related to the Life Cycle of Czech Automotive Firms. Journal of Competitiveness, 5(2), 83-97. [CrossRef]
 65. Kothari, S. P., Loutskina, E., & Nikolaev, V. (2006). Agency Theory of Overvalued Equity as an Explanation for the Accrual Anomaly. Discussion Paper 2006-103, Tilburg University, Center for Economic Research. Retrieved from [Link]
 66. Kovarnik, J., & Hamplova, E. (2018). Comparative analysis of foreign trade in selected European countries. Ekonomicko-manazerske spektrum, 12(2), 106-117. [CrossRef]
 67. Krauseova, J. (1995). Analyza kapitalove struktury ceskych firem. Finance a uver. 45(9), 481–491. Retrieved from [Link]
 68. Leary, M. T., & Roberts, M. R. (2010). The pecking order, debt capacity, and information asymmetry. Journal of Financial Economics, 95(3), 332-355. [CrossRef]
 69. Lehutova, K., Krizanova, A., & Kliestik, T. (2013). Quantification of equity and debt capital costs in the specific conditions of transport enterprises. Proceedings from: Transport Means - Proceedings of the International Conference, Kaunas, Lithuania, 1, 258-261. 
 70. Lucey, B. M., & Zhang, Q. (2011). Financial integration and emerging markets capital structure. Jornal of Banking & Finance. 35, 1228-1238. [CrossRef]
 71. MacKie-Mason, J. K. (1990). Do Taxes Affect Corporate Financing Decisions? The Journal of Finance. 45(5), 1471-1493. Retrieved from [Link]
 72. Marsh, P. (1982). The Choice between Equity and Debt: An Empirical Study. The Journal of Finance, 37(1), 121-144. [CrossRef]
 73. McKee, T. E. (2005). Earnings Management: An Executive Perspective. Indiana: Thomson.
 74. Miglo, A. (2010). The Pecking Order, Trade-off, Signaling, and Market-Timing Theories of Capital Structure: A Review. Working paper, Retrieved from [Link]
 75. Miles, J. A., & Ezzell, J. R. (1985). Reformulating tax shield valuation: A note. Journal of Finance, 40, 1485-1492. [CrossRef]
 76. Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review, 48(3), 261-297. Retrieved from [Link]
 77. Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate income taxes and the cost of capital. A correction. The American Economic Review, 53(3), 433-443. Retrieved from [Link]
 78. Molnar, P., & Nyborg, K. G. (2011). Tax-adjusted Discount Rates: a General Formula under Constant Leverage Ratios. European Financial Management, 19(3), 1-10. [CrossRef]
 79. Munro, J. W. (1996). Convertible debt financing: an empirical analysis. Journal of Business Finance & Accounting, 23(2), 319-334. [CrossRef]
 80. Myers, S. C. (1974). Interactions of corporate financing and investment decisions - Implications for capital budgeting. Journal of Finance, 29(1), 1-25. [CrossRef]
 81. Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39 (3), 575-92. [CrossRef]
 82. Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221. [CrossRef]
 83. Nadirov, O., Dehning, B., & Pavelkova, D. (2021). Taxes and the incentive to work under flat and progressive tax systems in Slovakia. Economics and Sociology, 14(2), 40-55. [CrossRef]
 84. Naz, I., Bhatti, K., Ghafoor, A., & Khan, H. H. (2011). Impact of Firm Size and Capital Structure on Earnings Management: Evidence from Pakistan. International Journal of Contemporary Business Studies. 2(12), 22-31. Retrieved from [Link]
 85. Nikoomaram, H., Arabahmadi, F., & Arabahmadi, A. (2016). The Relationship between Earning Management and Capital Structure. International Journal of Finance and Managerial Accounting, 1(1), 51-56. Retrieved from [Link]
 86. Nivorozhkin, E. (2003). The dynamics of capital structure in transition economies. BOFIT Discussion Papers. 2. BOFIT. Retrieved from [Link]
 87. Opler, T. C. & Titman, S. (1994). Financial Distress and Corporate Performance. The Journal of Finance, 49(3), 1015-1040. [Link]
 88. Peasnell, K. V., Pope, P. F., & Young, S. (2000). Detecting earnings management using cross-sectional abnormal accruals models. Accounting and Business Research, 30, 313-326. [CrossRef]
 89. Pinkova, P. (2012). Determinants of capital structure: evidence from the czech automotive industry. Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis. 15(7), 217-224. [CrossRef]
 90. Polavkova, J. (2000). Faktory pôsobiace na mieru zadlženosti slovenských podnikov. Ekonomický časopis/Journal of Economics. 48(3), 349 – 368. Retrieved from [Link]
 91. Prasilova, P. (2012). Determinanty kapitálové struktury českých podniků. E+M Ekonomie a Management., 15(1), 89-104. Retrieved from [Link]
 92. PwC. (2016). IFRS 16: The leases standard is changing. Are you ready? Retrieved from [Link]
 93. Rajan, R. G., & Zingales, L. (1995). What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, Journal of Finance. 50(5), 1421-1460. [CrossRef]
 94. Reznakova, M., Svoboda, P., & Polednakova, A. (2010). Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Slovakia. Ekonomický časopi/Journal of Economics. 58(3), 237 – 250. Retrieved from [Link]
 95. Ross, S. A. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach. Bell Journal of Economics, 8(1), 23-40. Retrieved from [Link]
 96. Ruback, R. S. (2002). Capital cash flows: A simple approach to valuing risky cash flows. Financial Management, 31(2), 85-103. Retrieved from [Link]
 97. Sarlija, N., & Harc, M. (2012). The impact of liquidity on the capital structure: a case study of Croatian firms. Business Systems Research, 3(1), 30-36. [CrossRef]
 98. Schallheim, J., & Wells, K. (2006). Debt and taxes: A new measure for non-debt tax shields. Unpublished working paper. University of Utah, Salt Lake City, UT.
 99. Schwartz, E. & Aronson, R. (1967). Some Surrogate Evidence in Support of the Concept of Optimal Financial Structure. The Journal of Finance., 22, 10-18. [CrossRef]
 100. Seifert, B., & Gonenc, H. (2008). The international evidence on the pecking order hypothesis. Journal of Multinational Financial Management, 18(3), 244-260. [CrossRef]
 101. Shyam-Sunder, L., & Myers, S. C. (1999). Testing Static Trade-off against Pecking Order Models of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 51(2), 219-244. [CrossRef]
 102. Singh, S. K., & Rao, D.T. (2018). Is Monetary Policy Symmetrical in Its Effect on Sectoral Output? Economics, Management, and Financial Markets, 13(1), 11–31. [CrossRef]
 103. Stekla, J., & Gryerova, M. (2017). Agricultural Economics Subjects in the Czech Republic: Capital Structure. The Social Sciences. 12(11), 1918-1923. Retrieved from [Link]
 104. Stiglitz, J. E. (1972). Some Aspects of the Pure Theory of Corporate Finance: Bankruptcies and Take-overs. The Bell Journal of Economics and Management Science, 3(2), 458-482. [CrossRef]
 105. Stryckova, L. (2017). The practice of capital structure choice in the Czech Republic: A comparative study based on the global data. Journal of International Studies. 10(2), 185-203. [CrossRef]
 106. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2006). Using Multivariate Statistics. 5th ed. Boston: Pearson.
 107. Taggart, R. A. (1977). A model of corporate financing decisions. The Journal of Finance, 32(5), 1467-1484. [CrossRef]
 108. Tahir, S. H., Sabir, H. M., & Shah, S. Z. A. (2011). Impact of Earnings Management on Capital Structure of Non- Financial Companies Listed On (KSE) Pakistan. Global Business & Management Research. 3(1), 96-105. Retrieved from [Link]
 109. Titman, S. & Wessels, R. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice. Journal of Finance. 43(1), 1-19. [CrossRef]
 110. Warner, J. B. (1977). Bankruptcy Costs: Some Evidence. The Journal of Finance, 32(2), 337-347. [CrossRef]
 111. Weill, L. (2004). What Determines Leverage in Transition Countries? Finance a uver – Czech Journal of Economics and Finance. 54 (5-6), 234-242. Retrieved from [Link]
 112. Wooldridge, J.M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2nd edition, Cambridge, Massachusetts: MIT Press.