Лідерство та Макіавеллівські прояви: інноваційний розвиток працівників та ефективність бізнесу

Автори:
Анна Томкова1, Івана Ондрійова1, Дагмара Ратнаяке Каскакова1, Йозеф Немец1
1. Пряшівський університет в Пряшеві (Словаччина)
Сторінки:
23 - 31
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Tomkova, A., Ondrijova, I., Ratnayake-Kascakova, D., & Nemec, J. (2021). Leaders and Machiavellian Manifestations: Workers' Innovation Development and Business Performance. Marketing and Management of Innovations, 3, 23-31. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-02
Отримано:
01.07.2021
Прийнято:
01.09.2021
Опубліковано:
13.09.2021


Анотація

Метою статті є оцінювання рівня маніпулювання керівників та проявів макіавеллізму в трудовому колективі залежно від його соціально-демографічних характеристик. На основі теоретичного аналізу визначено три гіпотези щодо вивчення відмінностей між маніпуляціями та проявами макіавеллізму з точки зору місця проживання працівників (міських чи сільських), форми власності організації (приватної чи державної) та віку працівників. Вихідні дані дослідження сформовано на основі результатів опитування 123 респондентів. Для перевірки висунутих гіпотез застосовано методологічний інструментарій CASADI (розсудливість, самоствердження, дипломатичність) та шкалу макіавеллізму особистості (MPS). Використання CASADI дозволило визначити прояви макіавеллізму в бізнесі та управлінській поведінці на основі результатів оцінювання думки респондентів щодо маніпуляцій між людьми. Методологія MPS дозволила оцінити рівень маніпуляцій керівників. Практичну реалізацію усіх етапів дослідження здійснено за допомогою t-тесту та коефіцієнта кореляції Пірсона. Емпіричні розрахунки підтвердили наявність відмінностей у рівнях самоствердження, бажання контролю та недовіри залежно від місця проживання респондентів. У ході дослідження встановлено статистичну значущість між віковою різницею та проявом дипломатії відповідно до макіавеллізму, а також прагненні до соціального статусу при маніпуляціях керівників. Встановлено статистичну значущість для рівнів самоствердження та розсудливості (які є атрибутами прояву макіавеллізму),  а також атрибутів маніпуляцій лідерів (аморальності, бажання контролювати та недовіри до інших) залежно від форми власності організації (приватної чи державної). Авторами наголошено, що працівники, які проживають у місті, мають вищий рівень макіавеллізму, про що свідчать мотивація до отримання прибутку, необхідність контролювати інших та недовіра. При цьому рівень макіавеллізму є обернено пропорційним до віку. Отримані результати засвідчили, що у працівників приватних організацій більш виражені прояви макіавеллізму.


Ключові слова
CASADI, макіавеллізм, маніпулювання, MPS, організація.


Посилання
 1. Ali, F., Amorim, S., & Chamorro-Premuzic, T. (2009). Empathy deficits and trait emotional intelligence in psychopathy and Machiavellianism. Personality and Individual Differences, (47) 7, 758-762. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Bedell, K., Hunter, S., Angie, A., & Vert, A. (2006). A historiometric examination of Machiavellianism and a new taxonomy of leadership. Journal of Leadership and Organizational Studies, 12, 50–72. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bergman, M. E., Donovan, M. A., Drasgow, F., Overton, R. C., & Henning, J. B. (2008). Test of Theory of Individual Differences in Task and Contextual Performance. Human Performance, 21(3), 227-253. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Brown, M. E., & Trevino, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. Leadership Quarterly, 17(6), 595–616. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Christie, R., & Geis, F. (1970). Studies in Machiavellianism. San Diego, CA: Academic Press.
 6. Dahling, J. J., Whitaker, B. G., & Levy, P. E. (2009). The development and validation of a new Machiavellianism scale. Journal of Management, 35, 219–257. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Deluga, R. J. (2001). American presidential Machiavellianism: Implications for charismatic leadership and rated performance. Leadership Quarterly, 12(3), 339–353. [Google Scholar][CrossRef]
 8. DePaulo, B. M., & Rosenthal, R. (1979). Telling lies. Journal of Personality and Social Psychology, 37(10), 1713–1722. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Drory, A., & Gluskinos, U. M. (1980). Machiavellianism and leadership. Journal of Applied Psychology, 65, 81-86. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Frankovsky, M., Birknerova, Z., & Tomkova, A. (2017). Dotazník zisťovania machiavellistickych prejavov v obchodnom spravaní – VYSEDI (prírucka). Bookman, s. r. o., Presov.
 11. Frankovsky, M., Birknerova, Z., & Tomkova, A. (2018). Prejavy manipulacie v obchodnom spravaní – porovnanie obchodníkov a nie-obchodníkov z inych odvetví hospodarstva. In Psychologia prace a organizacie. Zborník príspevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. Kosice, Katedra psychologie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2019. 
 12. Frankovsky, M., Zbihlejova, L., & Birknerova, Z. (2015). Links between the social intelligence attributes and forms of coping with demanding situations in managerial practice‎. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM2015 Conference Proceedings, (1)1, 109-116. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Gemmill, G. R., & Heisler, W. J. (1972). Machiavellianism as a factor in managerial job strain, job satisfaction, and upward mobility. Academy of Management Journal, 15, 51–62. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Hawley, P. H. (2003). Prosocial and coercive configurations of resource control in early adolescence: A case for the well adapted Machiavellian. Merrill-Palmer Quarterly, 49(3), 279–309. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Ibragimov, I. D., Sangadzhiev, B. V., Kashurnikov, S. N., Sharonov, I. A., Krokhina, J. A., & Obstaravacia, S. V. (2018). Machiavellianism and manipulation: From social philosophy to social psychology. XLinguae, 11(2), 404. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Jaffe, M. E., Greifeneder, R., & Reinhard, M. A. (2019). Manipulating the odds: The effects of Machiavellianism and construal level on cheating behavior. PloS one, 14(11), e0224526. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Jones, D. N., & Paulhus, D. L. (2009). Machiavellianism. In Leary, M. R. and Hoyle, R. H. (Eds.), Individual differences in social behavior. The Guilford Press, New York, 93-108. [Google Scholar]
 18. Judge, T. A., Piccolo, R. F., & Kosalka, T. (2009). The bright and dark sides of leadertraits: A review and theoretical extension of the leader trait paradigm. The Leadership Quarterly, 20, 855–875. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Kessler, S. R., Bandelli, A. C., Spector, P. E., Borman, W. C., Nelson, C. E., & Penney, L. M. (2010). Re-Examining Machiavelli: A Three-Dimensional Model of Machiavellianism in the Workplace. Journal of Applied Social Psychology, 40, 1868-1896. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Lajcin, D., Slavikova, G., & Frankovsky, M. (2014). Social intelligence as a significant predictor of managerial behaviour. Economics journal, 6, 646-660. [Google Scholar]
 21. Machiavelli, N. (2007). The Prince. XYZ, Prague. 
 22. Mischel, W. (1968). Introduction to personality. Holt, Rinehart, & Winston, New York. 
 23. Motowidlo, S. J., Borman, W. C., & Schmit, M. J. (1997). A theory of individual differences in task and contextual performance. Human Performance, 10, 71–83. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of Research in Personality, (36) 6, 556-563. [Google Scholar][CrossRef]
 25. Pervin, L. A., & John, O. P. (1997). Personality: Theory and research. John Wiley & Sons, New York. [Google Scholar]
 26. Ricks, J., & Fraedrich, J. (1999). The paradox of Machiavellianism: Machiavellianism may make for productive sales but poor management reviews. Journal of Business Ethics, 20(3), 197-205.[Google Scholar] [CrossRef]
 27. Ross, W. T., & Robertson, D. C. (2000). Lying: The impact of decision context. Business Ethics Quarterly, 10(2), 409-440. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Sendjaya, S., Pekerti, A., Härtel, C., Hirst, G., & Butarbutar, I. (2014). Are authentic leaders always moral? The role of Machiavellianism in the relationship between authentic leadership and morality. Journal of Business Ethics, 133(1), 125-139. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Siegel, J. P. (1973). Machiavellianism, MBA's and managers: Leadership correlatesand socialization effects. Academy of Management Journal, 16, 404–411. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Veiga, J. F. (2004). Bringing ethics into the mainstream: An introduction to the special topic. Academy of Management Perspectives, 18(2), 37-38. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Wilson, D. S., Near, D., & Miller, R. R. (1996). Machiavellianism: a synthesis of the evolutionary and psychological literatures. Psychological bulletin, 119(2), 285. [Google Scholar]
 32. Wrobel, A. (2008). Vychova a manipulace. Grada Publishing as. [Google Scholar]