Організаційна конкурентоспроможність: систематичний огляд літератури

Автори:
Станіслав Котенко1, Ірина Геєць2, Діна Якоут3
1. Сумський державний університет (Україна)
2. RMIT університет (Австралія)
3. Приватний інститут маркетингу (Єгипт)
Сторінки:
175 - 187
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Kotenko, S., Heiets, I., & Yacout, D. (2021). Organizational competitiveness: a systematic literature review. Marketing and Management of Innovations, 3, 175-187. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-14
Отримано:
10.03.2021
Прийнято:
03.08.2021
Опубліковано:
13.09.2021


Анотація

Одним з основних економічних законів, що відображають закономірності економічних явищ, є закон конкуренції. Згідно з ним, в умовах ринкової економіки успішно діють і розвиваються ті суб’єкти господарювання, які мають певні конкурентні переваги. У рамках конкурентного ринку організації змушені дбати про підвищення власної конкурентоспроможності, формування певних конкурентних переваг у відповідних просторово-часових умовах. Глобалізація та тенденції інтеграції ставлять більш жорсткі та складні вимоги до підприємств, що призводить до посилення конкуренції між ними на національному та міжнародному ринках. Багатофакторна залежність конкурентоспроможності організації дає можливість формувати нові шляхи підвищення його рівня. Ендогенні та екзогенні чинники, своєю чергою, створюють функціональні зв’язки між різними галузями економіки. У статті представлено бібліометричний аналіз поняття "організаційна конкурентоспроможність" з використанням програмного забезпечення для визначення зв'язків між факторами організаційної конкурентоспроможності, їх джерелами та дослідниками. Методи, використані у дослідженні, включають початковий пошук за ключовими словами, аналіз та уточнення даних, а також кластеризацію. Інструмент Harzing’s Publish or Perish використовується для початкового пошуку, BibExcel, VOSviewer та MS Excel – для аналізу та уточнення даних. У статті використано дані з трьох найбільших баз даних наукових публікацій: Google Scholar, Web of Science та Scopus. Пошук та порівняння інформації, взятої з кількох джерел, дозволяє провести комплексний аналіз літератури та виявити основні характеристики візуалізаційних карт взаємозв’язків у сформованій вибірці дослідження за відповідними параметрами. Урамках цього дослідження авторами згенеровано та проаналізовано кластерні групи понять, принципи їх групування, визначено наукові підходи до кластеризації ключових термінів у кількох базах даних. Актуальність цього дослідження полягає в його впливі на процес формування понятійних кластерів. За допомогою запропонованих наукових підходів можна пояснити залежності в кластерному розподілі окремих визначень, їх взаємозв'язок, ступінь належності до певного фактора організаційної конкурентоспроможності.


Ключові слова
аналіз, бібліометрія, організаційна конкурентоспроможність, фактори, кластеризація, публікації, візуалізація.


Посилання
 1. Ageron, B., Gunasekaran, A., Spalanzani, A., (2012). Sustainable supply management: An empirical study. International Journal of Production Economics, 140(1), 168-182, [CrossRef].
 2. Bai, C., Sarkis, J. (2013). A grey-based DEMATEL model for evaluating business process management critical success factors. International Journal of Production Economics, 146(1), 281-292. [CrossRef]
 3. Delios, A. (2010). How Can Organizations Be Competitive but Dare to Care?. Academy of Management Perspectives, 24, 25–36, [CrossRef]
 4. Fraj, E., Matute, J. and Melero, I. (2015). Environmental strategies and organizational competitiveness in the hotel industry: The role of learning and innovation as determinants of environmental success. Tourism Management, 46(C), 30-42. [CrossRef]
 5. Garrigós-Simón, F.J., Alcamí, R.L., & Ribera, T. (2012). Social networks and Web 3.0: their impact on the management and marketing of organizations. Management Decision, 50, 1880-1890. [CrossRef]
 6. Gunasekaran, A., Ngai E. (2012). The future of operations management: An outlook and analysis. International Journal of Production Economics, 135(2), 687-701, [CrossRef]
 7. Kabir, N., Carayannis, E. (2013). Big data, tacit knowledge and organizational competitiveness. Knowledge Management and Organisational Learning: ICICKM. [CrossRef]
 8. Kotenko, S., Kobushko, Ia., Heiets, I., & Rusanov, O. (2021a). КPI Model Impact on Employee Motivation and Competitiveness of Private Healthcare Facilities. Health Economics and Management Review, 2, 31-42. [CrossRef]
 9. Kotenko, S., Shvindina, H. (2018). Problems of assessing the competitiveness of enterprises as an indicator of strategic development. Problems of Economics, 3(37), 104-112. [Link]
 10. Kotenko, S., Shvindina, H. (2020). Reengineering of business processes as a direction of increasing the competitiveness of industrial enterprises. Visnyk of Sumy State University. Economics series. 2, 174−180. [CrossRef]
 11. Kotenko, S., Shvindina, H., & Heiets I. (2021b). The impact of migration on the competitiveness of the region and industry development. E3S Web of Conferences, 307, 02003 [CrossRef]
 12. Noruzi, M., & Vargas-Hérnandez, J. (2010). How Intellectual Capital and Learning Organization Can Foster Organizational Competitiveness. International Journal of Biometrics, 5, 183. DOI:[CrossRef]
 13. Shvindina, H. (2020) Economic Competitiveness: An Overview of Multilevel Concept. In: Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., özuyar PG, Wall T. (eds) Responsible Consumption and Production. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. [CrossRef]
 14. Subramanian, N., Gunasekaran, A. (2015). Cleaner supply-chain management practices for twenty-first-century organizational competitiveness: Practice-performance framework and research propositions. International Journal of Production Economics, 164(C), 216-233. [CrossRef]
 15. Van Eck, N. J. et al. (2010b). A comparison of two techniques for bibliometric mapping: Multidimensional scaling and VOS. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(12), 2405-2416 (2).
 16. Van Eck, N. J., Waltman, L. (2010a). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538 (1).
 17. Wong, C., Kee-hung Lai & Cheng, T. (2011). Value of Information Integration to Supply Chain Management: Roles of Internal and External Contingencies. Journal of Management Information Systems, 28(3), 161-200 [CrossRef]
 18. Wu, C.-Y., Heiets, I., & Shvindina, H. (2020). Business Model Management of Low-Cost Carriers: in a Search for Impact-Factors of Performance (Case of AirAsia Group Airlines). Marketing and Management of Innovations, 2, 354-367. [CrossRef]
 19. Yazdani, M., Chatterjee, P., Zavadskas, E. K., & Zolfani, S. H. (2017). Integrated QFD-MCDM framework for green supplier selection. Journal of Cleaner Production, 142, 3728–3740. [CrossRef]