Ключові детермінанти ефективності інноваційної діяльності компанії: приклад Вірменії

Автори:
Рузанна Тадевосян1
1. Вірменський державний економічний університет (Республіка Вірменія)
Сторінки:
108 - 116
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Tadevosyan, R. (2021). Core Determinants of Companies Innovation Performance: Case for Armenia Marketing and Management of Innovations, 3, 108-116. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-09
Отримано:
26.07.2021
Прийнято:
01.09.2021
Опубліковано:
13.09.2021


Анотація

У статті систематизовано аргументи та контраргументи щодо взаємозв’язку між розміром підприємства, географічним розташування ринку збуту та його інноваційною діяльністю. Головною метою дослідження є емпірична перевірка теоретичних тверджень щодо взаємозв’язку між розміром підприємства, експортною та інноваційною діяльністю. У роботі сформовано наступні дослідницькі питання: 1) Чи впливає розмір підприємства на його інноваційну діяльність?; б) Чи існує різниця в інноваційній діяльності підприємства відповідно до Європейського класифікатора видів економічної діяльності?; в) Чи впливає географічне розташування ринку збуту на інноваційну діяльність компанії? Підґрунтям дослідження стали дані вірменських підприємств. Для аналізу даних використано критерій Уікоксона, дисперсійний аналіз ANOVA, критерій Тьюки та критерій хі-квадрат. За результатами дослідження встановлено, що розмір підприємства не впливає на інноваційну діяльність підприємства. Автором наголошено, що попри переваги у ресурсозабезпеченості великих підприємств, малі підприємства є більш гнучкими та мобільними у впровадженні інновацій. Таким чином, розмір підприємства не є обмежувальним фактором. У дослідженні емпірично підтверджено, що галузь економіки, в якій функціонує підприємство, має статистично значуще значення в його інноваційній діяльності. Автором встановлено, що більшість інноваційних підприємств Вірменії представлені у групі M-Професіонали, науково-технічній діяльності та групі C-Виробництво. За результатами тесту хі-квадрат встановлено, що підприємства, які експортують продукцію до ЄС є більш інноваційними. При цьому підприємства, які функціонують на місцевому ринку, мають значно нижчий рівень інноваційності, ніж очікувалося у випадку відсутності зв’язку між інноваціями та географічним розташуванням ринків збуту. У рамках дослідження експорт розглядається як показник міжнародної конкурентоспроможності, який демонструє спроможність країни поставляти продукцію на міжнародний ринок. Таким чином, за емпіричними результатами дослідження встановлено зв'язок між інноваціями та рівнем міжнародної конкурентоспроможності. Результати дослідження мають практичне значення і можуть бути прийняті до впровадження переважно в мікроекономічному середовищі Вірменії.


Ключові слова
конкурентоспроможність, діяльність підприємства, розмір підприємства, експорт, інноваційний потенціал.


Посилання
 1. ARMSTAT. (2017). Report on Pilot Survey of Innovation Activity of Legal Entities and Entrepreneurs. Yerevan. Retrieved from [Link]
 2. ARMSTAT. (2020). Small and Medium Entrepreneurship in the Republic of Armenia. Yerevan: Statistical Committee of the Republic of Armenia. Retrieved from [Link]
 3. Cuevas, A., Febrero, M., & Fraiman, R. (2004). An anova test for functional data. Computational statistics & data analysis, 47(1), 111-122. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Damijan, J. P., Kostevc, Č., & Polanec, S. (2008). From innovation to exporting or vice versa? Causal link between innovation activity and exporting in Slovenian microdata. Causal Link between Innovation Activity and Exporting in Slovenian Microdata. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. European Commission. (2020). Entrepreneurship and Small and medium-sized enterprises (SMEs). Retrieved from [Link]
 6. Ford, C. (2017). The Wilcoxon Rank Sum Test. Retrieved from [Link]
 7. Hogg, R. V., Tanis, E. A., & Zimmerman, D. L. (1977). Probability and statistical inference (Vol. 993). New York: Macmillan. [Google Scholar]
 8. Lachenmaier, S., & Wößmann, L. (2006). Does innovation cause exports? Evidence from exogenous innovation impulses and obstacles using German micro data. Oxford Economic Papers, 58(2), 317-350. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. McHugh, M. L. (2013). The chi-square test of independence. Biochemia medica, 23(2), 143-149. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. OECD. (1997). The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data: Technological Innovation Data: Oslo Manual. [CrossRef]
 11. OECD. (2005). Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation data: (3rd ed.) Oslo Manual. Manual. [CrossRef]
 12. OECD. (2015). Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development: Frascati Manual. Retrieved from [Link]
 13. OECD. (2018). Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. (4th ed.) Oslo Manual Retrived from [Link]
 14. Palangkaraya, A. (2012). The link between innovation and export: Evidence from Australia’s small and medium enterprises. ERIA Discussion Paper, 8. [Google Scholar]
 15. Porter, M. E. (1990). The competitive advonioge of notions. Harvard business review, 73-91. [Google Scholar]
 16. Schumpeter, J. (2010). Capitalism, Socialism and Democracy (1st ed.). London: Routledge. [Google Scholar]
 17. Shavnina, L. (2003). The International Handbook of Innovation (1st ed.). [Google Scholar]
 18. United Nations. (2014). Innovation Performance Review of Armenia. Geneva, New York. Retrieved from [Link]
 19. Wakelin, K. (1998). Innovation and export behaviour at the firm level. Research policy, 26(7-8), 829-841. [Google Scholar] [CrossRef]