Управління інноваційним розвитком: критична оцінка міжнародних економічних відносин

Автори:
Гусейнов Ількін Адиль огли1, Тетяна Ілляшенко2, Єва Петроке3
1. Азербайджанський Державний Економічний Університет (Азербайджан)
2. Сумський державний університет (Україна)
3. Каунаський технологічний університет (Литва)
Сторінки:
266 - 277
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Huseynov, I. A., Illiashenko, T., & Petroke, I. (2021). Management of Innovation Development: Critical Evaluation of the International Economic Relations. Marketing and Management of Innovations, 1, 266-277. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-20
Отримано:
18.09.2020
Прийнято:
02.03.2021
Опубліковано:
30.03.2021


Анотація

Геополітична стабільність країни завжди була основою забезпечення сталого економічного розвитку. При цьому процеси трансформації, зумовлені науково-технічним прогресом, інтенсивністю глобальних інновацій та тенденціями глобалізації, спонукали країни перейти на новий рівень розвитку. У цій статті узагальнено аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії щодо ролі та можливостей країн СНД у формуванні основи для інноваційного розвитку. Автори зазначили, що країни СНД та їх найближчі сусіди є міжнародними центрами, через які проходять важливі транспортні та комунікаційні шляхи з Азії до Європи. Виходячи з цього, забезпеченість широким спектром різноманітних запасів сировини привертає увагу світової спільноти до побудови окремого вектору економічних відносин із цими країнами. Основною метою дослідження є підтвердження гіпотези про функціональні зв'язки між зовнішньою торгівлею, інвестиційною діяльністю країн та рівнем інноваційного розвитку країни відповідно до рівня економічного розвитку. Методологічним інструментарієм дослідження є методи кореляційно-регресійного аналізу та одночасні структурні рівняння, що дозволяють формалізувати як явні, так і приховані взаємозв'язки між досліджуваними об'єктами. Періодом дослідження є 2011-2018 рр., оскільки для цього періоду доступні необхідні статистичні дані для проведення аналізу. У рамках дослідження, масив вхідних даних представлений у формі регресорів, які визначають рівень країн, що інноваційно розвиваються, а також трьох залежних змінних (регресантів), які вказують на динаміку зовнішньоторговельного обороту, ведення бізнесу та загальні внутрішньоекономічні умови. Для побудови структурної моделі застосовано як залежні, так і незалежні змінні кожного визначеного блоку. Результати дослідження можуть бути корисними для інноваційних агентств, створених при Міністерстві транспорту, зв'язку та високих технологій цих країн, що сприяють придбанню сучасних технологій та технологічних рішень місцевими суб'єктами господарювання


Ключові слова
міжнародні економічні відносини, інвестиції, експорт, імпорт, зовнішньоторговельний оборот, країни СНД, регресійний аналіз, структурне моделювання


Посилання
 1. Agnihotri, A., & Arora, S. (2019). Study of Linkages Between Outward Foreign Direct Investment (OFDI) and Domestic Economic Growth: an Indian Perspective. Financial Markets, Institutions and Risks, 3(1), 43-49. [Google Scholar] [CrossRef].
 2. Ahmmed, M. M., & Salim, Z. R. (2019). The Impact of Internet on the Youth Leadership. Business Ethics and Leadership, 3(3), 99-106. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Akimova, L. M., Akimov, O. O., & Liakhovich, O. O. (2017). State regulation of foreign economic activity. Scientific bulletin of Polissia, 1(4 (12)), 98-103.. [Google Scholar]
 4. Akimova, L., Akimov, O., Mihus, I., Koval, Y., & Dmitrenko, V. (2020). Improvement of the methodological approach to assessing the impact of public governance on ensuring the economic security of the state. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 4(35), 180-190. [Google Scholar]
 5. Bardy, R., & Rubens, A. (2019). The Public Good of Internet Usage and its Social Impact: A Business Ethics Approach. Business Ethics and Leadership, 3(2), 63-71. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Bilan, Y., Brychko, M., Buriak, A., & Vasilyeva, T. (2019a). Financial, business and trust cycles: The issues of synchronization. Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet au Rijeci, 37(1), 113-138. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Bilan, Y., Rubanov, P., Vasylieva, T., & Lyeonov, S. (2019b). The influence of industry 4.0 on financial services: Determinants of alternative finance development. Polish Journal of Management Studies, 19(1), 70-93. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Brychko, M., Bilan, Y., Lyeonov, S., & Mentel, G. (2020). Trust crisis in the financial sector and macroeconomic stability: a structural equation modelling approach. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-28. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Buchynska, O., Davlikanova, O., Hofstetter, H., & Lylyk, L. (2020). The Ukraine-Based Employers’ Awareness of Dual Studies and Willingness to Engage into the Implementation of Education Innovations. Business Ethics and Leadership, 4(3), 137-144. [Google Scholar] [CrossRef].
 10. Delanoy, N., & Kasztelnik, K. (2020). Business Open Big Data Analytics to Support Innovative Leadership and Management Decision in Canada. Business Ethics and Leadership, 4(2), 56-74. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Gatsi, J. G. (2020). Effects of International and Internal Remittanaces on Financial Inclusion in Ghana. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(3), 109-123. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Goncharenko, T. (2020). From Business Modelling to the Leadership and Innovation in Business: Bibliometric Analysis (Banking as a Case). Business Ethics and Leadership, 4(1), 113-125. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Ibragimov, Z., Lyeonov, S., & Pimonenko, T. (2019a). Green investing for SDGS: EU experience for developing countries. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 867-876. [Google Scholar]
 14. Ibragimov, Z., Vasylieva, T., & Lyulyov, O. (2019b). The national economy competitiveness: effect of macroeconomic stability, renewable energy on economic growth. 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – «Socio Economic Problems of Sustainable Development», 878-887. [Google Scholar]
 15. Kasztelnik, K., & Brown, D. (2020). The Observational Socio-Economic Study and Impact on the International Innovative Leadership in the United States. SocioEconomic Challenges, 4(4), 63-94. [Google Scholar] [CrossRef].
 16. Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Grishnova, O., & Dzwigol, H. (2020). Social Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards: Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of Ukraine). Sustainability, 12(21), 8953. https://doi.org/10.3390/su12218953
 17. Kuzmenko, O., Lieonov, S., & Kashcha, M. (2020) Financial, economic, environmental and social determinants for Ukrainian regions differentiation by the vulnerability level to COVID-19. Financial and credit activity-problems of theory and practice, 3, 34. [Google Scholar]
 18. Kuznyetsova A. Ya., Zherebylo I. V., Klipkova O. I., Kozmuk N. I. (2019). Creation of the value of national enterprises with the help of the innovation centers in the cluster formations. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(29), 391-402. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Kwilinski, A., & Kuzior, A. (2020). Cognitive Technologies in the Management and Formation of Directions of the Priority Development of Industrial Enterprises. Management Systems in Production Engineering, 28(2), 119-123. http://doi.org/10.1515/mspe-2019-0020
 20. Leonov, S., Demkiv, Y. M., & Samusevych, Y. (2018). Evaluation of banking services quality on the servqual approach basis: modern interpretation. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice, 2(25), 47-55. [CrossRef]
 21. Lyeonov, S., Kuzmenko, O., Bozhenko, V., Mursalov, M., Zeynalov, Z., & Huseynova, A. (2020). Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 4(35), 191-201. [Google Scholar] [CrossRef].
 22. Lyulyov, O., Pimonenko, T., Kwilinski, A., Dzwigol, H., Dzwigol-Barosz, M., Pavlyk, V., & Barosz, P. (2021). The Impact of the Government Policy on the Energy Efficient Gap: The Evidence from Ukraine. Energies, 14(2), 373. [Google Scholar] [CrossRef].
 23. Marcel, D. T. A. (2019). Impact of the Foreign Direct Investment on Economic growth on the Re-public of Benin. Financial Markets, Institutions and Risks, 3(2), 69-78. [Google Scholar] [CrossRef].
 24. Mujtaba, B. G., Pellet, P. F., & Sungkhawa, J. (2019). Understanding the Interconnectedness of International Trade Theories: A Case in Point of Cuba in Transition. SocioEconomic Challenges, 3(1), 27-41. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Myroshnychenko, I., Makarenko, I., Smolennikov, D., & Buriak, A. (2019). The approach to managing corporate social and environmental responsibility in manufacturing. TEM Journal, 8(3), 740. [Google Scholar]
 26. Rausser, G., Strielkowski, W., Bilan, Y., & Tsevukh, Y. (2018). Migrant remittances and their impact on the economic development of the Baltic States. Geographica Pannonica, 22(3), 165-175. [CrossRef]
 27. Samoilikova, A. (2020). Financial Policy of Innovation Development Providing: The Impact Formalization. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(2), 5-15. [Google Scholar] [CrossRef].
 28. Shuquan H. (2018). The Transmission of International Food Commodity Prices to China. Financial Markets, Institutions and Risks, 2(3), 52-61. [Google Scholar] [Google Scholar]
 29. Strielkowski, W., & Höschle, F. (2016). Evidence for economic convergence in the EU: The analysis of past EU enlargements. Technological and Economic Development of Economy, 22(4), 617-630. [CrossRef]
 30. Strielkowski, W., Lisin, E., & Gryshova, I. (2016). Climate Policy of the European Union: What to Expect from the Paris Agreement? Romanian Journal of European Affairs, 16(4), 68-77. [Google Scholar]
 31. Tiutiunyk, I. V. (2018) Determination of Priority Financial Instruments of Regional Sustainable Development. International Journal of Ecology & Development, 33(3), 11-18. [Google Scholar]
 32. Umadia Sr, K., & Kasztelnik, K. (2020). The Financial Innovative Business Strategies of Small to Medium Scale Enterprises in Developing Country and Influence for the Global Economy Performance. SocioEconomic Challenges, 4(3), 20-32. [Google Scholar] [CrossRef].
 33. Vorontsova, A., Vasylieva, T., & Mayboroda, T. (2020). The justification of the efficiency of financial support of education in the context of the national economy development. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(34), 312-321. [Google Scholar] [CrossRef].
 34. Vysochyna, A., Stoyanets, N., Mentel, G., & Olejarz, T. (2020). Environmental determinants of a country’s food security in short-term and long-term perspectives. Sustainability, 12(10), 4090. [Google Scholar] [CrossRef].
 35. Yarovenko, H. M., Kuzmenko, O. V., & Stumpo, M. (2020). DEA-Analysis Of The Effectiveness Of The Country’s Information Security System. SocioEconomic Challenges, 4(3), 142-153. [Google Scholar] [CrossRef].
 36. Zolkover, A., & Renkas, J. (2020). Assessing The Level Of Macroeconomic Stability Of EU Countries. SocioEconomic Challenges, 4(4), 175-182. [Google Scholar] [CrossRef].