Формування взаємовідносин між підприємствами та бізнес-партнерами в процесі підготовки та виробництва нової продукції

Автори:
Олена Ястремська1, Ганна Строкович1, Олеся Ястремська1, Калантаридис Христос2, Саболч Нагі3, Мариан Вересне Сомоси3
1. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна)
2. Лондонський університет Метрополітен (Велика Британія)
3. Університет у Мішкольці (Угорщина)
Сторінки:
196 - 211
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Iastremska, O., Strokovych, H., Iastremska, O., Kalantaridis, C., Nagy, S., & Somosi Veresne, M. (2021). Formation of Mutual Relations Between Enterprises and Business Partners in the Process of Preparation and Production of New Products. Marketing and Management of Innovations, 1, 196-211. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-15
Отримано:
13.01.2021
Прийнято:
20.03.2021
Опубліковано:
30.03.2021


Анотація

У статті узагальнено наукові підходи щодо покращення якості взаємовідносин між підприємством та бізнес-партнерами при підготовці та виробництві нової продукції за сучасних економічних умов. Основною метою дослідження є обґрунтування та розроблення методологічного підходу до визначення дієвих моделей взаємовідносин між підприємством та бізнес-партнерами у процесі підготовки та виробництва нової продукції. Для досягнення поставленої мети, дослідження проведено у наступній логічній послідовності. На першому етапі проаналізовано наявні підходи щодо формування взаємовідносин між підприємством та бізнес-партнерами при виробництві нової продукції. На другому етапі здійснено збір фактичних даних щодо функціонування підприємств машинобудівної промисловості. Таким чином, це дозволило оцінити результативність співпраці та якість взаємовідносин між підприємством та бізнес-партнерами в процесі підготовки та виробництва нової продукції. На третьому етапі встановлено пріоритети бізнес-партнерів. На четвертому етапі дослідження визначено взаємозв’язок між якісними рівнями пріоритетності бізнес-партнерів та доцільними моделями взаємовідносин в процесі підготовки та виробництва нової продукції. Емпіричне дослідження проведено з використанням інструментарію багатовимірного факторного аналізу, методів експертних оцінок та адитивної згортки, графічного та структурно-логічного методів. У ході дослідження проведено анкетування представників 12 машинобудівних підприємств з метою оцінки результативності співпраці. За результатами багатовимірного факторного аналізу виявлено та обґрунтовано часткові показники, які було узагальнено для прийняття рішень щодо можливої співпраці із бізнес-партнерами при підготовці та виробництві нової продукції. На основі розрахунку інтегрального показника встановлено пріоритети бізнес-партнерів та визначено якість їх взаємовідносин із машинобудівними підприємствами. При цьому авторами застосовано уточнену для економічних умов України шкалу Харінгтона для визначення якісного рівня пріоритетності підприємств-партнерів. За результатами запропоновано дієві моделі взаємовідносин для підготовки та виробництва нової продукції. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для покращення якості, формування та підтримки взаємовідносин між підприємствами та бізнес-партнерами при підготовці та виробництві нової продукції.


Ключові слова
нові продукти, ефективність, співпраця, успіх, функціонування, діловий партнер, відносини.


Посилання
 1. Ahuja, G. (2000). Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study. Administrative science quarterly, 45(3), 425-455. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Allen, T. J. (1977). Managing the flow of technology transfer and the dissemination of technological information within the R&D organization. 
 3. Anand, B. N., & Khanna, T. (2000). Do firms learn to create value? The case of alliances. Strategic management journal, 21(3), 295-315. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Ariño, A., & De La Torre, J. (1998). Learning from failure: Towards an evolutionary model of collaborative ventures. Organization science, 9(3), 306-325. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Brown, S. L., & Eisenhardt, K. M. (1997). The art of continuous change: Linking complexity theory and time-paced evolution in relentlessly shifting organizations. Administrative science quarterly, 1-34. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press. [Google Scholar]
 7. Clark, K. B. (1991). Product Development Performance: Strategy. Organization, and Management in the World Auto Industry. [Google Scholar]
 8. Davis, J. P. (2011). 'Network agency problems. MIT Sloan School of Management.
 9. Davis, J. P., & Eisenhardt, K. M. (2011). Rotating leadership and collaborative innovation: Recombination processes in symbiotic relationships. Administrative Science Quarterly, 56(2), 159-201. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Davis, J. P., Eisenhardt, K. M., & Bingham, C. B. (2007). Developing theory through simulation methods. Academy of Management Review, 32(2), 480-499. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Davis, J. P., Eisenhardt, K. M., & Bingham, C. B. (2009). Optimal structure, market dynamism, and the strategy of simple rules. Administrative science quarterly, 54(3), 413-452. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Doz, Y. L. (1996). The evolution of cooperation in strategic alliances: initial conditions or learning processes?. Strategic management journal, 17(S1), 55-83. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Gans, J. S., Hsu, D. H., & Stern, S. (2002). When does start-up innovation spur the gale of creative destruction?. The Rand Journal of Economics, 33(4), 571. [Google Scholar]
 14. Gulati, R. (1995). Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual choice in alliances. Academy of management journal, 38(1), 85-112. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Hagedoorn, J. (1993). Understanding the rationale of strategic technology partnering: Interorganizational modes of cooperation and sectoral differences. Strategic management journal, 14(5), 371-385. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Iastremska, O. & Sihaieva, T. (2009).The main types of models of interaction of market participants in the investment process. Lieberman readings: economic heritage and modern problems, (pp. 188–199). Kharkiv: VD «INZhEK».
 17. Iastremska, O. (2006). Application of fuzzy set theory for qualitative differentiation of enterprise characteristics (on the example of machine-building, food and light industry enterprises). Development economics, 3(39), 95 – 101.
 18. Kale, P., Dyer, J. H., & Singh, H. (2002). Alliance capability, stock market response, and long‐term alliance success: the role of the alliance function. Strategic management journal, 23(8), 747-767. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Katila, R. (2002). New product search over time: past ideas in their prime?. Academy of Management journal, 45(5), 995-1010. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Katila, R., Rosenberger, J. D., & Eisenhardt, K. M. (2008). Swimming with sharks: Technology ventures, defense mechanisms and corporate relationships. Administrative science quarterly, 53(2), 295-332. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Kulikov, P., & Sihaieva, T. (2009). Features of the company's interaction with the external environment in the investment process. International Scientific and Practical Conference (pp. 190–193). Kharkiv: VD «INZhEK». 
 22. Mayer, K. J., & Argyres, N. S. (2004). Learning to contract: Evidence from the personal computer industry. Organization science, 15(4), 394-410. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. O'Mahony, S., & Ferraro, F. (2007). The emergence of governance in an open source community. Academy of Management Journal, 50(5), 1079-1106. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Powell, W. W., Koput, K. W., & Smith-Doerr, L. (1996). Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology. Administrative science quarterly, 116-145. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Stuart, T. E. (2000). Interorganizational alliances and the performance of firms: a study of growth and innovation rates in a high‐technology industry. Strategic management journal, 21(8), 791-811. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Uzzi, B. (1996). The sources and consequences of embeddedness for the economic performance of organizations: The network effect. American sociological review, 674-698. [Google Scholar] [CrossRef]