Інноваційні підходи до оцінки банківської конкуренції в Україні: за умов цифрової трансформації

Автори:
Ганна Карчева1, Наталья Швець1, Каріна Далгич1, Наталія Далевська2
1. Університет банківської справи (Україна)
2. Інститут розвитку міжнародної співпраці (Польща)
Сторінки:
181 - 195
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Karcheva, G., Shvets, N., Dalgic, K., & Dalevska, N. (2021). Innovative Approaches to the Assessment of Banking Competition in Ukraine in Terms of Digital Transformation. Marketing and Management of Innovations, 1, 181-195. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-14
Отримано:
20.11.2020
Прийнято:
05.01.2021
Опубліковано:
30.03.2021


Анотація

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії щодо аналізу впливу рівня конкуренції на рівень ефективності банківської системи. Основною метою дослідження є комплексна оцінка поточного рівня конкуренції на банківському ринку України та розробка модифікованої моделі Панзара-Росса, яка враховує особливості банківської діяльності в Україні. Систематизація наукових напрацювань та підходів щодо досліджуваного питання засвідчила про те, що вітчизняні автори, переважно, використовують лише один із методів оцінки рівня конкуренції. Встановлено, що низка наукових робіт, присвячених оцінюванню рівня конкуренції на банківському ринку України, ґрунтується на даних за докризовий період, які не є актуальними для сучасного стану банківської системи. Так, на разі кількість банків в Україні скоротилась майже вдвічі, а розвиток фінансових інновацій суттєво змінив діяльність банків. Таким чином, актуальність розв'язання наукової проблеми полягає у своєчасному виявленні та усуненні поточної проблеми у банківській системі на основі комплексного оцінювання рівня банківської конкуренції. Окрім цього, автори відмітили, що значення даного питання зросло після суттєвого скорочення кількості банківських установ в Україні в останні роки, а також у результаті зміни структури банківської системи України під впливом фінансових інновацій. Для досягнення поставленої мети, дослідження здійснено в наступній логічній послідовності: 1) розглянуто наявний науковий доробок щодо означеної тематики; 2) визначено та охарактеризовано наявні методи оцінювання конкуренції на банківському ринку; 3) описано запропоновану модифікацію методів, яків враховують особливості діяльності банків в Україні; 4) висвітлено результати емпіричних досліджень за обраними й модифікованими методами дослідження рівня банківської конкуренції; 5) сформовано пропозиції щодо покращення банківської конкуренції в Україні. Періодом дослідження обрано 2019 рік. Об’єктом дослідження є банківська система України. Результати емпіричного аналізу засвідчили, що для банківського сектору України характерною є монополістична конкуренція, концентрація якої зростає на ринку державних банків. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що скорочення кількості банків та вплив цифрової трансформації сприяли зростанню ринкової влади низки банків України. За результатами дослідження запропоновано низку інноваційних підходів, які можуть бути використані для оцінювання рівня банківської конкуренції в Україні. Отримані результати можуть бути корисними для власників банків при формуванні стратегії розвитку необанків, на які існує високий попит у банківській системі в Україні.


Ключові слова
банківська система, ефективність, інновації, ринок, конкуренція.


Посилання
 1. Akins, B., Li, L., Ng, J., & Rusticus, T. O. (2014). Bank Competition and Financial Stability: Evidence from the Financial Crisis. School of Accountancy Research Paper Series, 2(2). [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Amidu, M., & Wolfe, S. (2013). Does bank competition and diversification lead to greater stability? Evidence from emerging markets. Review of Development Finance, 3(3), 152-166. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bank of England (n.d.). Why is competition important in banking? Retrieved from [Link]
 4. Barros, F., & Modesto, L. (1999). Portuguese banking sector: a mixed oligopoly?. International journal of industrial organization, 17(6), 869-886. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Beck, T. (2008). Bank competition and Financial stability: Friends or Foes? World Bank. Retrieved from [Link].
 6. Berger, A. N., & Hannan, T. H. (1989). The price-concentration relationship in banking. The Review of Economics and Statistics, 291-299. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Berger, A. N., Demirgüç-Kunt, A., Levine, R., & Haubrich, J. G. (2004). Bank concentration and competition: An evolution in the making. Journal of Money, Credit and Banking, 433-451. [Google Scholar]
 8. Bikker, J. A., & Haaf, K. (2002). Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry. Journal of banking & finance, 26(11), 2191-2214. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Bikker, J. A., Shaffer, S., & Spierdijk, L. (2010). Assessing competition with the Panzar-Rosse model: The role of scale, costs, and equilibrium. Review of Economics and Statistics, 94(4), 1025-1044. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Bikker, J., Spierdijk, L., & Finnie, P. (2006). Misspecifiation of the Panzar-Rosse Model: Assessing Competition in the Banking Industry (No. 114). Netherlands Central Bank, Research Department. [Google Scholar]
 11. Boone, J. (2000). Competition. CEPR DP 2636. Retrieved from [Link]
 12. Bresnahan, T. F. (1982). The oligopoly solution concept is identified. Economics Letters, 10(1-2), 87-92. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Casu, B., & Girardone, C. (2006). Bank competition, concentration and efficiency in the single European market. The Manchester School, 74(4), 441-468. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Cetorelli, N., & Gambera, M.. (2001). Banking Market Structure, Financial Dependence and Growth: International Evidence from Industry Data FRB. Chicago Working Paper No. 99-08, 56(2). [CrossRef]
 15. CGFS. (2018). Structural changes in banking after the crisis. CGFS Papers, 60. Retrieved from [Link]
 16. Ciobanu, M. (2020). Comparing neobank markets: Europe vs Latin America. Retrieved from [Link]
 17. Demsetz, H. (1973). Industry structure, market rivalry, and public policy. The Journal of Law and Economics, 16(1), 1-9. [Google Scholar]
 18. Didenko, I, Kryvych, Y., & Buriak, A. (2018). Evaluation of Deposit Market Competition: Basis for Bank Marketing Improvement. Marketing and Management of Innovations, 2, 129-141. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Duncan, D., & Langrin, B. (2004). Testing for competition in the Jamaican banking sector: evidence from bank level data. Southwestern Journal of Economics, 6(1). [Google Scholar]
 20. Feldkircher, M., & Sigmund, M. (2017). Comparing market power at home and abroad: evidence from Austrian banks and their subsidiaries in CESEE. Focus on European economic integration Q, 3, 59-77. [Google Scholar]
 21. Finsmes. (2020). What are neo banks and how will they shape the future of finance? Retrieved from [Link].
 22. Hirna, O.I. (2014). Descriptive and model estimates of the banking market of the European Union and Ukraine. Financial space, 4(16), 49-55. [Google Scholar]
 23. Hrytsenko, L. L., Roienko, V., & Boiarko, I. M. (2018). Institutional background of the role of state in investment processes activation. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 1(24), 338-344. [CrossRef]
 24. Karcheva, H. T. (2016). Comprehensive assessment of the competitive environment in the banking sector of Ukraine. Bankivska sprava, 4, 77-90.
 25. Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Grishnova, O., & Dzwigol, H. (2020). Social Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards: Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of Ukraine). Sustainability, 12(21), 8953. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Kwilinski, A., Vyshnevskyi, O., & Dzwigol, H. (2020). Digitalization of the EU Economies and People at Risk of Poverty or Social Exclusion. Journal of Risk and Financial Management, 13(7), 142. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Lau, L. J. (1982). On identifying the degree of competitiveness from industry price and output data. Economics Letters, 10(1-2), 93-99. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Leonov, S. (2009). Investment potential of the banking system of Ukraine. Sumy. DBA UABS NBU.
 29. Lerner, A. (1934). The concept of monopoly and the measurement of monopoly power. V Review of Economic Studies, 1(157), 75.
 30. National bank of Ukraine. Retrieved from [Link].
 31. OECD. (2011). Bank Competition and Financial Stability. Retrieved from [Link]
 32. Panzar, J. C., & Rosse, J. N. (1987). Testing for «monopoly» equilibrium. The journal of industrial economics, 443-456. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Peltzman, S. (1977). The gains and losses from industrial concentration. The Journal of Law and Economics, 20(2), 229-263. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Rekunenko, I. I., Hrytsenko, L. L., Boiarko, I. M., & Kostyrko, R. A. (2019). Financial debt market in the system of indicators of development of the economy of the country. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(29), 430-439. [Google Scholar]
 35. Reserve bank of Australia (2014). Competition, efficiency and innovation in banking. Retrieved from [Link].
 36. Scorlupina, U.O. (2015). About the methods of assessing the interbank competition in the Russian interbank market. Financial analytics: problems and solutions, 5(239), 54. [Google Scholar]
 37. Shmihelska, Z. (2014). Banking innovations: essence, necessity and development]. Visnyk NBU, 34-41. [Google Scholar]
 38. Sinki, J. (2019). Financial management in a commercial bank and in the financial industry. [Google Scholar]
 39. Strielkowski, W., & Höschle, F. (2016). Evidence for economic convergence in the EU: The analysis of past EU enlargements. Technological and Economic Development of Economy, 22(4), 617-630.  [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Titko, J., Kozlovskis, K., & Kaliyeva, G. (2015). Competition-stability relationship in the banking sector. Systemics, Cybernetics and Informatics, 13(2), 25-31. [Google Scholar]
 41. Vasylieva, T. A. (2015). The assessment of the competition in the credit and deposit markets of Ukraine. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, 2(39), 41-45.
 42. Vives, X. (2016). Competition and stability in banking: The role of regulation and competition policy. Princeton University Press. [Google Scholar]
 43. Vovchak, O. D., Senyshch, P. M., & Melnyk, T. V. (2019). «Purging» of the banking system: impact on the key performance indicators of banks. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(28), 16-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Zherdetska, L. V. (2016). Development of the banking competition and its impact on the systemic stability in Ukraine. Ekonomika i suspilstvo, 3, 382-387. [Google Scholar]
 45. Zherdetska, L., & Tatarova, L. (2009). Non-structural models of the evaluation of the competition in the market of banking products and services of Ukraine. Naukovyy visnyk ОSEU, 12 (90), 44–53.