Сірий ринок та його вплив на бренд: кейс для роздрібної парфумерної промисловості

Автори:
Сайед Мухаммед Максуд1, Ясір Алі Соомро1
1. Університет короля Абдулазіза (Саудівська Аравія)
Сторінки:
124 - 134
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Maqsood, S. M., & Soomro, Y. A. (2021). Gray-market and its Impacts on Brand Image: Case for Retail Perfume Industry. Marketing and Management of Innovations, 1, 124-134. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-10
Отримано:
09.01.2021
Прийнято:
20.03.2021
Опубліковано:
30.03.2021


Анотація

У статті висунуто гіпотезу, що товари сірого ринку негативно впивають на бренд компанії. Авторами досліджено мотиви споживачів, що спонукають їх на рішення придбати товари на сірому ринку на прикладі Пакистану. Виокремлено три основні мотиви: цінове сприйняття, співвідношення ціна-якість та несхильність до ризику. Для перевірки висунутої гіпотези, у роботі проведено польове дослідження. Детерміновану вибірку даних сформовано на основі результатів анкетування 350 респондентів, які є покупцями парфумерних товарів на сірому ринку Пакистану. Зазначено, що анкету сформовано за допомогою питань закритого типу. Учасники опитування мали можливість виразити міру своєї згоди за відповідним твердженням за 7-бальною шкалою Лайкерта. Для перевірки ступеня узгодженості думки респондентів використано коефіцієнт Альфа Кронбаха. За результатами проведених розрахунків, значення коефіцієнту Альфа Кронбаха становило 81,7%, що засвідчило про надійність даних та узгодженість думки респондентів для проведення подальшого аналізу. Авторами використано інструментарій регресійного аналізу для оцінювання впливу виокремлених факторів на результуючий показник. Отримані результати засвідчили високий статистично значущий позитивний вплив товарів сірого ринку на бренд компанії. Встановлено, що цінове сприйняття не має суттєвого впливу на готовність споживачів придбати товари на сірому ринку. Отже, у Пакистані, споживачі не є чутливими до зміни цін. Авторами зазначено, що фактори співвідношення ціна-якість та несхильність до ризику мають негативний вплив на бренд компанії. Враховуючи отримані результати, у статті систематизовано рекомендації органам державного управління та регулювання торгівлею враховувати фактори ціна-якість та несхильність до ризику для усунення проблем, пов’язаних із товарами сірого ринку в країнах, що розвиваються.


Ключові слова
сірий ринок, товари на сірому ринку, імідж, бренд, цінове сприйняття, співвідношення ціна-якість, несхильність до ризику.


Посилання
 1. Ahmadi, R., Iravani, F., & Mamani, H. (2015). Coping with gray markets: The impact of market conditions and product characteristics. Production and Operations Management, 24(5), 762-777. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Ahmed, V., Suleri, A. Q., Wahab, M. A., & Javed, A. (2015). Informal flow of merchandise from India: The case of Pakistan. In India-Pakistan Trade (pp. 47-70). Springer, New Delhi. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Albaum, G., & Duerr, E. (2011). International marketing and export management. Retrieved from [Link]
 4. Antia, K. D., Bergen, M. E., Dutta, S., & Fisher, R. J. (2006). How does enforcement deter gray market incidence?. Journal of Marketing, 70(1), 92-106[Google Scholar] [CrossRef]
 5. Armstrong, J. S., Morwitz, V. G., & Kumar, V. (2000). Sales forecasts for existing consumer products and services: Do purchase intentions contribute to accuracy?. International Journal of Forecasting, 16(3), 383-397. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Autrey, R. L., Bova, F., & Soberman, D. A. (2015). When gray is good: gray markets and market‐creating investments. Production and Operations Management, 24(4), 547-559. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Bhutto, M. Y., Liu, X., Soomro, Y. A., Ertz, M., & Baeshen, Y. (2021). Adoption of Energy-Efficient Home Appliances: Extending the Theory of Planned Behavior. Sustainability, 13(1), 250. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Bucklin, L. P. (1993). Modeling the international gray market for public policy decisions. International Journal of Research in Marketing, 10(4), 387-405. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Chen, H. L. (2007). Gray marketing and its impacts on brand equity. Journal of Product and Brand Management, 16(4), 247-256. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Kitchen, P. J., Eagle, L., Rose, L. C., & Moyle, B. J. (2000). The impact of gray marketing and parallel importing on brand equity and brand value. Retrieved from [Link]
 11. Huang, J. H., Lee, B. C., & Ho, S. H. (2004). Consumer attitude toward gray-market goods. International Marketing Review, 21(6), 598-614. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Keller, K. L. (2008). Strategic Brand Management Pearson Education. Upper Saddle River, New Jersey.
 13. Khan, R. (2015). Grey products; a serious threat to Pakistani mobile market. Retrieved from [Link]
 14. Lichtenstein, D. R., Ridgway, N. M., & Netemeyer, R. G. (1993). Price perceptions and consumer shopping behavior: a field study. Journal of marketing research, 30(2), 234-245. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Liu, W., Chang, L. Y., & Lin, J. R. (2012). Consumer lifestyle matters: Evidence from gray markets in China. Journal of Service Science and Management, 5(02), 196. [Google Scholar][CrossRef]
 16. Mollahosseini, A., & Karbasi, B. J. (2012). Investigating the influential factors on purchase intention the 'gray market'goods in south-east of Iran. International Business and Management, 4(1), 48-56. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Rizwan, M., Khan, H., Saeed, A., Muzaffar, A., Arshad, U., & Hussain, M. (2012). Antecedents of purchase intention a study from Pakistan. Journal of Business and Management, 23(4), 58-66. [Google Scholar]
 18. Rojanasingsawad, M., Ryding, D., & Barnes, L. (2020). Consumer decision-making styles for grey luxury goods: a study on thailand. International Journal of Sales, Retailing & Marketing, 9(1).[Google Scholar]
 19. Soomro, Y. A., & Shakoor, R. (2011). Impact of logo on consumer perception of a company. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, 3(7), 61-81. [Google Scholar]
 20. Soomro, Y. A., Kaimkhani, S. A., & Iqbal, J. (2017). Effect of visual merchandising elements of retail store on consumer attention. Journal of business strategies, 11(1), 21-40. [Google Scholar]
 21. Soomro, Y. A. (2019). Antecedents of brand loyalty in the fashion industry of Pakistan: Moderating effect of Individual-level collectivist values. University Library of Munich, Germany. [Google Scholar]
 22. Yeung, G., & Mok, V. (2009). Manufacturing and distribution strategies, distribution channels, and transaction costs: The case of parallel imported automobiles. Managerial and Decision Economics, 34(1), 44-58. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Zeng, F., Bhutto, M. Y., & Soomro, Y. A. (2019). Chinese Smartphone Brands: Gender, Consumers Behavioral and Attitudinal Loyalty. Marketing and Management of Innovations, 2, 83-98. [Google Scholar] [CrossRef]