Інновації в управлінні людськими ресурсами: вплив демографічних факторів та міжособистісних відносин у колективі на контрпродуктивність працівників

Автори:
Давид Шостек1
1. Університет Миколи Коперника в Торуні (Польща)
Сторінки:
11 - 20
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Szostek, D. (2021). Innovations in Human Resource Management: Impact of Demographic Characteristics, Quality of Interpersonal Relationships on Counterproductive Work Behaviours. Marketing and Management of Innovations, 1, 11-20. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-01
Отримано:
20.11.2020
Прийнято:
04.01.2021
Опубліковано:
30.03.2021


Анотація

У статті узагальнено науковий доробок щодо інноваційних методів підвищення продуктивності праці в організації. Автором визначено, що основними факторами є демографічні та якість міжособистісних відносин працівників. У статті проаналізовано специфіку впливу якості міжособистісних відносин у трудовому колективі на контрпродуктивність працівників (як оберненого показника продуктивності праці). Оцінено силу впливу демографічного фактору на якість міжособистісних відносини у трудовому колективі та контрпродуктивність працівників. У якості параметрів, що описують демографічні фактори обрано: стать, вік, освіта, стаж та тип роботи. Вихідні данні для дослідження сформовано на основі опитування 1336 респондентів, які працюють у Польщі. Період дослідження – 2018-2019 роки. Для аналізу даних застосовано програмне забезпечення IBM SPSS Statistics та IBM SPSS Amos. Методологію дослідження засновано на використанні інструментарію структурного моделювання. За результатами емпіричних розрахунків встановлено, що: 1) якість міжособистісних відносин у трудовому колективі має статистично значущий негативний вплив на контрпродуктивність його працівників; 2) сила впливу якості міжособистісних відносин у трудовому колективі на контрпродуктивність його працівників не залежить від демографічних факторів (статі, віку, освіти, стажу та типу роботи); 3) освіта, тип та стаж роботи мають статистично значущий вплив як на якість міжособистісні відносини у трудовому колективі, так і на контрпродуктивність його працівників. Результати дослідження мають практичне значення та можуть бути корисними для менеджерів організацій. Автором наголошено, що менеджерам організацій необхідно систематично контролювати якість міжособистісних відносин у трудовому колективі та контрпродуктивність його працівників з урахуванням демографічних факторів, де особливу увагу слід звертати на освіту, стаж та тип виконуваної роботи.

 


Ключові слова
людські ресурси, управління, контрпродуктивна поведінка, працівники, трудовий колектив, міжособистісні взаємовідносини.


Посилання
 1. Allen, T. D., & Eby, L. T. (2012). The study of interpersonal relationships: An introduction. Personal Relationships. The Effect on Employee Attitudes, Behavior, and Well-being, 3-14. [Google Scholar]
 2. Atrek, B., Marcone, M. R., Gregori, G. L., Temperini, V., & Moscatelli, L. (2014). Relationship quality in supply chain management: A dyad perspective. Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(3), 371-382. [Google Scholar]
 3. Bedynska, S., & Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz: praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równan strukturalnych. Wydawnictwo Akademickie Sedno.

 4. Bono, J. E., & Yoon, D. J. (2012). Positive supervisory relationships. Personal relationships: The effect on employee attitudes, behavior and well-being, 43-66. [Google Scholar]
 5. Bowler, W. M., & Brass, D. J. (2006). Relational correlates of interpersonal citizenship behavior: a social network perspective. Journal of applied Psychology, 91(1), 70. [Google Scholar][CrossRef]
 6. Brass, D. J., Butterfield, K. D., & Skaggs, B. C. (1998). Relationships and unethical behavior: A social network perspective. Academy of management review, 23(1), 14-31. [Google Scholar][CrossRef]
 7. Carmeli, A., & Gittell, J. H. (2009). High‐quality relationships, psychological safety, and learning from failures in work organizations. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 30(6), 709-729. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Chmielewska, M. (2012). Marital quality in the context of interpersonal dependency. Economics & Sociology, 5(2), 58. [Google Scholar]
 9. Counterproductive Work Behavior Checklist (CWB-C). (n.d.) Retrieved from [Link]
 10. Derevianko, O. (2019). Reputation stability vs anti-crisis sustainability: under what circumstances will innovations, media activities and CSR be in higher demand?. Oeconomia Copernicana, 10(3), 511-536. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Draskovic, V., Jovovic, R., Streimikiene, D., & Bilan, S. (2020). Formal and Informal vs. Alternative Institutions. Montenegrin Journal of Economics, 16(2), 193-201. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Dutton, J. E. (2012). «Build High Quality Connections», in: Spreitzer, G., Dutton, J. E. (Eds.)ю How to Be a Positive Leader: Small Actions, Big Impacts, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco. [Google Scholar]
 13. Fox, S., Spector, P. E., & Miles, D. (2001). Counterproductive work behavior (CWB) in response to job stressors and organizational justice: Some mediator and moderator tests for autonomy and emotions. Journal of vocational behavior, 59(3), 291-309. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Gabarro, J. J. (1990). The development of working relationships. Intellectual teamwork: Social and technological foundations of cooperative work, 79, 110. [Google Scholar]
 15. George, J. M. (1990). Personality, affect, and behavior in groups. Journal of applied psychology, 75(2), 107. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Girchenko, T., Panchenko, O. (2020). Research on the practical aspects of the providing efficiency of marketing communications' bank. Financial and credit activity-problems of theory and practice, 3. P. 13-22. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Glinska-Newes, A. (2017). Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. [Google Scholar]
 18. Halbesleben, J. R. (2012). Positive coworker exchanges. Personal relationships. The effect on employee attitudes, behavior, and well-being, 107-130. [Google Scholar]
 19. Hinde, R. A. (1997), Relationships: A Dialectical Perspective, Psychology Press, East Sussex, UK. [Google Scholar]
 20. Jedrzejczak-Gas, J., & Wyrwa, J. (2020). Determinants of job satisfaction in a transport company: a Polish case study. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 15(3), 565-593. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Kuznyetsova A. Ya., Zherebylo I. V., Klipkova O. I., Kozmuk N. I. (2019). Creation of the value of national enterprises with the help of the innovation centers in the cluster formations. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2, 29. P. 391-402. [CrossRef]
 22. Kuznetsova A., Kalynets K., Kozmuk N. (2018). Innovative management in global financial csr governance. Marketing and management of innovations, 2, P. 262-269. [CrossRef]
 23. Lenart-Gansiniec, R., & Sulkowski, L. (2020). Organizational learning and value creation in local governance: the mediating role of crowdsourcing. Learning Organization, 27(4). [Google Scholar] [CrossRef]
 24. LePine, J. A., Methot, J. R., Crawford, E. R., & Buckman, B. R. (2012). A model of positive relationships in teams: The role of instrumental, friendship, and multiplex social network ties. Personal Relationships. The Effect on Employee Attitudes, Behavior, and Well-being, Routledge, New York, 173-194. [Google Scholar]
 25. Lu, J., Ren, L., Zhang, C., Wang, C., Petkeviciute, N., & Streimikis, J. (2020). Gender difference in corporate social responsibility implementation in Lithuanian SMEs. Oeconomia Copernicana, 11(3), 549-569. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Lusnakova, Z., Juríčkova, Z., Sajbidorova, M., & Lenčésova, S. (2019). Succession as a sustainability factor of family business in Slovakia. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14(3), 503-520. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. McCauley, C. D. (2012). Reflection on Integration: Supervisor–Employee Relationships. Personal Relationships. The Effect on Employee Attitudes, Behavior, and Well-being, 95-105. [Google Scholar]
 28. McGinn, K. L. (2009), «History, Structure, and Practices: San Pedro Longshoremen in the Face of Change», in: Dutton, J.E., Ragins, B.R. (Eds.)ю Exploring Positive Relationships at Work. Building a Theoretical and Research Foundation, Psychology Press, East Sussex, UK; New York, USA. [Google Scholar]
 29. Nerdinger, F. W. (2011). Formen des Arbeitsverhaltens. In Arbeits-und Organisationspsychologie (pp. 409-423). Springer, Berlin, Heidelberg. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Peyrat-Guillard, D., & Glinska-Newes, A. (2014). I Respect You and I Help You: Links Between Positive Relationships at Work and Organizational Citizenship Behaviour. Journal of Positive Management, 5(2), 82-96. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Pisar, P., & Bilkova, D. (2019). Controlling as a tool for SME management with an emphasis on innovations in the context of Industry 4.0. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14(4), 763-785. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Polyanska, A., Zapukhliak, I., & Diuk, O. (2019). Culture of organization in conditions of changes as an ability of efficient transformations: the case of gas transportation companies in Ukraine. Oeconomia Copernicana, 10(3), 561-580. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Przytula, S., Rozkwitalska, M., Chmielecki, M., Sulkowski, L., & Basinska, B. A. (2014). Cross-cultural interactions between expatriates and local managers in the light of Positive Organizational Behaviour. Social Sciences, 86(4), 14-24. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Roberts, L. M. (2009). From Proving to Becoming: How Positive Relationships Create a Context for Self-Discovery and Self-Actualization, in: Dutton, J. E., Ragins, B. R. (Eds.), Exploring Positive Relationships at Work. Building a Theoretical and Research Foundation, Psychology Press, East Sussex/New York. [Google Scholar]
 35. Rozkwitalska, M., Chmielecki, M., Przytula, S., Sulkowski, L., & Basinska, B. (2017). Intercultural interactions in multinational subsidiaries. Baltic Journal of Management, 12(2), 214-239. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Rzeczpospolita. (2016). The List of 500 – Edition 2016. Retrieved from [Link]
 37. Safrankova, J. M., & Sikyr, M. (2018). Responsibilities and competencies in personnel management at Czech schools. Oeconomia Copernicana, 9(3), 529-543. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Salminen, A., & Ikola-Norrbacka, R. (2010). Trust, good governance and unethical actions in Finnish public administration. International Journal of Public Sector Management, 23(7), 647-668. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Sherony, K. M., & Green, S. G. (2002). Coworker exchange: relationships between coworkers, leader-member exchange, and work attitudes. Journal of applied psychology, 87(3), 542. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Skarlicki, D. P., & Folger, R. (1997). Retaliation in the workplace: The roles of distributive, procedural, and interactional justice. Journal of applied Psychology, 82(3), 434. [Google Scholar][CrossRef]
 41. Spector, P. E., & Fox, S. (2010). Counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior: Are they opposite forms of active behavior?. Applied Psychology, 59(1), 21-39. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Spector, P. E., Fox, S., Penney, L. M., Bruursema, K., Goh, A., & Kessler, S. (2006). The dimensionality of counterproductivity: Are all counterproductive behaviors created equal?. Journal of vocational behavior, 68(3), 446-460. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Storbacka, K., Strandvik, T., & Grönroos, C. (1994). Managing customer relationships for profit: the dynamics of relationship quality. International journal of service industry management, 5(5), pp. 21-38. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Szostek, D. (2015). Dysfunkcjonalne zachowania pracowników: zarys problematyki. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 69-82. [Google Scholar]
 45. Szostek, D. (2019). Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekscie jakosci relacji interpersonalnych w zespolach pracowniczych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. [Google Scholar]
 46. Szostek, D., & Glinska-Newes, A. (2017). Identyfikacja wymiarów jakosci relacji interpersonalnych w organizacji. Organizacja i Kierowanie, 3(177), 11-24. [Google Scholar]
 47. Tepper, B. J., & Almeda, M. (2012). Negative Exchanges With Supervisors. Personal Relationships: The Effect on Employee Attitudes, Behavior, and Well-being, 67. [Google Scholar]
 48. Tschan, F., Semmer, N. K., & Inversin, L. (2004). Work related and``private''social interactions at work. Social Indicators Research, 67(1), 145-182. [Google Scholar] [CrossRef]
 49. Wprost. (2017). Ranking of 200 Largest Polish Companies in 2017. Retrieved from [Link]