Ставлення споживачів до впровадження місцевої валюти

Автори:
Олександр Ключніков1, Мехмет Сівелек1, Володимир Крайчик2, Іржі Полач2
1. Вища школа підприємництва та права (Чехія)
2. Вища школа бізнесу в Празі (Чехія)
Сторінки:
76 - 89
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Kljucnikov, A., Civelek, M., Krajcik, V., & Polach, J. (2020). Customer attitude to the local currency implementation. Marketing and Management of Innovations, 4, 76-89. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-06


Анотація

У статті висвітлено особливості та проблеми впровадження місцевих валют у обраних географічних регіонах. Авторами зазначено, що підвищення рівня обізнаності та довіри серед потенційних користувачів сприяє популяризації місцевих валют. Головною метою дослідження є визначення відмінностей між довірою та знаннями потенційних користувачів про місцеві валюти в залежності від гендерного фактору та досвіду роботи. Детерміновану вибірку даних сформовано на основі результатів опитування 413 респондентів, які працюють в Чешині Сілезького регіону. Методологію дослідження засновано на статистичному тесті Хі-квадрат та стандартизованій Z-оцінці. У ході практичної реалізації дослідження застосовано програмне забезпечення SPSS для визначення статистично значущої різниці між визначальними змінними. За результатами встановлено відсутність статистично значущого впливу гендерного фактору та досвіду роботи на рівень знань потенційних користувачів про місцеві валюти. До того, більшість респондентів продемонстрували високий рівень освіченості в досліджуваному питанні. Авторами припущено, що реклама та поширеність місцевих валют, а також тісна взаємодія між співробітниками обумовлюють високий рівень обізнаності потенційних користувачів про місцеві валюти. Окрім цього, отримані результати дослідження засвідчили, що гендерний фактор та досвід роботи мають вплив на рівень довіри до місцевих валют. Таким чином, респоденти чоловічої статі та працівники з більшим досвідом роботи мають нижчий рівень довіри до місцевих валют. У статті авторами доведено, що причинами таких відмінностей можуть бути різний рівень освіти, рівні сприйняття та прийняття, інстинкти та особисті інтереси потенційних користувачів у місцевих валютах. Результати дослідження мають практичне значення для установ, організацій, уряду та спеціалістів та можуть бути розглянуті при поширенні місцевих валют в цілях підвищення рівня конкурентоспроможності менш розвинених регіонів. 


Ключові слова
свідомість, Чешин Сілезького регіону, валюта, цифрова валюта, стать, місцева валюта, довіра, досвід роботи.


Посилання
 1. Ali, R., Barrdear, J., Clews, R., & Southgate, J. (2014). Innovations in payment technologies and the emergence of digital currencies. Bank of England Quarterly Bulletin, Q3. [Google Scholar]
 2. Baranovskyi, O. I. (2020). Regulation of functional and structural transformational processes in the financial sector. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(32), 292-306. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Baranovskyi, О. І. (2018). Quality of the transformational processes in the financial sector of the national economy: vectors of the measurement. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(26), 350-367. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bilan, Y., Mishchuk, H., Roshchyk, I., & Kmecova, I. (2020). An Analysis of Intellecutal Potential and its Impact on the Social and Economic Development of European Countries. Journal of Competitiveness, 12(1), 22. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Blanc, J. (2011). Classifying “CCs”: Community, complementary and local currencies´types and generations. International Journal of Community Currency Research, 15(D), 4-10. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Bohr, J., & Bashir, M. (2014, July). Who uses bitcoin? an exploration of the bitcoin community. In 2014 Twelfth Annual International Conference on Privacy, Security and Trust (pp. 94-101). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Bonanno, A. (2018). Assessing local mutual credit as a socio-economic tool for farmers in New York states Hudson Valley. International Journal of Community currency Research, 22, 89-102. [CrossRef]
 8. Brenes, E. (2011). Complementary currencies for sustainable local economies in Central America. International Journal of Community Currencies Research, 15, 32-38. [Google Scholar][CrossRef]
 9. Budak, J., & Rajh, E. (2018). Citizens’ Online Surveillance Concerns in Croatia. Surveillance & Society, 16(3), 347-361. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Buriak, A., Voznakova, I., Sułkowska, J., & Kryvych, Y. (2019). Social trust and institutional (Bank) trust: Empirical evidence of interaction. Economics & Sociology, 12(4), 116-332. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Carnero, M. A., Martinez, B., & Sanchez-Mangas, R. (2015). Explaining transactions in time banks in economic crisis. Applied Economics Letters, 22(9), 739-744. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Carter, L., Weerakkody, V., Phillips, B., & Dwivedi, Y. K. (2016). Citizen adoption of e-government services: Exploring citizen perceptions of online services in the United States and United Kingdom. Information Systems Management, 33(2), 124-140. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Charron, N., & Rothstein, B. (2016). Does education lead to higher generalized trust? The importance of quality of government. International journal of educational development, 50, 59-73. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Civelek, M., Kljucnikov, A., Krajcík, V., & Žufan, J. (2019). The Importance of Discount Rate and Trustfulness of A Local Currency for the Development of Local Tourism. Journal of Tourism and Services, 10(19), 77-92. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Colacelli, M., & Blackburn, D. J. (2009). Secondary currency: An empirical analysis. Journal of Monetary Economics, 56(3), 295-308. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Collom, E. (2007). The motivations, engagement, satisfaction, outcomes, and demographics of time bank participants: survey findings from a US system. international Journal of Community Currency research, 11(1), 36-83. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Della Peruta, M., & Torre, D. (2014). Virtual Social Currencies for Unemployed People: Social Networks and Job Market Access (No. 2014-16). Groupe de REcherche en Droit, Economie, Gestion (GREDEG CNRS), Universite Côte d'Azur, France. [Google Scholar]
 18. Frankova, E., Fousek, J., Kala, L., & Labohý, J. (2014). Transaction network analysis for studying Local Exchange Trading Systems (LETS): Research potentials and limitations. Ecological Economics, 107, 266-275. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Gimenez, A. F. C., & Tamajón, L. G. (2019). An analysis of the process of adopting local digital currencies in support of sustainable development. Sustainability, 11(3), 1-19. [Google Scholar][CrossRef]
 20. Ginevicius, R. (2019). Quantitative assessment of the compatibility of the development of socioeconomic systems. Journal of Competitiveness, 11(2), 36. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Gomez, G. M., & Helmsing, A. H. J. (2008). Selective spatial closure and local economic development: What do we learn from the Argentine local currency systems?. World Development, 36(11), 2489-2511. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Gregory, L., & Gregory, L. (2009). Change takes time: Exploring structural and development issues of time banking. International Journal of Community Currency Research, 13, 19-32. [CrossRef]
 23. Jacob, J., Brinkerhoff, M., Jovic, E., & Wheatley, G. (2004). The social and cultural capital of community currency: an Ithaca HOURS case study survey. International Journal of Community Currency Research, 8(4), 42-56. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Jelínek, P., Szalay, Z. E., & Konecný, A. (2012). Local exchange trade systems in central European post communist countries. International journal of community currency research, 16(D), 116-123. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Josavac, M. (2017). The bright and the dark side of virtual currencies recent development in regulatory framework. Journal of Community Currency Research, 21(2), 1-18.
 26. Khan, K. A., Çera, G., & Netek, V. (2019). Perception of the selected business environment aspects by service firms. Journal of Tourism and Services, 10(19), 111-127. [Google Scholar][CrossRef]
 27. Kichiji, N., & Nishibe, M. (2008). Network analyses of the circulation flow of community currency. Evolutionary and Institutional Economics Review, 4(2), 267-300. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Kim, S. M., Lough, B., & Wu, C. F. (2016). The conditions and strategies for success of local currency movements. Local Economy, 31(3), 344-358. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Kljucnikov, A., Civelek, M., Cech, P., & Kloudova, J. (2019). Entrepreneurial orientation of SMEs’ executives in the comparative perspective for Czechia and Turkey. Oeconomia Copernicana, 10(4), 773-795. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Koisova, E., Masarova, J., & Habanik, J. (2018). Regional differences in the labour market in Slovakia and the Czech Republic. Journal of Competitiveness, 10(2), 104. [Google Scholar][CrossRef]
 31. Lasker, J., Collom, E., Bealer, T., Niclaus, E., Young Keefe, J., Kratzer, Z., ... & Suchow, D. (2011). Time banking and health: the role of a community currency organization in enhancing well-being. Health promotion practice, 12(1), 102-115. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Liebana-Cabanillas, F., Munoz-Leiva, F., & Sanchez-Fernandez, J. (2018). A global approach to the analysis of user behavior in mobile payment systems in the new electronic environment. Service Business, 12(1), 25-64. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Marshall, A. P., & O'Neill, D. W. (2018). The Bristol Pound: A tool for localisation?. Ecological Economics, 146, 273-281. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Michel, A., & Hudon, M. (2015). Community currencies and sustainable development: A systematic review. Ecological economics, 116, 160-171. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2009). Age, work experience, and the psychological contract. Journal of organizational behavior, 30(8), 1053-1075. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Nwaiwu, F. (2018). Review and comparison of conceptual frameworks on digital business transformation. Journal of Competitiveness. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Onuferova, E., & Cabinova, V. (2018). Enterprise performance analysis of the selected service sector by applying modern methods with an emphasis on the creation and application of the modified creditworthy model (MCWM). Journal of tourism and services, 9(17). [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Paloniemi, S. (2006). Experience, Competence and Workplace Learning. Journal of Workplace Learning, 18, 439-450. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Pena de Carrillo, C. I., Rosa, J. L. D. L., Carrillo Pena, P. N., & Pharow, P. (2018). Identification of barriers and solutions for adoption of social, complementary and/or virtual currencies. © International Journal of Community Currency Research, 2018 (Summer), vol. 22, p. 125-140. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Sanz, E. O. (2016). Community currency (CCs) in Spain: An empirical study of their social effects. Ecological Economics, 121, 20-27. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Seyfang, G. (2001). Money that makes a change: Community currencies, North and South. Gender & Development, 9(1), 60-69. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Seyfang, G. (2005). Community currencies and social inclusion: A critical evaluation (No. 05-09). CSERGE Working Paper EDM. [Google Scholar]
 43. Seyfang, G., & Longhurst, N. (2013). Growing green money? Mapping community currencies for sustainable development. Ecological Economics, 86, 65-77. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Shahzad, F., Xiu, G., Wang, J., & Shahbaz, M. (2018). An empirical investigation on the adoption of cryptocurrencies among the people of mainland China. Technology in Society, 55, 33-40. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Sobiecki, G. (2018). Sustainability of local complementary currencies: conclusions from an empirical study in Poland. International Journal of Community Currency Research, 22. [CrossRef]
 46. Stacho, Z., Stachova, K., & Raišienė, A. G. (2019). Changes in approach to employee development in organizations on a regional scale. Journal of International Studies, 12(2). [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Valek, L. (2012). Development of a complementary currency system: the Czech position in the international context. Journal of Innovation Management in Small & Medium Enterprises, 2012, 1. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Vovchak, O. D., Senyshch, P. M., & Melnyk, T. V. (2019). «Purging» of the banking system: impacton the key performance indicators of banks. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(28), 16-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 49. Walker, D. (2009). The impact of community currency systems on gender relations in rural northeast Thailand: a hybrid social audit–gender analysis approach. International Journal of Community Currency Research, 13, 36-60. [CrossRef]
 50. Wheatley, G., Younie, C., Alajlan, H., & McFarlane, E. (2011). Calgary dollars: economic and social capital benefits. International Journal of Community Currency Research, 15(1), 84-89. [CrossRef]
 51. Williams, C. C., Aldridge, T., Lee, R., Leyshon, A., Thrift, N., & Tooke, J. (2001). Bridges into work? An evaluation of local exchange and trading schemes (LETS). Policy studies, 22(2), 119-132. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Yeh, J. C., Hsiao, K. L., & Yang, W. N. (2012). A study of purchasing behavior in Taiwan's online auction websites. Internet Research. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Ying, S. H. (2004, March). When poverty comes with globalization: How does community currency empower individuals?''. In ISA Symposium on (Vol. 16). [Google Scholar]
 54. Zeffane, R. (2018). Do age, work experience and gender affect individuals’ propensity to trust others? An exploratory study in the United Arab Emirates. International Journal of Sociology and Social Policy. [Google Scholar] [CrossRef]