Вплив гендерних аспектів сталого підприємства на інноваційний розвиток країни

Автори:
Людмила Старченко1
1. Сумського державного університету (Україна)
Сторінки:
304 - 311
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Starchenko, L. (2020). Impact of gender aspects of sustainable entrepreneurship on country innovative development. Marketing and Management of Innovations, 4, 304-311. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-25


Анотація

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії щодо визначення впливу гендерних аспектів сталого підприємництва на інноваційний розвиток країни. Систематизація наукових напрацювань із вищезазначеної проблематики доводить, що у цій сфері бракує емпіричних досліджень, що, у свою чергу, доводить необхідність подальшого теоретичного та емпіричного пошуку у визначеному напрямку. Таким чином, було розроблено науково-методичний підхід, заснований на поєднанні кореляційного та регресійного аналізу на панельних даних, з метою перевірки гіпотези про вплив гендерних детермінант сталого підприємництва на інноваційний розвиток країни. Для перевірки цієї гіпотези був розроблений науково-методологічний підхід, що складається з декількох етапів: 1) кореляційний аналіз з метою усунення проблеми мультиколінеарності між змінними управління; 2) аналіз описової статистики набору даних; 3) здійснення регресійного аналізу на панельних даних та характеристик його результатів. Дослідження реалізовано з використанням програмного забезпечення Stata 12 / SE. Вибірка країн складається з 9 країн (Чеська Республіка, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словацька Республіка, Словенія та Україна). Період спостереження - 2008-2018. Результати регресійного аналізу дозволили виявити, що між гендерними аспектами сталого підприємництва та інноваційним розвитком країни не існує суттєвих взаємозв’язків. Зокрема, було виявлено, що збільшення участі жінок у робочій силі на 1% призводить до збільшення глобального індексу інновацій на 0,9 бала з вірогідністю 99%; збільшення індексу Джині  на 1% призводить до збільшення Глобального індексу інновацій приблизно на 0,5 пункту з 90% вірогідністю, тоді як базова освіта жіночої робочої сили та безробіття жінок не мають на результативний показник статистично значущого впливу. Це підводить нас до висновку, що ґендерна перспектива сталого підприємництва повинна розвиватися швидше, щоб трансформуватися у дієвий механізм інноваційного та сталого розвитку країни.

 


Ключові слова
гендерні аспекти, інноваційне економічне зростання, інноваційне управління державою, аналіз панельних даних, стале підприємництво.


Посилання
 1. Al-Khonain, S., & Al-Adeem, K. (2020). Corporate Governance and Financial Reporting Quality: Preliminary Evidence from Saudi Arabia. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(1), 109-116. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Baranovskyi, O. I. (2020). Regulation of functional and structural transformational processes in the financial sector. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(32), 292-306. [Google Scholar] [CrossRef]   
 3. Biewendt, M., Blaschke, F., & Böhnert, A. (2020). An Evaluation Of Corporate Sustainability In Context Of The Jevons. SocioEconomic Challenges, 4 (3), 46-65. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bilan, Y., Pimonenko, T., & Starchenko, L. (2020). Sustainable business models for innovation and success: bibliometric analysis. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04037). EDP Sciences. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Boiarko, I. M. (2016). Praxeological and situational approaches in the formation of strategic accounting. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(21), 80-90. [CrossRef]
 6. Bonamigo, A., & Mendes, D. (2019). Value Co-creation and Leadership: An Analysis Based on the Business Ecosystem Concept. Business Ethics and Leadership, 3(4), 66-73. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Brimah, B. A., Olanipekun, W. D., Bamidele, A. G., & Ibrahim, M. (2020). Knowledge Management and its Effects on Financial Performance: Evidence from Dangote Flour Mills, Ilorin. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(2), 34-42. [CrossRef]
 8. Cebula, J., & Pimonenko, T. (2015). Comparison financing conditions of the development biogas sector in Poland and Ukraine. International Journal of Ecology and Development, 30(2), 20-30. [Google Scholar]
 9. El Amri, A., Boutti, R., & Rodhain, F. (2020). Sustainable Finance at the time of Institutions: Performativity through the lens of Responsible Management in Morocco. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(2), 52-64. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Global Innovation Index Reports. (2020). Retrieved from [Link]
 11. Goncharenko, T. (2020). From Business Modelling to the Leadership and Innovation in Business: Bibliometric Analysis (Banking as a Case). Business Ethics and Leadership, 4(1), 113-125. [Google Scholar] [CrossRef].
 12. Goncharenko, T.,& Lopa L. (2020). Balance Between Risk And Profit In The Context Of Strategic Management: The Case Of Ukrainian Banks. SocioEconomic Challenges, 4(1), 111-121. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Hanić, A., & Jevtić, D. (2020). Human Resource Management Between Economy and Ethics–Research of Serbia and Bosnia and Hercegovina. Business Ethics and Leadership, 4(3), 127-136. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Hrytsenko, L. L., Roienko, V., & Boiarko, I. M. (2018). Institutional background of the role of state in investment processes activation. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 1(24), 338-344. [CrossRef]
 15. Kaya, H. D. (2020). Business Friendliness, Firm Performance and Owner’s Optimism. Financial Markets, Institutions and Risks, 4 (3), 13-23. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Kuznyetsova A. Ya., Zherebylo I. V., Klipkova O. I., Kozmuk N. I. (2019). Creation of the value of national enterprises with the help of the innovation centers in the cluster formations. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(29), 391-402. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Lopez, B. S., & Alcaide, A. V. (2020). Blockchain, AI and IoT to Improve Governance, Financial Management and Control of Crisis: Case Study COVID-19. SocioEconomic Challenges, 4(2), 78-89. [Google Scholar] [CrossRef].
 18. Mamun, M. Z. A., & Khan, M. Y. H. (2020). A Theoretical Study On Factors Influencing Employees Performance, Rewards And Motivation Within Organisation. SocioEconomic Challenges, 4(3), 113-124. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Tommaso, F. D., & Gulinelli, A. (2019). Corporate Governance and Economic Performance: The Limit of Short Termism. Financial Markets, Institutions and Risks, 3(4), 49-61. [Google Scholar][CrossRef].
 20. Tovmasyan, G., & Minasyan, D. (2020). The Impact of Motivation on Work Efficiency for Both Employers and Employees also During COVID-19 Pandemic: Case Study from Armenia. Business Ethics and Leadership, 4(3), 25-35. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Tsalikis, J., & Seaton, B. (2020). Corporate Social Responsibility: A Cross-National Study of the Treatment of Consumers and Employees. Business Ethics and Leadership, 4(2), 6-15. [Google Scholar] [CrossRef].
 22. Umadia Sr, K., & Kasztelnik, K. (2020). The Financial Innovative Business Strategies of Small to Medium Scale Enterprises in Developing Country and Influence for the Global Economy Performance. SocioEconomic Challenges, 4(3), 20-32. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. World Bank DataBank. (2020) Retrieved from [Link].