Впровадження інновацій в компанії: ситуаційний аналіз

Автори:
Сі Цо Чан1,2
1. компанія «Zhejiang Golden Egg technology LTD» (Китай)
2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)
Сторінки:
290 - 303
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Chang, S. (2020). Implementation of Innovation in the Company: Situation Analysis. Marketing and Management of Innovations, 4, 290-303. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-24


Анотація

У статті висвітлено особливості впровадження інновацій на рівні компанії, як одного з найважливіших способів трансформації виробничого процесу. Систематизація наукового доробку за тематикою дослідження свідчить про те, що науковці приділяють недостатньо уваги дослідженню проблемних аспектів ситуаційного аналізу та методів оцінки ефективності впровадження інновацій вітчизняними компаніями. Таким чином, актуальність статті полягає в необхідності застосування економіко-математичного апарату для обґрунтування доцільності впровадження інновацій в компанії для підвищення її конкурентоспроможності. Метою статті є розробка рекомендацій щодо нарощення інноваційного потенціалу компанії на основі обґрунтування науково-практичних положень щодо комплексної оцінки ефективності впровадження нововведень. Для досягнення поставленої мети, у ході дослідження здійснено ситуаційний аналіз динамічних показників інноваційних змін. У рамках дослідження проаналізовано методи оцінки впровадження інновацій та нововведень в компанії з точки зору інноваційного розвитку. Автором систематизовано наявні методи оцінки ефективності інноваційної діяльності компанії. Розглянуто методи ситуаційного аналізу на прикладі енергозбереження. У статті представлено типові сценарії щодо оцінки ефективності заходу з енергозбереження в компанії. У ході дослідження розраховано абсолютний ефект від впровадження інноваційного проєкту (визначено прибуток від введення в дію нового обладнання та при заміні наявної техніки). Крім того, розраховано ефективність інноваційного проєкту при заміні наявної техніки (базовий варіант) на нове обладнання (новий варіант). Автором досліджено організаційно-економічне забезпечення для оцінки інноваційних заходів в компанії. Враховуючи отримані результати, розроблено методичні підходи до попереднього і підсумкового ситуаційного аналізу інноваційних проєктів та комплексного аналізу інноваційного потенціалу компанії. У роботі визначено об'єктивні передумови для зростання інноваційного потенціалу компанії. За результатами оцінки інноваційної діяльності компанії, запропоновано систему аналітичних показників щодо оцінки доцільності впровадження певного проєкту. Отримані результати дослідження мають прикладне значення та можуть бути застосованні з метою активізації інноваційної діяльності компаній та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку.


Ключові слова
ефективність, заходи, інновації, інноваційний проєкт, методи оцінки, ситуаційний аналіз.


Посилання
 1. Amara, N., & Landry, R. (2005). Sources of information as determinants of novelty of innovation in manufacturing firms: evidence from the 1999 statistics Canada innovation survey. Technovation, 25(3), 245-259. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Antikainen, M., Mäkipää, M., & Ahonen, M. (2010). Motivating and supporting collaboration in open innovation. European Journal of Innovation Management, (13)1, 100–119. [Google Scholar][CrossRef]
 3. Archibugi, D. (1996). National innovation systems. a comparative analysis. Research Policy, 5(25), 838-842.
 4. Basant, R., & Fikkert, B. (1996). The effects of R&D, foreign technology purchase, and domestic and international spillovers on productivity in Indian firms. The Review of Economics and Statistics, 187-199. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Belderbos, R., Carree, M., & Lokshin, B. (2004). Cooperative R&D and firm performance. Research policy, 33(10), 1477-1492. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Boons, F., Montalvo, C., Quist, J., & Wagner, M. (2013). Sustainable innovation, business models and economic performance: an overview. Journal of Cleaner Production, 45, 1-8. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Brem, A., & Radziwon, A. (2017). Efficient Triple Helix collaboration fostering local niche innovation projects–A case from Denmark. Technological Forecasting and Social Change, 123, 130-141. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Brem, A., Maier, M., & Wimschneider, C. (2016). Competitive advantage through innovation: the case of Nespresso. European Journal of Innovation Management, 19(1), 133-148. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Cappa, F., Del Sette, F., Hayes, D., & Rosso, F. (2016). How to deliver open sustainable innovation: An integrated approach for a sustainable marketable product. Sustainability, 8(12), 1341. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Cassiman, B., & Veugelers, R. (2006). In search of complementarity in innovation strategy: Internal R&D and external knowledge acquisition. Management science, 52(1), 68-82. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Cho, C., & Lee, S. (2015). How firms can get ideas from users for sustainable business innovation. Sustainability, 7(12), 16039-16059. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Crépon, B., Duguet, E., & Mairessec, J. (1998). Research, Innovation And Productivi [Ty: An Econometric Analysis At The Firm Level. Economics of Innovation and new Technology, 7(2), 115-158. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Dachs, B., Ebersberger, B., & Loof, H. (2008). The innovative performance of foreign-owned enterprises in small open economies. The Journal of Technology Transfer, 33(4), 393-406. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Dewar, R. D., & Dutton, J. E. (1986). The adoption of radical and incremental innovations: An empirical analysis. Management science, 32(11), 1422-1433. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Evangelista, R., Perani, G., Rapiti, F., & Archibugi, D. (1997). Nature and impact of innovation in manufacturing industry: some evidence from the Italian innovation survey. Research policy, 26(4-5), 521-536. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Forsman, H. (2011). Innovation capacity and innovation development in small enterprises. A comparison between the manufacturing and service sectors. Research policy, 40(5), 739-750.[Google Scholar] [CrossRef]
 17. Fosfuri, A., & Tribo, J. A. (2008). Exploring the antecedents of potential absorptive capacity and its impact on innovation performance. Omega, 36(2), 173-187. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Fountain, J. E. (1998). Social capital: Its relationship to innovation in science and technology. Science and Public Policy, 25(2), 103-115. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Griliches, Z. (1979). Issues in assessing the contribution of research and development to productivity growth. The bell journal of economics, 92-116. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Grimaldi, M., Cricelli, L., & Rogo, F. (2012). A methodology to assess value creation in communities of innovation. Journal of Intellectual Capital, 13(3), 305-330. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Helfat, C. E., & Quinn, J. B. (2006). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Academy of Management Perspectives, 20(2), 86–88. [Google Scholar][CrossRef]
 22. Jaffe, A. (1986). Technological Opportunity and Spillovers of R&D: Evidence from Firms' Patents, Profits and Market Value. American Economic Review, 76, 984. [Google Scholar]
 23. Jones, C. I. (1995). R & D-based models of economic growth. Journal of political Economy, 103(4), 759-784. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Karim, S. (2009). Business unit reorganization and innovation in new product markets. Management Science, 55(7), 1237-1254. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Loof, H., & Heshmati, A. (2006). On the relationship between innovation and performance: A sensitivity analysis. Economics of Innovation and New Technology, 15(4-5), 317-344. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Maskell, P. (2000). Social capital, innovation, and competitiveness. In Social capital (pp. 111-123). Oxford University Press. 
 27. Milgrom, P., & Roberts, J. (1995). Complementarities and fit strategy, structure, and organizational change in manufacturing. Journal of accounting and economics, 19(2-3), 179-208. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Murovec, N., & Prodan, I. (2009). Absorptive capacity, its determinants, and influence on innovation output: Cross-cultural validation of the structural model. Technovation, 29(12), 859-872. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Newman, A., Gao, Y., & Zheng, J. (2015). Overcoming the innovation challenge: examining the determinants of new product innovation in Chinese SMEs. In Developments in Chinese Entrepreneurship (pp. 33-57). Palgrave Macmillan, New York. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Pisano, G. P. (1990). The R&D boundaries of the firm: an empirical analysis. Administrative science quarterly, 153-176. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Prokop, V., Stejskal, J., & Kuvíková, H. (2017). The Different Drivers of Innovation Activities in European Countries: A Comparative Study of Czech, Slovak, and Hungarian Manufacturing Firms 1. Ekonomicky Casopis, 65(1), 31. [Google Scholar]
 32. Remer, D. S., & Nieto, A. P. (1995). A compendium and comparison of 25 project evaluation techniques. Part 1: Net present value and rate of return methods. International journal of production economics, 42(1), 79-96. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Varis, M., & Littunen, H. (2010). Types of innovation, sources of information and performance in entrepreneurial SMEs. European Journal of Innovation Management, 13, 128-154. [Google Scholar] [CrossRef]