Забезпечення інформаційної безпеки в цифрових організаційних системах управління

Автори:
Олена Скринник1
1. Німеччина
Сторінки:
279 - 289
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Skrynnyk, O. (2020). Some Aspects of Information Security in Digital Organizational Management System. Marketing and Management of Innovations, 4, 279-289. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-23


Анотація

У статті розглянуто процес цифровізації бізнес-процесів як одного з найважливіших сфер управління розвитком організації. Автором відмічено, що зі зростанням рівняцифровізації процесів, безпека даних всієї системи компанії знаходиться під загрозою. Зокрема, маніпулювання даними або їх втрата може спричинити порушення в роботі штучного інтелекту. Метою статті є оцінювання рівня безпеки та захисту даних при проєктуванні систем організаційного розвитку на основі штучного інтелекту. У рамках дослідження оцінено ставлення споживачів до обробки персональних даних за допомогою штучного інтелекту. Для досягнення поставленої мети, аналіз здійснено у наступній логічній послідовності. На першому етапі проаналізовано науковий доробок з досліджуваної тематики, що представлений у базі даних Scopus. За результатами першого етапу визначено як та на яких умовах цифрові системи організації залежать від інформаційної безпеки та захисту даних. На другому етапі дослідження здійснено класифікацію даних за рівнем їх безпеки, які можуть бути застосовані для проєктування програмного забезпечення організаційного розвитку або управління команією. Для аналізу ключових слів та їх візуалізації, застосовано програмне забезпечення VosViewer. Таким чином, встановлено тісний зв’язок безпеки та захисту даних суб’єкта з системою управління змінами в організації, конфіденційністю, розробкою технологічних моделей на підприємствах, додатками та аналізом процесів, законодавчою базою для захисту інформації тощо. На третьому етапі проведено опитування респондентів з України та Німеччини з метою визначення їх ставлення до збору та обробки персональних даних за допомогою штучного інтелекту. За результатами опитування встановлено, що респонденти з України менш стурбовані про збір та обробку персональних даних за допомогою штучного інтелекту. Автором зазначено, що вік та національність не впливають на згоду респондентів надати інформацію для обробки персональних даних щодо їх сімейного стану, рівня освіти, сфери діяльності. Отримані результати мають теоретичне та практичне значення, можуть бути використані вченими та практиками для подальшого розроблення цифрових систем з організаційного розвитку.


Ключові слова
: інформаційна безпека систем розвитку організації, штучний інтелект в розвитку організації, захист даних організації, захист персональних даних.


Посилання
 1.  
 2. Balas, A., & Kaya, H. (2019). The Global Economic Crisis And Retailers’ Security Concerns: The Trends. SocioEconomic Challenges, 3(2), 5-14. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bilan, Y., Brychko, M., Buriak, A., & Vasilyeva, T. (2019a). Financial, business and trust cycles: The issues of synchronization. Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet au Rijeci, 37(1), 113-138. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bilan, Y., Кuzmenko, Ð., & Boiko, A. (2019b). Research on the impact of industry 4.0 on entrepreneurship in various countries worldwide. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 (pp. 2373-2384). [Google Scholar]
 5. Bilan, Y., Rubanov, P., Vasylieva, T., & Lyeonov, S. (2019c). The influence of Industry 4.0 on financial services: determinants of alternative finance development. Polish Journal of Management Studies, 19. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Bondar, T., Matvieieva, Y., & Myroshnychenko, I. (2015). Assessment of the social, ecologic and economic development of machine building enterprises. Economic Annals-XXI, 7-8(1), 40-44. [Google Scholar]
 7. Bublyk, M., Koval, V., & Redkva, O. (2017). Analysis impact of the structural competition preconditions for ensuring economic security of the machine building complex. Marketing and management of innovations, 4, 229-240. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Bundesdatenschutzgesetz.(2018).Retrieved from [Link]
 9. Carcary, M., Doherty, E., & Conway, G. (2019). Personal Data Protection (PDP): A Conceptual Framework for Organisational Management of Personal Data in the Digital Context. In ECCWS 2019 18th European Conference on Cyber Warfare and Security (p. 87). Academic Conferences and publishing limited. [Google Scholar]
 10. Courage, C., & Baxter, K. (2005). Understanding your users: A practical guide to user requirements methods, tools, and techniques. Gulf Professional Publishing. [Google Scholar]
 11. Dstatis. (2020). Employed population in Germany. Retrieved ferom [Link]
 12. Minfin. (2020). Employed population in Ukraine. Retrieved from [Link]
 13. General Data Protection Regulation.(2016). Retrieved from [Link]
 14. Grena-Akovai, A., Bilan, Y., Samusevych, Y., & Vysochyna, A. (2020). Drivers and inhibitors of entrepreneurship development in central and eastern European countries. In Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 (pp. 2536-2547). [Google Scholar]
 15. Grytsenko, L., Boyarko, I., & Roenko, V. (2010). Controlling of enterprises cash flows. Actual Problems of Economics, 3, 148-154. [Google Scholar]
 16. Hrytsenko, L., & Isayeva, O. (2011). Approaches to classification of forms and types of enterprise restructuring. Actual Problems of Economics, 118(4), 111-116. 
 17. Ipatov M., & Grebeniuk N. (2018). Assessing the level of adaptation of employees to the transformation processes in the company. Business Ethics and Leadership, 2 (1), 106-115. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. ISO. (2009). ISO 15408. Retrieved from [Link]
 19. ISO. (2018)ISO 27001. Retrieved from [Link]
 20. Karpishchenko, O. I., Peresadko, G. O., & Olefirenko, O. M. (2014). Enterprise management systems: the case of Primary Radiology Group. Актуальні проблеми економіки, (4), 218-227. [Google Scholar]
 21. Khan, Y. (2018) The Effectiveness of Entrepreneurial Activities for Economic Development: A Route to Innovation and Job Generation. SocioEconomic Challenges, 2(2), 32-40. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Kolomiiets, U., & Petrushenko, Y. (2017). The human capital theory. Encouragement and criticism. SocioEconomic Challenges, 1, (1), 77-80. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Kuzmenko, O., & Kyrkach, S. (2014). The use of regression analysis in the financial planning of banks, mathematical formalization of the stages of financial planning in banks. Banks and Bank Systems, 9(1), 120-126. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Kwilinski, A. (2018). Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy. Marketing and management of innovations, 4, 116-128. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Lavrakas, P. J. (2008). Encyclopedia of Survey Research Methods. SAGE Publications. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Law of Ukraine about protection of personal data. Retrieved from [Link]
 27. Leonov, S., Yarovenko, H., Boiko, A., & Dotsenko, T. (2019). Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering. In SHS Web of Conferences (Vol. 65, p. 04013). EDP Sciences. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Lyeonov, S., & Liuta, O. (2016). Actual problems of finance teaching in Ukraine in the post-crisis period. The Financial Crisis: Implications for Research and Teaching, 145-152. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Lyulyov, O., & Shvindina, H. (2017). Stabilization Pentagon Model: application in the management at macro-and micro-levels. Problems and Perspectives in Management, 15(3), 42-52. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Njegovanoviс, A. (2018). Artificial Intelligence: Financial Trading and Neurology of Decision. Financial Markets, Institutions and Risks, 2(2), 58-68. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Olefirenko, O., Nagornyi, Y., & Shevliuga, O. (2014). Methodical approach to estimation of industrial enterprises’ technical and technological development level. Actual Problems of Economics, 158(8), 464-470. [Google Scholar]
 32. Pomianek, I. (2018). Historical and Contemporary Approaches to Entrepreneurship. Review of Polish Literature. Business Ethics and Leadership, 2(2), 74-83. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Peresadko, G., Kovalenko, E., & Kulyk, L. (2014). Mechanisms of investing into innovative projects of enterprises. Actual Problems of Economics, 160(1), 184-187. [Google Scholar]
 34. Pakhnenko, O., Liuta, O., & Pihul, N. (2018). Methodological approaches to assessment of the efficiency of business entities activity. Business and Economic Horizons, 14(1), 143-151. [Google Scholar]
 35. Plastun, A., Makarenko, I., Yelnikova, Y., & Sheliuk, А. (2018). Crisis and financial data properties: A persistence view. Journal of International Studies, 11(3), 284-294. [Google Scholar]
 36. Rubanov, P. M., & Marcantonio, A. (2017). Alternative finance business-models: Online platforms. Financial Markets, Institutions and Risks, 1 (3), 92-98. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Ryabenkov, O., & Vasyliyeva, T. (2013). Comprehensive approach to application of financial controlling methods in the context of efficient application of profitability potential. Actual Problems of Economics, 148(10), 160-165. [Google Scholar]
 38. Shvindina, H. (2019). Coopetition as an emerging trend in research: Perspectives for safety & security. Safety, 5(3), 61. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Shvindina, H. (2017a). Leadership as a driver for organizational change. Business Ethics and Leadership, 1(1), 74-82. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Shvindina, H. (2017b). Innovations of strategic management development: from competition to coopetition. Marketing and management of innovations, 1, 180-192. [CrossRef]
 41. Subeh, M. A., & Yarovenko, H. (2017). Data Mining of Operations with Card Accounts of Bank Clients. Financial markets, institutions and risks, 1(4), 87-95 [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Vasilyeva, T., Kuzmenko, O., Bozhenko, V., & Kolotilina, O. (2019). Assessment of the dynamics of bifurcation transformations in the economy. CEUR Workshop Proceedings 2422, 134-146.[Google Scholar] [CrossRef]
 43. Zakharkina, L. (2009). Balancing of innovative development of machine building enterprises in strategic planning process. Actual Problems of Economics (3), 88-95. Retrieved from [Link]
 44. Zakharkin, O., & Zakharkina, L. (2014). Enterprise’s innovation development strategy substantiation and its AIMS. Economic Annals-XXI 7-8, 76-79. [Google Scholar]