Індекси інноваційної діяльності як складові макроекономічної стабільності: дослідження впливу тіньових інвестиційних потоків

Автори:
Інна Тютюник1, Андрій Золковер2, Владислав Маслов3, Самедова Мехрібан Тофік гизи4, Наталія Винниченко1, Євгенія Бешлєу5, Олена Коваленко6
1. Сумський державний університет (Україна)
2. Київський національний університет технологій та дизайну (Україна)
3. Університет банківської справи (Україна)
4. Азербайджанський державний економічний університет (Азербайджан)
5. Приватний підприємець (Канада)
6. Приватний підприємець (Ірландія)
Сторінки:
26 - 40
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Tiutiunyk, I., Zolkover, A., Maslov, V., Vynnychenko, N., Samedova, M., Beshley, Y., & Kovalenko, O. (2020). Indices of innovation activity as components of macroeconomic stability assessment: how does the shadowing of investment flows affect?. Marketing and Management of Innovations, 4, 26-40. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-02


Анотація

Стаття зосереджена на дослідженні причинно-наслідкових зв’язків між рівнями інноваційного розвитку та тінізації економіки на прикладі 10 європейських країн. На основі аналізу існуючих підходів до визначення рівня інноваційної активності в країні пропонується лінійна модель оцінки комплексного індексу інноваційної діяльності. Основною гіпотезою статті було припущення, що підвищення рівня тінізації економіки супроводжується зниженням інноваційного розвитку країни, погіршенням доступу до фінансових ресурсів тощо. Метою статті є аналіз співвідношення між рівнем тіньової економіки та показниками інноваційного розвитку країни як складових її макроекономічної стабільності за допомогою аналізу рядів даних з 2007 по 2018 рр. На відміну від попередніх досліджень, дане дослідження обґрунтовує гіпотезу, про те, що рівень інноваційного розвитку країни залежить від обсягу тіньового сектору економіки. Результати підтверджують взаємозв'язок між факторною та результуючими показниками для всіх аналізованих країн. Для підтвердження гіпотези про негативний вплив тіньової економіки на рівень інноваційної діяльності країни була побудова лінійна модель оцінювання Індексу комплексного інноваційного розвитку країни як інтегрального показника 8 міжнародних індексів (Індекс глобальної конкурентоспроможності, Цифрова оцінка готовності, Цифрова економіка та Індекс суспільства, Економічний індекс знань, Європейський індекс інновацій, Індекс інновацій Bloomberg, Міжнародний індекс інновацій, Глобальний індекс інновацій), що характеризує рівень інноваційного розвитку країни. На другому етапі здійснено: тестування рядів даних на стаціонарність за допомогою статистичного тесту Дікі-Фуллера та Філіпса Перрона, розрахунок оптимальної довжини лага, обраної за критерієм Акакайке, інформаційним критерієм Ханнана-Квінна та інформаційним критерієм Шварца, перевірка коінтегрованості рядів даних за допомогою тесту Йогансена. Емпіричні розрахунки довели високий вплив тіньової економіки на інноваційний розвиток країни. Усі показники є статистично значущими на рівні 1% та 5% та 10% відповідно. Обґрунтовано, що держава повинна враховувати встановлені взаємозалежності як основу для розробки та реалізації заходів, спрямованих на підвищення інноваційної активності суб’єктів господарювання, збільшення інноваційного потенціалу країни тощо.


Ключові слова
інноваційна діяльність, інвестиційні потоки, макроекономічна стабільність, тіньова економіка, індекси.


Посилання
 1. Bakari, I. H., Idi, A., & Ibrahim, Y. (2018). Innovation Determinants of Financial Inclusion in Top Ten African Countries: a System GMM Approach. Marketing and Management of Innovations, 4, 98-106. [Google Scholar]
 2. Bara, A., & Calvin, M. (2016). Financial innovation and economic growth: Evidence from Zimbabwe. Investment Management and Financial Innovations, 13, 65–75. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bara, A., Mugano, G., & Le Roux, P. (2016). Financial innovation and economic growth in the SADC. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 8(5-6), 483-495. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Beck, T., Chen, T., Lin, C., & Song, F. M. (2012). Financial Innovation: The Bright and the Dark Sides. Hong Kong Institute for Monetary Research Working Papers, 52012. Retrieved from [Link]
 5. Bilan, Y., Vasylieva, T., Lyeonov, S., & Tiutiunyk, I. (2019). Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(2), 27-43. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Błach, J. (2011). Financial innovations and their role in the modern financial system-identification and systematization of the problem. e-Finanse: Financial Internet Quarterly, 7(3), 13-26. [Google Scholar] []
 7. Bloomberg Innovation Index. (2020). Retrieved from [Link]
 8. Bobenic, H. A., Bruothová, M., Kubíková, Z., & Rucinský, R. (2018). Determinants of foreign direct investment inflows: A case of the Visegrad countries. Journal of International Studies, 11(2).[Google Scholar] [CrossRef]
 9. Chou, Y., & Chin, M. (2011). Financial innovations and endogenous growth. Journal of Economics and Management, 25(2), 25–40. [Google Scholar] []
 10. Cisco Global Digital Readiness Index 2019. (2019). Retrieved from [Link]
 11. European Commission. (2020). European Innovation Scoreboard 2020. Retrieved from [Link]
 12. Formankova, S., Trenz, O., Faldik, O., Kolomaznik, J., & Vanek, P. (2018). The future of investing-sustainable and responsible investing, Marketing and Management of Innovations, 2, 94-102. [Google Scholar]
 13. Global Competitiveness Report 2020. (2020). Retrieved from [Link]
 14. Illicit Financial Flows Reports (IFFR). (2018). Retrieved from [Link]
 15. Kapidani, M., & Luci, E. (2019). The Effects on innovation from financial sector development: evidence from developing countries. Journal of Competitiveness, 11(2), 84. [Google Scholar][CrossRef]
 16. Kendiukhov, I., & Tvaronaviciene, M. (2017). Managing innovations in sustainable economic growth, Marketing and Management of Innovations, 3, 33-42. [Google Scholar]
 17. Kozubikova, L., & Kotaskova, A. (2019). The impact of technological factors on the quality of the business environment. Transformations in Business & Economics, 18(46), 95-109. Retrieved from [Link]
 18. Levchenko, V., Kobzieva, T., Boiko, A., & Shlapko, T. (2018). Innovations in Assessing the Efficiency of the Instruments for the National Economy De-Shadowing: The State Management Aspect. Marketing and Management of Innovations, 4, 361-371. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Loukil, K. (2016). Foreign direct investment and technological innovation in developing countries. Oradea Journal of Business and Economics, 1(2), 31-40. [Google Scholar]
 20. Lovell, C. K. (1995). Measuring the macroeconomic performance of the Taiwanese economy. International Journal of Production Economics, 39(1-2), 165-178. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Muhammad, R., Yong, T., & Muhammad, I. (2020). Financial innovation and economic growth: Empirical evidence from China, India and Pakistan. International Journal of Financial Economy, 7, 1–24. Retrieved from [Link]
 22. Schneider, F. (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD countries from 2003 to 2015: Different Developments. [Google Scholar]
 23. Sekhar, S., & Gudimetla, V. (2013). Theorems and theories of financial innovation: models and mechanism perspective. Financial and Quantitative Analysis, FQA, 1(2), 26-29. [Google Scholar]
 24. Subramanian, A., & Satyanath, S. (2004). What determines long-run macroeconomic stability? Democratic institutions. [Google Scholar]
 25. The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. (2018). Cornell University, INSEAD, and WIPO: Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. United Nations Office on Drugs and Crime. Retrieved from [Link]
 26. The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives—The Future of Medical Innovation (2019). Cornell University, INSEAD, and WIPO: Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. Retrieved from [Link]
 27. Tiutiunyk, I., Kobushko, I., Ivaniy, O., & Flaumer, A. (2019). Innovations in the Management of Tax Gaps in the Economy: Foreign Economic Component. Marketing and Management of Innovations, 3, 112-125. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Tiutiunyk, I., Vasylieva, T., Bilan, Y., & Kovalenko, E. (2020). The Impact of Industry 4.0 On the Level of Shadow Employment. The Impact of Industry 4.0 On Job Creation 2019: Proceedings of scientific papers from the international scientific conference. Slovak Republic: Publishing House Alexander Dubcek University in Trencín, 405-413.
 29. United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Retrieved from [Link]
 30. Véganzonès-Varoudakis, M. A. (2001). Infrastructures, investissement et croissance: nouvelles évidences empiriques. Revue d'économie du développement, 9(4), 31-46. [Google Scholar]
 31. World Data Bank (2020) Retrieved from [Link]
 32. Zarutska, O., Pavlova, T., Sinyuk, A., Khmarskiy, V., Pawliszczy, D., & Kesy, M. (2020). The Innovative Approaches to Estimating Business Models of Modern Banks. Marketing and Management of Innovations, 2, 26-43. [Google Scholar] [CrossRef]