Інновації в лізингу та лізинг інновацій: мета-аналіз

Автори:
Зейналов Закір Гаджі1
1. Азербайджанський економічний університет (Азербайджан)
Сторінки:
202 - 218
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Zeynalov, Z. G. (2020). Innovation in Leasing and Leasing of Innovation: A Meta-Analysis. Marketing and Management of Innovations, 4, 202-218. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-16


Анотація

У рамках даного дослідження проаналізовано та систематизовано науковий доробок щодо дослідження питань лізингу та інновацій в лізингу. Автор зазначив, що стрімкий розвиток Інтернету, розширення покриття мобільного Інтернету, розповсюдження інтернет-пристроїв, технологічні інновації в фінансовій та страховій сферах, а також розвиток економіки спільної участі провокують низку наукових дискусій щодо майбутнього інновацій у сфері фінансування та лізингу активів. Головною метою статті є визначення подальших напрямів дослідження питань лізингу інновацій та інновацій в лізингу на основі аналізу публікаційної тенденції науковців з означеної тематики. Емпіричне дослідження проведено з використанням інструментарію програмного забезпечення VOSviewer та наукових баз даних Scopus і Web of Science. Вихідні данні для дослідження були сформовані на основі аналізу 2513 наукових публікацій, опублікованих у наукових журналах, які індексуються базами даних Scopus (1915) та Web of Science (598). Вибірка дослідження не обмежена у часовому вимірі. Отримані результати свідчать про висхідну тенденцію публікаційної активності з досліджуваної проблематики. Зокрема, встановлено, що темп росту публікацій у базі даних Scopus не є стабільним. Так, з 2000 до 2010 років спостерігається значне зростання публікаційної активності. При цьому у базі даних Web of Science, темп росту публікаційної активності становить 19,9%. Так, зростання кількості наукових публікацій з досліджуваної тематики на 412% у 2019 році, у порівнянні з 2010 роком, свідчить про актуальність дослідження даної проблематики серед широкого кола науковців. При цьому найбільша частка науковців була з США, Китаю, Великобританії та Німеччини. За результатами аналізу визначено, що у базі даних Scopus публікації з досліджуваної тематики представлені у різних предметних галузях, а саме: Медицина, Інженерія, Соціальні науки, Екологія, Бізнес, Комп’ютерні науки, Управління та облік. Зокрема, у 2019 році зросла кількість статей, опублікованих науковими журналами з високим імпакт-фактором, а саме: Land Use Policy, European Journal of Operational Research, Ecology and Society. Таким чином, автор приходить до висновку, що питання лізингу інновацій та інновацій в лізингу є популярним напрямом досліджень в економіці спільної участі. За результатами бібліографічного аналізу визначено шість кластерів, які свідчать про спрямованість наукових публікацій. Таким чином, найбільший кластер сформований за наступними ключовими словами: сталий розвиток, вплив на навколишнє природне середовище, охорона навколишнього природного середовища, енергетична політика, землекористування, управління земельними ресурсами, управління риболовним господарством, закони та законодавство, оцінка ризиків, тощо. Другий за розміром кластер свідчить про напрям досліджень в галузі інформаційних систем та програмного забезпечення в лізингу. Наступні три кластери мають тісний зв’язок та пов’язані між собою такими ключовими словами як: «лізинг – юридичний аспект – управління охороною здоров’я/управління медичною справою – лікарняне обладнання/інформаційні системи лікарень», тощо. Шостий кластер сформований за наступними ключовими словами: фінансовий менеджмент, податки, фінансування капіталовкладень, лізинг – власність, капітальні витрати, облік, правові аспекти, менеджмент тощо.

 


Ключові слова
інновації, лізинг, управління лізингом, інновації в лізингу.


Посилання
 1. Agrawal, V. V., Ferguson, M., Toktay, L. B., & Thomas, V. M. (2012). Is leasing greener than selling?. Management Science, 58(3), 523-533. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Allen, D. K., Colligan, D., Finnie, A., & Kern, T. (2000). Trust, power and interorganizational information systems: the case of the electronic trading community TransLease. Information Systems Journal, 10(1), 21-40. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Andrus, D. R., & Turcott, G. (1974). Public land mineral leasing stipulations - the contemporary scene., 437-446. Retrieved from www.scopus.com
 4. Auerbach, A. J. (2002). Chapter 19 taxation and corporate financial policy. In Handbook of public economics (Vol. 3, pp. 1251-1292). Elsevier. [CrossRef]
 5. Aurasmaa, A., Skinner, R., & Gallop, N. (2020).The ongoing quest for innovation in the asset finance leasing industry. Retrieved from [Link]
 6. Ballardini, R. M., Kaisto, J., & Similä, J. (2020). Developing novel property concepts in private law to foster the circular economy. Journal of Cleaner Production, 279, 123747. [Google Scholar][CrossRef]
 7. Baranovskyi, O. I. (2020). Regulation of functional and structural transformational processes in the financial sector. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(32), 292-306. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Baranovskyi, О. І. (2018). Quality of the transformational processes in the financial sector of the national economy: vectors of the measurement. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(26), 350-367. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Bardy, R., Rubens, A., & Eberle, P. (2017). Soft Skills and Job Opportunities of Migrants: Systemic Relationships in the Labour Market. Business Ethics and Leadership. 1(4), 5-21. [Google Scholar]
 10. Baumel, C., & Wallize, J. (1972). Management considerations in buying and leasing transportation equipment. FEEDSTUFFS, 44(13), 32.
 11. Berdeddouch, A., Yahyaouy, A., Bennani, Y., & Verde, R. (2020). Recommender System for Most Relevant K Pick-Up Points. In International Conference on Artificial Intelligence & Industrial Applications (pp. 277-289). Springer, Cham. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Birtcher, C. (1959). Leasing medical equipment by hospital or physician. Medical times, 87, 1231.
 13. Brax, S. A., & Visintin, F. (2017). Meta-model of servitization: The integrative profiling approach. Industrial Marketing Management, 60, 17-32. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. CLEO. (2007). The History of Leasing. Retrieved from [Link]
 15. Craig, J. F., Halls, A. S., Barr, J. J. F., & Bean, C. W. (2004). The Bangladesh floodplain fisheries. Fisheries Research, 66(2-3), 271-286. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Dennis, J. B. (1967). A position paper on computing and communications. In Proceedings of the first ACM symposium on Operating System Principles (pp. 6-1). [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Desai, P., & Purohit, D. (1998). Leasing and selling: Optimal marketing strategies for a durable goods firm. Management Science, 44(11-part-2), S19-S34. [Google Scholar]
 18. Devos, E., & Li, H. (2020). Do firms lease to hedge? CEO risk‐taking and operating lease intensity. European Financial Management. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Fabiano, B., Currò, F., Reverberi, A. P., & Pastorino, R. (2008). A statistical study on temporary work and occupational accidents: specific risk factors and risk management strategies. Safety science, 46(3), 535-544. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Forgionne, G. A. (1997). HADTS: A decision technology system to support Army housing management. European Journal of Operational Research, 97(2), 363-379. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Grit, L., Irwin, D., Yumerefendi, A., & Chase, J. (2006). Virtual machine hosting for networked clusters: Building the foundations for” autonomic” orchestration. In First International Workshop on Virtualization Technology in Distributed Computing (VTDC 2006) (pp. 7-7). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Grosset, G. (1970). Leasing management and computer. Management controls, 17(6), 126-129.
 23. Irwin, D., Chase, J., Grit, L., Yumerefendi, A., Becker, D., & Yocum, K. G. (2006). Sharing networked resources with brokered leases. Resource, 6, 6. [Google Scholar]
 24. Kuznyetsova A. Ya., Zherebylo I. V., Klipkova O. I., Kozmuk N. I. (2019). Creation of the value of national enterprises with the help of the innovation centers in the cluster formations. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(29), 391-402. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Kuznyetsova, A. Y., & Klishchuk, O. V. (2017). Theoretical conception of price stability targeting arrangement: investigation of basic principles of implementation monetary regime. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(23), 388-396. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Loomis, J., Kent, P., Strange, L., Fausch, K., & Covich, A. (2000). Measuring the total economic value of restoring ecosystem services in an impaired river basin: results from a contingent valuation survey. Ecological economics, 33(1), 103-117. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Nechaev, A. S., Zakharov, S. V., Barykina, Y. N., Vel’m, M. V., & Kuznetsova, O. N. (2020). Forming methodologies to improving the efficiency of innovative companies based on leasing tools. Journal of Sustainable Finance & Investment, 1-18. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Palmer, M. A., Lettenmaier, D. P., Poff, N. L., Postel, S. L., Richter, B., & Warner, R. (2009). Climate change and river ecosystems: protection and adaptation options. Environmental management, 44(6), 1053-1068. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Pantisano, F., Bennis, M., Saad, W., & Debbah, M. (2012). Spectrum leasing as an incentive towards uplink macrocell and femtocell cooperation. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 30(3), 617-630. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Pierce, L. (2009). Big losses in ecosystem niches: How core firm decisions drive complementary product shakeouts. Strategic management journal, 30(3), 323-347. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Pinkerton, E., & Edwards, D. N. (2009). The elephant in the room: the hidden costs of leasing individual transferable fishing quotas. Marine Policy, 33(4), 707-713. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Prideaux, D., Ash, J., Broadley, S., Crotty, B., Hart, W., Searle, J., ... & Worley, P. (2019). Leasing a medical curriculum: What’s it worth?. Medical teacher, 41(6), 697-702. [Google Scholar][CrossRef]
 33. Rampini, A. A., & Viswanathan, S. (2013). Collateral and capital structure. Journal of Financial Economics, 109(2), 466-492. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Reiner, B., Siegel, E., & McKay, P. (2000). Adoption of alternative financing strategies to increase the diffusion of picture archiving and communication systems into the radiology marketplace. Journal of digital imaging, 13(1), 108-113. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Santini, J. (1979). Coal leasing and the federal coal management program. Mining Congress Journal, 65(12), 41-43. In mining congress journal (Vol. 65, No. 12, pp. 41-43)
 36. Sotomayor, B., Keahey, K., & Foster, I. (2008, June). Combining batch execution and leasing using virtual machines. In Proceedings of the 17th international symposium on High performance distributed computing (pp. 87-96). [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Thompson, M., & Homewood, K. (2002). Entrepreneurs, elites, and exclusion in Maasailand: Trends in wildlife conservation and pastoralist development. Human Ecology, 30(1), 107-138.[Google Scholar] [CrossRef]
 38. Vasylieva, T., Bilan, Y., Starchenko, L., & Woźniak, A. (2020). Green Intellectual capital for sustainable business model: bibliometric analysis. In Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA) conference.
 39. Verdict Staff. (2013). Meet the future of leasing. Retrieved from [Link]
 40. Viganò, E. (1974). The Accounting Problem of Financial Leasing: A Review. Management International Review, 99-105. [Google Scholar]
 41. Vovchak, O. D., Senyshch, P. M., & Melnyk, T. V. (2019). «Purging» of the banking system: impacton the key performance indicators of banks. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(28), 16-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Yang, E., Guevara-Ramirez, J. S., & Bisson, C. (2020). Finding evidence of green leasing in united states government-leased properties. Journal of Green Building, 15(1), 55-72. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Yaraghi, N., & Ravi, S. (2016). The Current and Future State of the Sharing Economy. Retrieved from [Link]
 44. Zhang, Y., Yao, D., & Zhang, C. (2020). Bank loan versus financial lease: how do traditional and innovative approaches within the banking sector influence economic growth? A comparative analysis between the US and China. Applied Economics, 1-18. [Google Scholar] [CrossRef]