Державний фінансовий менеджмент як основа інноваційного розвитку: порівняльний аналіз за країнами

Автори:
Мірдамед Мірсадиг Садигов огли1
1. Азербайджанський державний економічний університет (Азербайджан)
Сторінки:
191 - 201
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Sadigov, M. M.(2020). State Financial Management as the Basis for Innovative Development: Cross-Country Analysis. Marketing and Management of Innovations, 4, 191-201. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-15


Анотація

Ключовим елементом забезпечення ефективної державної діяльності є управління державними фінансовими ресурсами та координація його фінансових потоків. З огляду на стрімкі темпи розвитку інноваційних технологій та формування курсу розвитку країн на глобальну цифровізацію, існує потреба вивчити взаємозв'язок між рівнем інноваційного розвитку країни та її державним фінансовим менеджментом. У цій статті узагальнено аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії щодо місця та перспектив участі держави у формуванні основи для інноваційного розвитку. Основна мета дослідження - підтвердити гіпотезу про функціональні зв'язки між основними складовими бюджетних ресурсів та рівнем інноваційного розвитку країни. У зв’язку з цим масив вхідних даних представлений у вигляді дев’яти незалежних змінних (регресорів), чотири з яких позначають окремі статті доходів бюджету, а п’ять - видатків та двох залежних змінних (регресантів), які визначають рівень інноваційного розвитку країни. Дослідження впливу державних фінансових ресурсів на рівень інноваційного розвитку країни у статті проводиться в такій логічній послідовності: формування масиву вхідних даних; формалізація функціональних зв'язків між змінними шляхом побудови двох панельних багатофакторних регресійних моделей із випадковими ефектами та інтерпретації отриманих результатів. Дев'ять країн СНД та їх найближчі сусіди були обрані об'єктом дослідження на період з 2011 по 2018 рік. Дослідження емпірично підтверджує вищезазначену гіпотезу, про що свідчать наступні виявлені залежності. Рівень інноваційного розвитку (представлений індексом інновацій) залежить від змін у структурі державного бюджету, зокрема прямо пропорційно до оплати праці найманих працівників та обернено пропорційно до загальних доходів та інших витрат. У той же час зміна видатків на дослідження та розробки в країні прямо пропорційна статтям компенсація найманим працівникам та субсидія та інші трансферти, а також обернено пропорційна статті податкових надходжень та витрат. Результати дослідження можуть бути корисними для державних органів, які забезпечують управління державними фінансами та прагнуть оптимізувати діяльність для підтримки інноваційного розвитку країни.

 


Ключові слова
державне фінансове управління, державні витрати, державні доходи, інноваційний розвиток, країни СНД, регресійний аналіз.


Посилання
 1. Aljaloudi, J. A., & Warrad, T. A. (2020). Economic Growth and the Optimal Size of the Public sector in Jordan. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(3), 72-79. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Ayvazyan, S. A., & Mkhitaryan, V. S. (1998). Applied statistics and foundations of ecnometrics. Textbook for Universities, 1022.
 3. Balaraman, P. (2018). ICT and IT Initiatives in Public Governance − Benchmarking and Insights from Ethiopia. Business Ethics and Leadership, 2(1), 14-31. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Baranovskyi, O. I. (2020). Regulation of functional and structural transformational processes in the financial sector. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(32), 292-306. [Google Scholar] [CrossRef]   
 5. Baranovskyi, О. І. (2018). Quality of the transformational processes in the financial sector of the national economy: vectors of the measurement. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(26), 350-367. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Bhowmik, D. (2018). Financial Crises and Nexus Between Economic Growth and Foreign Direct Investment. Financial Markets, Institutions and Risks, 2(1), 58-74. [Google Scholar] [Google Scholar]
 7. Bilan, Y., Brychko, M., Buriak, A., & Vasilyeva, T. (2019). Financial, business and trust cycles: The issues of synchronization. Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet au Rijeci, 37(1), 113-138. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Bilan, Y., Lyeonov, S., Vasylieva, T., & Samusevych, Y. (2018). Does tax competition for capital define entrepreneurship trends in eastern europe? Online Journal Modelling the New Europe, (27). [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Bilan, Y., Rubanov, P., Vasylieva, T., & Lyeonov, S. (2019a). The influence of industry 4.0 on financial services: Determinants of alternative finance development. Polish Journal of Management Studies, 19(1), 70-93. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Bilan, Y., Vasilyeva, T., Lyeonov, S., & Bagmet, K. (2019b). Institutional complementarity for social and economic development. Business: Theory and Practice, 20, 103-115. [Google Scholar][CrossRef]
 11. Boiarko, I. M. (2016). Praxeological and situational approaches in the formation of strategic accounting. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(21), 80-90. [CrossRef]
 12. Brychko, M., Bilan, Y., Lyeonov, S., & Mentel, G. (2020). Trust crisis in the financial sector and macroeconomic stability: A structural equation modelling approach. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Chygryn, O., Petrushenko, Y., Vysochyna, A., & Vorontsova, A. (2018). Assessment of Fiscal Decentralization Influence on Social and Economic Development. Montenegrin Journal of Economics, 14(4), 69-84. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Didenko, I., Paucz-Olszewska, J., Lyeonov, S., Ostrowska-Dankiewicz, A., & Ciekanowski, Z. (2020). Social safety and behavioral aspects of populations financial inclusion: A multicountry analysis. Journal of International Studies, 13(2). [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Eddassi, H. (2020). Fiscal Regime and Tax Policy in Resource-Rich Countries In The Process Of Globalization: Literature Review. SocioEconomic Challenges, 4(2), 67-77. [Google Scholar][CrossRef]
 16. Fomina, J., & Vynnychenko, N. (2017). Fiscal transparency: cross-country comparisons. Business Ethics and Leadership, 1(2), 39-46. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Hrytsenko, L. L., Roienko, V., & Boiarko, I. M. (2018). Institutional background of the role of state in investment processes activation. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 1(24), 338-344. [CrossRef]
 18. Kaya, H. D. (2020). The Efficiency of the Financial System: A Comparison of Developed and Less Developed Countries. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(2), 16-24. [Google Scholar][CrossRef]
 19. Kolenikov, S. (2001) Applied econometric analysis in the statistical package Stata. School of Economics.
 20. Kuznyetsova, A. Y., & Klishchuk, O. V. (2017). Theoretical conception of price stability targeting arrangement: investigation of basic principles of implementation monetary regime. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(23), 388-396. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Lopez, B. S., & Alcaide, A. V. (2020). Blockchain, AI and IoT to Improve Governance, Financial Management and Control of Crisis: Case Study COVID-19. SocioEconomic Challenges, 4(2),78-89. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Molotok, I. (2020a). Analysis Of The Relevance Of Fiscal Decentralization In Ensuring Country Investment Attractiveness. SocioEconomic Challenges, 4(2), 99-105. [Google Scholar][CrossRef]
 23. Molotok, I. F. (2020b). Bibliometric and Trend Analysis of Budget Transparency. Business Ethics and Leadership, 4(2), 116-122. [Google Scholar] [CrossRef].
 24. Nguedie, Y. H. N. (2018). Corruption, Investment and Economic Growth in Developing Countries: A Panel Smooth Transition Regression Approach. SocioEconomic Challenges, 2(1), 63-68.[Google Scholar] [CrossRef]
 25. Nisa S., & Kavya M. S. (2018). An Evaluation of Financial Management System in Gulati Institute of Finance and Taxation an Autonomous Institution, Thiruvananthapuram, Kerala. Financial Markets, Institutions and Risks, 2(2), 40-57. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Pilia, G. (2017). Estonia and Lithuania in transition: A compared analysis of the change and its costs and benefits. Business Ethics and Leadership, 1(2), 12-19. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Rekunenko, I. I., Hrytsenko, L. L., Boiarko, I. M., & Kostyrko, R. A. (2019). Financial debt market in the system of indicators of development of the economy of the country. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(29), 430-439.
 28. Samoilikova, A. (2020). Financial Policy of Innovation Development Providing: The Impact Formalization. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(2), 5-15. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Sineviciene, L., Shkarupa, O., & Sysoyeva, L. (2018). Socio-economic and Political Channels for Promoting Innovation as a Basis for Increasing the Economic Security of the State: Comparison of Ukraine and the Countries of the European Union. SocioEconomic Challenges, 2(2), 81-93. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. The World bank. [Link]
 31. Vasilyeva, T., Bagmet, K., Bilan, S., & Seliga, R. (2020). Institutional development gap in the social sector: cross-country analysis. Economics and Sociology, 13(1), 271- 294. [Google Scholar][CrossRef]
 32. Vasilyeva, T., Lyeonov, S., Adamičková, I., & Bagmet, K. (2018). Institutional Quality of Social Sector: the Essence and Measurements. Economics and Sociology, 11(2), 248- 262. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Vovchak, O. D., Senyshch, P. M., & Melnyk, T. V. (2019). «Purging» of the banking system: impacton the key performance indicators of banks. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(28), 16-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Zakutnia, A. O., & Hayriyan, A. (2017). Transparency as competitive advantage of innovation driven companies. Business Ethics and Leadership, 1(1), 46-54. [Google Scholar] [CrossRef]