Банківське регулювання та інноваційний розвиток держави: посередницька роль фінансового розвитку

Автори:
Мурсалов Муслім Мурсал огли1
1. Азербайджанський державний економічний університет (Азербайджан)
Сторінки:
168 - 180
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Mursalov, M. (2020). Banking Regulations and Country’s Innovative Development: the Mediating Role of Financial Development. Marketing and Management of Innovations, 4, 168-180. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-13


Анотація

Ефективне фінансове регулювання забезпечує стрімкий розвиток інновацій та сприяє належному функціонуванню фінансових ринків. При цьому ефективний механізм функціонування фінансових ринків відіграє важливу роль при зменшенны витрат на фінансування, розподілі обмежених ресурсів, оцінці інноваційних проєктів та управлінні ризиками. У статті наголошено на обмеженості емпіричних досліджень щодо питань фінансового регулювання та інноваційного розвитку. Метою статті є емпіричне підтвердження взаємозв'язку між державним втручанням (зокрема за допомогою банківських норм та нагляду) та інноваційним зростанням країни з точки зору посередницької ролі фінансового розвитку. У роботі зазначено, що розвиток фінансових ринків та установ опосередковує шлях між фінансовим регулюванням та інноваційним розвитком в Азербайджані. Для реалізації практичної частини дослідження використанано метод моделювання структурних рівнянь (SEM). Аналіз панельних даних здійснено за допомогою статистичного пакету PATH у програмному забезпеченні STATISTICA. За результатами проведеного дослідження не виявлено суттєвого прямого впливу змін у нормативних показниках банківської системи та відношенні валютних позик до загальної суми позик на позицію Азербайджану в Глобальному інноваційному індексі та обсяги експорту високотехнологічної продукції. Результати дослідження дають підстави стверджувати, що державні регуляторні та наглядові втручання у банківській сфері змінюють поведінку фінансових установ та ринків, сприяючи створенню більш розвиненої та надійної фінансової системи з точки зору її доступності, глибини та ефективності. При цьому встановлено, що розвиток фінансових установ та ринків сприяє інноваційному розвитку країни. Отримані результати дають підстави стверджувати, що зменшення або ліквідація державного впливу на діяльність фінансових установ та ринків призводить до посилення системного ризику та дестабілізації фінансової системи. Таким чином, це перешкоджає розвитку інноваційного потенціалу.


Ключові слова
банківське регулювання та нагляд, Глобальний інноваційний індекс, експорт високих технологій, розвиток фінансових установ, розвиток фінансових ринків.


Посилання
 1. Ahmed, R. R., Vveinhardt, J., Streimikienė, D., Ashraf, M., & Channar, Z. A. (2017). Modified SERVQUAL model and effects of customer attitude and technology on customer satisfaction in banking industry: mediation, moderation and conditional process analysis. Journal of Business Economics and Management, 18(5), 974-1004. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Akhondzadeh, A. (2019). Analysis of the Factors Affecting the Implementation of Virtual R&D in Iranian Tile and Ceramic Companies Using Structural Equation Modeling Approach. SocioEconomic Challenges, 3(4), 86-96. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Akpoviroro, K. S., Akanmu, P. M., Olalekan, A., & Alhaji, S. A. (2018). Moderating Influence of Organizational Reward System on Employee’s Performance. SocioEconomic Challenges, 2(4), 114-122. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Al Halbusi, H., & Tehseen, S. (2018). The Effect of Electronic Word-Of-Mouth (EWOM) On Brand Im-age and Purchase Intention: A Conceptual Paper. SocioEconomic Challenges, 3(2), 83-94. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Alsua, C. J., Palacios-Fenech, J., & Ramirez, J. (2019). Social Preferences, Goal Orientation and Team Performance. Business Ethics and Leadership, 3(1), 6-17. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Andersen, T. B., & Tarp, F. (2003). Financial liberalization, financial development and economic growth in LDCs. Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association, 15(2), 189-209. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Ang, J. B. (2011). Financial development, liberalization and technological deepening. European Economic Review, 55(5), 688-701. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Bailliu, J. (2000). Private capital flows, financial development, and economic growth in developing countries (No. 2000-15). Bank of Canada. [Google Scholar]
 9. Balakrishnan, N., Barmalzan, G., & Haidari, A. (2016). Multivariate stochastic comparisons of multivariate mixture models and their applications. Journal of Multivariate Analysis, 145, 37-43. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Baranovskyi, O. I. (2020). Regulation of functional and structural transformational processes in the financial sector. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(32), 292-306. [Google Scholar] [CrossRef]   
 11. Baranovskyi, О. І. (2018). Quality of the transformational processes in the financial sector of the national economy: vectors of the measurement. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(26), 350-367. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Barth, J. R., & Caprio Jr, G. (2018). Regulation and supervision in financial development. In Handbook of Finance and Development. Edward Elgar Publishing, 393–418. [Google Scholar][CrossRef]
 13. Barth, J. R., Nolle, D. E., Phumiwasana, T., & Yago, G. (2003). A cross‐country analysis of the bank supervisory framework and bank performance. Financial Markets, Institutions & Instruments, 12(2), 67-120. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Bencivenga, V. R., & Smith, B. D. (1991). Financial intermediation and endogenous growth. The review of economic studies, 58(2), 195-209. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Black, B. S., & Gilson, R. J. (1998). Venture capital and the structure of capital markets: banks versus stock markets. Journal of financial economics, 47(3), 243-277. [Google Scholar][CrossRef]
 16. Boiarko, I. M. (2016). Praxeological and situational approaches in the formation of strategic accounting. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(21), 80-90. [CrossRef]
 17. Boot, A. W., Dezelan, S., & Milbourn, T. T. (2001). Regulation and the evolution of the financial services industry. In Challenges for central banking (pp. 39-58). Springer, Boston, MA. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Boyd, J. H., Levine, R., & Smith, B. D. (2001). The impact of inflation on financial sector performance. Journal of monetary Economics, 47(2), 221-248. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Brown, J. R., Martinsson, G., & Petersen, B. C. (2013). Law, stock markets, and innovation. The Journal of Finance, 68(4), 1517-1549. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Brychko, M., Bilan, Y., Lyeonov, S., & Mentel, G. (2020). Trust crisis in the financial sector and macroeconomic stability: a structural equation modelling approach. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-28. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Central Bank of the Republic of Azerbaijan. (2019). Statistical bulletin 12/31/2008 to 12/31/2019. Retrieved from [Link]
 22. Chinn, M. D., & Ito, H. (2006). What matters for financial development? Capital controls, institutions, and interactions. Journal of development economics, 81(1), 163-192. [Google Scholar][CrossRef]
 23. Demirguc-Kunt, A., & Detragiache, E. (1998). The determinants of banking crises in developing and developed countries. Staff Papers, 45(1), 81-109. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Deskar-Skrbic, M., Kotarski, K., & Brkic, L. (2019). Banking Regulation in Croatia: qualitative and quantitative assessment. In Policy-Making at the European Periphery (pp. 187-205). Palgrave Macmillan, Cham. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Didenko, O., & Dordevic, S. (2017). The optimization of banking regulation intensity from the perspective of finan-cial stability in banking sector: an empirical analysis. Financial markets, institutions and risks, 1(1), 43-53. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Dolgun, M. H., & Gunduz, L. (2018). Turkish Banking Industry: A CAMELS Analysis. Turkish Economy, 193–211. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Donoso, J. F. (2017). A simple index of innovation with complexity. Journal of informetrics, 11(1), 1-17. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Dovha, N., & Boychenko, V. (2017). Can banking innovations lead to new financial crisis: case of Central and Eastern Europe. Financial Markets, Institutions and Risks, 1(2), 80-86. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Erdem, M. S. (2010). Turkish banking system in the face of the global crisis. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Fred-Ojala, A., Sidhu, I., Johnsson, C., & Suoranta, M. (2018). The Berkeley Innovation Index: A Quantitative Approach to Measure, Track and Forecast Innovation Capability Within Individuals and Organizations. In International Conference on Mobile and Wireless Technology (pp. 311-320). Springer, Singapore. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Gompers, P., & Lerner, J. (1998). Venture capital distributions: Short‐run and long‐run reactions. The Journal of Finance, 53(6), 2161-2183. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Gompers, P., Kovner, A., Lerner, J., & Scharfstein, D. (2008). Venture capital investment cycles: The impact of public markets. Journal of financial economics, 87(1), 1-23. [Google Scholar][CrossRef]
 33. Goncharenko, T. (2020). From Business Modelling to the Leadership and Innovation in Business: Bibliometric Analysis (Banking as a Case). Business Ethics and Leadership, 4(1), 113-125. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Hellmann, T. (2002). A theory of strategic venture investing. Journal of financial economics, 64(2), 285-314. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Ho, C. Y., Huang, S., Shi, H., & Wu, J. (2018). Financial deepening and innovation: The role of political institutions. World Development, 109, 1-13. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Hrytsenko, L. L., Roienko, V., & Boiarko, I. M. (2018). Institutional background of the role of state in investment processes activation. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 1(24), 338-344. [CrossRef]
 37. Hsu, P. H., Tian, X., & Xu, Y. (2014). Financial development and innovation: Cross-country evidence. Journal of Financial Economics, 112(1), 116-135. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Islam, S. T., & Khan, M. Y. H. (2019). Evaluating the changes in the European Banking Regulation – MiFID and its possible effects on the Global Economy: A Theoretical Study. Financial Markets, Institutions and Risks, 3(4), 24-31. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Jovanovic, B., & Greenwood, J. (1990). Financial development, growth, and the distribution of income. Journal of Political Economy, 98(5), 1076-1107. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Kaehler, J., Weber, C. S., & Aref, H. S. D. (2014). The Iraqi Stock Market: Development and Determinants. Review of Middle East Economics and Finance, 10(2), 151-175. [Google Scholar][CrossRef]
 41. Karaoulanis, A. (2018). Strategic Transformation and Innovation towards Blue Ocean Creation in a Changing Corporate Reality. Business Ethics and Leadership, 2(2), 49-55. [Google Scholar][CrossRef]
 42. King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance, entrepreneurship and growth. Journal of Monetary economics, 32(3), 513-542. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Kozmenko, O. V., & Kuzmenko, O. V. (2011). Using structural modeling for studying the indicators of insurance and banking services markets. Actual problems of economics, (119), 284-292.[Google Scholar]
 44. Kuznyetsova, A. Y., & Klishchuk, O. V. (2017). Theoretical conception of price stability targeting arrangement: investigation of basic principles of implementation monetary regime. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(23), 388-396. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Laeven, L. (1999). Does financial liberalization relax financing constraints on firms?. The World Bank. [Google Scholar]
 46. Larsson, M., & Söderberg, G. (2017). Banking Development, the Global Financial Crisis and the Basel Regulations: 1995–2015. Finance and the Welfare State, 123–133. [Google Scholar][CrossRef]
 47. Lazarov, D., & Petreski, G. (2019). The role of innovations in fostering economic growth: an empirical analysis for selected CEE countries. International Journal of Business and Globalisation, 22(4), 716-728. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Lee, K., & Lu, W. (2015). Do bank regulation and supervision matter? Journal of Financial Economic Policy, 7(3), 275–288. [Google Scholar] [CrossRef]
 49. Lerner, J. (2000). Assessing the contribution of venture capital. the RAND Journal of Economics, 31(4), 674-692. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Lerner, J., Sorensen, M., & Strömberg, P. (2011). Private equity and long‐run investment: The case of innovation. The Journal of Finance, 66(2), 445-477. [Google Scholar] [CrossRef]
 51. Li, T. (2007). Banking Regulation around the World: Patterns, Determinants, and Impact. Journal of Emerging Market Finance, 6(1), 61-122. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Loayza, N., & Ranciere, R. (2004). Financial Development, Financial Fragility, and Growth. Policy Research Working Papers. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Lyeonov, S., Pimonenko, T., Bilan, Y., Streimikienė, D., & Mentel, G. (2019). Assessment of Green Investments’ Impact on Sustainable Development: Linking Gross Domestic Product Per Capita, Greenhouse Gas Emissions and Renewable Energy. Energies, 12(20), 3891. [Google Scholar] [CrossRef]
 54. Manso, G. (2011). Motivating innovation. The Journal of Finance, 66(5), 1823-1860. [Google Scholar] [CrossRef]
 55. McLean, R. D., Zhang, T., & Zhao, M. (2012). Why does the law matter? Investor protection and its effects on investment, finance, and growth. The Journal of Finance, 67(1), 313-350. [Google Scholar] [CrossRef]
 56. Muneeb, F. M., Chughtai, M. S., Anjum, U., & Ma, J. (2019). Fostering Employee’s Service Quality and Customer Satisfaction: Evidence from Emerging Pakistan. Business Ethics and Leadership, 3(3), 47-67. [Google Scholar] [CrossRef]
 57. Nanda, R., & Rhodes-Kropf, M. (2013). Investment cycles and startup innovation. Journal of Financial Economics, 110(2), 403-418. [Google Scholar] [CrossRef]
 58. Nanda, R., & Rhodes-Kropf, M. (2017). Financing risk and innovation. Management Science, 63(4), 901-918. [Google Scholar] [CrossRef]
 59. Naser, N. (2019). A Comprehensive Analysis of European Banking Soundness – Theoretical Study. Financial Markets, Institutions and Risks, 3(2), 17-43. [Google Scholar] [CrossRef]
 60. Ngo, V. M., & Pavelkova, D. (2017). Moderating and mediating effects of switching costs on the relationship between service value, customer satisfaction and customer loyalty: investigation of retail banking in Vietnam. Journal of International Studies, 10(1), 9–33. [Google Scholar] [CrossRef]
 61. Piazzesi, M., & Schneider, M. (2009). Inflation and the price of real assets (Vol. 423). Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department. [Google Scholar] [CrossRef]
 62. Rejeb, H. B., Morel-Guimarães, L., & Boly, V. (2008). Measuring innovation best practices: Improvement of an innovation index integrating threshold and synergy effects. Technovation, 28(12), 838-854. [Google Scholar] [CrossRef]
 63. Rekunenko, I. I., Hrytsenko, L. L., Boiarko, I. M., & Kostyrko, R. A. (2019). Financial debt market in the system of indicators of development of the economy of the country. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(29), 430-439.
 64. Samoilikova, A. (2020). Financial Policy of Innovation Development Providing: The Impact Formalization. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(2), 5-15. [Google Scholar] [CrossRef]
 65. Scharfstein, D. S., & Stein, J. C. (1990). Herd behavior and investment. The American economic review, 465-479. [Google Scholar]
 66. Schumpeter, J. (1911). The theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press. [Google Scholar]
 67. Sineviciene, L., Shkarupa, O., & Sysoyeva, L. (2018). Socio-economic and Political Channels for Promoting Innovation as a Basis for Increasing the Economic Security of the State: Comparison of Ukraine and the Countries of the European Union. SocioEconomic Challenges, 2(2), 81-93. [Google Scholar] [CrossRef]
 68. Sobel, M. E. (1982a). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. In Leinhardt, S. (Ed.), Sociological methodology, 13, 290–312. American Sociological Association. [Google Scholar] [CrossRef]
 69. Sobel, M. E. (1982b). Some new results on indirect effects and their standard errors in covariance structure models. Sociological Methodology, 16, 159-186. [Google Scholar] [CrossRef]
 70. Sohn, S. Y., Kim, D. H., & Jeon, S. Y. (2016). Re-evaluation of global innovation index based on a structural equation model. Technology Analysis & Strategic Management, 28(4), 492-505. [Google Scholar] [CrossRef]
 71. Tian, X., & Wang, T. Y. (2014). Tolerance for failure and corporate innovation. The Review of Financial Studies, 27(1), 211-255. [Google Scholar] [CrossRef]
 72. Umadia Sr. K., & Kasztelnik, K. (2020). The Financial Innovative Business Strategies of Small to Medium Scale Enterprises in Developing Country and Influence for the Global Economy Performance. SocioEconomic Challenges, 4(3), 20-32. [Google Scholar] [CrossRef]
 73. Vasylieva, T., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Kyrychenko, K. (2018). Macroeconomic Stability and Its Impact on the Economic Growth of the Country. Montenegrin Journal of Economics, 14(1), 159–170. [Google Scholar] [CrossRef]
 74. Vovchak, O. D., Senyshch, P. M., & Melnyk, T. V. (2019). «Purging» of the banking system: impacton the key performance indicators of banks. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(28), 16-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 75. Walsh, C. E. (2009). Inflation Targeting: What Have We Learned? International Finance, 12(2), 195–233. [Google Scholar] [CrossRef]
 76. Wang, D. H. M., Yu, T. H. K., & Liu, H. Q. (2013). Heterogeneous effect of high-tech industrial R&D spending on economic growth. Journal of Business Research, 66(10), 1990-1993. [Google Scholar] [CrossRef]
 77. Wang, F., Lo, J., & Lam, M. (2020). Mediating Effects of Stakeholders and Supervision on Corporate Social Responsibility. Business Ethics and Leadership, 4(1), 43-56. [Google Scholar][CrossRef]
 78. Xin, Y. (2019). Spatial effects of financial scale and financial structure on technological innovation of enterprises. Proceedings of the 2019 4th International Conference on Financial Innovation and Economic Development (ICFIED 2019). [Google Scholar] [CrossRef]