Використання цифрових технологій під час онлайн-шоппінгу: демографічні фактори

Автори:
Радован Бачик1, Беата Гавурова2, Річард Федорко1, Марія Олеарова1
1. Пряшівський університет у Пряшеві (Словаччина)
2. Технічний університет у Кошице (Словаччина)
Сторінки:
154 - 167
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Bacik, R., Gavurova, B., Fedorko, R., & Olearova, M. (2020). Using Digital Devices in the Online Shopping: a Study of Demographic Differences. Marketing and Management of Innovations, 4, 154-167. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-12


Анотація

У статті проаналізовано вплив нових цифрових каналів комунікації на купівельну поведінку споживачів в онлайн-середовищі. Метою статті є дослідженняпереваг цифрових комунікаційних платформ для здійснення покупок в Інтернеті. Авторами визначено, що основними пристоями  для онлайн-комунікації є смартфони, планшети, фаблети, лептопи, палмтопи та настільні комп'ютери. Детерміновану вибірку даних сформовано на основі результатів опитування 414 респондентів. Авторами систематизовано основні фактори, що впливають на вибір присторю для онлайн-комунікаці: гендер, вік, рівень освіти та частота покупок. Методологічним інструментарієм дослідження є непараметричні тести та регресійний аналіз з використанням порядкоих змінних. Емпіричні результати аналізу засвідчили, що Словаччина має відносно високий потенціал розвитку онлайн-торгівлі. Автороами наголошено на відсутності статистично значущого впливу гендерних відмінностей при виборі пристрою для онлайн-комікації. Так, визначено, що найбільш популярним пристроєм для здійснення онлайн-покупоксеред чоловіків та жінок є лептоп. У статті доведено, що розвиток інноваційних технологій забезпечить зростання рівня популярності серед споживачів викорситання планшетів та мобільних пристроїв при здійсненні олнайн-покупок. Результати аналізу підтвердили гіпотезу, що споживачіпокоління Х надають перевагу мобільним пристроям для здійснення покупок в Інтернеті. Результати дослідження мають практичне значення і можуть бути викорситанні бізнес-сектором при розробленні ефективної стратегії цифрового мракетингу. Авторами зазначено, що підприємства, які викорситовують у соїй діяльності цфрові канали комунікації зі споживачами мають більший рівень лояльності, а отже й можливості підвищення рівня прибутковості. У статті наголошено про необхідність подальших досліджень щодо визначення особливостей поведінки споживачів у онлай-середовищі. 


Ключові слова
цифрові пристрої, електронний бізнес, онлайн-торгівля, Словаччина, покоління, регресійний аналіз, непараметричні тести.


Посилання
 1. Agrebi, S., & Jallais, J. (2015). Explain the intention to use smartphones for mobile shopping. Journal of retailing and consumer services, 22, 16-23. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Almeida, F., Almeida, J., & Mota, M. (2019). Perceptions and Trends of Booking Online Payments in Tourism. Journal of Tourism and Services, 10(18), 1-15. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Arsenault, P. M. (2004). Validating generational differences. Leadership & Organization Development Journal. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bacík, R., Szabo, Z. K., & Fedorko, R. (2014). The Analytical Insight Into Customer Perception Of Quality Determinants Of The E-Commerce Model Business-To-Consumer Subjects In The Central European Countries. Quality Innovation Prosperity, 18(2), 15-26. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Bae, S., & Lee, T. (2011). Gender differences in consumers’ perception of online consumer reviews. Electronic Commerce Research, 11(2), 201-214. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Bang, Y., Han, K., Animesh, A., & Hwang, M. (2013, July). From Online to Mobile: Linking Consumers' Online Purchase Behaviors with Mobile Commerce Adoption. In PACIS (p. 128). [Google Scholar]
 7. Bhasker, B. (2013). Electronic commerce: framework, technologies and applications. Tata McGraw-Hill Education. [Google Scholar]
 8. Chaffey, D. (2009). E-business and E-commerce management. Strategy, implementation and practice, Pearson Education, London. 
 9. Chong, A. Y. L. (2013). Mobile commerce usage activities: The roles of demographic and motivation variables. Technological Forecasting and Social Change, 80(7), 1350-1359. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. ComScore. (2017). Mobile Marketing Statistics compilation. Retrieved from [Link]
 11. Deloitte. (2014). How digital technology is transforming health and social care. Retrieved from [Link]
 12. DESI. (2020). Use of internet services. Retrieved from [Link]
 13. Doherty, N. F. & Chadwick, F. (2010). Internet retailing: the past, the present and the future. International Journal of Retail & Distribution Management, 38(11/12), 943-965. [CrossRef]
 14. Doolin, B., Dillon, S., Thompson, F., & Corner, J. L. (2005). Perceived risk, the Internet shopping experience and online purchasing behavior: A New Zealand perspective. Journal of Global Information Management (JGIM), 13(2), 66-88. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Fuentes, C., Bäckström, K., & Svingstedt, A. (2017). Smartphones and the reconfiguration of retailscapes: Stores, shopping, and digitalization. Journal of Retailing and Consumer Services, 39, 270-278. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Gefen, D. (2002). Customer loyalty in e-commerce. Journal of the association for information systems, 3(1), 2. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Ghose, A., Goldfarb, A., & Han, S. P. (2013). How is the mobile Internet different? Search costs and local activities. Information Systems Research, 24(3), 613-631. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Global Web Index. (2017). Buying Online is Now Mobile-First. Retrieved from [Link]
 19. Goh, K. Y., Chu, J., & Wu, J. (2015). Mobile advertising: an empirical study of temporal and spatial differences in search behavior and advertising response. Journal of Interactive Marketing, 30, 34-45. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Goldsmith, R. E., & Goldsmith, E. B. (2002). Buying apparel over the Internet. Journal of Product and Brand Management, 11(2), 89-102. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Groß, M. (2015a). Exploring the acceptance of technology for mobile shopping: an empirical investigation among Smartphone users. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 25(3), 215-235. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Groß, M. (2015b). Mobile shopping: a classification framework and literature review. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(3), 221. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Hajli, M. N. (2014). A study of the impact of social media on consumers. International Journal of Market Research, 56(3), 387-404. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Haque, A., Sadeghzadeh, J., & Khatibi, A. (2006). Identifying potentiality online sales in Malaysia: A study on customer relationships online shopping. Journal of Applied Business Research (JABR), 22(4). [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Hart, C., Farrell, A. M., Stachow, G., Reed, G., & Cadogan, J. W. (2007). Enjoyment of the shopping experience: Impact on customers' repatronage intentions and gender influence. The Service Industries Journal, 27(5), 583-604. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Hasan, B. (2010). Exploring gender differences in online shopping attitude. Computers in Human Behavior, 26(4), 597-601. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Hu, X., Ocloo, C. E., Akaba, S., & Worwui-Brown, D. (2019). Effects of business to business e-commerce adoption on competitive advantage of small and medium-sized manufacturing enterprises. Economics and Sociology, 12(1), 80- 99. doi:10.14254/2071-789X.2019/12-1/4 
 28. Hwang, W., Jung, H. S., & Salvendy, G. (2006). Internationalisation of e-commerce: a comparison of online shopping preferences among Korean, Turkish and US populations. Behaviour & information technology, 25(1), 3-18. [Google Scholar] [CrosRef]
 29. Islam, M. Z., Low, P. K. C., & Hasan, I. (2013). Intention to use advanced mobile phone services (AMPS). Management Decision, 51(4), 824. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Jackson, L. A., Zhao, Y., Qiu, W., Kolenic III, A., Fitzgerald, H. E., Harold, R., & von Eye, A. (2008). Culture, gender and information technology use: A comparison of Chinese and US children. Computers in human behavior, 24(6), 2817-2829. [Google Scholar] []CrossRef
 31. Kaplan, L. B., Szybillo, G. J., & Jacoby, J. (1974). Components of perceived risk in product purchase: A cross-validation. Journal of applied Psychology, 59(3), 287. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Klepochova, D., & Kopanicova, J. (2012). Generacie X, Y a trvalo udržateľna spotreba. Hodnoty, postoje a ich zobrazenie v spotrebiteľskom spravaní.
 33. Kotler, P., & Armstrong, G. (2004). Marketing. Praha: Grada, 2004. 855 s. 
 34. Kozacka, P. (2014). Demografické zmeny – blížiaca sa pohroma pre organizacie. [Link]
 35. Li, M., Dong, Z. Y., & Chen, X. (2012). Factors influencing consumption experience of mobile commerce: A study from experiential view. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 22(2), 120-141. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Liang, T. P., & Turban, E. (2011). Introduction to the special issue social commerce: a research framework for social commerce. International Journal of electronic commerce, 16(2), 5-14. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Mifsud, L. (2004). Research in the use of handheld technologies in compulsory education: A review of literature. Agder University College, Dept. of Information Systems, Kristiansand, Norway. [Google Scholar]
 38. Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a sportu Slovenskej Respubliky. (2018). Výrocné spravy o stave vysokého Skolstva. Retrieved from [Link]
 39. Mishchuk, H., Bilan, Y., & Pavlushenko, L. (2016). Knowledge management systems: issues in enterprise human capital management implementation in transition economy. Polish Journal of Management Studies, 14(1), 163-173. DOI: 10.17512/pjms.2016.14.1.15
 40. Mitra, S., Dangwal, R., Chatterjee, S., Jha, S., Bisht, R. S., & Kapur, P. (2005). Acquisition of computing literacy on shared public computers: Children and the «hole in the wall». Australasian Journal of Educational Technology, 21(3). [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Mueller, J., Hutter, K., Fueller, J., & Matzler, K. (2011). Virtual worlds as knowledge management platform–a practice‐perspective. Information Systems Journal, 6(21), 479-501. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Osman, S., Yin-Fah, B. C., & Hooi-Choo, B. (2010). Undergraduates and online purchasing behavior. Asian Social Science, 6(10), 133-146. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Paynter, J., & Lim, J. (2001). Drivers and impediments to e-commerce in Malaysia. Malaysian Journal of Library & Information Science, 6(2), 1-19. [Google Scholar]
 44. Pescher, C., Reichhart, P., & Spann, M. (2014). Consumer decision-making processes in mobile viral marketing campaigns. Journal of interactive marketing, 28(1), 43-54. [Google Scholar][CrossRef]
 45. Potosky, D. (2007). The Internet knowledge (iKnow) measure. Computers in Human behavior, 23(6), 2760-2777. [Google Scholar]
 46. Roudposhti, V.M., Nilashi, M., Mardani, A., Streimikiene, D., Samad, S., & Ibrahim, O. (2018). A new model for customer purchase intention in ecommerce recommendation agents. Journal of International Studies, 11(4), 237-253. doi:10.14254/2071-8330.2018/11-4/17 
 47. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovation. 5th ed. The Free Press, Ny.Y.
 48. Statista. (2017). When purchasing products or services, how often do you use the following device. Retrieved from [Link]
 49. Stefko, R., Habanik, J., & Butoracova-Sindleryova, I. (2010). Marketing instrumentary in the process of project acceptation within the acceleration of back-warded regions development (Slovak title below). Ekonomický casopis (Journal of Economics), 5(58), 512-526. [Google Scholar]
 50. Sultan, F., Rohm, A. J., & Gao, T. T. (2009). Factors influencing consumer acceptance of mobile marketing: a two-country study of youth markets. Journal of Interactive Marketing, 23(4), 308-320. [Google Scholar] [CrossRef]
 51. Yang, K. (2012). Consumer technology traits in determining mobile shopping adoption: An application of the extended theory of planned behavior. Journal of Retailing and Consumer Services, 19(5), 484-491. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Yang, K., & Kim, H. Y. (2012). Mobile shopping motivation: An application of multiple discriminant analysis. International Journal of Retail and Distribution Management, 40(10), 778-789. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Zhang, Y. (2005). Age, gender, and Internet attitudes among employees in the business world. Computers in Human Behavior, 21(1), 1-10. [Google Scholar]
 54. Zhou, L., Dai, L., & Zhang, D. (2007). Online shopping acceptance model-A critical survey of consumer factors in online shopping. Journal of Electronic commerce research, 8(1). [Google Scholar]