Фактори впливу на екологічносвідому поведінку споживачів: зелена реклама як модератор

Автори:
Сайед Асад Хуссейн1, Мірза Амін Ул Хак1, Ясір Алі Соомро2
1. Університет Ікра (Пакистан)
2. Університет короля Абдул-Азіза (Саудівська Аравія)
Сторінки:
144 - 153
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Hussain, S. A., Haq, M. A. U., & Soomro, Y. A. (2020). Factors Influencing Consumers’ Green Purchase Behavior: Green Advertising as Moderator. Marketing and Management of Innovations, 4, 144-153. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-11


Анотація

У статті проаналізовано роль екологічної свідомості споживачів при прийнятті рішення щодо придбання товарів. Авторами відмічено, що посидення дії негативних наслдків деградації навколишнього природного середовища на різні сфери суспільного життя провокує активізацію наукових досліджень у даному напрямі. У статті визначено, що компанії використовують зелений маркетинг та рекламу як засіб впливу на поведінку споживачів. Метою статті є дослідження посередницької ролі зеленої реклами на екологічносвідому поведінку споживачів. Детерміновану вибірку даних сформовано на основі результатів опитування 458 споживачів. Емпіричне дослідження проведено з використанням інструментарію кількісного аналізу. Авторами гіпотези дослідження перевірено за допомогою методів факторного аналізу та аналізу модерації. Незалежними змінними дослідження є: рівень стурбованості споживачів екологічними проблемами, самооцінка споживачів та соціальний вплив на прийняття рішень споживачами. Результати регресійного аналізу засвідчили, що незалежні змінні мають статистично значущий вплив на екологічносвідомуповедінку споживачів. При цьому рівень стурбованостьі екологічними проблемами та самооцінка мають більший вплив на поведінку споживачів. За результатами аналізу модерації встановлено, що зелена реклама має статистично значущий позитивний зв’язок між рівнем стурбованості екологічними проблемами, самооцінкою, соціальним впливом та екологічнносвідомою поведінкою споживачів. У ході дослідження встановлено, що маркетологи можуть підвищувати екологічнносвідому поведінкуспоживачів. При цьому врахування вищезазначених детермінант споживацької поведінки при розробленні зеленої маркетингової політики та стратегій просування товарів, сприятиме мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище. Авторами зазначено, що зелена реклама сприяє підвищенню купівельної спроможності, зростанню рівня екологічної свідомості населення та обізнаності про шляхи мімінмізації екодеструктивного впливу на навколишнє природне середовище. Результати дослідження мають практичне значення і можуть бути прийняті до впровадження при розробленні ефективних маркетингових стратегій, спрямованих на підтримку екологічносвідомої поведінки споживачів.


Ключові слова
зелена купівельна поведінка, зелені продукти, стале споживання, еко-дружнє середовище, соціальний вплив, самооцінка, зелена реклама.


Посилання
 1. Achchuthan, S., & Thirunavukkarasu, V. (2016). Quest for green consumerism in Sri Lankan context: An application of comprehensive model. Asian Journal of Empirical Research, 6(3), 59-76. [Google Scholar]
 2. Ahmad, A. N. E. E. S., & Thyagaraj, K. S. (2015). Consumer’s intention to purchase green brands: The roles of environmental concern, environmental knowledge and self expressive benefits. Current World Environment, 10(3), 879-889. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.). In Action-control: From cognition to behavior (pp. 11-39). Heidelberg: Springer. [Google Scholar]
 4. Ajzen, I. (1987). Attitudes, traits, and actions: Dispositional prediction of behavior in personality and social psychology. In L. Berkowitz (Ed.). In Advances in experimental social psychology(Vol. 20, pp. l-63). New York: Academic Press. [Google Scholar]
 5. Almossawi, M. (2014). Promoting green purchase behavior to the youth (case of Bahrain). British Journal of Marketing Studies, 2(5), 1-16. [Google Scholar]
 6. Aman, A. L., Harun, A., & Hussein, Z. (2012). The influence of environmental knowledge and concern on green purchase intention the role of attitude as a mediating variable. British Journal of Arts and Social Sciences, 7(2), 145-167. [Google Scholar]
 7. Ansar, N. (2013). Impact of green marketing on consumer purchase intention. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(11), 650. [Google Scholar]
 8. Anvar, M., & Venter, M. (2014). Attitudes and purchase behaviour of green products among generation y consumers in South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(21), 183. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Awan, A. G., Ismail, M., Majeed, F., & Ghazal, F. (2015). Effects of advertisement on consumer’s buying behaviour with references to FMCGs in southern Punjab-Pakistan. Journal of Marketing and Consumer Research, 19, 22-30. [Google Scholar]
 10. Bargh, J. A., Gollwitzer, P. M., Lee-Chai, A., Barndollar, K., & Trötschel, R. (2001). The automated will: nonconscious activation and pursuit of behavioral goals. Journal of personality and social psychology, 81(6), 1014. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173. [Google Scholar]
 12. Bhutto, M. Y., Zeng, F., Soomro, Y. A., & Khan, M. A. (2019). Young Chinese consumer decision making in buying green products: An application of theory of planned behavior with gender and price transparency. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 13(3), 599-619. [Google Scholar]
 13. Boztepe, A. (2012). Green marketing and its impact on consumer buying behavior. European Journal of Economic & Political Studies, 5(1), 5-21. [Google Scholar]
 14. Carlson, L., Grove, S. J., & Kangun, N. (1993). A content analysis of environmental advertising claims: A matrix method approach. Journal of advertising, 22(3), 27-39. [Google Scholar][CrossRef]
 15. Carlson, L., Grove, S. J., Kangun, N., & Polonsky, M. J. (1996). An international comparison of environmental advertising: substantive versus associative claims. Journal of Macromarketing, 16(2), 57-68. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Chan, R. Y. (2004). Consumer responses to environmental advertising in China. Marketing Intelligence & Planning, 22(4), 427-437. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Chan, R. Y., & Lau, L. B. (2002). Explaining green purchasing behavior: A cross-cultural study on American and Chinese consumers. Journal of international consumer marketing, 14(2-3), 9-40. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Chan, R. Y., Leung, T. K. P., & Wong, Y. H. (2006). The effectiveness of environmental claims for services advertising. Journal of Services Marketing. 20(4), 233-250. [Google Scholar][CrossRef]
 19. Chaudhary, R., & Bisai, S. (2018). Factors influencing green purchase behavior of millennials in India. Management of Environmental Quality: An International Journal, 29(5), 798-812. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Chekima, B., Wafa, S. A. W. S. K., Igau, O. A., & Chekima, S. (2015). Determinant factors of consumers’ green purchase intention: The moderating role of environmental advertising. Asian Social Science, 11(10), 318. [Google Scholar]
 21. Comrey, A. L., & Lee, H. B. (2013). A first course in factor analysis. Psychology press. [Google Scholar]
 22. Dagher, G. K., & Itani, O. (2014). Factors influencing green purchasing behaviour: Empirical evidence from the Lebanese consumers. Journal of Consumer Behaviour, 13(3), 188-195. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Dagher, G., Itani, O., & Kassar, A. N. (2015). The impact of environment concern and attitude on green purchasing behavior: Gender as the moderator. Contemporary Management Research, 11(2).179-206. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Datta, S. K. (2011). Pro-environmental concern influencing green buying: A study on Indian consumers. International Journal of Business and management, 6(6), 124. [Google Scholar]
 25. Fishbein, M., Jaccard, J., Davidson, A. R., Ajzen, I., & Loken, B. (1980). Predicting and understanding family planning behaviors. In Understanding attitudes and predicting social behavior. Prentice Hall. [Google Scholar]
 26. Hartmann, P., Ibáñez, V. A., & Sainz, F. J. F. (2005). Green branding effects on attitude: functional versus emotional positioning strategies. Marketing intelligence & planning. 23 (1), 9-29. [Google Scholar] [CrossRef] 
 27. Jaiswal, D., & Singh, B. (2018). Toward sustainable consumption: Investigating the determinants of green buying behaviour of Indian consumers. Business Strategy & Development, 1(1), 64-73. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Kalafatis, S. P., Pollard, M., East, R., & Tsogas, M. H. (1999). Green marketing and Ajzen’s theory of planned behaviour: a cross‐market examination. Journal of consumer marketing, 16(5), 441-460. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Karunanayake, R. T., & Wanninayake, W. B. (2015). Impact of key purchasing determinants on purchase intention of hybrid vehicle brand in Srilanka, an empirical study. Journal of Marketing Management, 3(1), 40-45. [Google Scholar]
 30. Kim, J., & Damhorst, M. L. (2010). Effects of level of internet retailer’s service quality on perceived apparel quality, perceived service quality, perceived value, satisfaction, and behavioral intentions toward an internet retailer. Clothing and Textiles Research Journal, 28(1), 56-73. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Kong, W., Harun, A., Sulong, R. S., & Lily, J. (2014). The influence of consumers’ perception of green products on green purchase intention. International Journal of Asian Social Science, 4(8), 924-939. [Google Scholar]
 32. Kong, Y., & Zhang, A. (2013). Consumer response to green advertising: the influence of product involvement. Asian journal of communication, 23(4), 428-447. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Lasuin, C. A., & Ng, Y. C. (2014). Factors influencing green purchase intention among university students. Malaysian Journal of Business and Economics, 1(2). [Google Scholar]
 34. Li, Y., Xu, Z., & Xu, F. (2018). Perceived control and purchase intention in online shopping: The mediating role of self-efficacy. Social Behavior and Personality: an international journal, 46(1), 99-105. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Lu, T. K., Majid, N. F. N., Harun, N. H., & Othman, N. (2014). Assessing the variables that influence the intention of green purchase. Proceedings of the Social Sciences Research ICSSR, 9-10. [Google Scholar]
 36. MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological methods, 4(1), 84. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Mei, O. J., Ling, K. C., & Piew, T. H. (2012). The antecedents of green purchase intention among Malaysian consumers. Asian Social Science, 8(13), 248. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Mishra, P., & Sharma, P. (2010). Green marketing in India: Emerging opportunities and challenges. Journal of Engineering, Science and Management Education, 3(1), 9-14. [Google Scholar]
 39. Peterson, R. A. (1994). A meta-analysis of Cronbach's coefficient alpha. Journal of Consumer Research, 21(2), 381-391. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Ramayah, T., Lee, J. W. C., & Mohamad, O. (2010). Green product purchase intention: Some insights from a developing country. Resources, Conservation and Recycling, 54(12), 1419-1427. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Rios, F. J. M., Martinez, T. L., Moreno, F. F., & Soriano, P. C. (2006). Improving attitudes toward brands with environmental associations: an experimental approach. Journal of consumer marketing.23(1), 26-33. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Soomro, Y. A. (2018). Does subliminal advertisement affect consumer behavior? An exploratory comparative analysis between marketing and non-marketing professionals. The Fourth Scientific Conference on Economics and Managerial Studies, 3, pp. 17-20 [Google Scholar]
 43. Soomro, Y. A. (2019a). Antecedents of brand loyalty in the fashion industry of Pakistan: Moderating effect of Individual-level collectivist values. MPRA , 6, 33–46. [Google Scholar]
 44. Soomro, Y. A. (2019b). Understanding the adoption of SADAD E-payments: UTAUT combined with religiosity as moderator. International Journal of E-Business Research, 15(1), 55-74. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Suki, N. M. (2016). Green product purchase intention: impact of green brands, attitude, and knowledge. British Food Journal, 118(12), 2893-2910. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Vazifehdoust, H., Taleghani, M., Esmaeilpour, F., & Nazari, K. (2013). Purchasing green to become greener: Factors influence consumers’ green purchasing behavior. Management Science Letters, 3(9), 2489-2500. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Yusof, J. M., Singh, G. K. B., & Razak, R. A. (2013). Purchase intention of environment-friendly automobile. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 85, 400-410. [Google Scholar] [CrossRef]