Інновації в державному управлінні системою охорони здоров’я: прогнозування наслідків COVID-19 на соціальний, інвестиційний та підприємницький розвиток в країні

Автори:
Тетяна Васильєва1, Ольга Кузьменко1, Мусєва Наіля Рашид2, Сергій Войтович3, Марія Каща1, Гліб Лєонов4
1. Сумський державний університет (Україна)
2. Азербайджанський Університет Туризму і Менеджменту (Азербайджан)
3. Університет ім. Олександра Дубчека (Словаччина)
4. Технічний університет Гамбурга (Німеччина)
Сторінки:
11 - 25
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Vasylieva, T., Kuzmenko, O., Rashid, M. N., Vojtovic, S., Kascha, M., & Lieonov, H. (2020). Innovations in government management of the healthcare system: forecasting of covid-19 consequences in social, investment and business development. Marketing and Management of Innovations, 4, 11-25. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-01


Анотація

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання необхідності проведення інноваційної політики урядом у сфері охорони здоров’я у зв’язку з трансформацією траєкторії соціально-економічного розвитку країни через пандемію COVID-19. Основною метою даного дослідження є прогнозування двох сценаріїв розвитку основних показників соціально-економічного розвитку країни: з урахуванням пандемії COVID-19 та можливий перебіг подій без впливу епідеміологічних загроз. Систематизація літературних джерел та підходів щодо проведення інноваційної діяльності та визначення обсягу негативних наслідків для національної економіки, через введення карантинних обмежень засвідчила, що це питання є досить актуальним по всьому світі. Дослідження питання трансформації траєкторії економічного розвитку України в статті здійснено в наступній логічній послідовності: 1) збір статистичної інформації, що включає 118 індикаторів соціального розвитку, стану капітального інвестування та ділових очікувань підприємств України та відсіювання мультиколінеарних показників серед них; 2) проведення декомпозиції часових рядів окремо для проміжку за 5 років до карантину та з урахуванням впливу пандемії; 3) прогнозування наслідків пандемії по досліджуваним індикаторам економічного розвитку у 2020-2022 роках за допомогою перетворення часового ряду в ряд Фур‘є. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи перевірки на мультиколінеарність коефіцієнтами Пірсона, декомпозиції адитивних моделей на трендову та циклічну складову, виділення циклічних коливань методом швидкого перетворення Фур’є, екстраполяція побудованих моделей на наступні роки та перевірка якості побудованих моделей за допомогою F-тесту, періодом дослідження обрано щоквартальні дані за 2015-2020 роки. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що серед досліджуваних факторів соціально-економічного розвитку велика частина зазнала значних трансформацій, через введення урядом карантинних обмежень. Це обумовлює необхідність проведення інноваційної політики у сфері охорони здоров’я для мінімізації подібних наслідків у майбутньому. 

 


Ключові слова
ряди Фур'є, прогнозування, COVID-19, інновації, декомпозиція часового ряду, охорона здоров’я.


Посилання
 1. Abi Younes, G., Ayoubi, C., Ballester, O., Cristelli, G., de Rassenfosse, G., Foray, D., ... & Zhou, L. (2020). COVID-19: Insights from innovation economists. Science and Public Policy[CrossRef] [Google Scholar]
 2. Al Halbusi, H.,& Tehseen, S. (2018). The Effect of Electronic Word-Of-Mouth (EWOM) On Brand Image and Purchase Intention: A Conceptual Paper. SocioEconomic Challenges3(2), 83-94. [CrossRef] [Google Scholar]
 3. Bilan, Y., Vasylieva, T., Lyeonov, S., & Tiutiunyk, I. (2019b). Shadow economy and its impact on demand at the investment market of the country. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(2), 27-43. [CrossRef] [Google Scholar]
 4. Bilan, Y., Brychko, M., Buriak, A., & Vasilyeva, T. (2019a). Financial, business and trust cycles: the issues of synchronization. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics. Journal of Economics and Business37(1), 113–138. [CrossRef] [Google Scholar]
 5. Delanoy, N.,& Kasztelnik, K. (2020). Business Open Big Data Analytics to Support Innovative Leadership Decision in Canada. Business Ethics and Leadership4(2), 56-74. [CrossRef] [Google Scholar]
 6. Dutta, P., Dutta, U., Hasan, S., Sarkar, S., & Sana, T. (2020). Educate, Empower And Protect People Through Timely Authentic Information: Explore How Bangladeshi Newspapers Response To COVID-19 Pandemic. SocioEconomic Challenges, 4(3), 93-103. [CrossRef] [Google Scholar]
 7. George, G., Lakhani, K. R., & Puranam, P. (2020). What has changed? The Impact of Covid Pandemic on the Technology and Innovation Management Research Agenda. Journal of Management Studies57(8), 1754-1758. [CrossRef] [Google Scholar]
 8. Goncharenko, T. (2020). From Business Modelling to the Leadership and Innovation in Business: Bibliometric Analysis (Banking as a Case). Business Ethics and Leadership4(1), 113-125. [CrossRef] [Google Scholar]
 9. Gupta, K. (2019). Asset Pricing Models and Stock Selection Ability of the Indian Mutual Fund Managers: An Empirical Study of Open-ended Growth Equity Schemes. Financial Markets, Institutions and Risks, 3(3), 49-62. [CrossRef] [Google Scholar]
 10. Haber, N. (2020). Review 1: «Preprinting a pandemic: the role of preprints in the COVID-19 pandemic». Rapid Reviews COVID-19. [CrossRef]
 11. Heinonen, K., & Strandvik, T. (2020). Reframing service innovation: COVID-19 as a catalyst for imposed service innovation. Journal of Service Management[CrossRef] [Google Scholar]
 12. Ibragimov, Z., Lyeonov, S. & Pimonenko, T. (2019). Green investing for SDGS: EU experience for developing countries. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development «Socio Economic Problems of Sustainable Development», 868-877. [Google Scholar]
 13. Khomenko, L., Saher, L., & Polcyn, J. (2020). Analysis Of The Marketing Activities In The Blood Service: Bibliometric Analysis. Health Economics and Management Review1, 20-36. [CrossRef] [Google Scholar]
 14. Kotenko, N. V., Serdiuk, S. G., & Saltykova, A. V. (2015). Marketing management tools of funding and promotion services of non-governmental organizations. Marketing and Management of Innovations, 4, 20-33. [Google Scholar]
 15. Kuzmenko, O. V., & Koibichuk, V. V. (2018). Econometric modeling of the influence of relevant indicators of gender policy on the efficiency of a banking system. Cybernetics and Systems Analysis54(5), 687-695. [CrossRef] [Google Scholar]
 16. Kuzmenko, O., Lieonov, S., & Kashcha, M. (2020). Financial, economic, environmental and social determinants for Ukrainian regions differentiation by the vulnerability level to COVID-19. Financial and credit activity: problems of theory and practice3 (34), 270-282 . [CrossRef]
 17. Lee, S. M., & Trimi, S. (2020). Convergence innovation in the digital age and in the COVID-19 pandemic crisis. Journal of Business Research123, 14-22. [CrossRef][Google Scholar]
 18. Leonov, S. V., Vasilyeva, T. A., & Shvindina, H. O. (2017). Methodological approach to design the organizational development evaluation system. Scientific bulletin of Polissia2-3(11), 51–56. [CrossRef] [Google Scholar]
 19. Levchenko, V., Boyko, A., Bozhenko, V., & Mynenko, S. (2019). Money laundering risk in developing and transitive economies: analysis of cyclic component of time series. Business: Theory and Practice, 20, 492-508. [CrossRef] [Google Scholar]
 20. Lopez, B. S., & Alcaide, A. V. (2020). Blockchain, AI and IoT to Improve Governance, Financial Management and Control of Crisis: Case Study COVID-19. SocioEconomic Challenges, 4(2), 78-89. [CrossRef][Google Scholar]
 21. Mallinson, D. J. (2020). Cooperation and Conflict in State and Local Innovation During COVID-19. The American Review of Public Administration, 50(6–7), 543–550. [CrossRef] [Google Scholar]
 22. Marcel, D. T. A. (2019). Impact of the Foreign Direct Investment on Economic growth on the Re-public of Benin. Financial Markets, Institutions and Risks3(2), 69-78. [CrossRef] [Google Scholar]
 23. Oliinyk, V., & Kozmenko, O. (2019). Optimization of investment portfolio management. Serbian Journal of Management14(2), 373–387. [CrossRef] [Google Scholar]
 24. Probst, D. T., & Kasztelnik, K. (2020). The Observational Research Study with the Trends in Healthcare Training and Leadership Ethics in The United States. Business Ethics and Leadership, 4(3), 6-24. [CrossRef] [Google Scholar]
 25. Samoilikova, A. (2020). Financial Policy of Innovation Development Providing: The Impact FormalizationFinancial Markets, Institutions and Risks4(2), 5-15. [CrossRef][Google Scholar]
 26. Sirenko, N., Poltorak, A., Melnik, O., Lutsenko, A., & Borysenko, L. (2020). Innovative approaches for the evaluation and forecasting of debt levels of the security in Ukraine. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice3(34), 207–218. [CrossRef] [Google Scholar]
 27. The National Health Service of Ukraine [Link]
 28. The State Statistics Service of Ukraine. (2020). [Link]
 29. Tovmasyan, G., & Minasyan, D. (2020). The Impact of Motivation on Work Efficiency for Both Employers and Employees also During COVID-19 Pandemic: Case Study from Armenia. Business Ethics and Leadership, 4(3), 25-35. [CrossRef] [Google Scholar]
 30. Toyin, O. W., & Oludayol, A. E. (2020). Dynamic Effects of Foreign Portfolio Investment on Economic Growth in Nigeria. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(3), 5-12. [CrossRef] [Google Scholar]
 31. Umadia Sr, K., & Kasztelnik, K. (2020). The Financial Innovative Business Strategies of Small to Medium Scale Enterprises in Developing Country and Influence for the Global Economy Performance. SocioEconomic Challenges, 4(3), 20-32. [CrossRef] [Google Scholar]
 32. Vasilyeva, T., Kuzmenko, O., Bozhenko, V., & Kolotilina, O. (2019). Assessing the dynamics of bifurcation transformations in the economy. SHS Web of Conferences, 65, 04006. [CrossRef][Google Scholar]
 33. Vasylieva, T. A., Lieonov, S. V., Petrushenko, Y. M., & Vorontsova, A. S. (2017). Investments in the system of lifelong education as an effective factor of socio-economic development. Financial and credit activity: problems of theory and practice2(23), 426-436. [CrossRef] [Google Scholar]
 34. Woolliscroft, J. O. (2020). Innovation in Response to the COVID-19 Pandemic Crisis. Academic medicine : journal of the Association of American Medical Colleges95(8), 1140–1142. [CrossRef] [Google Scholar]
 35. Yarovenko, H. (2020). Research of relationship between information security and country development factors. ΛΌГOΣ, 37-38. [CrossRef] [Google Scholar]
 36. Yarovenko, H., Kuzmenko, O., & Stumpo, M. (2020). Strategy for Determining Country Ranking by Level of Cybersecurity. Financial Markets, Institutions and Risks, 4(3), 124-137. [CrossRef][Google Scholar]
 37. Yelnikova, J.,& Kwilinski, A. (2020). Impact-Investing in The Healthcare in Terms of the New Socially Responsible State Investment Policy. Business Ethics and Leadership, 4(3), 57-64. [CrossRef] [Google Scholar]