Інновації в управлінні знаннями: емпіричне дослідження на прикладі комерційних та ісламських банків Йорданії

Автори:
Халед Абдул Кадір Аль-Омарі1, Надер Мохамед Ель-Гурна1, Зіяд Салех Аломарі1, Рокая Альбдаріін1, Ахмед Аль-Она1
1. Університет Джадара (Йорданія)
Сторінки:
102 - 119
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Alomari, K. A. K., Aljawarneh, N. M., Alomari, Z. S., Albdareen, R., & Alawneh, A. (2020). Innovations in Knowledge Management Perspectives: An Empirical Study in the Jordanian Commercial and Islamic Banks. Marketing and Management of Innovations, 4, 102-119. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.4-08


Анотація

Метою статті є аналіз системи управління знаннями з метою виколремлення напрямиів підвищення ефективності роботи банків Йорданії. У рамках розробленої системи, авторами проаналізувано блоки показників, що оцінюють процеси пізнання, перспективи використання знань. Емпіричне дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки з 327 співробітників (директори, генеральні директори, заступники, помічники менеджерів і керівників), які працюють в шести комерційних та ісламсько-комерційних банках Йорданії. При цьому детермінована вибірка дослідження сформована на основі відповідей 193 респондентів. Практичну реалізацію усіх етапів дослідження здійснено з використанням програмного забезпечення AMOS. За отриманими результатами пат-аналізу встановлено, що оптимальна модель дослідження виключає процес діагностики знань з процесів пізнання. Встановлено, що рівень організаційної культури є модеруючою змінною, що опосередковнао впливає на ефективність системи управілння в банках Йорданії. Враховуючи отримані результати, авторами виявлено відмінності в ефективності системи управління знаннями для підвищення продуктивності в йорданських комерційних та ісламських банках. Результати дослідження засвідчили наявність статистично значущого між інформаційними технологіями, управлінням знаннями та корпоративними цінностями. У ході дослідження встановлено, що керівництво банків не було зацікавлене в кооперації з університетами та дослідницькими центрами. Так, вони покладались на наявні знання, які розробляли на експериментальній основі або переймали досвід інших фінансових установ. Результати дослідження підтверджують, що практика управління знаннями сприяє підвищенню ефективності та розвитку людських ресурсів в наукомістких галузях з надання. Доведено, що ефективна система управління знаннями в банках Йорданії обумовлює підвищення рівня задоволеність співробітників роботою в операційному бізнесі і якістю отриманих знань. У свою чергу, це провокує підвищення якості надання банківських послуг та рівня довіри до банків. За результатами дослідження виокремлено низку рекомендацій для керівництва банків, а саме: розробляти та оновлювати банківські системи; залучати висококваліфікованих професіоналів для підвищення кваліфікації працівників; співпрацювати з експертами та дослідниками у даній сфері; застосовувати моделі, які спрямовані на своєчаснй діагностику знань людських ресурсів. Менеджменту банків доцільно приділяти увагу підвищенню рівня банківських знань та удосконалення процесів управління знаннями.


Ключові слова
процеси пізнання, перспективи знань, збалансована система показників.


Посилання
 1. Abualoush, S. H., Obeidat, A. M., Tarhini, A., & Al-Badi, A. (2018). The role of employees’ empowerment as an intermediary variable between knowledge management and information systems on employees’ performance. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Alavi, M. (1997). Knowledge Management and knowledge Systems. Knowing Medford: New Jersey. 
 3. Al-Badarin, R. Q., & Al-Azzeam, A. H. (2017). Job design and its impact on the job strain: Analyzing the job as a moderating variable in the private hospitals in Irbid. International Journal of Humanities and Social Science, 7(3), 152-168. [Google Scholar]
 4. Al-Bdareen, R., & Khasawneh, H. (2019). Human resources staffing process and its impact on job involvement: Irbid District Electricity Company as a case study. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 254. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Al-Da’abseh, T. K., Aljawarneh, N. M. S., & Shwiyat, Z. M. (2018). Marketing Mix Startegies and Its Impact on Organizational Performance Efficiency in the Jordanian Company for Investment and Supply-Safeway: An Empirical Study. Invention Journal of Research Technology in Engineering & Management, 2(2), 14-23. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Al-Jawarneh, N. M. S. (2016). Case Study: Business management school at the turkish republic of north cyprus and how strategic thinking and planning can improve the performance of the organization to maintain stable between competitors.‏ Invention Journal of Research Technology in Engineering & Management (IJRTEM), 1(5), 64-72. [Google Scholar]
 7. Aljawarneh, N. M. S., & Atan, T. (2018). Linking Tolerance to Workplace Incivility, Service Innovative, Knowledge Hiding, and Job Search Behavior: The Mediating Role of Employee Cynicism. Negotiation and Conflict Management Research, 11(4), 298-320. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Aljawarneh, N., & Al-Omari, Z. (2018). The Role of Enterprise Resource Planning Systems ERP in Improving Customer Relationship Management CRM: An Empirical Study of Safeway Company of Jordan. International Journal of Business and Management, 13(8), 86-100. [Google Scholar]
 9. Al-Khatatneh, W. R., & Al-Sa’aydeh. M. I. (2009). The level of Awareness of Jordanian Industrial Public Companies’ Managers of the Significance of the Non-Financial Perspectives (Measures) of the Balanced Scorecards (BSC) in Evaluating the Performance of their Companies. Jordan Journal of Business Administration, 5(1), 1-18. [Google Scholar]
 10. Al-Omari, Z., Al-Omari, K., & Aljawarneh, N. (2020). The role of empowerment in improving internal process, customer satisfaction, learning and growth. Management Science Letters, 10(4), 841-848. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Alshare, F., Aljawarneh, N., Alomari, K., Alomari, Z., Albdareen, R., AAlwagfi, A., & Alradaideh, A. (2020). Factors influencing cellular device purchase decisions in Jordan. Management Science Letters, 10(11), 2501-2506. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Alwagfi, A. A., Aljawarneh, N. M., & Alomari, K. A (2020). Work Ethics and Social Responsibility: Actual and Aspiration. Journal of Management Research, (12)1, 26-36. [Google Scholar]
 13. Anantatmula, V., & Kanungo, S. (2006). Structuring the underlying relations among the knowledge management outcomes. Journal of knowledge management, 10(4), 25-42. [Google Scholar][CrossRef]
 14. Applehans, W., Globe, A., & Laugero, G. (1998). Managing knowledge: A practical web-based approach. Reading, Mass. Addison-Wesley. [Google Scholar]
 15. Bahiri, S. S. (2004). Performance Balance Management. Egypt, Alexandria: University House.
 16. Bi, X. Q., & Zhang, F. F. (2010). Notice of Retraction: The performance evaluation of enterprise knowledge management based on AHP. In 2010 IEEE International Conference on Advanced Management Science (ICAMS 2010) (Vol. 2, pp. 543-547). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model? In K.A. Bolen & J.S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136–162). News-bury Park, CA: Sage.[Google Scholar]
 18. Dalkir, K. (2005). Knowledge management in theory and practice. 2005. Germany, Burlington, MA: Elsvier Butterworth-Heinemann. [Google Scholar]
 19. Dargham. M. & Abo Fadah, M. (2009). The effect of implementing the balanced score card in enhancing the strategic financial performance of the national banks in Gaza: field study. Journal of the Islamic University. Gaza: Palestine.
 20. Dasi, W. (2007). The role of knowledge management in achieving a competitive advantage: an applied study in the public banks in Syria. (Unpublished master dissertation). Damascus University, Damascus, Syria.
 21. Dodeen, A. (2009). The role of knowlegd management in achieving competitive advantage in banks working in Gaza Stripe. Zarqa Journal for Research. 9(2)
 22. Drucker, P. F. (1999). Knowledge-worker productivity: the biggest challenge. California Management Review, 41(2), 79-94.. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Fernandez, I. B., Gonzalez, A., & Sabherwal, R. (2004). Knowledge Management–Challenges, Solutions and Technologies. Ney Jersey: Pearson Education. [Google Scholar]
 24. Gefen, D., Straub, D., & Boudreau, M. C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice. Communications of the association for information systems, 4(1), 7. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Hofsted, G. (1991). CultureandorgaTu’zations: Softwareofthemind. London: McGrawHill.
 26. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Hui, L. I. (2010). Building up a performance indicator system of international projects, based on the balanced scorecard. Management Science and Engineering, 4(2), 82-91. [Google Scholar][CrossRef]
 28. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007). Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard business review, 85(7-8), 15.[Link]
 29. Kaplan, R., & D. Norton. (1996). The Balanced Scorecard. Boston: Harvard Business School, Press.
 30. Karasneh, A. F., & Al-Khalili, S. (2009). Knowledge Management Components: Analytical Study in the Jordanian Ministry of Education. Jordan Journal of Business Administration, 5(3), 293-326. [Link]
 31. Kubaisi, S. E. (2002). Knowledge Management. Second edition. Egypt, Cairo: The Arab Administrative Development Organization.
 32. Kumari, N. (2011). Balanced scorecard for superior organizational performance. European Journal of Business and Management, 3(5), 73-86. [Google Scholar]
 33. Laudon, K., & Laudon, J. (2009). Management Information Systems: International Edition, 11/E. KC Laudon, Management Information Systems: International Edition, 11. [Google Scholar]
 34. Laudon, K.C., & Laudon, J.P. (2001). Essentials of Management Information Systems: Organization and Technology in the networked enterprise. Upper Saddle River. Prentice Hall. [Google Scholar]
 35. Mahafzah, A. G., Aljawarneh, N. M., Alomari, K. A. K., Altahat, S., & Alomari, Z. S. (2020). Impact of customer relationship management on food and beverage service quality: The mediating role of employees satisfaction. Humanities & Social Sciences Reviews, 8(2), 222-230.[Google Scholar]
 36. Malkawi, I. A. (2007). Knowledge Management: Practices and Concepts. Jordan, Amman: Al-Warraq Publishing.
 37. Malkawi, N. M., Baniata, M. I., & Obeidat, A. M. (2017). The Impact of E-Government Applications on Decision-Making Effectiveness: Case Study at Jordanian Ministry of Interior-Jordan. International Review of Management and Business Research, 6(1), 172. [Google Scholar]
 38. Marjani, A. B., & Arabi, P. (2011). The role of organizational intelligence in organizational knowledge management (the case of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran). European Journal of Social Sciences, 26, 1, 49-58.
 39. Obeidat, A. (2019). IT Adaption with Knowledge Conversion Process (SECI)? Management Science Letters, 9(13), 2241-2252. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Palacios-Marques, D., Gil-Pechuán, I., & Lim, S. (2011). Improving human capital through knowledge management practices in knowledge-intensive business services. Service Business, 5(2), 99. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Rokaya, A. L., & Al-Ghazzawi, H. (2018). Diversity training and its impact on the employees’ organizational commitment: job satisfaction as a moderating variable in the Classic Fashion Apparel Industry company. International Journal of Business and Management, 13(10). [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2007). Research methods for business students (4th Ed.). Harlow: Pearson Education Limited. [Google Scholar]
 43. Sekaran, U. (2003). Research methods for business: A skill building approach (4th ed.). New York: John Wiley & Sons Inc.
 44. Sekaran, U., & Bougie, J. R. G. (2009). Research methods for business: Askill building approach (5th ed). New York, NY : Joun Wiley & Sons Inc. [Google Scholar]
 45. Shehadeh, A. L., & Albdareen, R. (2015). Organizational justice and its impact on the commitment of faculty members to work ethics: empirical study on private universities in north provinces. European Journal of Business and Management, 7(12), 196-212. [Google Scholar]
 46. Singh, S. P., & Grange, T. (2006). Measuring pathways to care in first-episode psychosis: a systematic review. Schizophrenia research, 81(1), 75-82. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Tiwana, A. (2000). The knowledge management toolkit: practical techniques for building a knowledge management system. Prentice Hall PTR. [Google Scholar]
 48. Wiig, K. M., Després, C., & Chauvel, D. (2000). Knowledge horizons: the present and promise of knowledge management. [Google Scholar]
 49. Wu, C. R., Lin, C. T., & Tsai, P. H. (2009). Analyzing alternatives in financial services for wealth management banks: the analytic network process and the balanced scorecard approach. IMA Journal of Management Mathematics, 20(3), 303-321. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Wuensch, K. L. (2005). Kurtosis. In B. S. Everitt & D. C. Howell (Eds.), Encyclopedia of statistics in behavioral science (pp. 1028-1029). Chichester, UK: Wiley.