Управління прибутковістью компанії: вплив нематеріального капіталу

Автори:
Хаджар Муатасім Лахміні1, Каріма Мялед1, Чамс Еддоха Мохліс1
1. Університет Хасана II (Марокко)
Сторінки:
45 - 58
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Lahmini, H. M., Mialed, K., & Mokhlis, C. E. (2020). Management of Companies Performance: Impact of Immaterial Capital. Marketing and Management of Innovations, 3, 45-58. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-04


Анотація

У статті систематизовано аргументи та контраргументи у рамках наукової дискусії щодо нематеріальних активів та їх впливу на результативність діяльності компанії. Головною метою дослідження є оцінювання нематеріальних активів компаній та визначення їх впливу на дохідність її цінних паперів. Для досягнення поставленої мети авторами проведено дослідження у декілька етапів, а саме: 1) проаналізовано сутність нематеріальних активів та запропоновано методологію їх оцінювання; 2) визначено частку нематеріального капіталу марокканських компаній, які котируються на фондовій біржі Касабланка, за наведеною методологією оцінюваннч; 3) перевірено гіпотезу про вплив нематеріальних активів на дохідність цінних паперів компанії. Результати систематизації наукового доробку та підходів до розв'язання проблематики нематеріального капіталу свідчать про відсутність єдиної загальноприйнятої концепції його оцінювання. При цьому існує декілька підходів до оцінювання капіталу, який спричиняє значне навантаження на фінансові ресурси компанії. У рамках статті запропоновано використовувати методи балансової вартості та ринкової капіталізації для оцінювання нематеріального капіталу досліджуваних компаній. За результатами проведеного аналізу встановлено, що значна кількість секторів, зокрема, телекомунікаційний, електроенергетичний, гірничодобувний, портовий, фармацевтичний, харчовий, автомобільний та виробництва цементу створюють найбільшу питму вагу нематеріальне багатство у Марокко. У статті емпірично підтверджено, що в секторах економіки у яких коефіцієнт ціна/балансова вартість є вищим за три, створюють позитивний нематеріальний актив. Отримані результати можуть бути корисними компаніям, які впроваджують інноваційні підходу до управління нематеріальним капіталом компаніїі з метою підвищення її прибутковості. Авторами зазначено, що дане дослідження є підготовчим та потребує розширення вибірки дослідження шляхом залучення компаній, що не котируються на фондовій біржі Касабланка.


Посилання
 1. Brynjolfsson, E., Hitt, L. M., & Yang, S. (2002). Intangible assets: Computers and organisational capital. Brookings papers on economic activity, 2002(1), 137-181..[Google Scholar]
 2. Elarfaoui, M., & Daanoune, R. (2018). Le concept du capital immateriel: l’ambiguite d’une terminologie. Journal of Academic Finance, 9(1), 119-139. [Google Scholar]
 3. Engstrom, T. E., Westnes, P., & Westnes, S. F. (2003). Evaluating intellectual capital in the hotel industry. Journal of Intellectual capital.[Google Scholar] [CrossRef]
 4. Ernst & Young. (2008). Capital immateriel, son importance se confirme : Analyse du poids du capital immateriel dans la valeur d’une centaine d’entreprises cotees europeennes. 2ème edition. Retrieved from https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/0108_Etude_Capital_Immateriel/$file/0108_Etude_Capital_Immateriel.pdf
 5. Ewens, M., Peters, R. H. & Wang, S. (2019). Measuring Intangible Capital with Market Prices. California Institute of Technology & NBER, Tulane University, Southern Methodist University. [Google Scholar]
 6. Fustec, A. & Marois, B. (2006). Valoriser le capital immateriel de l’entreprise. Editions d’organisation.
 7. Jurczak, J. (2008). Intellectual capital measurement methods. Economics and organisation of enterprise, 1(1), 37-45.[Google Scholar]
 8. Kok, A. (2007). Intellectual capital management as part of knowledge management initiatives at institutions of higher learning. The electronic journal of Knowledge management, 5(2), 181-192. [Google Scholar]
 9. Kuzmina, I. (2008). Accounting of intangible assets in the context of a company‘s strategy. Accounting and Finance in Transition, 5, 209-229. [Google Scholar]
 10. Lev, B. (2001). Intangibles: management. Measurement and Reporting. Washington DC. [Google Scholar]
 11. Li, Q., & Wu, Y. (2018). Intangible capital in Chinese regional economies: Measurement and analysis. China Economic Review, 51, 323-341.[Google Scholar] [CrossRef]
 12. Melnyk, O. V. (2013). Formation of intangible assets and their impact on the market value of industrial enterprises. Marketing and Management of Innovations, 3, 236-250.[Google Scholar]
 13. Müller, C. (2004). The three Ms of IC–measuring, monitoring and managing. In Proceedings of the Fifth European Conference on Organizational Knowledge, Learning, and Capabilities, March(pp. 16–19).[Google Scholar]
 14. OECD. (1998). L’investissement dans le capital humain : comparaison internationale. OCDE, Paris. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264262898-fr.pdf?expires=1595790651&id=id&accname=guest&checksum=C8EB16A8CD9C4C2AFE26843389AC3CB2
 15. OECD. (2006). Actifs immateriels et creation de valeur. OCDE, Paris. Retrieved from https://www.oecd.org/fr/sti/inno/36701585.pdf
 16. Pierrat, C. (2000). Immateriel et comptabilite. Encyclopedie de comptabilite, contrôle de gestion et audit. [Google Scholar]
 17. Pukeliene, V., Palumickaite, J., & Matuzevičiūte, K. (2007). Intelektinio kapitalo matavimas ir vertinimas: teorinis aspektas. Applied Economics: Systematic Research, 1(1). .[Google Scholar]
 18. Ramanauskaite, A., & Rudzioniene, K. (2013). Intellectual capital valuation: methods and their classification. Ekonomika, 92(2), 79.[Google Scholar]
 19. Ruíz Rodríguez, M., & Castilla Polo, F. (2019). The intangible index in bank management. Intangible Capital, 15(3), 171-189. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Salman, R. T., & Tayib, M. (2012). Intellectual capital measurement tools. International journal on social science economics & art, 2(2), 19-26.[Google Scholar]
 21. Sitar, A. S., &Vasic, V. (2004). Measuring IC: lessons learned from a practical implementation. Proceedings of the 5th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primorska.
 22. Smith, G. V., & Parr, R. L. (1989). Valuation of intellectual property and intangible assets. Wiley-Interscience. [Google Scholar]
 23. Stahle, P., Stahle, S., & Lin, C. Y. (2015). Intangibles and national economic wealth–a new perspective on how they are linked. Journal of Intellectual Capital, 16(1), 20-57.[Google Scholar][CrossRef]
 24. Sveiby. (2010). Methods for measuring intangible assets. Retrieved from https://www.sveiby.com/files/pdf/1537275071_methods-intangibleassets.pdf
 25. Vaškeliene, L. (2007). Development of organisational intellectual capital measurement methodology: problems and solutions. Economics & Management. [Google Scholar]
 26. Wall, A., Kirk, R., & Martin, G. (2003). Intellectual capital: Measuring the immeasurable?. Elsevier. [Google Scholar]
 27. Westnes, P. (2005). What is IC ? Defining and describing the concept. Arbeitsnotat.
 28. Zambon, S., Lev, B., Abernethy, M., Wyatt, A., Bianchi, P., Labory, S., & DEL BELLO, A. (2003). Study on the measurement of intangible assets and associated reporting practices.[Google Scholar]
 29. Zeghal, D., & Maaloul, A. (2011). The accounting treatment of intangibles-A critical review of the literature. Accounting Forum, 35 (4), 262-274. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Znakovaite, A., & Pabedinskaite, A. (2010). Intellectual capital management in transport sector. Science-Future of Lithuania, 2(2), 126-126. [Google Scholar] [CrossRef]