Інтернет речей та маркетинг: бібліографічний аналіз

Автори:
Радослав Мішкєвіч1
1. Сілезька політехніка (Польща)
Сторінки:
371 - 381
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Miskiewicz, R. (2020). Internet of Things in Marketing: Bibliometric Analysis. Marketing and Management of Innovations, 3, 371-381. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-27


Анотація

Систематизація наукових джерел та підходів щодо дослідження особливостей стрімкого проникнення Інтернету речей в життя свідчить про значний внесок науковців у вирішення даного питання. У статті узагальнено аргументи та контраргументи в рамках наукової дискусії щодо особливостей трансформації маркетингових процесів в умовах швидкого розвитку Інтернету речей. Головною метою дослідження є аналіз структури та динаміки наукових публікацій, присвячених тематиці розвитку Інтернету речей з маркетингової точки зору. Гіпотеза дослідження полягає в аналізі наукового доробку, представленого у базі даних Scopus, щодо взаємозв'язку між розвитком Інтернету речей та маркетингом. Об'єктом дослідження є низка наукових публікацій в різних предметних областях, які індексуються у базі даних Scopus за ключовими словами «Internet of Things» та «Marketing». Пошук ключових слів здійснено у заголовках статей, їх анотаціях та ключових словах. Періодом дослідження обрано 2008-2020 роки. Практична реалізація усіх етапів даного дослідження здійснена за допомогою інструментарію програмного забезпечення VOSviewer та Scopus. У ході емпіричного аналізу визначено динаміку публікаційної активності, висвітлено найбільш впливові статті та журнали з означеної тематики. Відповідно до мети дослідження проведено бібліометричний аналіз обраних публікацій за критеріями спільної появи ключових слів та співавторства за країнами. Отримані результати дозволили зробити висновок про актуальність подальших досліджень питань щодо кібербезпеки фінансових та персональних даних, управління даними, смарт-виробництва, сталого розвитку, доповненої реальності, штучної нейронної мережі тощо. Результатами бібліометричного аналізу свідчать про тісну співпрацю між науковцями з 1) США, Гонконгу та ЄС; 2) Китаю, Японії, Малайзії, В’єтнаму, Тайвані, Індонезії тощо; 3) Південної Америки, Ізраїлю та країн Европи; 4) Австралії та Таїланду та пострадянських країн. Автори зазначили, що результати проведеного дослідження мають науковий внесок у подальший розвиток маркетингових процесів під впливом Інтернету речей.

 


Ключові слова
штучний інтелект, великі дані, цифрова економіка, кіберфізичні системи, Індустрія 4.0, Інтернет речей, економіка знань


Посилання
 1. Ardito, L., Petruzzelli, A. M., Panniello, U., & Garavelli, A. C. (2019). Towards Industry 4.0. Business Process Management Journal 25(2). [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Baranovskyi, O. I. (2020). Regulation of functional and structural transformational processes in the financial sector. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(32), 292-306. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Baranovskyi, О. І. (2018). Quality of the transformational processes in the financial sector of the national economy: vectors of the measurement. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(26), 350-367. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bardy, R., Rubens, A., & Eberle, P. (2017). Soft Skills and Job Opportunities of Migrants: Systemic Relationships in the Labour Market. Business Ethics and Leadership. 1(4), 5-21. [Google Scholar]]
 5. Boiko, V., Kwilinski, A., Misiuk, M., & Boiko, L. (2019). Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI, 175(1-2), 68-72. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Chandeth, L., Shostakovska, A., Tsymbal, P., & Vlasova, G. (2020). Quality Control Development at the Strategic Level. Virtual Economics, 3(1), 58-73. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Czyzewski, B., Matuszczak, A., & Miskiewicz, R. (2019). Public goods versus the farm price-cost squeeze: shaping the sustainability of the EU’s common agricultural policy. Technological and Economic Development of Economy, 25(1), 82-102. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Dalevska, N., Khobta, V., Kwilinski, A., & Kravchenko, S. (2019). A model for estimating social and economic indicators of sustainable development. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 1839-1860. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Dementyev, V. V., & Kwilinski, A. (2020). Institutional component of production costs. Journal of Institutional Studies, 12(1), 100-116. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Dobrovic, J., Kmeco, Ľ., Gallo, P., & Gallo jr, P. (2019). Implications of the Model EFQM as a strategic management tool in practice: a case of Slovak tourism sector. Journal of Tourism and Services, 10(18), 47-62. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Drozdz, W. (2019). The development of electromobility in Poland. Virtual Economics, 2(2), 61-69. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Drozdz, W., Miskiewicz, R., Pokrzywniak, J., & Elzanowski, F. (2019). Urban Electromobility in the Context of Industry 4.0. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek.
 13. Drozdz, W., Marszalek-Kawa, J., Miskiewicz, R., & Szczepanska-Waszczyna, K. (2020). Digital Economy in the Comporary World. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek.
 14. Dyubrovok, Sh., Ratty, C. (2015). Internet of Thigs: evolution or revolution. Consumer Electronic Association.
 15. Dzwigol, H. (2019). The concept of the system approach of the enterprise restructuring process. Virtual Economics, 2(4), 46-70. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Dzwigol, H., Dzwigol-Barosz, M., Miskiewicz, R., & Kwilinski, A. (2020a). Manager Competency Assessment Model in the Conditions of Industry 4.0. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 2630-2644. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Dzwigol, H., Dzwigol–Barosz, M., & Kwilinski, A. (2020b). Formation of Global Competitive Enterprise Environment Based on Industry 4.0 Concept. International Journal of Entrepreneurship, 24(1), 1-5. [Google Scholar]
 18. Dubina, O., Us, Y., Pimonenko, T., & Lyulyov, O. (2020). Customer Loyalty to Bank Services: The Bibliometric Analysis. Virtual Economics, 3(3), 53-66. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Furmaniak, S., Gauden, P. A., Patrykiejew, A., Miskiewicz, R., & Kowalczyk, P. (2018). Carbon nanohorns as reaction nanochambers–a systematic Monte Carlo study. Scientific Reports, 8(1), 1-9. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Furmaniak, S., Gauden, P. A., Patrykiejew, A., Miskiewicz, R., & Kowalczyk, P. (2019a). The Effects of Confinement in Pores Built of Folded Graphene Sheets on the Equilibrium of Nitrogen Monoxide Dimerisation Reaction. Journal of Physics Condensed Matter, 31(13), 135001. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Furmaniak, S., Gauden, P. A., Patrykiejew, A., Szymański, G., Miskiewicz, R., & Kowalczyk, P. (2019b). In Silico Study on the Effects of Carbonyl Groups on Chemical Equilibrium of Reactions with a Polar Product Occurring under Confinement in Pores of Activated Carbons. Chemical Engineering Communications, 1-12. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future generation computer systems, 29(7), 1645-1660. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Guo, B., Zhang, D., Wang, Z., Yu, Z., & Zhou, X. (2013). Opportunistic IoT: Exploring the harmonious interaction between human and the internet of things. Journal of Network and Computer Applications, 36(6), 1531-1539. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Hens, L., Melnyk, L. H., Matsenko, O. M., Chyhryn, O. Y., & Gonzales, C. C. (2019). Transport Economics and Sustainable Development in Ukraine. Marketing and Management of Innovations, 3, 272-284 [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Hroznyi, I., Tymoshyk, M., & Malevski, E. (2019). Risk Optimization of Industrial Enterprise. Virtual Economics, 2(3), 55-72. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Ibragimov, Z., Vasylieva, T., & Lyulyov, O. (2019). The national economy competitiveness: effect of macroeconomic stability, renewable energy on economic growth. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 877-886. [Google Scholar]
 27. Jara, A. J., Parra, M. C., & Skarmeta, A. F. (2014). Participative marketing: extending social media marketing through the identification and interaction capabilities from the Internet of things. Personal and Ubiquitous Computing, 18(4), 997-1011. [google Scholar] [CrossRef]
 28. Kamata, H. (2016). A Segmentation Analysis of Japanese Spa Tourists. Journal of Tourism & Services, 7(12). [Google Scholar]
 29. Kazmierczyk, J. (2012). Information Technology Systems and Their Impact on the Employment Level in the Polish Banking Sector. Journal of Security and Sustainability Issues, 1(3), 187-195. [Google Scholar]
 30. Kazmierczyk, J., Romashkina, G. F., & Macholak, P. (2020). Lifelong Learning as an Employee Retention Tool. Comparative Banking Analysis. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(1), 1064-1080. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Kodama, F., & Shibata, T. (2015). Demand articulation in the open-innovation paradigm. Journal of open innovation: Technology, Market, and Complexity, 1(1), 2. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Kóródi, M., & Dávid, L. D. (2019). The Uniqueness Of The Hungarian Rural Tourism Supply. Journal of Tourism and Services, 10(19), 24-39. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Kuzior, A., Kwilinski, A., & Tkachenko, V. (2019). Sustainable Development of Organizations Based on the Combinatorial Model of Artificial Intelligence. Entrepreneurship and Sustainability, 7(2), 1353-1376. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Kuzior, A., & Kuzior, P. (2020). The Quadruple Helix Model as a Smart City Design Principle. Virtual Economics, 3(1), 39-57. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Kuznyetsova, A. Y., Zherebylo, I. V., Klipkova, O. I., & Kozmuk, N. I. (2019). Creation of the value of national enterprises with the help of the innovation centers in the cluster formations. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(29), 391-402. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Kuznyetsova, A. Y., & Klishchuk, O. V. (2017). Theoretical conception of price stability targeting arrangement: investigation of basic principles of implementation monetary regime. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(23), 388-396. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Kwilinski, A. (2018). Mechanism of Formation of Industrial Enterprise Development Strategy in the Information Economy. Virtual Economics, 1(1), 7-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Кwilinski, A. (2019). Implementation of Blockchain Technology in Accounting Sphere. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23, 1-6. [Google Scholar]
 39. Kwilinski, A., & Kuzior, A. (2020). Cognitive Technologies in the Management and Formation of Directions of the Priority Development of Industrial Enterprises. Management Systems in Production Engineering, 28(2), 133-138. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Kwilinski, A., Vyshnevskyi, O., & Dzwigol, H. (2020). Digitalization of the EU Economies and People at Risk of Poverty or Social Exclusion. Journal of Risk and Financial Management, 13(7), 142. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Lakhno, V., Malyukov, V., Bochulia, T., Hipters, Z., Kwilinski, A., & Tomashevska, O. (2018). Model of Managing of the Procedure of Mutual Financial Investing in Information Technologies and Smart City Systems. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(8), 1802-1812. [Google Scholar]
 42. Lyeonov, S., Pimonenko, T., Bilan, Y., Štreimikienė, D., & Mentel, G. (2019). Assessment of green investments’ impact on sustainable development: Linking gross domestic product per capita, greenhouse gas emissions and renewable energy. Energies, 12(20), 3891. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Lyulyov, O. V., & Pimonenko, T. V. (2017). Lotka-Volterra model as an instrument of the investment and innovative processes stability analysis. Marketing and Management of Innovations, (1), 159-169.
 44. Melnychenko, O. (2019). Application of Artificial Intelligence in Control Systems of Economic Activity. Virtual Economics, 2(3), 30-40. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Melnychenko, O. (2020). Is Artificial Intelligence Ready to Assess an Enterprise’s Financial Security? Journal of Risk and Financial Management, 13(9), 191. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Miskiewicz, R. (2017a). Knowledge in the Process of Enterprise Acquisition. Progress in Economic Sciences, 4, 415-432. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Miskiewicz, R. (2017b). Knowledge Transfer in Merger and Acquisition Processes in the Metallurgical Industry. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 48. Miskiewicz, R. (2018). The Importance of Knowledge Transfer on the Energy Market. Polityka Energetyczna, 21(2), 49-62. [Google Scholar] [CrossRef]
 49. Miskiewicz, R. (2019a). Challenges Facing Management Practice in the Light of Industry 4.0: The Example of Poland. Virtual Economics, 2(2), 37-47. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Miskiewicz, J. (2019b). The Merger of Natural Intelligence with Artificial Intelligence, with a Focus on Neuralink Company. Virtual Economics, 2(3), 22-29. [Google Scholar] [CrossRef]
 51. Miskiewicz, R, & Wolniak, R. (2020). Practical Application of the Industry 4.0 Concept in a Steel Company. Sustainability, 12(14), 5776. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Miorandi, D., Sicari, S., De Pellegrini, F., & Chlamtac, I. (2012). Internet of things: Vision, applications and research challenges. Ad Hoc Networks, 10(7), 1497-1516. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Mira, M. D. R. C., Moura, A. F. A., & Mónico, L. D. S. M. (2018). A new measure of the quality of tourism product. Journal of Tourism and Services, 9(17). [CrossRef]
 54. Mura, L., & Kajzar, P. (2019). Small Businesses in Cultural Tourism in a Central European Country. Journal of Tourism and Services, 10(19), 40-54. [Google Scholar] [CrossRef]
 55. Neidhardt, J., & Werthner, H. (2018). IT and tourism: still a hot topic, but do not forget IT. Information Technology & Tourism, 20(1-4), 1-7. [Google Scholar] [CrossRef]
 56. Niyato, D., Alsheikh, M. A., Wang, P., Kim, D. I., & Han, Z. (2016, May). Market model and optimal pricing scheme of big data and Internet of Things (IoT). In 2016 IEEE International Conference on Communications (ICC) (pp. 1-6). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]
 57. Ntalianis, K., Kavoura, A., Tomaras, P., & Drigas, A. (2015). Non-Gatekeeping on Social Media: A Reputation Monitoring Approach and its Application in Tourism Services. Journal of Tourism & Services, 6(10). [Google Scholar]
 58. Pajak, K., Kamińska, B., & Kvilinskyi, O. (2016). Modern Trends of Financial Sector Development under the Virtual Regionalization Conditions. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(21), 204-217. [Google Scholar] [CrossRef]
 59. Pajak, K., Kvilinskyi, O., Fasiecka, O., & Miskiewicz, R. (2017). Energy Security in Regional Policy in Wielkopolska Region of Poland. Economics and Environment, 2(61), 122-138. [Google Scholar]
 60. Panchenko, V., Harust, Yu., Us, Ya., Korobets, O., & Pavlyk, V. (2020). Energy-Efficient Innovations: Marketing, Management and Law Supporting. Marketing and Management of Innovations, 1, 256-264. [google Scholar] [CrossRef]
 61. Pimonenko T., Us J., Leus D., Fedyna S. (2017). The modern ecological and economic instruments for sustainable development. Bulletin of Sumy State University. Economy Ser., 2, 57–67.
 62. Pimonenko, T., Lyulyov, O., & Us, Y. (2018a). Green development of small and medium enterprises of Ukraine: the eu experience. In Competitivitatea si Inovarea în Economia Cunoasterii (Vol. 2, pp. 69-78). [Google Scholar]
 63. Pimonenko, T., Lyulyov, O., Chygryn, O., & Palienko, M. (2018b). Environmental Performance Index: relation between social and economic welfare of the countries. Environmental Economics, 9(3), 1. [Google Scholar]
 64. Ranasinghe, R. (2019). Antecedents of Job Performance of Tourism Graduates: Evidence from State University-Graduated Employees in Sri Lanka. Journal of Tourism and Services, 10(18), 16-34. [Google Scholar] [CrossRef]
 65. Saluga, P.W., Szczepańska-Woszczyna, K., Miskiewicz, R., & Chlad, M. (2020). Cost of Equity of Coal-Fired Power Generation Projects in Poland: Its Importance for the Management of Decision-Making Process. Energies, 13(18), 4833. [Google Scholar] [CrossRef]
 66. Savchenko, T., Basiurkina, N., Rodina, O., & Kwilinski, A. (2019). Improvement of the Assessment Methods of Product Competitiveness of the Specialized Poultry Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 41(1), 43-61. [Google Scholar] [CrossRef]
 67. Sharma, A., Tomar, R., Chilamkurti, N., & Kim, B. G. (2020). Blockchain Based Smart Contracts for Internet of Medical Things in e-Healthcare. Electronics, 9(10), 1609. [Google Scholar] [CrossRef]
 68. Spring, M., & Araujo, L. (2017). Product biographies in servitization and the circular economy. Industrial Marketing Management, 60, 126-137. [Google Scholar] [CrossRef]
 69. Stankovic, J. A. (2014). Research directions for the internet of things. IEEE Internet of Things Journal, 1(1), 3-9. [Google Scholar] [CrossRef]
 70. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Klymchuk, M., & Tkachenko, I. (2019). The economic-mathematical development of buildings construction model optimization on the basis of digital economy. Management Systems in Production Engineering, 27(2), 119-123. [Google Scholar] [CrossRef]
 71. Tkachenko, V., Kwilinski, A., Kaminska, B., Tkachenko, I., & Puzyrova, P. (2019b). Development and Effectiveness of Financial Potential Management of Enterprises in Modern Conditions. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(30), 85-94. [Google Scholar] [CrossRef]
 72. Trushkina, N. (2019). Development of the information economy under the conditions of global economic transformations: features, factors and prospects. Virtual Economics, 2(4), 7-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 73. Trushkina, N., Abazov, R., Rynkevych, N., & Bakhautdinova, G. (2020). Digital Transformation of Organizational Culture under Conditions of the Information Economy. Virtual Economics, 3(1), 7-38. [Google Scholar] [CrossRef]
 74. Turkay, O., Korkutata, A., & Yılmaz, O. (2018). Does Animation Services Really Matter? Place of Animation Services in the Perceived Quality–Overall Satisfaction Model. Journal of Tourism and Services, 9(16), 14-30. [Google Scholar] [CrossRef]
 75. Turkes, M. C., Căpusneanu, S., Topor, D. I., Staras, A. I., Hint, M. S., & Stoenica, L. F. (2020). Motivations for the Use of IoT Solutions by Company Managers in the Digital Age: A Romanian Case. Applied Sciences, 10(19), 6905. [Google Scholar] [CrossRef]
 76. Vyshnevskyi, O. (2019). Unity of digital and virtual economies within concept of Dataism. Virtual Economics, 2(3), 7-21. [Google Scholar] [CrossRef]
 77. Vovchak, O. D., Senyshch, P. M., & Melnyk, T. V. (2019). «Purging» of the banking system: impacton the key performance indicators of banks. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(28), 16-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 78. Zaloznova, Y., & Trushkina, N. (2019). Management of logistic activities as a mechanism for providing sustainable development of enterprises in the digital economy. Virtual Economics, 2(1), 64-81. [Google Scholar] [CrossRef]