Інноваційний менеджмент в освіті: впли на соціально-трудові відносин в національній економіці

Автори:
Анна Воронцова1, Тетяна Майборода1, Гліб Лєонов2
1. Сумський державний університет (Україна)
2. Технологічний університет Гамбурга (Німеччина)
Сторінки:
346 - 357
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Vorontsova, A., Mayboroda, T., & Lieonov, H. (2020). Innovation management in education: impact on socio-labour relations in the national economy. Marketing and Management of Innovations, 3, 346-357. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-25


Анотація

Освіта в системі національної економіки відіграє вагому роль та відповідає за формування кваліфікованих та компетентних людських ресурсів, які виступатимуть на ринку праці в якості робочої сили. При цьому в умовах стрімкого прискорення соціально-культурних та науково-технічних змін, оновлення знань та набутих компетенцій стає обов’язковою вимогою нашого часу. Таким чином, між сферою соціально-трудових відносин та освітньою галуззю існує беззаперечний зв'язок. Автори зазначили, що на сьогоднішній день в Україні спостерігається розбалансованість між досліджуваними сферами. Так, для ринку праці властиві перенасичення одними спеціалістами (зокрема економічного та юридичного спрямування) та потребою в інших (зокрема робітничих професій), трудова міграція, незадоволеність роботодавців рівнем знань випускників освітніх закладів тощо. Все це вимагає модернізації існуючої ситуації та узгодження напрямів взаємодії міх сферою соціально-трудових відносин та освітньою галуззю на державному рівні. Головною метою даної статті є  дослідження впливу державного регулювання освіти на розвиток соціально-трудових відносин в національній економіці. Практичну реалізацію емпіричного дослідження здійснено за допомогою поєднання методу головних компонент та логіт-моделювання в програмному комплексі STATA 11. Для виявлення інтегрального рівня, що характеризує стан сфери соціально-трудових відносин в національній економіці України було проаналізовано низку абсолютних та відносних показників, зокрема: рівні безробіття та занятості; продуктивність праці; заборгованість із виплати заробітної плати та її середній рівень, тощо. Отримані результати свідчать про покращення ситуації у сфері соціально-трудових відносин в Україні в останні роки. Логіт-моделювання дозволило підтвердити, а також комплексно та індивідуально оцінити вплив макроекономічних, демографічно-міграційних параметрів, а також сукупності характеристик результативності функціонування галузі освіти на рівень гармонізації та конвергенції процесів, які відбуваються на праці та освітніх послуг. До того, було визначено пріоритети втручання держави у сферу регулювання освіти. Отримані результати можуть бути використані для подальших досліджень означеної тематики.


Ключові слова
державне регулювання освіти, соціально-трудові відносини, національна економіка, ринок праці, бінарне логіт-моделювання.


Посилання
 1. Anatan, L. (2018). An institutional perspective of knowledge transfer within university and industry alliance. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 11(4), 378-395. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Banociova, A., & Martinkova, S. (2017). Active Labour Market Policies of Selected European Countries and Their Competitiveness. Journal of Competitiveness. 9(3), 5-21. [Google Scholar][CrossRef]
 3. Baranovskyi, O. I. (2020). Regulation of functional and structural transformational processes in the financial sector. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(32), 292-306.[Google Scholar] [CrossRef]
 4. Baranovskyi, О. І. (2018). Quality of the transformational processes in the financial sector of the national economy: vectors of the measurement. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(26), 350-367. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Bardy, R., Rubens, A., & Eberle, P. (2017). Soft Skills and Job Opportunities of Migrants: Systemic Relationships in the Labour Market. Business Ethics and Leadership. 1(4), 5-21. [Google Scholar]
 6. Bilan, Y., Sergi, B. S., & Simionescu, M. (2019). Migration expectations and geography of post-Soviet Ukraine. Oeconomia Copernicana, 10(4), 603-625. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Bilan, Y., Simionescu, M., Mentel, G., & Rozsa, Z. (2019). The role of education, individual and economic factors in entrepreneurial initiatives: A microeconomic approach for the Czech Republic, Slovakia and Poland. E & M Ekonomie a Management, 22(4), 85-103. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Boiarko, I. M. (2016). Praxeological and situational approaches in the formation of strategic accounting. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(21), 80-90. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Chocholata, M., & Furkova, A. (2018). The analysis of employment rates in the context of spatial connectivity of the EU regions. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(2), 181-213. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Cyrek, M. (2017). Social efficiency of employment in three sectors—a comparison of Polish regions. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 12(3), 417-432. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Dave. H. (2018a). Elementary investigation on Division of Labour. Part 1. Financial Markets. Institutions and Risks. 2(3), 87-103. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Dave. H. (2018b). Elementary investigation on Division of Labour- Part 2. Financial Markets. Institutions and Risks. 2(4), 39-56. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Dimian, G. C., Aceleanu, M. I., Ileanu, B. V., & Șerban, A. C. (2018). Unemployment and sectoral competitiveness in Southern European Union countries. Facts and policy implications. Journal of Business Economics and Management, 19(3), 474-499. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Drobyazko, S., Alieksieienko, I., Kobets, M., Kiselyova, E., & Lohvynenko, M. (2019). Transnationalisation and segment security of the international labour market. Journal of Security & Sustainability Issues, 9(2). [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Dubrov. A.M. (1978). Processing of statistical data by the method of principal components. Moscow: Statistics. 
 16. Fedulova, I., Voronkova, O. Y., Zhuravlev, P., Gerasimova, E., Glyzina, M., & Alekhina, N. (2019). Labour productivity and its role in the sustainable development of economy: on the example of a region. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(2), 1059-1073. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Gavurova, B., Belas, J., Kotaskova, A., & Cepel, M. (2018). Management of education concepts in the field of entrepreneurship of university students in the Czech Republic. Polish Journal of Management Studies, 17. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Gedek, S., Misiak, T., & Mentei, G. (2017). Changes in gdp and the employment and unemployment in the European Union. Transformations in Business & Economics, 16. [Google Scholar]
 19. Harmider, L., Taranenko, I., Honchar, L., Ovcharenko, O., & Dotsenko, G. (2019). Modelling of Labour Potential as a Factor of Influence on the Region Competitiveness. Montenegrin Journal of Economics, 15(2), 111-125. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Harrington, E. C. (1965). The desirable function/EC Har rington. Industrial Quality Control, 21(10), 124-131.
 21. Hrytsenko, L. L., Roienko, V., & Boiarko, I. M. (2018). Institutional background of the role of state in investment processes activation. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 1(24), 338-344. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Kleinschmidt, H. (2017). Labour Movements, Mainly in Eastern Europe. SocioEconomic Challenges, 1(3), 45-50. [Google Scholar]
 23. Kuznyetsova A. Ya., Zherebylo I. V., Klipkova O. I., Kozmuk N. I. (2019). Creation of the value of national enterprises with the help of the innovation centers in the cluster formations. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(29), 391-402. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Kuznyetsova, A. Y., & Klishchuk, O. V. (2017). Theoretical conception of price stability targeting arrangement: investigation of basic principles of implementation monetary regime. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(23), 388-396. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Lialina, A. (2019). Labour market security in the light of external labour migration: new theoretical findings. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(3), 1105-1125. [Google Scholar][CrossRef]
 26. Matviychuk, A., & Ben, V. (2015). The use of logit and probit regressions to evaluate a borrower’s creditworthiness. Bulletin of the National Bank of Ukraine, 5, 37-41.
 27. Mursa, G. C., Iacobuta, A. O., Socoliuc, O. R., Clipa, R. I., & Butiseaca, A. (2018). Youth unemployment among EU countries-a challenge for sustainable growth and social cohesion. Transformations in Business & Economics, 17. [Google Scholar]
 28. Okuneviciute Neverauskiene, L., & Rakauskiene, O. G. (2018). Identification of employment increasing possibilities in the context of the EU socio-economic environment evaluation: The case of Lithuania. Economics and Sociology, 11(4), 51- 68. [CrossRef]
 29. Palova, D., & Vejacka, M. (2018). Analysis of employment in the EU according to Europe 2020 strategy targets. Economics & Sociology, 11(3), 96-112. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Panthamit, N. (2017). The unemployment impact of immigrant workers in Thailand. International Journal of Trade and Global Markets, 10(1),108-114.
 31. Papp, I. C., Bilan, S., & Dajnoki, K. (2019). Globalization of the labour market–Circular migration in Hungary. Journal of International Studies, 12(2), 182-200. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Pimonenko, T., & Lushyk, K. (2017). Green investing: EU experience for Ukraine. Bulletin of Sumy State University. Economy Ser, 3, 61-67. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Pimonenko, T., Bilan, Y., Horák, J., Starchenko, L., & Gajda, W. (2020). Green Brand of Companies and Greenwashing under Sustainable Development Goals. Sustainability, 12(4), 1679. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Poor, J., Juhasz, T., Machova, R., Bencsik, A., & Bilan, S. (2018). Knowledge management in human resource management: Foreign-owned subsidiaries’ practices in four CEE countries. Journal of International Studies, 11(3), 295-308. [CrossRef]
 35. Pryima, S., Dayong, Y., Anishenko, O., Petrushenko, Y., & Vorontsova, A. (2018). Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management. Problems and perspectives in management, 16(3), 1-13. [Google Scholar]
 36. Rayter, G., & Davlikanova, O. Introduction of Dual Education in Ukrainian Higher Educational Establishments and Approaches to Estimation of its Economic Benefits. Business Ethics and Leadership, 1(4), 93-101. [Google Scholar]
 37. Remeikiene, R., & Gaspareniene, L. (2019). Assessment of the impact of emigration on the origin economy. Business: Theory and Practice, 20, 187. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Rollnik-Sadowska, E., & Dąbrowska, E. (2018). Cluster analysis of effectiveness of labour market policy in the European Union. Oeconomia Copernicana, 9(1), 143-158. [Google Scholar][CrossRef]
 39. Sasongko, G., & Huruta, A. D. (2019). The causality between inflation and unemployment: the Indonesian evidence. Business: Theory and Practice, 20, 1-10. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Semykina, M. V. (2010). Labour productivity: measurement methodology. prerequisites for growth. Scientific papers of Kirovograd National Technical University. Economic sciences, 17, 457-463.
 41. Sinaga, O., Lis, M., & Razimi, M. S. A. (2019). Education and core skills in the performance with mediating role of employee innovation. Polish Journal of Management Studies, 19. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Tomashevich, V. N. (1999). Multidimensional Statistical Analysis in Economics. Moscow: UNITI-DANA.
 43. Vasilyeva, T., Lyeonov, S., Adamickova, I., & Bagmet, K. (2018). Institutional quality of social sector: The essence and measurements. Economics & Sociology, 11(2), 248-262. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Vasylieva, T., Lieonov, S., Petrushenko, Y., & Vorontsova, A. (2017). Investments in the system of lifelong education as an effective factor of socio-economic development. Financial and Credit Activity: Problems Of Theory And Practice, 2(23), 426-436. [CrossRef]
 45. Vasylieva, T., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Kyrychenko, K. (2018). Macroeconomic stability and its impact on the economic growth of the country. Montenegrin Journal of Economics, 14(1), 159-170. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Vidic, F. (2018). Entrepreneurial Orientation and Knowledge Creation and Their Impact on Company Performance. SocioEconomic Challenges, 2(3), 37-48. [Google Scholar]
 47. Vovchak, O. D., Senyshch, P. M., & Melnyk, T. V. (2019). «Purging» of the banking system: impacton the key performance indicators of banks. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(28), 16-25. [Google Scholar] [CrossRef]