Інноваційні підходи в обліку та аудиті балансової вартості активів: бібліометричний аналіз

Автори:
Ніязі İсмаiлов1
1. Азербайджанський державний економічний університет (Республіка Азербайджан)
Сторінки:
319 - 331
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Ismayilov, N. (2020). Innovative Approaches in the Accounting and Audit of the Book Value of Assets: Bibliometric Analysis. Marketing and Management of Innovations, 3, 319-331. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-23


Анотація

Ця стаття присвячена аналізу наукового доробку щодо дослідження питань інноваційних підходів в обліку та аудиті балансової вартості активів. Автор відмітив, доцільність впровадження нового або удосконаленого стандарту бухгалтерського обліку та звітності для врахування балансової вартості активів, особливо в умовах фінансової кризи. Головною метою статті є визначення майбутніх напрямків досліджень питань обліку та аудиту балансової вартості активів на основі бібліометричного аналізу тенденції наукових публікацій з означеної тематики. Емпіричне дослідження проведено на основі панельних даних, сформованих для вибірки з 714 публікацій. Для аналізу панельних даних автором використано інструментарій програмного забезпечення VOSviewer та Scopus. За результатами дослідження виявлено висхідну тенденцію публікаційної активності досліджуваних публікацій з 1997 по 1999 роки, з 2007 по 2009 роки та з 2014 по 2017 роки. Крім того, наголошено на зміні тематики наукових досліджень від загальних питань до питань реальної вартості активів, впровадження модифікуючих стандартів звітності та бухгалтерського обліку. Аналіз результатів засвідчив, що у 2018 році кількість наукових публікацій у базі даних Scopus зросла на 1225% порівняно до 1997 року. При цьому найбільшу кількість публікацій було присвячено аналізу інноваційних підходів в обліку та аудиті балансової вартості активів у наступних галузях знань: Бізнес, управління та бухгалтерський облік; Економіка, економетрика та фінанси; Соціальні науки; Технології. Крім того, найбільша частка вчених, які досліджували дані питання були представниками США, Великобританії, Австралії та Китаю. За результатами встановлено, що у 2019 році значну кількість досліджуваних документів було опубліковано у журналах з високим імпакт-фактором, а саме: «Contemporary Accounting Research», «Accounting Review», «International Journal Of Accounting», «Managerial Finance», «Accounting And Business Research», тощо. У ході дослідження автор приходить до висновку, що тематика інноваційних підходів в обліку та аудиті балансової вартості активів насправді відповідає поточним тенденціям сучасного обліку, фінансів, управління та аудиту. Результати проведеного бібліометричного аналізу за допомогою інструментарію VOSviewer дозволили визначити 6 кластерів тематичної близькості досліджуваних публікацій. Зокрема, найбільші з них включають наступні ключові слова: 1) бухгалтерська інформація, реальна вартість, фінансова звітність, облік реальної вартості, фірма, вартість, нематеріальні активи, інтелектуальний капітал, тощо; 2) витрати, облік витрат, метод бухгалтерського обліку, вартість активів, оцінка активів, амортизація, аналіз витрат та вигод, баланс, тощо; 3) кримінальних аспекти релевантності вартості, балансова вартість, балансова вартість власного капіталу, оцінка власного капіталу, прибуток, дивіденди, тощо. Враховуючи отримані результати дослідження, автором зроблено висновок, щодо актуальності проведення подальших досліджень питань процесу прийняття фінансових та управлінських рішень на основі порівнянні балансової та ринкової вартостей для прогнозування майбутньої (реальної) вартості активів або навіть організації.


Ключові слова
балансова вартість, вартість активів, звітність, фінансова звітність, аудит, інноваційні підходи.


Посилання
 1. Akhundova, N., Pimonenko, T., & Us, Y. (2020). Sustainable growth and country green brand: visualization and analysis of mapping knowledge. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 234-243. [Google Scholar]
 2. Amir, E., & Lev, B. (1996). Value-relevance of nonfinancial information: The wireless communications industry. Journal of accounting and economics, 22(1-3), 3-30. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Ansari, S. L., & Flamholtz, D. T. (1978). Management science and the development of human resource accounting. Accounting Historians Journal, 5(2), 11-35. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Baranovskyi, O. I. (2020). Regulation of functional and structural transformational processes in the financial sector. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(32), 292-306. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Baranovskyi, О. І. (2018). Quality of the transformational processes in the financial sector of the national economy: vectors of the measurement. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(26), 350-367. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Barton, J., & Simko, P. J. (2002). The balance sheet as an earnings management constraint. The accounting review, 77(s-1), 1-27. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Beaver, W. H., & Ryan, S. G. (2005). Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling. Review of accounting studies, 10(2-3), 269-309. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Belesis, N., Sorros, J., & Karagiorgos, A. (2020). Financial Market Data Versus Accounting Data: Which Better Explains Stock Returns?. International Advances in Economic Research, 1-14. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Bilan, Y., Pimonenko, T., & Starchenko, L. (2020). Sustainable business models for innovation and success: bibliometric analysis. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04037). EDP Sciences [Google Scholar]
 10. Blackburn, L. A., Brussel, J. W., & Fors, A. R. (1931). Controlling Factors in Machine-Tool Obsolescence (No. 310045). SAE Technical Paper. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Boiarko, I. M. (2016). Praxeological and situational approaches in the formation of strategic accounting. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(21), 80-90. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Church, B. K., Dai, N. T., Kuang, X., & Liu, X. (2019). The Role of Auditor Narcissism in Auditor‐Client Negotiations: Evidence from China. Contemporary Accounting Research. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Cotrugli, B. (1458). Della mercatura et del mercante perfetto: Scritti gia piu di anni CX. et hora dati in luce; Utilissimi ad ogni mercante. Elefanta. [Google Scholar]
 14. Dechow, P. M., Hutton, A. P., & Sloan, R. G. (1999). An empirical assessment of the residual income valuation model. Journal of accounting and economics, 26(1-3), 1-34. [Google Scholar][CrossRef]
 15. Edwards, S. (2005). Accounting for rents in the US Atlantic sea scallop fishery. Marine Resource Economics, 20(1), 61-76. [Google Scholar]
 16. Erel, I., Liao, R. C., & Weisbach, M. S. (2012). Determinants of cross‐border mergers and acquisitions. The Journal of finance, 67(3), 1045-1082. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Feltham, G. A., & Ohlson, J. A. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. Contemporary accounting research, 11(2), 689-731. [Google Scholar][CrossRef]
 18. Guo, Z., & Huang, S. (2019). Research on carbon asset value evaluation based on ecological compensation perspective. Paper presented at the Conference Proceedings of the 7th International Symposium on Project Management, ISPM 2019, 812-817. 
 19. Hawawini, G., Subramanian, V., & Verdin, P. (2003). Is performance driven by industry‐or firm‐specific factors? A new look at the evidence. Strategic management journal, 24(1), 1-16. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Hillman, R. H. (1970). New accounting rules and acquisition planning: Negative effect of changes can be minimised. Business Horizons, 13(5), 71-78. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Hrytsenko, L. L., Roienko, V., & Boiarko, I. M. (2018). Institutional background of the role of state in investment processes activation. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 1(24), 338-344. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Hung, M., & Subramanyam, K. R. (2007). Financial statement effects of adopting international accounting standards: the case of Germany. Review of accounting studies, 12(4), 623-657. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Kamata, H. (2016). A Segmentation Analysis of Japanese Spa Tourists. Journal of Tourism & Services, 7(12). [Google Scholar]
 24. Khan, K. A., Çera, G., & Netek, V. (2019). Perception of the selected business environment aspects by service firms. Journal of Tourism and Services, 10(19), 111-127. [Google Scholar][CrossRef]
 25. Kuznyetsova, A. Y., & Klishchuk, O. V. (2017). Theoretical conception of price stability targeting arrangement: investigation of basic principles of implementation monetary regime. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2(23), 388-396. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Kwon, G. J. (2019). The Impact of Human Resource Expenses on Business Value: Focus on Welfare and Training Expenses in Listed Korean Stock Markets. Global Business Review, 20(3), 668-683. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Meegoda, J. N., Juliano, T. M., Potts, L., Tang, C., & Marhaba, T. (2017). Implementation of a drainage information, analysis and management system. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 4(2), 165-177. [CrossRef]
 28.  Mura, L., & Kajzar, P. (2019). Small Businesses in Cultural Tourism in a Central European Country. Journal of Tourism and Services, 10(19), 40-54. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Nelson, K. K. (1996). Fair value accounting for commercial banks: An empirical analysis of SFAS No. 107. Accounting Review, 161-182. [Google Scholar]
 30. Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary accounting research, 11(2), 661-687. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Pacioli, L. (1994). Summa de Arithmetica geometria proportioni: et proportionalita. Paganino de paganini. [Google Scholar]
 32. Pike, R., Sharp, J., & Kantor, J. (1988). The role of accounting information in valuing unlisted shares. Accounting and Business Research, 18(71), 249-255. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Rekunenko, I. I., Hrytsenko, L. L., Boiarko, I. M., & Kostyrko, R. A. (2019). Financial debt market in the system of indicators of development of the economy of the country. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 2(29), 430-439. [Google Scholar]
 34. Shields, M. D., Solomon, I., & Waller, W. S. (1987). Effects of alternative sample space representations on the accuracy of auditors’ uncertainty judgments. Accounting, Organisations and Society, 12(4), 375-385. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Smith, D. E. (1986). Microcomputer-based software to perform lease versus buy analysis. Computers & Industrial Engineering, 11(1-4), 124-127. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Vasylieva, T., Bilan, Y., Starchenko, L., Woźniak, A. (2020) Green Intellectual capital for sustainable business model: bibliometric analysis. In Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA) conference. Retrieved from https://ibima.org/conference/35th-ibima-conference/
 37. Vovchak, O. D., Senyshch, P. M., & Melnyk, T. V. (2019). «Purging» of the banking system: impacton the key performance indicators of banks. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1(28), 16-25. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Wang, J. L., Hsiung, H. H., & Xu, J. R. (2019, September). Is the Value-Relevance of IFRS Better than GAAP? An Empirical Study of Taiwan. In Proceedings of the 2019 5th International Conference on Industrial and Business Engineering (pp. 383-388). [Google Scholar] [CrossRef]