Правові аспекти в управлінні охороною здоров'я: бібліометричний аналіз

Автори:
Заміна Алієва1
1. Бакинський державний університет (Азербайджанська Республіка)
Сторінки:
293 - 305
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Aliyeva, Z. (2020). The Law Aspects in Health Management: A Bibliometric Analysis of Issues on the Injury, Damage and Harm in Criminal Law. Marketing and Management of Innovations, 3, 293-305. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-21


Анотація

У статті проаналізовано наукові напрями вивчення проблематик щоло травмування, збитків та шкоди здоров'ю суспільсву з точки зору кримінального права. Систематизація літературних напрацювань свідчить про зростаючий інтерес світової науковової спільноти до аналізу злочинів, пов'язаних зі зловживанням наркотиками та їх легалізацією. У той же час, розвиток державного контролю, підвищення медичних стандартів та якості медичної освіти, що забезпечують баланс у трикутнику «медична помилка – школа здоров’ю людини – юридичні наслідки» стають більш важливими в управлінні охороною здоров’я. Головною метою статті є визначення майбутніх напрямків досліджень на основі аналізу тенденції наукових напрацювань щодо питань травмування, збитків та шкоди у кримінальному праві. Детермінованою вибіркою дослідження є 1072 публікації (книги, журнали, матеріали конференцій, тощо) представлені у наковометричних базах даних Scopus та Web of Science. Емпіричне дослідження проведено з використанням інструментарію програмного забезпечення VOSviewer, Scopus and Web of Science. Періодом дослідження обрано 1970-2020 роки. Отримані результати свідчать, що у 2012-2019 роках, кількість публікацій на тему травмування, збитків та шкоди почала зростати у базі даних Scopus. Однак, згодом загальна тематика почала змінюватись до дослідження питань декриміналізації торгівлі наркотиками, зміни парадигми покарання за скоєння певних злочинів та покарання корпорацій за порушення екологічних норм. Автори зазначили, що у 2017 кількість публікацій з досліджуваної тематики збільшилась на 667% порівняно до 2012 року. Встановлено, що основними науковими напрямами є: закон, громадська гігієна праці, кримінальна пенологія, токсикоманія, психіатрія, медицина. Найбільша частка науковців, які досліджували питання травмування, збитків та шкоди в кримінальному законодавстві, були з США, Великобританії, Австралії та Канади. Автори відмітили, що у 2019 році значно зросла кількість публікацій у наукових журналах з високим імпакт-фактором, а саме: «International Journal of Drug Policy», «International Journal of Law and Psychiatry», «The Lancet» тощо. Таким чином, це свідчить про те, що тематика досліджень щодо травмування, шкоди та збитків у кримінальному законодавстві є актуальною у галузі юриспруденції та регулювання. Результати бібліометричного аналізу дозволили виділити 6 кластерів тематичної спрямованості досліджуваних статей. При цьому найбільші з них об’єднали наступні ключові слова: 1) кримінальне правосуддя, правоохоронна діяльність, охорона здоров'я, політика охорони здоров’я, зменшення шкоди, законодавство про наркотики, контроль над наркотиками, наркоманія, безпритульність, тощо; 2) злочинна поведінка, жертва злочину, підліток, насильство, психічне здоров'я, психічні захворювання, ув'язнений, молодь, зґвалтування, поліція тощо; 3) кримінальні аспекти судової практики, кримінальне право, права людини, юридична відповідальність, соціальний контроль, державне регулювання, тощо. На основі виявлених тенденцій у наукових публікаціях, автори прийшли до висновку, що врівноваження трикутників «медичні помилки – злочин – освіта», «наркотики – злочин – справедливість» та «аборт –злочин – жінки/діти» є головною тематикою наукових напрацювань щодо дослідження питань травмування, шкоди здоров’ю та збитків у кримінальному праві.


Ключові слова
травма, шкода, збитки, здоров’я людини, кримінальне право, менеджмент, уряд.


Посилання
 1. Babor, T. F., Caulkins, J., Fischer, B., Foxcroft, D., Medina‐Mora, M. E., Obot, I., ... & Strang, J. (2019). Drug Policy and the Public Good: a summary of the second edition. Addiction, 114(11), 1941-1950. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Baranovskyi O. I., Khutorna M. E. Methodology of forming the system of ensuring financial stability of credit institutions. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2018. Vol. 4. No 27. P. 4-13. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Bucy, P. H. (1995). Crimes by health care providers. University of Illinois law review, 3, 589-665. [Google Scholar]
 4. Castle, P. (1995). Environmental issues and the nuclear industry. Energy policy, 23(2), 139-147. [Google Scholar] [Google Scholar]
 5. Dzwigol, H., Dzwigol-Barosz, M., Miskiewicz, R., & Kwilinski, A. (2020). Manager Competency Assessment Model in the Conditions of Industry 4.0. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(4), 2630-2644. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Dźwigoł, H., & Dźwigoł-Barosz, M. (2018). Scientific Research Methodology in Management Sciences. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(25), 242-237. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Dyer, L., Hardeman, R., Vilda, D., Theall, K., & Wallace, M. (2019). Mass incarceration and public health: the association between black jail incarceration and adverse birth outcomes among black women in Louisiana. BMC Pregnancy and Childbirth, 19(1), 525. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Garrity‐Rokous, F. E. (1994). Punitive legal approaches to the problem of prenatal drug exposure. Infant mental health journal, 15(2), 218-237. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Grishina, E. P., Shiryaeva, S. V., Sheiafetdinova, N. A., & Solovyev, A. A. (2019). Forensic Medical Examination of the Quality of Medical Care: Legal, Methodological and Ethical Issues. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 23(4). [Google Scholar]
 10. Harris, L. H., & Grossman, D. (2020). Complications of unsafe and self-managed abortion. New England Journal of Medicine, 382(11), 1029-1040. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Heinen, M. (1973). Gas-gangrene abscess of the brain after «minor injuries» of the head (author's transl). Zeitschrift fur Rechtsmedizin. Journal of legal medicine, 73(3), 245. [Google Scholar]
 12. High Court of appeals. Сelle 23. A. on the question of permissability of confiscation of the medical records. B. on the criminal nature of nonmedically indicated sterilisations. (1963). Neue Juristische Wochenschrift, 16, 406-408. Retrieved from www.scopus.com.
 13. Hughes, C. E., & Stevens, A. (2010).What Can We Learn from the Portuguese Decriminalisation of Illicit Drugs? British Journal of Criminology, 50(6), 999-1022. [CrossRef]
 14. Ingersoll, J. E. (1973). Prevention: A law-enforcement point of view. Preventive medicine, 2(4), 561-568. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Johnson, E. W., Schwartz, J., & Inlow, A. R. (2020). The criminalisation of environmental harm: a study of the most serious environmental offenses prosecuted by the US federal government, 1985-2010. Environmental Sociology, 1-15. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Kuzior, A., Kwilinski, A., & Tkachenko, V. (2019). Sustainable development of organizations based on the combinatorial model of artificial intelligence. Entrepreneurship and Sustainability, 7(2), 1353-1376. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Kwilinski, A., Vyshnevskyi, O., & Dzwigol, H. (2020). Digitalization of the EU Economies and People at Risk of Poverty or Social Exclusion. Journal of Risk and Financial Management, 13(7), 142. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Magaldi, R. (1983). Factory Noise. Minerva Medica, Sep 8, 74(34), 1949-1953. 
 19. Patton, G. C., Sawyer, S. M., Santelli, J. S… & Viner, R. M. (2016). Our future: A lancet commission on adolescent health and wellbeing. The Lancet, 387(10036), 2423-2478. [CrossRef]
 20. Stamm, H. (1970). Legal and illegal abortion in Switzerland. Fortschritte der Geburtshilfe und Gynakologie, 42, 1. [Google Scholar]
 21. Surjadjaja, C. (2008). Policy Analysis of Abortion in Indonesia: The Dynamic of State Power, Human Need and Women’s Right. IDS bulletin, 39(3), 62-71. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. The Code of Hammurabi. Retrieved from https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp.
 23. Vakula M. A., Dobryakov D. A., & Minyazeva T. F. (2019). Issues of Liability for Air Pollution Under the Criminal and Administrative Laws of Russia. Tomsk State University Journal, 447, 222-231. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Vasylieva, T., Bilan, Y., Starchenko, L., & Woźniak, A. (2020) Green Intellectual capital for sustainable business model: bibliometric analysis. In Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA) conference. Retrieved from https://ibima.org/conference/35th-ibima-conference/
 25. Vuletiс, I. (2019). Medical Malpractice as a Separate Criminal Offense: a Higher Degree of Patient Protection or Merely a Sword Above the Doctors’ Heads? The Example of the Croatian Legislative Model and the Experiences of its Implementation. Medicine, Law & Society, 12(2), 39-60. [Google Scholar]