Інновації в управлінні комплементарним розвитком прилеглих до річкових вантажоперевезень територій

Автори:
Євген Крикавський1, Ольга Прокопенко2,3, Олена Шандрівська4, Надія Васильців4, Сильвія Нич-Войтан5
1. Вища Школа Фінансів і Права (Польща)
2. Талліннський технологічний університет (Естонія)
3. Інноваційний університет Collegium Mazovia (Польща)
4. Національний університет «Львівська політехніка» (Україна)
5. Університет Вістула Варшава (Польща)
Сторінки:
257 - 275
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Krykavskyy, Y., Prokopenko, O., Shandrivska, O., Vasyltsiv, N., & Nycz-Wojtan, S. (2020). Innovations in Management of the Complementary Develipment of the Territories Adjusted to the River Cargo Transportation. Marketing and Management of Innovations, 3, 257-275. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-19


Анотація

У роботі узагальнені результати наукової дискусії з питань управління комплементарним розвитком прилеглих до річкових перевезень вантажів територій. Головою метою дослідження є обґрунтування сутності та напрямків імплементації потенціалу річкових перевезень в логістичну систему країни завдяки впливу річкових перевезень на економічний розвиток прилеглих територій на основі системного підходу. Систематизація літературних джерел і підходів до вирішення проблеми управління річковими перевезеннями вантажів в контексті управління комплементарним розвитком прилеглих до них територій свідчить про низький рівень орієнтування регіонів в своєму розвитку на реалізацію потенціалу від залучення річкового транспорту в процес перевезення вантажів, а саме в контексті: прямого впливу на економіку країни і її території завдяки підвищенню ефективності транспортних процесів, так і опосередкованого - через розвиток інфраструктури цих процесів. Актуальність дослідження полягає в тому, що в умовах доцільності переорієнтації налагодженої структури логістичної системи країни, її внутрішніх і транзитних матеріальних потоків відповідно до критеріїв економічності і екологічності, дозволяє використовувати річковий транспорт для перевезень сировинних потоків сухих і рідких вантажів, великогабаритних товарів на істотні відстані, а отже, збільшити частку річкових перевезень в загальних вантажоперевезеннях і в структурі ВВП. Зазначені фактори радикального зростання попиту на річкові перевезення з боку бізнесу і держави вимагають відповідної переорієнтації логістики для багатьох галузей економіки, в першу чергу з боку прирічкових територій. Дослідження проблематики річкових перевезень вантажів в просторово-функціональній реструктуризації економіки регіонів України із застосуванням концепції логістики проводиться в такій логічній послідовності: оцінка здатності річкового транспорту щодо формування прямого і мультиплікативного ефекту логістики, сформованого ВРП і експортними процесами в портових регіонах країни; здійснення кластеризації областей, прилеглих до річкових портів за ознаками потенціалу розвитку (валовий регіональний продукт і експорт, в т. ч. в розрахунку на душу населення); підтвердження розподілу регіонів згідно ієрархічної кластеризації прилеглих регіонів; оцінка інвестиційної привабливості портових регіонів країни; управління активізацією впливу річкового транспорту на розвиток прилеглих територій; оцінка потенціалу мультиплікативного ефекту в системі управління розвитком річкових портів. Методами дослідження стали використані в роботі евристичний підхід до структури портових регіонів (на підставі авторської методики формування кластерів на основі вкладу річкового транспорту в формування прямого і мультиплікативного ефекту логістики: сформованого ВРП і експортними процесами в портових регіонах країни) і математичний алгоритм ієрархічної кластеризації портових регіонів з використанням програмної системи SPSS. Результати оцінки вкладу річкових вантажоперевезень в економіку прилеглих територій отримані з використанням регресійного аналізу впливу річкового транспорту на динаміку розвитку регіону його розміщення, також з підтвердженням репрезентативності результатів товаротранспортної роботи річкового транспорту за період 2007-2016 років. Об'єктом дослідження стали портові регіони країни, адже саме вони є територією генерування попиту на річкові перевезення вантажів. Результати оцінки вкладу річкових вантажних перевезень в економіку прилеглих територій показали, що річковий транспорт не є ринкоутворюючим фактором розвитку прилеглих територій. Результати дослідження можуть бути корисними для Міністерства інфраструктури України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, адміністрації річкових портів, логістичних операторів, бізнесу в припортових регіонах, інших учасників ринку водних перевезень в умовах пріоритезації мети комбінованих перевезень вантажів.

 


Ключові слова
інновації, управління, річковий транспорт, логістика, комплементарний розвиток, територіальна структура


Посилання
 1. Ceniga, P. & Sukalova, V. (2019). Sustainable Development of Transport and Logistics in Slovakia. Transport Means 2019: Proceedings of the 23rd International Scientific Conference, Kaunas University of Technology, Lithuania, 2, 192 – 200
 2. Chen, X., & Jiang, H. (2013). Analysis of the Economic Benefit of the Inland River's Shipping Centre. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 96, 625-632. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Document of The World Bank (2016). International Development Association. Retrieved from http://pubdocs.worldbank.org/en/955651466671969590/text/P154511-BD-Regional-Waterway-Transport-Project-1-PAD-FINAL-to-SECPO-2016-05-25.txt
 4. Głowny Urzad Statystyczny (2017). Transport wodny srodladowy w Polsce w 2016 r.Retrieved from https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5511/4/7/1/transport_wodny_srodladowy_w_polsce_w_2016_roku.pdf
 5. Haddad, E. A., Hewings, G. J., Perobelli, F. S., & dos Santos, R. A. (2010). Regional effects of port infrastructure: a spatial CGE application to Brazil. International Regional Science Review, 33(3), 239-263. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Hann, M., Piotrowski, L., & Wos, K. (2014). Adaptation of the Oder River for the purposes of inland water transport. Logistyka, 6, 13313-13321. [Google Scholar]
 7. Hunke, K., & Prause, G. (2013). Management of green corridor performance. Transport and Telecommunication Journal, 14(4), 292-299. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Ionescu, R. V. (2016). Inland waterways' importance for the European economy. Case study: Romanian inland Waterways transport. Journal of Danubian Studies and Research, 6(2). [Google Scholar]
 9. ITF-OECD. (2016). Logistics Development Strategies and Performance Measurement International Transport Forum.. Retrieved from https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/logistics-strategy-performance-management.pdf.
 10. Krykavskyi, Y., Shandrivska, O., & Wysocki, M. (2017). Investigation of strategic perspectives of development of river ports in Ukraine. Technology audit and production reserves, 6(4 (38)), 8-16. [Google Scholar]
 11. Madani, S. (2018). Global Seaport Competitiveness: A Resource Management Perspective (Doctoral dissertation, RMIT University). [Google Scholar]
 12. Nam, K., & Win, E. (2014). Competitiveness between road and inland water transport: the case of Myanmar. Transport Problems, 9. [Google Scholar]
 13. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.
 14. Prause, G. (2014). A green corridor balanced scorecard. Transport and Telecommunication Journal, 15(4), 299-307. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Prause, G., & Hoffmann, T. (2017). Cooperative Business Structures for Green Transport Corridors. Baltic Journal of European Studies, 7(2), 3-27. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Prokopenko, O. V., & Shkola, V. Yu. (2012). Controlling of the ecological and economic enterprise security on the bases of ecomarketing. Marketing and Management of Innovations, 4, 337-346. Retrieved from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2012/4/337-346
 17. Prokopenko, O. V., Shkola, V. Yu, Domashenko, M. D., & Prokopenko, M. O. (2015). Conceptual grounds to form motivational constituent of the international ecological policy. Marketing and Management of Innovations, 4, 245-259. Retrieved from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2015/4/245-259
 18. Prokopenko, O., Omelyanenko, V., & Tirto, T. (2019). Security issues of system innovation strategies. In SHS Web of Conferences (Vol. 65, p. 03006). EDP Sciences. [Google Scholar]
 19. Rydzkowski, W., & Rolbiecki, R. (2005). Mozliwosci rozwoju portow srodladowych w Polsce jako centrow logistycznych. LogForum, 1(2), 1-10. [Google Scholar]
 20. Schonfelder, S., Streicher, G., Gille, J., & Trosky, F. (2015). Employment Effects of Increased Inland Waterway Transport in the Danube Region (No. 497). WIFO working papers. [Google Scholar]
 21. Shkola, V. Y., & Shcherbachenko, V. A. (2011). Conceptual bases of the government regulation migratory processes on base macroeconomic forecasting. Marketing and Management of Innovations, 4, 237-241. Retrieved from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2011/4_2/237-241
 22. Weijun Fe. (May, 2011). Using More Inland Rivers in Intermodal Transport (Final Report). APEC Transportation Working Group. Retrieved from https://www.apec.org/Publications/2011/05/Using-More-Inland-Rivers-in-Intermodal-Transport
 23. Wiegmans, B., & Konings, R. (2015). Intermodal inland waterway transport: Modelling conditions influencing its cost competitiveness. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 31(2), 273-294. [Google Scholar] [CrossRef]