Інновації в управлінні відходами будівництва: досвід Латвії

Автори:
Тетяна Тамбовцева1, Валентина Урбане1, Яніс Девинс1
1. Ризький технічний університет (Латвія)
Сторінки:
234 - 248
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Tambovceva, T., Urbane, V., & Ievins, J. (2020). Innovations in Construction Waste Management: Case of Latvia. Marketing and Management of Innovations, 3, 234-248. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-17


Анотація

У статті проаналізовано проблематику охорони навколишнього природного середовища (НПС), екологічноорієнтованого управління та впровадження зелених інноваційних технологій у будівельній галузі. Зазначено, що будівельна галузь має значний негативний вплив на стан НПС. Авторами наголошено, що забруднення повітря, води та ґрунту, шум і вібрація, спричинені в ході будівельних процесів, негативно впливають на НПС та природні екосистеми, а також сусіпільство на глобальному рівні. Будівельні відходи, що утворюються в процесі будівництва, реконструкції та знесення, займають значні території звалищ, а також містять небезпечні речовини для НПС та здоров’я людини. У статті системтаизовано результати досліджень щодо можливостей більш ефективного управління будівельними відходами. Розглянуто досвід компаній, які працюють у будівельному секторі та впровджують інноваційні підходи з метою зменшення негативновго впливу на НПС. Вихідні данні для дослідження сформовано на основі аналізу результатів опитування населення щодо рівня освідченості у поводженні з відходами будівельної галузі Латвії. Головною метою дослідження є систематизація аргументів та контраргументів щодо сучасних проблем управління будівельними відходами та потенціалу інноваційного розвитку в Латвії на основі результатів проведеного опитування. Для практичної реалізації всіх етапів дослідження проведено огляд літератури, аналіз статистичних даних, створено анкету, проведено опитування населення та співбесіду з компаніями, які займаються переробкою відходів. Дослідження проводилось з жовтня 2019 року по липень 2020 року. За отриманими результатами виявлено значний розриви в ефективності управління будівельними відходами між компаніями в Латвії. У ході дослідження встановлено, що працівники зацікавлені у сортуванні відходів на будівельних майданчиках. Однак, практичну реалізацію збору відсортованих відходів не реалізовано через низький рівень еколоігчної свідомості та культури працівників. У свою чергу, компанії з утилізації відходів вважають дану практику неможливою через вплив низки економічних факторів. За результатами дослідження авторами наголошено на необхідності розроблення єдиної нормативної бази для впровадження системи сертифікації будівельних відходів, що забезпечить ефективне впровадження інноваційних рециклінгових технологій у будівництві. 


Ключові слова
відходи будівництва, управління технологічними інноваціями, екологічний менеджмент, Латвія, сталий розвиток.


Посилання
 1. Alhadid, A. Y., & Abu-Rumman, A. H. (2014). The Impact of Green Innovation on Organizational Performance, Environmental Management Behavior as a Moderate Variable: An Analytical Study on Nuqul Group in Jordan. International Journal of Business and Management, 9(7), 51–58. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Campos, L. M., Trierweiller, A. C., de Carvalho, D. N., & Selih, J. (2016). Environmental management systems in the construction industry: a review. Environmental Engineering and Management Journal, 15(2), 453-460. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Chen, J., & Liu, L. (2018). Profiting from green innovation: The moderating effect of competitive strategy. Sustainability, 11(1), 15. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Chen, Y. S., & Chang, K. C. (2013). The nonlinear effect of green innovation on the corporate competitive advantage. Quality & Quantity, 47(1), 271-286. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Chen, Y. S., Lai, S. B., & Wen, C. T. (2006). The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. Journal of business ethics, 67(4), 331-339. [Google Scholar][CrossRef]
 6. Collis, J., & Hussey, R. (2009). Business research: A practical guide for undergraduate and postgraduate students. Macmillan International Higher Education. [Google Scholar]
 7. Cooper, D., & Schindler, P. (2011). Business research methods. 11th Edition. Boston: McGraw Hill. [Google Scholar]
 8. Couto, J. P., & Mendonça, P. (2011). Deconstruction Roles in the Construction and Demolition Waste Management in Portugal-From Design to Site Management. Integrated Waste Management, 1, 301. [Google Scholar]
 9. Cox, M. (2018). Waste management on construction sites. International Institute of Risk and Safety Management.
 10. CustomInsight. (2019). Survey Random Sample Calculator. Retrieved from https://www.custominsight.com/articles/random-sample-calculator.asp
 11. European Commission. (2016). EU Construction & Demolition Waste Management Protocol. Retrieved June 17, 2020, from https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en
 12. Eurostat (2017) Waste statistics Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics
 13. Eurostat. (2016). Waste statistics. Retrieved July 12, 2020, from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Waste_generation_by_economic_activities_and_households,_EU-27,_2016_(%25_share_in_tonnes).png
 14. Fuertes, A., Casals, M., Gangolells, M., Forcada, N., Macarulla, M., & Roca, X. (2013). An environmental impact causal model for improving the environmental performance of construction processes. Journal of cleaner production, 52, 425-437. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Geetha, M., & Ambika, D. (2015). Study on noise pollution at construction site. International Journal of Research in Engineering and Technology, 4, 2319-2321. Retrieved from https://www.ijltet.org/journal_details.php?id=886&j_id=2094
 16. Graudins, U. (2014). A new sector of opportunities in waste management. Retrieved from http://www.la.lv/jauna-iespeju-nozare%E2%80%A9/
 17. Guoyou, Q., Saixing, Z., Chiming, T., Haitao, Y., & Hailiang, Z. (2013). Stakeholders’ influences on corporate green innovation strategy: a case study of manufacturing firms in China. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 20(1), 1-14. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Holman, R. (2017). No time to waste; waste diversion in construction. West Michigan. Retrieved from https://www.usgbcwm.org/no-time-to-waste-waste-diversion-in-construction/
 19. Jain, G., Gupta, V., & Pandey, M. (2016). Case Study of Construction Pollution Impact on Environment. Int. J. of Emer. Tech. in Eng. Res.(IJETER), 4(6). [Google Scholar]
 20. LEGMC. (2020). State limited Liability Company «Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre2. Compilation of waste statistics. Retrieved from https://www.meteo.lv/lapas/vide/atkritumi/atkritumu- statistikas-apkopojumi/atkritumu-s tatistikas-apkopojumi?id=1713&nid=380
 21. Li, W., & Wang, X. (2016). Innovations on management of sustainable construction in a large earthwork project: an Australian case research. Procedia Engineering, 145(1), 677-684. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Likumi.lv (2010). Waste Management Law. Retrieved from https://likumi.lv/doc.php?id=221378
 23. Mao, C., Shen, Q., Shen, L., & Tang, L. (2013). Comparative study of greenhouse gas emissions between off-site prefabrication and conventional construction methods: Two case studies of residential projects. Energy and Buildings, 66, 165-176. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. MrGScience. (2015). 1.5. Humans & Pollution. Escuela Campo Alegre. Retrieved from https://www.mrgscience.com/ess-topic-15-humans-and-pollution.html
 25. Norulaini, N., Rahman, N. A., & Esa, N. (2014). Sustainable living with environmental risks. Tokyo: Springer. 284 p.
 26. Ponto, J. (2015). Understanding and evaluating survey research. Journal of the advanced practitioner in oncology, 6(2), 168. [Google Scholar]
 27. Quinlan, C. (2011). Business Research Methods. Hampshire, UK: Cengage Learning EMEA.
 28. RecycleCoach (2016). How to reuse and recycle construction materials. Retrieved from https://recyclecoach.com/residents/blog/how-to-reuse-and-recycle-construction-materials/
 29. Reja, U., Manfreda, K. L., Hlebec, V., & Vehovar, V. (2003). Open-ended vs. close-ended questions in web questionnaires. Developments in applied statistics, 19(1), 159-177. [Google Scholar]
 30. Resource Efficient Scotland. (n.a.). Best practice guide to improving waste management on construction sites. Retrieved from https://www.zerowastescotland.org.uk/sites/default/files/Improving%20waste%20management%20on%20construction%20site%20%E2%80%93%20best%20practice%20guide_0.pdf
 31. Sandanayake, M., Zhang, G., & Setunge, S. (2016). Environmental emissions at foundation construction stage of buildings–Two case studies. Building and Environment, 95, 189-198. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Sandanayake, M., Zhang, G., Setunge, S., Li, C. Q., & Fang, J. (2016). Models and method for estimation and comparison of direct emissions in building construction in Australia and a case study. Energy and Buildings, 126, 128-138. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Selih, J. (2007). Environmental management systems and construction SMEs: a case study for Slovenia. Journal of Civil Engineering and Management, 13(3), 217-226. [Google Scholar]
 34. SurveyMonkey. (2019a). Closed-ended vs open-ended questions. Retrieved from https://www.surveymonkey.com/mp/comparing-closed-ended-and-open-ended-questions/
 35. SurveyMonkey. (2019b). Sample size calculator. Retrieved from https://www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
 36. Tah, J. H., & Abanda, H. F. (2011). Sustainable building technology knowledge representation: Using Semantic Web techniques. Advanced Engineering Informatics, 25(3), 547-558. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Tambovceva, T. (2010). Assessment model of environmental management: a case study of construction enterprises in latvia. Economics & Management. [Google Scholar]
 38. Tambovceva, T., & Geipele, I. (2011). Environmental management systems experience among Latvian construction companies. Technological and Economic Development of Economy, 17(4), 595-610. [Google Scholar]
 39. Thomas, N. I. R., & Costa, D. B. (2017). Adoption of environmental practices on construction sites. Ambiente Construído, 17(4), 9-24. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Ulubeyli, S., Kazaz, A., & Arslan, V. (2017). Construction and demolition waste recycling plants revisited: management issues. Procedia Engineering, 172, 1190-1197. [Google Scholar][CrossRef]
 41. VARAM. (2013). National Waste Management Plan for 2013–2020. Retrieved from http://likumi.lv/ta/id/255629-par-atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-planu-20132020gadam
 42. WALGA (n.a.). Construction waste management plan guidelines. Retrieved from https://www.wastenet.net.au/profiles/wastenet/assets/clientdata/document-centre/wal2708_construction_waste_a4_v2_singles.pdf
 43. Welman, J.C., & Kruger, S.J. (2003). Research Methodology. 2nd edition. Cape Town: Oxford University Press.
 44. Yan, H., Shen, Q., Fan, L. C., Wang, Y., & Zhang, L. (2010). Greenhouse gas emissions in building construction: A case study of One Peking in Hong Kong. Building and Environment, 45(4), 949-955. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Yusof, N. A., Abidin, N. Z., Zailani, S. H. M., Govindan, K., & Iranmanesh, M. (2016). Linking the environmental practice of construction firms and the environmental behaviour of practitioners in construction projects. Journal of Cleaner Production, 121, 64-71. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Zvirbule, L. (2016). Construction waste management: principles, requirements, problems. Valsts vides dienests. Retrieved from http://bvkb.gov.lv/sites/default/files/20161209_buvvaldes_vvd.pdf