Інновації як фактор економічного зростання та розвитку ринку праці в країні

Автори:
Стефан Райчев1, Гергана Димитрова1, Блага Маджурова1, Добринка Стоянова1
1. Пловдівський університет «Паїсій Хилендарський» (Болгарія)
Сторінки:
22 - 31
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Raychev, S., Dimitrova, G., Madzhurova, B., & Stoyanova, D. (2020). Innovations as a Factor for Economic Growth and Labor Market Development. Marketing and Management of Innovations, 3, 22-31. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-02


Анотація

У статті проаналізовано та оцінено вплив науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) як виду інновацій на рівень економічного розвитку країни. При цьому конкурентоспроможність оцінено такими параметрами: рівень конкурентоспроможності, функціонування ринку праці та рівень нерівності в країні. Головною метою статті є визначення рівня розвитку НДДКР Болгарії у порівнянні з країнами-лідерами за рівнем інноваційного розвитку. Відповідно до мети дослідження авторами проведено порівняльний аналіз динаміки витрат на НДДКР у бізнес-секторі та освітній галузі на прикладі Болгарії та країн ЄС28. Результати систематизації наукових праць та підходів до вирішення досліджуваної проблематики засвідчили про наявність розривів між потребами ринку праці та кваліфікацією випускників закладів вищої освіти. Авторами зазначено, що стрімкий розвиток НДДКР спричинив зміни на ринку праці, що стало тригером до коригування освітніх програм. Методологію дослідження засновано на обробці кількісних даних, змістовно-порівняльному, ситуаційно-галузевому та графічно-динамічному аналізах. Об’єктом дослідження є динаміка інвестицій Болгарії та країн ЄС28, спрямованих в інноваційний розвиток. У статті визначено та описано роль науково-дослідних центрів, підприємств, кластерів та закладів освіти у розвитку НДДКР на основі оцінювання досягнутого рівня інноваційного розвитку країни. Авторами наголошено про необхідність інвестиційної підтримки дослідницьких центрів з метою задоволення потреб ринку праці. За результатами емпіричного аналізу встановлено, що формування інноваційних кластерів дозволяє підвищити рівень ефективності НДДКР в країні, а також синхронізувати потреби бізнес-сектору та можливості системи освіти. Результати дослідження мають практичне значення і можуть бути корисними для роботодавців, представників закладів вищої освіти та наукових дослідницьких центрів. Очікується, що отриманні висновки стануть основою для подальших досліджень, присвячених підвищенню конкурентоспроможності та соціального добробуту країни завдяки її інноваційному розвитку.


Ключові слова
конкурентоспроможність, економічне зростання, нерівність, інновації, ринок праці, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР).


Посилання
 1. Atanasova, A. (2014). Klasterna integratsia za povishavane konkurentosposobnostta na MSP, avtoreferat, Katedra «Menidzhmant i marketing», YuZU, Retrieved from:http://rd.swu.bg/media/35047/avtoreferat.pdf
 2. Beduwe, C., & Giret, J. F. (2011). Mismatch of vocational graduates: What penalty on French labour market?. Journal of vocational behavior, 78(1), 68-79. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Berlingieri, G., Blanchenay, P., & Criscuolo, C. (2017). The great divergence (s) (No. 83625). London School of Economics and Political Science, LSE Library. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Bulgaria 2020: National priorities in education and science. Retrieved from: https://www.president.bg/docs/1352306046.pdf
 5. CEB. (2017) Educational inequality in Europe. Paris: Council of Europe Development Bank. Retrieved from https://coebank.org/media/documents/Part_2-Inequality-Education_lowres.pdf
 6. CEB. (2017) Investing in Public Infrastructure in Europe: A local economy perspective. Paris: Council of Europe Development Bank. Retrieved from https://coebank.org/media/documents/Investing_in_Public_Infrastructure_in_Europe_27dc1Pg.pdf
 7. Delgado, M., Porter, M. E., & Stern, S. (2014). Clusters, convergence, and economic performance. Research policy, 43(10), 1785-1799. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. EC. (2017). Uchilishtno razvitie i varhovi postizhenia v oblastta na prepodavaneto za po-dobar start v zhivota. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/summary/bg/4301065.
 9. Feldman, M., Francis, J., & Bercovitz, J. (2005). Creating a cluster while building a firm: Entrepreneurs and the formation of industrial clusters. Regional studies, 39(1), 129-141. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Global Economy. (2017). Bulgaria: Research and development expenditure. Retrieved from https://www.theglobaleconomy.com/Bulgaria/Research_and_development/
 11. Global innovation index 2019. Retrieved from https://knoema.ru/GII2018Aug/global-innovation-index-2019?country=1000290-bulgaria&accesskey=gveykrd
 12. Global Innovation Index. (2019). The global innovation index (GII)2020: Who will Finance innovation? Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/Home
 13. IMD. (2019). Countries profiles. Retrieved from https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/countries-profiles/
 14. Innovation strategy for intelligent specialisation of the Republic of Bulgaria (2014 – 2020). Retrieved from https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/ris3_18.12.2018_bulgarian.pdf
 15. Ivanova, R. (2016). Science and technology perks as a structure for the development of innovation. Nauchni trudove na Rusenskia universitet, 55.Retrieved from: http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp16/5.1/5.1-28.pdf.
 16. Kerchev, Kr. (2011). Osnovi na inovatsionnata politika. Sofia, UI «Stopanstvo».
 17. National Strategy for Development of Scientific Research in the Republic of Bulgaria 2017-2030. Retrieved from https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231
 18. OECD. (2016). Productivity-Inclusiveness Nexus: Preliminary Version. Organisation for Economic Co-operation and Development. [CrossRef]
 19. OECD. (2017). Science, Technology and Industry Policy Papers. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-great-divergence-s_953f3853-en
 20. OECD. (2018a). Achieving inclusive growth in the face of digital transformation and the future of work. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/2c2a/0e7ece83eab0b49da19c1c52680400accc6c.pdf?_ga=2.172668131.1795230168.1592707962-530321094.1592707962
 21. OECD. (2018b). Good Jobs for All in a Changing World of Work. Retrieved from http://www.oecd.org/employment/good-jobs-for-all-in-a-changing-world-of-work-9789264308817-en.htm
 22. Porter, M. (1998). On Competition. Harvard Business School Publishing, Boston. Retrieved from http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/ba0a40a7-4350-475d-a503-2475adcb9925/res/porter.pdf
 23. Rocha, H. O., & Sternberg, R. (2005). Entrepreneurship: The role of clusters theoretical perspectives and empirical evidence from Germany. Small Business Economics, 24(3), 267-292. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Santos, J. (2017). A strategy to promote technology and knowledge transfer from research centers to the business enterprise sector. In 23rd Annual EARMA Conference, European Association of Research Managers and Administrators. [Google Scholar]
 25. Shefer, D., & Frenkel, A. (2005). R&D, firm size and innovation: an empirical analysis. Technovation, 25(1), 25-32. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. The global competitiveness report 2019. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
 27. Ustabaş, A., & Ersin, Ö. Ö. (2016). The effects of R&D and high technology exports on economic growth: A comparative cointegration analysis for Turkey and South Korea. In Proceedings from International Conference on Eurasian Economies (pp. 44-55). [Google Scholar]
 28. Velev, M. (2007). Cluster approach to increase competitiveness. Publishing House «Softreid».
 29. Wang, D. H. M., Yu, T. H. K., & Liu, H. Q. (2013). Heterogeneous effect of high-tech industrial R&D spending on economic growth. Journal of Business Research, 66(10), 1990-1993. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Weerawardena, J., O’Cass, A., & Julian, C. (2006). Does industry matter? Examining the role of industry structure and organisational learning in innovation and brand performance. Journal of business research, 59(1), 37-45. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. World Bank. (2019). The changing nature of work. International Bank for Reconstruction and Development. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2017&locations=BG&start=2010&view=chart