Менеджмент туризму Азербайджану в рамках концепції сталого розвитку: вплив COVID-19

Автори:
Фархад Рахманов1, Рамілія Алієва2, Анна Росохата3, Наталія Летуновська3
1. Азербайджанський державний економічний університет (Азербайджанська Республіка)
2. Академія державного управління при Президентові Азербайджанської Республіки (Азербайджанська Республіка)
3. Сумський державний університет (Україна)
Сторінки:
195 - 207
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Rahmanov, F., Aliyeva, R., Rosokhata, A., & Letunovska, N. (2020). Tourism Management in Azerbaijan Under Sustainable Development: Impact of COVID-19. Marketing and Management of Innovations, 3, 195-207. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-14


Анотація

Стаття присвячена розгляду актуального питання 2020 року щодо впливу пандемії Covid-19 на туристичну галузь світу, загалом, та Азербайджану, зокрема. У роботі визначено шляхи  виходу з кризи за умови дотримання цілей сталого розвитку. Основною метою дослідження є формування рекомендацій щодо нівелювання негативних наслідків Covіd-19 у туристичній галузі Азербайджану, за умови дотримання цілей сталого розвитку. Систематизація наукових напрацювань з означеної проблематики засвідчила, що питання маркетингу туризму в кризових умовах є завжди складним та багатогранним питанням. Автори зазначили, що розвиток туристичної сфери сприяє нівелюванню та вирішенню проблем в інших сферах економіки приймаючих країн. У статті представлена динаміка глобального розвитку туристичної галузі та групи країн Middle East, до якої входить Азербайджан. Проведено порівняльний аналіз основних кількісних показників розвитку туризму Азербайджану, сусідніх країн та України. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що для ефективного та планомірного рестарту туристичної діяльності після завершення карантинних заходів, необхідною умовою є розуміння вподобань, запитів та побоювань споживачів щодо туристичних послуг. У ході роботи проведено маркетингове соціологічне дослідження громадян Азербайджану з метою визначення потенційного впливу COVID-19 на туристичну галузь. Опитування проведено 13-21 квітня 2020 колективом дослідників з Університету Нортгемптона (Великобританія), Національного інституту геофізики, геодезії та географії Болгарської академії наук, Університету національної та світової економіки (Болгарія). За отриманими результатами визначено основні запити громадян Азербайджану при рестарті туризму в країні. У статті проаналізовано цілі сталого розвитку, анонсовані згідно з Резолюцією, прийнятою Генеральною асамблеєю ООН 25 вересня 2015 року та такі, що стають максимально актуальними у розрізі подій 2020 року та є викликом для сучасного суспільства, загалом, та Азербайджану, зокрема. Враховуючи отримані результати, у роботі сформовано рекомендації щодо рестарту туристичної галузі Азербайджану за умови дотримання та реалізації цілей сталого розвитку. Результати даного дослідження можуть бути корисними для управлінських інституцій Азербайджану та країн, туристична галузь яких мала динамічний та стрімкий розвиток впродовж останніх декількох років, а також для представників індустрії туризму Азербайджану, які формують її інфраструктуру на національному, регіональному та місцевому рівнях.


Ключові слова
туризм Азербайджану, цілі сталого розвитку, вплив COVID-19, соціальні аспекти туризму, вибір туристів, рестарт туризму, здоров’я громадян


Посилання
 1. Adongo, C. A., Taale, F., & Adam, I. (2018). Tourists’ values and empathic attitude toward sustainable development in tourism. Ecological Economics, 150, 251-263. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Aimagambetov, E., Bugubaeva, R., Bespayeva, R., & Tashbaev, N. (2017). Model of sustainable development of tourism industry in Kazakhstan (regional perspective). [Google Scholar][CrossRef]
 3. Alexis-Thomas, C. (2020). An examination of issues related to tourism and health and well-being as a sustainable development goal by tourism providers in Tobago. Worldwide Hospitality and Tourism Themes. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Allahverdiyeva, L.A. (2017). Formation of competitive tourism in Azerbaijan. Institute of Economics of ANAS, Baku, 2017.
 5. Assembly, G. (2015). Resolution adopted by the General Assembly on September 19 2016. A/RES/71/1, October 3 2016 (The New York Declaration). [Google Scholar]
 6. Baranovskyi O. I., Khutorna M. E. Methodology of forming the system of ensuring financial stability of credit institutions. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2018. Vol. 4. No 27. P. 4-13. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Bilan, Y., Lyeonov, S., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019). Brand management and macroeconomic stability of the country. Polish Journal of Management Studies, 19, 61-74 [CrossRef]
 8. Bilan, Y., Vasilyeva, T., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019). EU vector of Ukraine development: linking between macroeconomic stability and social progress. International Journal of Business & Society, 20(2), 433-450. [Google Scholar]
 9. Dzwigoł, H., Dzwigoł-Barosz, M. (2018). Scientific Research Methodology in Management Sciences, 2(25), 242-237. [CrossRef]
 10. Hatipoglu, B., Ertuna, B., & Salman, D. (2019). Corporate social responsibility in tourism as a tool for sustainable development. International Journal of Contemporary Hospitality Management. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Ibragimov, Z., Vasylieva, T., & Lyulyov, O. (2019). The national economy competitiveness: effect of macroeconomic stability, renewable energy on economic growth. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 877-886. [Google Scholar]
 12. Kabote, F., Mamimine, P. W., & Muranda, Z. (2017). Domestic tourism for sustainable development in developing countries. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 6(2), 1-12. [Google Scholar]
 13. Kamata, H. (2016). A Segmentation Analysis of Japanese Spa Tourists. Journal of Tourism & Services, 7(12). [Google Scholar]
 14. Kuzior, A., Kwilinski, A., Tkachenko, V., & Tkachenko, V. (2019). Sustainable development of organizations based on the combinatorial model of artificial intelligence. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(2), 1353-1376. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Kuznyetsova A. Ya., Zherebylo I. V., Klipkova O. I., Kozmuk N. I. Creation of the value of national enterprises with the help of the innovation centers in the cluster formations. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2019. Vol. 2. No 29. P. 391-402. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Kuznyetsova A. Ya., Voznyak H. V., Zherebylo I. V. Social and economic effects of inter-budgetary relations' decentralization in Ukraine: assessment and challenges. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2018. Vol. ‏4. No 27. P. 446-456. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Kwilinski, A., Vyshnevskyi, O., & Dzwigol, H. (2020). Digitalization of the EU Economies and People at Risk of Poverty or Social Exclusion. Journal of Risk and Financial Management, 13(7), 142. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Lee, T. H., & Jan, F. H. (2019). Can community-based tourism contribute to sustainable development? Evidence from residents’ perceptions of the sustainability. Tourism Management, 70, 368-380. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Lee, T. J., Han, J. S., & Ko, T. G. (2020). Health-Oriented Tourists and Sustainable Domestic Tourism. Sustainability, 12(12), 4988. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Martín, J. M., Salinas Fernandez, J. A., Rodríguez Martín, J. A., & Jimenez Aguilera, J. D. D. (2017). Assessment of the tourism’s potential as a sustainable development instrument in terms of annual stability: Application to Spanish rural destinations in process of consolidation. Sustainability, 9(10), 1692. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Mazilu, M., Dumitrescu, D., & Gheorgheci, S. (2017). Romanian tourism industry and sustainable development. Journal of Environmental Protection and Ecology, 18(2), 623-631. [Google Scholar]
 22. Melnyk, L., Sineviciene, L., Lyulyov, O., Pimonenko, T., & Dehtyarova, I. (2018). Fiscal decentralization and macroeconomic stability: the experience of Ukraine’s economy. Problems and Perspectives in Management, 16(1), 105-114. [Google Scholar]
 23. Mura, L., & Kajzar, P. (2019). Small Businesses in Cultural Tourism in a Central European Country. Journal of Tourism and Services, 10(19), 40-54. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Miskiewicz, R., & Wolniak, R. (2020). Practical Application of the Industry 4.0 Concept in a Steel Company. Sustainability, 12(14), 5776. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Rosokhata A.,& Saher L. (2020). Individual issues of economic security: the study of the impact of changes in migration processes on countries economic and innovative development. Visnyk of Sumy State University. Economy, 1, 62-74. Retrieved from https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/issues/1_2020/1_2020_7_Saher.pdf
 26. Rosokhata, A., Saher, L., Stoyanets, N., & Butrym, O. (2020). Impact Of Highly Qualified Personnels Migration On Economic And Innovative Development. 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020, Seville, Spain. Retrieved from https://ibima.org/accepted-paper/impact-of-highly-qualified-personnels-migration-on-economic-and-innovative-development/
 27. Saarinen, J. (2018). Beyond growth thinking: the need to revisit sustainable development in tourism. Tourism Geographies, 20(2), 337-340. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Shcherbakova, N. (2018). State and Trends of Sustainable Development of Tourism in Ukraine and the World. Journal of Environmental Management and Tourism (JEMT), 9(08 (32)), 1712-1724. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Tielietov, O. S., Letunovska, N. Y., & Melnyk, Y. M. (2019). Four-vector efficiency of infrastructure in the system of providing regional socially significant needs taking into account the concept of marketing of changes. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Van Dyk, A., Tkaczynski, A., & Slabbert, E. (2019). Repeat tourism, destination image and behavioural intentions: implications for sustainable development in South Africa. Tourism Recreation Research, 44(3), 392-398. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Vucetic, A. Š. (2018). Importance of environmental indicators of sustainable development in the transitional selective tourism destination. International Journal of Tourism Research, 20(3), 317-325. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Wang, J. (2017). Economic and cultural impact of tourism marketing. Marketing and Management of Innovations, 3, 53-59. [CrossRef]
 33. World Tourism Organization (UNWTO) (2019). International Tourism Highlights. Retrieved from https://www.unwto.org/publications
 34. World Tourism Organization (UNWTO) (2020). World Tourism Barometer. Retrieved from https://www.unwto.org/publications
 35. World Tourism Organization (UNWTO) (2020). World Tourism Barometer. Statistical Annex. Retrieved from https://www.unwto.org/publications
 36. Yevdokimov, Y., Melnyk, L., Lyulyov, O., Panchenko, O., & Kubatko, V. (2018). Economic freedom and democracy: Determinant factors in increasing macroeconomic stability. Problems and Perspectives in Management, 16(2), 279-290. [Google Scholar] [CrossRef]