Бренд Європейських закладів вищої освіти як ключовий фактор залучення іноземних студентів

Автори:
Інга Сіна1, Айя Саннікова1, Фавад бін Саджад1
1. Університет Економіки та культури (Латвія)
Сторінки:
181 - 194
Мова оригіналу:
Англійська
Цитувати як:
Sina, I., Sannikova, A., & bin Sajjad, F. (2020). Brand of European Higher Education Institution as a Key Factor for Foreign Students. Marketing and Management of Innovations, 3, 181-194. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-13


Анотація

У статті досліджено специфіку формування та промоції бренду закладів вищої освіти (ЗВО) в Європі серед іноземних студентів. Авторами зазначено, що глобалізація та створення єдиного європейського освітнього простору спровокували зростання рівня зацікавленості іноземних студентів до навчання в європейських ЗВО. Встановлено, що загострення економічних проблем, зростання рівня безробіття та бідності, політична нестабільність, низькі можливості працевлаштування, а також загострення екологічних проблем є головними причинами пошуку можливостей вступу до іноземних ЗВО. Головною метою статті є визначення факторів, які впливають на вибір іноземних студентів вступати до ЗВО Європи. Для досягнення поставленої мети, аналіз здійснено в наступній логічній послідовності: 1) систематизовано попередні наукові напрацювання з досліджуваної проблематики; 2) проаналізовано результати опитування респондентів. Методологічним інструментарієм даного дослідження є створення бази даних респондентів; дослідження факторів, які впливають на вибір іноземних студентів навчатись в європейських ЗВО; аналіз та інтерпретація результатів опитування за допомогою непараметричних тестів. За результатами емпіричного дослідження встановлено, що бренд європейських ЗВО є головним фактором, який впливає на вибір іноземних студентів. Авторами виокремилено чотири групи факторів, які мають статичтично значущий вплив на вибір іноземних студентів європейського ЗВО, а саме: регіональні, політичні фінансові та освітні. Емпіричні результати засвідчили, що головну  роль при виборі Європейського ЗВО для студентів усіх освітніх рівнів (бакалавр, магістр та доктор філософії) відіграє якість освітніх послуг. При цьому найменший вплив мають політичні фактори. За результатами тесту Крускала-Уолліса встановлено, що існують статистично значущі відмінності в силі впливу факторів на вибір місця навчання в Європі для різних рівнів навчальних програм. Результати дослідження можуть бути корисними особам, які приймають рішення щодо формування стратегій залучення іноземних студентів та зростання конкурентоспроможності ЗВО. 


Ключові слова
іноземні студенти, глобалізація, вища освіта, бізнес-адміністрування, вибір студентів.


Посилання
 1. Ahmad, S. Z., & Hussain, M. (2017). An investigation of the factors determining student destination choice for higher education in the United Arab Emirates. Studies in Higher Education, 42(7), 1324-1343. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Alam, M. I., Faruq, M. O., Alam, M. Z., & Gani, M. O. (2019). Branding Initiatives in Higher Educational Institutions: Current Issues and Research Agenda.Marketing and Management of Innovations, 1, 34-45. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Ancheh, K. S. B., Krishnan, A. & Nurtjagja, O. (2007). Evaluative criteria for selection of private universities and colleges in Malaysia. Journal of International Management Studies, 2(1), 1-11. 
 4. Arvalstu studentu piesaiste un noturēšana LatvijA, izpētes ziņojums (2018). Retrieved from http://www.emn.lv/wp-content/uploads/Atracting-international-students_final_LV.pdf
 5. Beneke, J., & Human, G. (2010). Student recruitment marketing in South Africa An exploratory study into the adoption of a relationship orientation. African Journal of Business Management, 4(4), 435-447. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Blanco, M., Bares, L., & Hrynevych, O. (2019). University Brand as a Key Factor of Graduates Employment. Marketing and Management of Innovations, 3, 193-208. [Google Scholar][CrossRef]
 7. Bodycott, P. (2009). Choosing a higher education study abroad destination: What mainland Chinese parents and students rate as important. Journal of research in International education, 8(3), 349-373. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Bragg, S. (2007). «Student voice» and governmentality: The production of enterprising subjects?. Discourse: studies in the cultural politics of education, 28(3), 343-358. [Google Scholar][CrossRef]
 9. Branco Oliveira, D., & Soares, A. M. (2016). Studying abroad: Developing a model for the decision process of international students. Journal of Higher Education Policy and Management, 38(2), 126-139. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Briggs, S. (2006). An exploratory study of the factors influencing undergraduate student choice: the case of higher education in Scotland. Studies in Higher Education, 31(6), 705-722. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Carstensen, V., Happ, R., & Zlatkin-Troitschanskaia, O. (2020). Second-Generation Immigrants' Entry into Higher Education: Students' Enrollment Choices at Different Types of Universities. Eastern Economic Journal, 46(1), 126-160. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Cubillo, J. M., Sánchez, J., & Cerviño, J. (2006). International students' decision‐making process. International Journal of Educational Management. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Datar, S. M., Garvin, D. A., Cullen, P. G., & Cullen, P. (2010). Rethinking the MBA: Business education at a crossroads. Harvard Business Press. [Google Scholar]
 14. Dawes, P. L., & Brown, J. (2005). The composition of consideration and choice sets in undergraduate university choice: An exploratory study. Journal of Marketing for Higher Education, 14(2), 37-59. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Gibbs, P., Pashiardis, P., & Ivy, J. (2008). A new higher education marketing mix: the 7Ps for MBA marketing. International Journal of educational management. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Goff, B., Patino, V., & Jackson, G. (2004). Preferred information sources of high school students for community colleges and universities. Community College Journal of Research & Practice, 28(10), 795-803. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Govan, G. V., Patrick, S., & Yen, C. J. (2006). How high school students construct decision-making strategies for choosing colleges. College and University, 81(3), 19. [Google Scholar]
 18. Guibourg, C. (2011). New fees prompt fears of cuts at Swedish universities. The Local-Sweden's news in English. Retrieved from https://www.thelocal.se/20110822/35690
 19. Hoyt, J. E., & Brown, A. B. (2003). Identifying college choice factors to successfully market your institution. College and university, 78(4), 3. [Google Scholar]
 20. Cheng, M. Y., Mahmood, A., & Yeap, P. F. (2013). Malaysia as a regional education hub: a demand-side analysis. Journal of Higher Education Policy and Management, 35(5), 523-536. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Kotler, P., & Fox, K. F. (1995). Strategic marketing for educational institutions. Prentice Hall. [Google Scholar]
 22. Kusumawati, A., Yanamandram, V. K., & Perera, N. (2010). University marketing and consumer behaviour concerns: the shifting preference of university selection criteria in Indonesia. Asian Studies Association of Australia 18th Biennial Conference, 1-16. [Google Scholar]
 23. Maringe, F., & Carter, S. (2007). International students' motivations for studying in UK HE. International Journal of Educational Management. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Mazzarol, T., & Soutar, G. N. (2002). "Push‐pull" factors influencing international student destination choice. International Journal of Educational Management, 16(2), pp.82-90. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Moogan, Y. J., & Baron, S. (2003). An analysis of student characteristics within the student decision making process. Journal of further and Higher Education, 27(3), 271-287. [Google Scholar][CrossRef]
 26. Ng, P., Lee, D., Wong, P., & Lam, R. (2020). Making a higher education institution choice: differences in the susceptibility to online information on students' advice-seeking behavior. Online Information Review, 44(4), 847-861. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Nicholls, J., Harris, J., Morgan, E., Clarke, K., & Sims, D. (1995). Marketing higher education: the MBA experience. International Journal of Educational Management, 9(2), 31-38. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Pimpa, N., & Suwannapirom, S. (2008). Thai students' choices of vocational education: marketing factors and reference groups. Educational Research for Policy and Practice, 7(2), 99-107. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Raposo, M., & Alves, H. (2007). A model of university choice: an exploratory approach. University Library of Munich, Germany. [Google Scholar]
 30. Singh, M. K. M. (2016). Socio-Economic, Environmental and Personal Factors in the Choice of Country and Higher Education Institution for Studying Abroad among International Students in Malaysia. International Journal of Educational Management, 30(4), 505-519. [Google Scholar] []
 31. Sojkin, B., Bartkowiak, P., & Skuza, A. (2012). Determinants of higher education choices and student satisfaction: the case of Poland. Higher education, 63(5), 565-581. [Google Scholar]
 32. Tavares, D., Tavares, O., Justino, E., & Amaral, A. (2008). Students' preferences and needs in Portuguese higher education. European Journal of Education, 43(1), 107-122. [Google Scholar][CrossRef]
 33. Usunier, J. C., & Lee, J. A. (2009). Marketing Across Cultures (5th ed.). Harlow, England: Pearson Education Limited. 
 34. Van Heerden, N., Wiese, M., North, E., & Jordaan, Y. (2009). A marketing perspective on choice factors considered by South African first-year students in selecting a higher education institution. Southern African Business Review, 13(1), 39-60. [Google Scholar]
 35. Vevere, V., & Mons, A. (2020). Applying behavioural economics in education: study of undergraduate practices of selecting higher educational institutions. In SHS Web of Conferences (Vol. 74, p. 01035). EDP Sciences. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Wagner, K., & Fard, P. Y. (2009). Factors influencing Malaysian students' intention to study at a higher educational institution. E-Leader Kuala Lumpur. [Google Scholar]
 37. Wu, Q. (2014). Motivations and decision-making processes of mainland Chinese students for undertaking Master's programs abroad. Journal of Studies in International Education, 18(5), 426-444. [Google Scholar] [CrossRef]